Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Kurz alternatívneho videnia s otvorením tretieho oka

Lektor:

Andy Kuzma

Typ:

Kurz

Popis:

Každé dieťa je schopné naučiť sa vidieť aj bez otvorených očí. Ak cítite, že Vaše dieťa si zaslúži ísť po tejto ceste, prihláste ho mailom na: regeneracnecentrum@gmail.com

Kurz bude prebiehať v Abaújvári (19 km od Košíc), v krásnom, tichom prostredí prírody.

Informácie

Začiatok: 21.8.2020
Koniec: 23.8.2020
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit

Lektor

Andy Kuzma

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Iné udalosti