Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Horoskopy na mieru

Spoznajte svoj osud za pomoci uznávaného astrológa

Od nepamäti ľudí trápia hádanky zmyslu existencie na tomto svete. Kto som, kam idem, aké je moje poslanie? – to sú otázky, ktoré si v dnešnej rušnej dobe dávajú mnohí. Astrológia je jednou z hermetických vied, umožňujúcou nájsť možnú správnu cestu životom, ktorá ponúka pýtajúcemu uspokojivú nápovedu, ako urobiť na tejto púti správny krok. Pomáha riešiť problémy partnerské, rodičovské, vývinové, ponúka rôzne východiská pri hľadaní profesného zamerania detí i dospelých, zaradenia sa jedinca do kontextu doby, v ktorej žijeme.

Skúsený astrológ poskytne na základe rozboru osobného horoskopu možné východiská, aby ste vedeli problémy riešiť efektívnejšie, pružnejšie. Pre vytvorenie validného osobného horoskopu je však potrebné poznať čo najpresnejší čas narodenia.

Na vypracovanie horoskopu je potrebné objednať sa telefonicky 055/ 633 2000 alebo e-mailom: info@ezofit.sk

Astrológ - Mgr. Miroslav Kostelnik

Autor denných horoskopov, Mgr. Miroslav Kostelnik, pracuje ako astrológ, terapeut, masér, zároveň publikoval v niektorých periodikách – Energy Vitae, Vitalita, Zem a Vek, ..., je autorom, o.i. astrologicko-lunárnych kalendárov Genius Tempori, stolového astrokalendára a nástenných kalendárov pre firmu Energy, plagátu Reflexné zóny tela, autorom a spolutvorcom plagátov Body zdravia 1-3.

Plagáty nájdete v našom e-shope

Je však predovšetkým astrológom – horoskopikom, pričom sa,  vzhľadom na záber záujmov, zaoberá predovšetkým astrozdravotnou problematikou, ale nielen ňou. Snaží sa pomôcť v prípadoch problémov s otehotnením vypočítaním najvhodnejšieho termínu počatia. V prípadoch problémov s otehotnením sa snaží pomôcť vypočítaním najvhodnejšieho termínu počatia. Na základe indícií, vyplývajúcich z horoskopu radí vhodné terapeutické postupy a nakoľko je i firemným lektorom firmy Energy, tiež poradí pri výbere prípravkov firmy pri jednotlivých zdravotných problémoch. Okrem toho vyhodnocuje osobné horoskopy, porovnávacie partnerské horoskopy, mundánne, najmä firemné horoskopy, prognózy predispozícií blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Robí to formou osobných pohovorov, pretože považuje priamy kontakt s klientom za najvhodnejší, ak nie jediný vhodný spôsob pomoci v reálnom čase.

Cyklus prednášok a seminárov Mgr. Miroslava Kostelnika:
POZNAJ SÁM SEBA PROSTREDNÍCTVOM ENERGIÍ UNIVERZA

(astrológia, archetypológia, základy východnej medicíny, čakry, meridiány, ...)

 

Kurz sebapoznávania je realizovaný predovšetkým počas víkendových stretnutí, ale aj cestou osobných konzultácií.

Stretnutia prebiehajú formou prednášok, výkladu tém, interaktívnej komunikácie prednášajúceho a frekventantov a workshopov. Účastníci kurzu spracovávajú zadané domáce úlohy, počas kurzu dostanú pracovné materiály. Navrhnutý program je informatívny, dynamický a môže sa meniť podľa potrieb a požiadaviek zúčastnených. Po ukončení kurzu dostanú študujúci osvedčenie o jeho absolvovaní.

Tematické okruhy kurzu:

 1. človek - Univerzálna bytosť, sedemstupňová hierarchia Univerza, čakry a marmy (India), meridány (Čína), energetický hologram človeka – horoskop, najnovšie poznatky fyziky (Akimov, Šipov, ...), kvantová fyzika, ...
 2. ľudský život ako cyklický proces, význam a potreba astrológie na ceste sebapoznania k zodpovednosti, zmena uhla pohľadu na svet, život a jeho dominanty (1 víkend)
 3. archetyp, analógia a symbol, akauzálna synchronicita (Jung), morfické rezonancie (Sheldrake), perinatálne matrice (Grof),
 4. mytológia, rozprávka ako manifestácia archetypov, tarotové a iné symboly (1víkend)
 5. holistický princíp astrológie, horoskopia ako časť astrológie
 6. astrológia a astronómia, hlavné body a roviny horoskopu
 7. živly v horoskope, modalita, polarita (1 víkend)
 8. planéty ako archetypy (mytologické a rozprávkové postavy), ich úloha vo vývine osobnosti, sily planét (min. 2 víkendy)
 9. znamenia zodiaku ako archetypálne energie, (spirituálny odkaz evanjelií), astrologické domy ako archetypálne polia reality
 10. aspekty (vzťahy) medzi bodmi horoskopu, spôsob ich prežívania, konfigurácie planetárnych aspektov (1 víkend)
 11. výpočet horoskopu, počítačové programy, horoskopy progresívne, dynamické, porovnávacie (1 víkend)
 12. zdravie v horoskope – výklad, choroba ako symbol (1 víkend)
 13. astrológia a čakrová a marmová medicína, meridiány, akupresúra, litoterapia, kolorterapia, fytoterapia - zhrnutie (1 víkend)
 14. pokus o výklad horoskopu, možné postupy výkladu, mundánny horoskop, detský horoskop (1 – 2 víkendy)

- ďalšie témy podľa požiadaviek frekventantov kurzu

Ak máte záujem o účasť na tomto kurze, prihláste sa, lebo dátum bude vypísaný iba v prípade dostatočného záujmu. Dátum Vám potom oznámime.

 objednávky: regeneracnecentrum@gmail.com