Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Diagnostika EAV prístrojom

Voll diagnostika EAV prístrojom SUPERTRONIC

Kurz diagnostiky EAV prístrojmiSpoločnosť Energy vyvinula testovací prístroj Supertronic, ktorý uľahčuje a urýchľuje prácu pri výbere správnych regeneračných prípravkov. Úspešnosť regenerácie klienta otestovaného prístrojom sa blíži u väčšiny užívateľov Supertronicu k 100 %, zatiaľ čo bez EAV dosahuje cca 50 %.

Na poradenstvo spojené s testovaním sa u Mgr. Miroslava Kostelnika môžete objednať telefonicky: 055 633 2000

Odporúčaná literatúra

Pri práci s EAV odporúčame aj plagáty

 

Podrobný popis energetických dráh

Viac o prístroji Supertronic2000©

5 elementov

Supertronic 2000 je prístroj na meranie priechodnosti rovnosmerného prúdu cez pokožku v akupunktúrnych bodoch.Vychádza z metódy nazývanej “elektroakupunktúra podľa Volla” (EAV) a bol vyvinutý a prispôsobený k potrebám poradcov firmy Energy.

SupertronicKoncepcia prístroja vychádza z poznatku, že v mieste akupunktúrnych bodov je dramaticky znížený odpor pokožky, a cez pokožku teda prechádza väčší elektrický prúd. Absolútna veľkosť prechádzajúceho prúdu (meraného v mikroampéroch) umožňuje štandardizovať tieto hodnoty pre zdravého človeka a okamžite zistiť stav príslušných akupunktúrnych dráh – meridiánov. Metóda tiež umožňuje zistiť vhodnosť či nevhodnosť prípravkov Energy, potravinových doplnkov alebo potravín ich pripojením do meracieho okruhu. Prístrojom možno tiež testovať vplyv obrazov, hudby, vôní a pod. Vzhľadom k tomu, že Supertronic 2000 budú využívať aj poradcovia bez lekárskeho vzdelania, je určený výhradne pre produkty firmy Energy. Testovanie liekov a liečebných postupov predpísaných lekárom patrí len do rúk lekárov, ktorým zodpovednosť za pacienta vyplýva zo zákona.

Čo prístroj dokáže?
Premeraním príslušných bodov získame cenné informácie o stave energie v meridiánoch. Pokiaľ zistíme odchýlky od normálnych hodnôt, môžeme na základe vedomostí o prechode meridiánov v ľudskom tele predpovedať, kde je príčina, kde sú zdravotné problémy, alebo dokonca v ktorom mieste by sa mohli zdravotné problémy neskôr objaviť. V prípade, že nájdeme zdroj problémov, môžeme začať testovať jednotlivé prípravky.V prípade, že preparát bude mať pozitívny vplyv na regeneráciu príslušnej dráhy, okamžite sa prejaví návratom narušených hodnôt všetkých meridiánov k normálu, pri ťažších prípadoch len vylepšením týchto hodnôt.Výhodou je, že prípravkov Energy nie je mnoho, takže aj začiatočník s malými skúsenosťami behom chvíle otestuje všetky.Poradcovia s väčšími skúsenosťami budú testovať podľa vlastných poznatkov, čo povedie k skráteniu testovacej doby.V podstate si overia svoje schopnosti doporučiť správny regeneračný sirup.

V praxi sa tieto schopnosti zlepšujú. Aj odborník je často prekvapený, že pri testovaní vyjde lepšie iný prostriedok. Preto je vhodné doporučený preparát kontrolovať prístrojom. Smozrejme je možné testovať aj kombináciu preparátov, zväčša je to však zbytočné.

Pomocou prístroja možno odhaliť aj reverziu, a to vopred. Umožňuje to odstrániť nepríjemné stavy behom užívania regeneračného prípravku preventívnym znížením dávkovania počas doby nutnosti. Tým dokážeme urýchliť celý regeneračný proces.

Aké sú výhody?
Narozdiel od klasického prístupu k výberu regeneračného prípravku je táto metóda úplne objektívna. Veľmi často sú pôvodné príznaky narušenia rovnováhy v ľudskom tele prekryté sekundárnymi príznakmi.Meridiány sa krížia a tiež spolu komunikujú v akýchsi uzlových centrách.Tým sa vzájomne ovplyvňujú a dokonca si požičiavajú energiu. Preto sa napríklad môže stať, že podľa príznakov zistíme narušenie v oblati pečene, ale Regalen príliš nepomáha, naopak, začnú sa objavovať iné príznaky, ktoré súvisia s meridiánom obličiek. Pri testovaní Regalen skutočne ovplyvňuje dráhu pečene, ale ďalšie meridiány zostávajú na nízkych hodnotách. Až Renol zvyšuje hodnoty ostatných meridiánov, včítane spomenutej pečene. Výsledky regenerácie sú potom rýchlejšie a pre zákazníka presvedčivejšie. Pokiaľ zákazník vidí, ktoré meridiány má postihnuté a ako reagujú na správne zvolený regeneračný prostriedok, potom tejto metóde nielen verí, ale je presvedčený aj o prospešnosti preparátu. A získanie dôvery zákazníka o účinnosti regenerácie je obrovské plus pre jeho zdravie.

Čo prístroj nedokáže?
Nedokáže diagnostikovať.Všetky namerané hodnoty sú hodnoty namerané v meridiánoch. Preto môžu byť znížené aj pri ešte zachovanej funkcii príslušného orgánu. Dokonca aj dráha žlčníka môže mať normálne hodnoty napriek tomu, že žlčník je dávno vyoperovaný. Všetkému predchádza energia. Pokiaľ niektorý orgán ochabuje, prejaví sa to najskôr len znížením energie príslušného meridiánu. Ak sa nekompenzuje tento stav, neskôr môže prísť k skutočnému postihnutiu orgánu. Preto nemožno napríklad hovoriť o ochorení srdca, keď je dráha srdca na nízkej úrovni. Srdce môže byť poškodené, ale znížená energia môže iba indikovať tendenciu k poškodeniu. To je nutné vysvetliť aj meranej osobe. Naopak , uvedenie meridiánov do harmónie ešte neznamená, že sa vyriešili všetky problémy. K zmene poškodeného orgánu je nutný čas a po celú dobu musia byť príslušné dráhy optimalizované. Energia poskytuje akúsi formu, ktorá sa postupne vyplní hmotou normalizovaného orgánu. Možno ju prirovnať k šablóne, podľa ktorej sa orgán mení, buď k lepšiemu alebo k horšiemu.

Spoločnosť ENERGY pripravila pre záujemcov možnosť absolvovať kurz diagnostiky prístrojom SUPERTRONIC

Každý absolvent tohto kurzu získava odborný certifikát, ktorý ho oprávňuje testovať týmto prístrojom.

Účasť na kurze je podmienená preverením znalostí z oblasti základov činskej medicíny s ohľadom na preparáty Energy.

Dátum: 13.10.2023. Viac info. Prihlášky posielajte mailom: info.biopotraviny@gmail.com