Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

16.5.št

Luna dnes bude v prázdnom behu, nakoľko aj jej popolnočný trigón s Merkúrom patrí skôr včerajšku. Budeme sa môcť venovať témam, ktoré nastoľuje energia zeme – matérii, peniazom, peknotám obklopujúcim náš malý osobný svet, úsporám, ...

 

17.5.pi

Kvadratúra Merkúra s Plutom, aj keď netrvá dlhšie ako desať dní a dnes vrcholí, vie byť veľmi nepríjemná. Môže sa dotýkať terorizovania ministrov,  nepríjemných sporov medzi nimi, masovokomunikačné prostriedky bývajú zneužité viac než inokedy a pracujú predovšetkým s demagógiou, ktorá je už dlhodobo ich hlavným pracovným nástrojom. Obeťou sú samozrejme tí, ktorí ich pravidelne a húževnato sledujú a stali sa na nich závislými. Merkúr provokuje davy (a organizátorov nepokojov) k zvýšenej aktivite, ktorá môže vyvrcholiť až do fanatickosti. Aspekt nepraje malo- ani veľkoobchodu.

Predpoludním sa Luna stavia do provokatívnej opozície voči Saturnovi, skúšajúc nás, či sa podvolíme „masovosti“, alebo prijmeme dostatočnú zodpovednosť za svoje správanie, či podľahneme vlastnému Tieňu, alebo máme dosť sily, aby sme sa nepoddali.

Večer sa už budú realizovať Venuša s Uránom, pozývajúc nás na zábavné stretnutia s priateľmi, s ktorými si máme čo povedať.

 

18.5.so

Ráno a predpoludním sa postarajú planéty o príjemné zážitky, ktoré nás očakávajú v prírode pri oslavách Dňa fascinácie rastlinami. Všímajme si rôznorodosť tvarov, farieb, veľkostí, siahnime si na listy stromov, na ich kôru, skúsme si vybrať jeden „taký náš“ a objímme ho, otvorenou dušou načúvajúc, čo nám hovorí. Požiadajme ho o jeho silu a stálosť, lebo ich v tomto stresujúcom svete potrebujeme ako soľ. Ak by neprialo počasie, nerobme z toho tragédiu. S otvorenými bránami na nás čaká najbližšie múzeum, oslavujúce takisto svoj sviatok. Opozícia Luny voči Neptúnovi bude na osi Panna – Ryby na niekoho pôsobiť liečivo, povzbudzujúco, no možno sa nájdu aj takí, ktorých oslabí, oberie o pocit pohody. Ale verím, že takých bude mizivá menšina.

Osem minút pred pol jednou popoludní Luna vstupuje do Váh, aby počas dňa prešla polovicou svojej púte prázdnou časťou zodiaku a vytvorila harmonickú regeneračnú väzbu s Plutom.

Veľmi zaujímavým a silným je stélium – zoskupenie planét v tretej tretine znamenia Býk. Akoby ním vrcholilo pôsobenia predovšetkým Jupitera a Urána v tomto znamení počas celého roka, odkedy v druhej polovici mája 2023 doň po dvanástich rokoch Jupiter vstúpil a pridal sa k dlhodobo účinkujúcemu Uránovi. Energia zemského znamenia sa dotýka pôdy, území štátov, peňazí a celkovo hodnotového systému, úrody, potravín – to všetko prechádza od roku 2018, kedy do Býka vkročil Urán, veľkými zmenami, a tie teraz urýchľuje Jupiter.

Dnes sa teda stretáva v spomenutom stéliu Venuša s Uránom a Slnko s Jupiterom. Reformám môže podliehať móda a jej konkrétne, často šokujúce výstrelky na rôznych akciách – súťažiach, šouprogramoch, výstavách, ..., často hraničia so zvrhlosťou až perverzného charakteru spojeného s dnes tak modernou „rodovosťou“.  Energia aspektu sa podieľa na náhlych zmenách v rokovaniach nielen o spomínaných témach, zasahuje výrazne predovšetkým do kultúrnych oblastí a ustanovizní, do literatúry, ale aj do problematiky rodiny a jej finančného života.

Konjunkcia Slnka s Jupiterom má opačné, teda kladné účinkovanie a možno sa podujme zmierniť možné negatívne pôsobenie predošlého aspektu. Hovorí o možných úspechoch vlád v oblastiach, ako sú medicína, justícia, mena, vydavateľstvá. Praje vytvoreniu dobrých zmlúv so spriatelenými štátmi, dobrému vnútropolitickému vývoju tých, čo sú na to nastavení. Spojenie planét nadržiava úspešným mierovým rokovaniam, je priaznivo naklonené diplomatickým jednaniam. Sila stélia sa najsilnejšie aktivizuje od polovice prvej dekády mája až do jeho konca.

 

19.5.ne

Keď si vážený čitateľ mojich denných horoskopov prečíta ten stredajší, piatkový a sobotný, zapadnú mu moje slová do diania ostatných dní u nás. Vlastne nie dní! Mesiacov, rokov!

A že pri výklade synergie aspektov nejdem do extrémnych interpretácií, je len preto, že nechcem čitateľa strašiť „jóbovkami“, aby som ho neodradil. Možno niekto povie, že okolkujem, a má pravdu. Významy spájania energií môžu mať rôznu úroveň. V dnešnej vypätej situácii, žiaľ, dosahujú množstvo hlavne negatívnych konotácií. A ja čitateľa stresovať nechcem! Dosť, že to robí spoločnosť, v nej hlavne médiá „hlavného prúdu“, zúčastňujúce sa na poškodzovaní, polarizácii spoločnosti. Pluto je činiteľom, ktorý na rozhraní dvoch výrazne rozdielnych energetických podstát (Kozorožec-Vodnár) neponúka jednotu, skôr má na úrovni kolektívneho nevedomia i nevedomia individuálneho funkciu „zneisťovateľa“ hodnotového systému. Doterajší pohľad cez prizmu „starého“ kozorožcovského chápania sveta sa v čase vrcholiacej krízy hodnôt rozpadal, rúcal a ešte rúca, ale nový, vzdušný, moderný, vodnársky sa ešte nestihol konštituovať (Pluto osciluje na hranici znamení od jari minulého roka do neskorej jesene 2024). Nebolo kedy a systému na zmene vôbec nezáleží, lebo novoty sú preň kontraproduktívne, ba priam „smrteľne“ nebezpečné. Neistota plodí v spoločnosti strach, zvyšujúc riziko agresívnych reakcií. Jednotlivé horoskopy (denné, tranzitové), do ktorých som v súvislosti s udalosťami okolo atentátu nazrel, uvedené skutočnosti priamo potvrdzujú.

Ani dnešná opozícia Luny vo Váhach voči Marsovi v Baranovi pokoja neprinesie a v mnohých „hlavách“ sa zrodia agresívne myšlienky, ktorých zdrojom je nespracované, „nevycválané“ ego, neschopné prijať idey harmónie a spolupráce.

(O spomenutých horoskopoch súvisiacich s udalosťami zrejme uverejním príspevok na inom mieste.)

 

20.5.po

O dnešnom Svetovom dni masmédií nájdeme na internete i toto: (jeho) Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia. (!!!)

Slnko je súčasťou stélia na posledných stupňoch Býka a dnes spresňuje sextil voči Neptúnovi na konci Rýb. Drží ochrannú ruku nad humanitne sociálne cítiacimi ľavičiarmi, nad vládou, pokúša sa ochraňovať a posilňovať predstaviteľov moci aj ľudu, zvyšujúc ich vzájomnú empatiu a duchovné smerovanie. Vychádza v ústrety kultúre a umeniu (nie však módnej pakultúre a pseudoumeniu!).

Luna v opozícii voči Chirónovi podporuje, ba z Váh priam provokuje tých, ktorí sa zaoberajú právnymi aspektmi negatívnych opatrení v našom zdravotníctve.

Minútu pred treťou popoludní prekračuje Slnko hranicu znamenia Blížencov, aby v tomto zelenom znamení pobudlo v nasledujúcich dňoch (do dvadsiateho júna) spolu s Venušou a Jupiterom, ktorí ho budú v nasledujúcich dňoch nasledovať, a začiatkom júna sa k nim pridá aj Merkúr. „Troch zamrznutých“ aj „zmáčanú“ Žofku už máme za sebou (zdá sa, že počas tejto zvláštnej jari už po niekoľkýkrát), takže by sme sa mali/mohli už len tešiť zo spevu vtákov, bzukotu včielok a ďalších opeľovačov, príjemných májovo-júnových blíženeckých vetríkov. To by nás ale nesmeli strašiť gríndilinovia so svojimi katastrofickými scenármi, na ktorých mnohí tak dobre zarábajú. A mali by sme eliminovať „ekoinžinierov“, čo nám čiarajú oblohu podivnými bielymi mrežami a zanešvárujú nielen nebo, zvyšujúc skleníkový efekt, ale špinia celý environment poškodzujúcimi chemikáliami (ja viem – pre mnohých neprijateľná, no už dávno na pravdu zmenená „konšpirácia“). To len nedovzdelaní hlupáčikovia neustále básnia o kondenzačných stopách. Nuž, uvidíme, ako sa blíženecké hmýrenie ovzdušia bude prejavovať teraz a v nasledujúcich rokoch.