Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

Horoskopy a predpovede na rok 2021

 

14.9.ut

Neviem, či sa dni Európskeho kultúrneho dedičstva vzťahujú len k Európe, alebo aj krajinám a národom v nich, ktoré sú jej integrálnou súčasťou. Ak sa týkajú len Európy, ani niet veľmi čo oslavovať. Ak ale majú vzťah k jednotlivým národom, etnikám, oslávim dnes tento deň v takýchto súvislostiach. Aj keď viem, že väčšina národa bude zaťažená inou mozgovou masážou – nech sa za tieto slová na mňa nehnevajú – prenášanou na ňu médiami, problémami s dopravou v niektorých lokalitách, neopodstatnenou polarizáciou obyvateľstva. To všetko aj/hlavne preto, že práve dnes vrcholí jeden zo silných napäťových aspektov týchto dní – opozícia Neptúna z Rýb voči Slnku v Panne.

Aspekt sa podieľa na tom, že ľudia sa stávajú sami sebe hádankou, na ktorú skoro niet odpovede. Sprevádza to tápanie v hmlách, v ktorých aj intuícia zavádza, klame. Sprievodným javom stavu je tendencia konať mimo pravidiel, zákonov. Pokiaľ sa s tým spája istota v prijímaní jedinej pravdy na spomenutých vratkých základoch, môže to viesť až ku katastrofálnemu rozkladu osobnosti pre súčasne pôsobiacu stratu akýchkoľvek racionálnych hraníc. Lebo ten, čo má jediný jasno vo všetkom, čo sa deje, sa stáva sám sebe najväčším nepriateľom. Ak je toto zároveň u mnohých sprevádzané nenávratným pocitom straty otca (vo všetkých jeho podobách), rozruší to istoty aj duchovné. Lebo duchovný rozmer je Neptúnovi najvlastnejší. Okrem toho má na starosti aj médiá ako tvorcov iluzívneho sveta. Strata istôt povedie mnohých k hľadaniu svetov za hranicami reality pomocou drog, alkoholu, duchovného blúznenia a blúdenia. A hlasy z „okolia“ našeptávajú, vťahujú do svojich osídiel, aby sa na základe ich návodov stali postihnutý jedinec, skupina, masa neúprimným, neosobným fenoménom, ktorý je vo svojej energetickej oslabenosti ľahko ovplyvniteľný. Podvodníci s demagogickými heslami majú tentoraz opäť prevahu. Aspekt (našťastie pretrváva len od polovice prvej dekády septembra do polovice poslednej, takže azda nenapácha až také škody) prebúdza zločincov, peňazokazcov i poškodzovateľov meny, zneužívateľov štátnych finančných prostriedkov, oslabuje postavenie šéfov vlád, vládcov, prezidentov, rozbíja vlády a politické zoskupenia, čo vytvára nekontrolovateľný zmätok. Na prekrytie toho všetkého sa využívajú výrazné udalosti, alebo poškodzujúce tendencie môžu prevýšiť rôzne katastrofy (zapájajú sa do nich živly ohňa - Slnko, vody – Neptún v Rybách, zeme Slnko v Panne). Aspekt nakrátko poškodzuje u oslabených jedincov ich zdravie – energetický systém čakier, fungovanie meridiánov, imunitu, niektoré časti srdcovo-cievneho systému, ...

Prečkali sme už za ostatné roky mnohé, prežijeme aj toto!

Poludňové napätie spôsobuje Mars.

Luna sa radšej ukrýva v pustatinách vyhnanstva, štyri minúty po pol druhej poobede sa púšťa na cestu znamením Kozorožca.

Večerná Venuša sa pokúša zo Škorpióna tým, ktorým denné udalosti vniesli do tváre a duše tenzný úškrn, zjemniť ho na úsmev pochopenia hlbokých súvislostí diania.

 

15.9.st

Pri príležitosti dnešného medzinárodného dňa len pre zopakovanie: pojem demokracia je odvodený z gréckeho δημοκρατια gr., demokratia – vláda ľudu; δημοκρατικος gr. demokratikos –  demokratický, ľudový, vláde ľudu naklonený/prislúchajúci; slovo vychádza z δημος gr. – demos – dedina, vlasť, kraj, svojeť, okres, obec, ľud (slobodný i prostý)), dav, zástup, občan, ľudové zhromaždenie, snem, vláda ľudu, slobodná ústava; κρατεω gr. krateo – byť silný, zúriť v boji, byť vládcom, pánom, vládnuť, panovať, mať zvrchovanú moc, byť veľmi mocný, ovládať, lapať, zatýkať, uväzovať, krotiť, premáhať, mať prevahu, víťaziť, prevyšovať, vynikať, uchopiť, zadržovať, brániť niekomu v niečom, pridržiavať sa, zachovávať, ponechávať si, pamätať si. Takže ak dnes budeme oslavovať demokraciu, mali by sme si ju uvedomovať ako dvojsečnú zbraň. Lebo demokracia vie slúžiť ľudu pri vládnutí, na vládnutie, ale znamená tiež, že ňou môže byť ovládaný. Z ktorej strany sa to vezme. A zdá sa, že tí, čo vládnu demokraciou si to plne uvedomujú na rozdiel od ľudu, ktorý demokraciu „prijíma“ len z pohľadu a interpretácie tých, ktorí ho pomocou nej môžu „ovládať, lapať, zatýkať, uväzovať, krotiť“ s demokratickým medom vlády ľudu na falošných perách. Všetko závisí od sily ľudu, más, od spoločenskej historickej pamäte.

Takže ktorú podobu demokracie dnes chceme sláviť!?

Mars dnešným vstupom do Váh by mohol prestať váhať a ako bojovník za dobré spôsoby nás mohol nakloniť na stranu spravodlivosti pre všetkých, uvedomujúc si ako dobrý taktik silu svojich „ťahov“ i stratégiu „protivníka“. No počas tranzitu znamením rovnováhy to nebude mať až také jednoduché, lebo sa bude stretávať s protichodnými energetickými vplyvmi. Občas bude konať aktívne, občas však zaváha natoľko, zvažujúc pritom všetky možnosti, že stratí všetku svoju bojovú silu, alebo ju použije neuvážene v agresívnych manipulačných výbuchoch. Tak sa zo šarmantného diplomata môžeme pod vplyvom jeho sily zmeniť na ústupčivých „váhačov“ či naopak nekompromisných principiálnych násilníkov.

Predpoludňajšiu slabosť na tele i duchu spôsobí napätím oplývajúci Chirón. Do ideovej opozície sa mu stavia Urán, ktorý nás chce nemohúcnosti zbaviť.

Merkúr spred polnoci už rozháda málokoho, leda by nás voviedol do stavu nespavosti z dôvodu rozpohybovaných „nervóznych“ nôh.

 

16.9.št

Hrúbka ozónovej vrstvy, ktorá nás spolu s Van Allenovými – radiačnými pásmi chráni pred tvrdým kozmickým žiarením, sa mení v závislosti od mnohých okolností – sily slnečného vetra, sezónnych výkyvov, ale i od narušujúcich vplyvov ľudskej civilizácie. Ochránime ju od nás samých len v takom prípade, ak prestaneme s ekonomickou expanzivitou ľudstva a začneme dbať na ekologické správanie každého z nás. To však kapitalizmus vo všetkých jeho podobách nedovoľuje. A parciálne opatrenia nevystačujú. Takže pri našom dnešnom správaní môžeme očakávať, že náš pozitívny vplyv na ochranu ozónovej vrstvy bude len veľmi slabý. Na uvedomenie si nebezpečenstiev asi budeme potrebovať extrémnejšie kataklizmy (κατακλυσμος, gr. kataklysmos – záplava, zatopenie, povodeň, potopa, príval /vôd/; odplavenie, zabudnutie) , než akými nás matka Zem doteraz upozorňovala na naše neuvážené správanie. Aby sme zabudli na zlé návyky, ktoré by z nás mali tak, ako biblická povodeň, splaviť všetku „zažratú“ špinu. Dnes má ochrana ozónovej vrstvy svoj medzinárodný deň.

Duchovný rozmer snáh oslavujúcim pripomenie Neptún, oheň do žíl vnesie Slnko, a možno sa k nim pridá svojou úpornosťou aj Pluto, ktorý chápe skrývané/ukrývané nebezpečenstvá ľudskej chamtivosti a nevedomého „sebaničenia“.

Osem minút pred pol šiestou Luna vstupuje do Vodnára, aby sa nadýchla čerstvého oslobodzujúceho vzduchu. Spolu s Marsom nás pozvú zabehať si na miesta, kde tento čerstvý van slobodného ducha nie je ničím ani nikým hataný.

 

17.9.pi

Denné aspekty Luny len budú dokresľovať a spresňovať to, čo zdôrazňujú silné, dnes vrcholiace aspekty.

Slnko je s Plutom spojené presným trigónom, čo sa spája s energiou veľkej moci, často nevedomej, ktorá môže byť použitá pozitívne takisto, ako sa dá „mocnými nemocnými“ zneužiť pre svoju prílišnú sugestívnosť, takže i manipulatívnosť. A aj keby sa manipulácie ospravedlňovali akoukoľvek pozitivitou, nezostávajú ničím iným, než len manipuláciami. Moc aspektu dokážu teda využiť najmä politici, vládcovia, mágovia, okultisti, ale aj tí, ktorých zaujíma hlbinná psychológia alebo témy tabu.

Aspekt aktivizuje masy, zároveň posilňuje štátnu moc, zväčšuje sebavedomie “mocnárov“, v krajnom prípade môže ponúkať výhody širokým masám.

Oveľa nepríjemnejšie sa bude prejavovať simultánne vrcholiaca  kvadratúra Saturna na Venušu. Vyvoláva pocity osamelosti (isto aj u tých, ktorými „narába“ túžba po moci), nemilovanosti, neviery v samého seba, z čoho sa rodí zatrpknutie a uzatváranie pred svetom zo strachu z neprijatia. Víkend spojený s takýmito silovými prepojeniami nie veľmi praje sobášom, azda len takým, kde je medzi partnermi veľký vekový odstup, alebo ktoré sa konajú z iných dôvodov, než je spájanie partnerov z nepodmieňovanej čistej lásky.

Venuša a Saturn ukazujú odlišné formy nášho spojenia s hmotou, majetkom a v kvadratúre sa postarajú síce o krátkodobé, ale tvrdé konflikty s bankami, o problémy s obchodovaním s rôznymi komoditami, burzou. Postih energiami sa vytratí do konca mesiaca, ale v spojitosti s tými, ktoré sme spomenuli od začiatku mesiaca, sa spájajú aj s katastrofickými udalosťami na úrovni spoločnosti takisto ako i prírody. Môžeme to my všetci, takisto aj producenti pocítiť  na úrovni ťažkostí s tovarmi, surovinami. Aspekt potvrdzuje porážku (neo)liberálov, pričom režimy chcú ako odvetu zavádzať tvrdé, prísne opatrenia. Vytvára sa riziko zhoršovania životnej úrovne, trpia tým pohostinské zariadenia, reštaurácie, hotely, zhoršuje sa sociálna sféra, poškodené sú rodiny i malé podniky rodinného charakteru. Aspekt síce, ako som spomenul, nemá dlhého trvania, môže však naštartovať procesy, ktoré dokážu mať veľmi deštruktívne dlhodobé následky. Závisí len od nás, či dovolíme, aby došlo k ich rozbehnutiu v tej najdeprimujúcejšej forme.

 

18.9.so

Luna od rána spolu s Merkúrom oslavujú Deň softvérovej slobody. Pridáva sa k nim aj Jupiter svojím optimalizačným bezhraničným optimizmom. O dvadsiatej druhej hodine a dvadsiatej druhej minúte sa ponára Luna do vôd nevedomia, nastupuje na hlbinnú plavbu znamením Rýb.

 

19.9.ne

Nedeľu obveseľujú Luna a Venuša vo vodných znameniach harmonickým aspektom trigónu.

 

20.9.po

Nový pracovný týždeň začíname vcelku optimisticky (nebyť dlhotrvajúcich napäťových aspektov), pričom nám vychádzajú v ústrety nápadmi sršiaci Urán, empaticky naladený Neptún i regeneračne nastavený Pluto.