Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

4.12.ne

Neptún sa po skoro polroku retrogradity dnes po polnoci zastavuje a púšťa sa cestou vpred domovským znamením Rýb. Opätovne v nás podnieti potrebu zvýšenej obetavosti voči blížnym, túžbu po splynutí so všetkým, so všetkými, podporí uvedomenie si, že všetko je so všetkým v kvantovom prepletení, že to, čo urobíme dobre iným, urobíme dobre i sebe, čím ublížime ostatným, uškodíme sebe. Počas retrogradity (od konca júna) v nás podnecoval skôr tendenciu k podľahnutiu šaľbe, nechali sme sa omamovať drogami mediálnych „pseudoinformácií“, prázdnymi sľubmi, výstrednými obrazmi sveta, ktoré nám podsúvali tí, čo nás chcú vmanipulovať do ilúzie jediného pravdivého „prekrásneho nového sveta“. Na už dávno upozorňovali mnohí tvorcovia (Huxley, Bradbury, Orwell a ďalší) v literárnych dielach, ktoré by mali poznať všetci, hlavne mladí, ktorým rozum vypálilo (po)slušné „slniečko“!.

Prebúdzame sa pod vplyvom dvoch spojení Luny. Harmonický trigón s Merkúrom dovolí spoznávať svet dostatočne racionálne v širokých súvislostiach. Mocnejšou však bude manipulačno-obsedantná kvadratúra Luny s Plutom. Merkúr chce všetko naokolo uchopiť, pochopiť, Pluto však mení uchopovanie sveta  na oblapenie a zovretie mocenskými temnými chápadlami. To sa môže stať hlavne tým, ktorí si hneď zrána zapnú meinstrímové médiá, odkiaľ sa bahno manipulácie valí v mohutných zvierajúcich prúdoch, a ich cieľom je utopiť a „do temnoty zviazať“ všetkých (čo sa dajú!).

Venuša pokračuje do polovice decembra v disharmonickom účinkovaní súčasného sveta energií prostredníctvom kvadrátneho spojenia s Neptúnom. Kontrolná funkcia Saturna v týchto dňoch slabne natoľko, že už v ňom už bohyňa nenájde oporu. A Neptún ju vťahuje so sveta snov, ilúzií, závislostí na telesne. Lenže to prináša skoro vždy dezilúziu. Hlavne ak sa jej pôsobenie prijíma len na fyzickej úrovni. Tajomnosťou prekryté obrazy sa rozplynú v hmle, telesnosť sa rozostruje, pohlavná identita a potreba skutočného kontaktu sa stráca v opare predstáv. Aj preto nestojí na strane sobášov. Aspekt upozorňuje na zvýšenú potrebu hygieny, starostlivosti o imunitu, zdravie – postihuje predovšetkým obličky a endokrinný systém.

V spoločnosti sa prejavuje škandálmi, podvodmi, znehodnocovaním peňazí, majetku, hospodárstva všeobecne. Najkrikľavejšie to vidíme v oblastiach, ktoré reprezentuje Urán v Býkovi, kde Venuša vládne. Sú ňou elektronické peniaze a nebezpečenstvo nášho nepochopenia ich nebezpečenstva (takisto ako smart technológií). Súc nadrogovaní fantáziami zjednodušeného života prídeme o všetko, čo nás viaže k hmotnému svetu. I k sebe samým ako bytostiam „z mäsa a kostí“. Aktualizáciu pornografie, ktorá je s aspektom úzko spojená, sa stretávame ako s prejavmi (zla) od všetkého oslobodenej liberalizácie spoločenského bytia. Najpovážlivejšie je, že sa do týchto energií zamontuje v blízkych dňoch aj Jupiter, ktorý má tendenciu všetko zveličovať. Ale o tom potom.

Slnko s Chirónom zdôrazňujú potrebu starať sa múdro o zdravie, aby sme odolali spomínaným lákadlám (lebo sa môžu veľmi skoro premeniť na ľakadlá!).

Sedem minút po pol jednej poobede vidíme Lunu vstupovať do Býka.

 

5.12.po

Svetový deň pôdy sa stáva v súčasnosti jedným z najdôležitejších práve pre manipulačné pokusy zneužiť ju proti nám všetkým a pre prospech niekoľkých vyvolených. Do podoby, ako sme ju poznali ešte pred päťdesiatimi, sto rokmi sa dostávala počas tisícov, desaťtisícov rokov rôznymi procesmi premeny. Začali sme ju používať, postupne zneužívať a devastovať v čase, kedy sme ju v poľnohospodárskych spoločnostiach prijali ako živiteľku. Je to dlhá história, ktorá by sa podľa predstáv dnešných „konštruktérov nového sveta“ mohla ukončiť, lebo v nekonečnej pýche ju už nebudeme pri najnovších technológiách ani potrebovať. Veď jedlo i všetko, čo budeme potrebovať, si vyrobíme na 3D tlačiarňach, Prípadne budeme istú časť pôdy chemicky upravovať do podoby, kedy bude schopná vyživovať len určený počet obyvateľov konkrétnymi, presne geneticky vytvorenými plodinami, slúžiacimi na obživu „nového človeka“ (kyborga?). Lebo hnojiť a kultivovať ju napríklad maštaľným hnojom, ako to robili naši blízki predkovia v nedávnej minulosti, bude neúnosné, nakoľko dobytok ako producent tejto, pre pôdu z rôznych uhlov pohľadu prepotrebnej suroviny, budeme musieť podľa názoru gríndilinovcov vyhubiť (možno až keď sa minú protigrgacie tabletky alebo igelitové zásobníky plynov, priviazané na chrbtoch zvierat). Dobytok  (prežúvavce) je totiž pri grganí a prdení producentom skleníkových plynov (hlavne metánu), vznikajúcich pri fermentačných tráviacich procesoch.

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“

Možno nám konjunkcia Luny s Uránom pomôže nájsť iné, ešte progresívnejšie spôsoby riešenia „enviromentálnych problémov“ ako boli účelovo premenované snahy proti „zvyšovaniu teploty na Zemi“. Pevne však verím, že jedna z veľkých záťaží – biele pásy načmárané po oblohe „záchrancami“ pred skleníkovým efektom, nezmiznú. Lebo majú iný účel, nie ochranu sveta pred „tepelnou smrťou“. Ale to je o dlhšej debate, ktorej by aj tak pravidelní sledovatelia meinstrímu nemuseli porozumieť.

Pozorovatelia nočnej oblohy budú mať dnes a o pár dní „hody“. Počas spomínanej kojunkcie Luny a Urána dôjde k zákrytu Urána Mesiacom, ktorý sa bude dať pomocou „trochu lepších“ ďalekohľadov pozorovať. Stačí dobrý triéder. Urán (ako namodrastá hviezdička) sa stratí za východným (ľavým) okrajom Mesiaca po pol šiestej večer a vynorí sa na jeho druhej strane o hodinu neskôr. Úkaz je pekným spestrením aj práce astrofotografov.

 

6.12.ut

Považovať Mikuláša – Nikolaa z Myry (Nikolaos sa narodil neďaleko tohto mesta v Patare v Lýkii) len za patróna detí by bolo prinajmenšom z hľadiska na jeho pôsobenia primálo. No aj tak sa z „jeho“ darčekov dnes tešia predovšetkým deti. A je jedno, koľko majú rokov! V tureckom meste Demre, niekdajšej Myre, nájdeme na výkladoch obchodov a reštaurácií i v súčasnosti veľké množstvo nápisov azbukou – o rodisko svojho patróna sa starajú predovšetkým Rusi, takže aj sochu megdonaldovského Santu na námestí nahradili pred pár rokmi hodnovernejšou podobou,  na ktorej je Mikuláš vyobrazený v miestnom dobovom kroji z čias prelomu tretieho a štvrtého storočia (to pre tých, čo si myslia, že je táto postava iba vybájenou figúrou). A na dôvažok jedna veta, ktorú sme písavali v našich zédéeškárskych (päťdesiate – šesťdesiate roky minulého storočia) časoch na školské tabule: „Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa!“ Je zaujímavé, že nikto nás za to neposielal do polepšovne, ba ani našich rodičov ani učiteľov neprenasledovali eštebáci. Nedávne dejiny sú úplne iné, ako to píšu dnešné učebnice histórie!

Denné aspekty Luny sú naklonené sláveniu i tešeniu sa z darčekov. Ráno a predpoludním je tomu otvorený duchovne zameraný Neptún, popoludní a večer sa k nemu pridávajú aj jeho „archetypálni bratia“ Pluto a Jupiter. Práve Jupiter má symbolickú charakteristiku Mikuláša – dobrého šedovlasého starého pána, ktorý rád obdarúva ľudí šťastím.

Luna vstupuje tri minúty po trištvrte na deväť večer do Blížencov.

Trochu inak sa správa Merkúr, Jupiterov syn. Ešte pred neskorým nočným odchodom do Kozorožca, kde pobudne do konca prvej tretiny februára budúceho roka a bude sa správať úplne odlišne než v ohnivom filozofickom znamení, sa stretne prostredníctvom kvadratúry s vládcom Strelca, Jupiterom. „Syn“ sa sporí s „otcom“, pričom je v konflikte víťaz zatiaľ nejasný. Tatko Jupiter je zatiaľ „hendikepovaný“ polohou na konci vodného znamenia Rýb, v ktorom je síce vládcom, ale jeho postoje sú proti Merkúrovým ohnivo-zemským priveľmi subtílne. Voda Rýb ho/nás totiž napĺňa nezištnosťou, obetavosťou a veľkou láskou k blížnym, potrebou pomáhať, vychádzať v ústrety a Neptún, s ktorým je v tesnom spojení, mu/nám rozhodnosti takisto nepridáva. Takže sa môže občas prejavovať až ako blúznivec, ktorý žije v akomsi vysnenom svete naplnenom samým dobrom. Merkúr, a po ňom Venuša, naň však pôsobia provokujúco. V kvadratúre v ňom/nás prebúdzajú namyslenosť a aroganciu v prejave. Hlavne z médií počúvame prejavy „bohov“ v podobe prázdnych fráz namyslencov, ktorí pre svoju veľkohubosť nevidia ani krok dopredu (ich veľké huby im v tom bránia, zavadzajú vo výhľade). Lebo sú buď leniví myslieť, alebo na to nemajú pri prílišnej nekritickosti voči sebe požadované „kapacity“. A týka sa to nielen bytostí z médií, ale aj ich kolaborujúcich nohsledov.

„Slovutní“ páni ministri sa nedokážu dohodnúť skoro na ničom, takže nečudo, že sa objavujú zbytočné dišputy v parlamente, v médiách. Nakoľko obchod viazne, asi by sme sa mali vyhnúť nejakým výrazným finančným transakciám (ilúzia plodí dezilúziu!). Planéty dokážu splodiť neplodné muly diskusie a zavádzanie aj v oblasti náboženského života cirkví. A nečudoval by som sa ani podvodom a utajovaným zločinom v spomínaných spoločenských kruhoch.

A aby sme nezostali nič dlžní ani Merkúrovi a jeho vstupu do Kozorožca – v znamení sa zmení jeho rétorika. Otvorené myslenie Strelca podľahne dôslednosti (viď Musk), triezvosti a zodpovednosti okolia.

 

7.12.st

Luna sa pomaly ale iste blíži do opozície splnu. Pokiaľ sa pozrieme večer na oblohu a tá bude dostatočne jasná, žiariaci kotúč Mesiaca sa bude javiť ako skoro dokonalý kruh. Bodaj by nie, keď sa dostáva do presnej opozície už zajtra ráno. Dovtedy spresní Luna ešte jeden harmonický aspekt, sextilom sa večer spojí s Chirónom, aby nás spoločne utvrdili, že zdravie je naklonené na našu stranu. A tí, čo preň chcú ešte niečo spraviť, majú teraz dobrú možnosť. Stačí si vybrať vhodné miesto, spôsob, terapeuta, prostriedok, ...

A len tak, medzi rečou, zachytil som z rôznych zdrojov, že sa osobné planéty v minulých dňoch v disharmonických aspektoch hlavne s Neptúnom nadmieru vyjančili, vyšantili a dali na vedomie, že i v krátko trvajúcich energetických vplyvoch dokážu veľa pokaziť (napríklad pri dôležitých rokovaniach a v parlamente). Pritom sa martická sila prejavila viac v agresivite hlúpych psychopatických „krčmových bitkárov“, než v akciách na bojových poliach.

 

8.12.št

Ako som spomínal, dnes ráno nastáva spln, svetlá sú v presnej opozícii pár minút po piatej. Takže ak sa dostaneme z postele skôr, než sa úplne rozvidnie, uvidíme Mesiac v podobe jasného kruhu nad západným obzorom. Pokiaľ vlastníme ďalekohľad, nemusí byť priam hvezdársky, stačí priemerný alebo lepší triéder, a ten zameriame na mesačný kotúč, uvidíme, ako zakryje planétu Mars. Tá zmizne za jeho okrajom tesne po šiestej ráno. Žiaľ, na východe Slovenska praje obloha pozorovateľovi či fotografovi menší zážitok, lebo Mesiac tam zapadne skôr, než v jeho západnej polovici. Pri čistej oblohe a dostatočne nízkom západnom horizonte bude azda možné pozorovať ďalekohľadom aj výstup „červenej planéty“ spoza nášho vesmírneho spolupútnika. A takisto fotografi, hlavne astrofotografi s dobrými teleobjektívmi si „požužajú“. Hlavne ak im zákryt Urána Mesiacom v predmikulášsky večer o pol šiestej nevyšiel.

Úkaz je spojený s konjunkciou Luny s Marsom, ktorá priráta rannej splnovej opozícii negatívne body.

Je samozrejmé, že keď je spln a Luna zakrýva Marsa, je v opozícii voči bojovníkovi aj Slnko. A to je už o čosi vážnejší aspekt, než býva spln. Aby „udatný bitkár“ nepodľahol autodeštruktívnym sklonom, musí mať na svojej strane mocných pomocníkov. Saturn síce medzi takých patrí, ale harmonický trigón medzi týmito dvomi archetypálnymi silami slabne, a ktovie, či Chirón bude stáť na strane agresívnej sily Marsa. Takže dnes vrcholiaca opozícia vytiahne na svetlo sklony mnohých jedincov k rozporom so sebou samými. Táto rozpoltenosť, vystupňovaná opozíciou planét v znameniach vzduchu a ohňa môže viesť až k schizofrénii. Niekto vyrazí hlavou proti múru, aj keď vie, že je to kontraproduktívne, iný vybíja svoju skrývanú agresivitu v náhlych výbuchoch navonok. Jedna ani druhá cesta neposkytuje istoty dobrých výsledkov. A plytvať energiou v nesprávnych okamihoch takisto neponúka žiaduce výsledky. V základnom horoskope SR stoja tieto planéty, Slnko a Mars takisto v opozícii, akurát, že Slnku v Kozorožcovi asistujú škodcovia Urán s Neptúnom, ktorí v konjunkcii ani netušia, kým v skutočnosti sú (ani čihí ani hota, asi v podobe liberálny kresťan? či idealistický anarchista? či ľavicový duchovný?, či  slobodný závislák? či marxistický kresťan? či iný nezmysel?). Postupne sa však pretransformovali a inkarnovali do „partie“, ktorá tu akože vládne.

V dnešnom horoskope ani Slnko, ani Mars žiadnych takýchto asistentov nemajú, azda len Lunu obrusujúcu Marsovu agresivitu. Nakoľko Slnko predstavuje hlavu, vedenie štátu, týmto hrozí útok zo strany más (sila aspektu slabne k polovici decembra). Kríza sa prejavuje hlavne na úrovni osi Blíženec – Strelec, intelekt sa prieči s filozofiou, komunikácia s „mocnými“ je vystupňovaná do nenáležitých podôb, nebezpečenstvo môže ublížiť mnohým. Zvyšuje sa riziko úrazov, katastrofických udalostí, útokov násilníkov, atentátov na potentátov, požiarov, militantné skupiny túžia po totálnom zmocnení sa moci. Týka sa to hlavne vládnych kruhov (Slnko) a podľa starých astrologických textov hrozia aj úmrtia vo vládach (symbolické alebo skutočné).

Dobrou pomocou je nevstupovať do situácií, kde by sa tieto tendencie mohli uskutočniť, voči prípadným násilníkom vystupovať skôr zmierlivo (možno u nich ide len o momentálnu „úchylku“ mysle), mať dostatok ráznych argumentov proti páchaniu násilenstiev. Prípadne stresovú situáciu, ktorá ponúka dvojaké riešenie – útok alebo útek rozuzliť jednoducho – udri a utekaj! Niekedy to pomôže viac, než racionalizované ústupky. Občas treba „gordický uzol“, ktorý sa nedá jednoducho rozpliesť, radikálne pretnúť. Z histórie máme o tom pozitívne informácie!

Po dnešku sa bude dlhodobo striedať konfigurácia misky so zoskupením lokomotíva a kôš, čo má pod kontrolou Luna prechádzajúca v pravidelných mesačných cykloch prázdnou polovicou horoskopu.

Do pomykova nás môžu dostať aj dnešné večerné spojenia Luny – harmonické so Saturnom nás nabádajú k racionalite a zodpovednosti, disharmonické s Neptúnom k iracionálnym nezodpovedným akciám. A teraz buď múdry!(?)

 

9.12.pi

Aby energetických napätí v sfére archetypov nebolo dosť, dnes sa do zásobníkov páskujú ako náboje ďalšie (chlapi, čo absolvovali „vojnu“ a napíjali samopaly a guľomety, vedia o čo ide). Od rána nás obťažuje opozitné prepojenie ženských energií – Luny a Venuše. Odolať ich zvodom sa dá pomerne jednoducho, ak nemajú muži vo svojom okolí na pracovisku pekné baby a ženy nie sú obklopené zdatnými chlapmi. Aspekt je naplnený náladovosťou, tajnôstkami, ťažko sa odoláva utajenému maškrteniu. Problémy však môžu vyskočiť aj v čase, kedy sme ešte doma, v podobe rodinných konfliktov hlavne u manželov, ktorí majú nejaké vedľajšie mimomanželské vzťahy, tým sme my kedysi hovorili „bočáky“. Neviem, či takéto čosi v dnešnej „rodovej“ dobe môže existovať. Jupiter v prípade emočne podfarbených hádok posilňuje jednu i druhú stranu sporu.

Dvanásť minút pred deviatou dopoludnia si Luna chce trochu odpočinúť doma, pod vlastnou strechou, v Rakovi. Skoro bez úspechu, lebo z okna oproti na ňu vykrikuje Merkúr, ktorý v nej svojimi argumentmi vyvoláva citový nepokoj. To samozrejme pokoju duše nepomáha. „Hádka“ sa zvyčajne zvrhne na zbytočné táranie, tliapanie, trieskanie dve na tri. Závisí len od každého z nás, či sme ochotní zvodom zvady podľahnúť.

Najsilnejším aspektom dneška je spresnená kvadratúra Venuše s Jupiterom, ktorej vplyv pociťujeme od poslednej tretiny novembra a bude nás „prenasledovať do polovice decembra. Nemá vyslovene poškodzujúci charakter, veď sa v nej stretávajú „veľké a malé šťastie“, no môže nastvárať množstvo nepríjemných situácií. Planéty nás totiž zbavujú schopnosti nachádzať správnu mieru v tom, čo robíme, prebúdza v nás ľahkomyseľnosť, neschopnosť odhadnúť  možnosti a schopnosti. Takže sa prejavujeme nespokojnosťou s tým, čo dosahujeme, máme premrštené nároky a v prehnanej namyslenosti túžime byť rozmaznávaní okolím.

Na mundánnej úrovni sa aspekt prejavuje ťažkosťami v hospodárstve, politike, financiách, teda vo všetkých dôležitých oblastiach spoločenského a štátneho života. Zvýšenie daní a zbytočné výdavky vytvárajú dlhy, ktoré ochudobňujú všetkých, okrem politikov, finančníkov. Venuša má pod patronátom partnerov, spojencov, a disharmonicky pôsobiaci Jupiter vyvoláva vo vzťahoch nedorozumenia, prejavujúce sa aj podvodmi a škandálmi.

 

10.12.so

Deň ľudských práv či odovzdávanie Nobelovej ceny za mier, viazané k 10. decembru, sa už dávno natoľko sprofanovali, že pripomínať si ich je skôr vyznávaním spoločenských frašiek, než dôstojnou oslavou. A ani mi nestojí zato ukazovať príklady toho, lebo sú veľmi nedôstojné.

Venuša prekračuje hranicu medzi Strelcom a Kozorožcom. V zemskom znamení kontroly a prísnej zodpovednosti stratí svoju spontaneitu, začne sa správať dôstojne, možno až starosvetsky, takže nebude podporovať kadejakých pohlavných „úchylákov“ tvrdiac, že láska nie je hrou, ale treba ju brať vážne. Stáva sa zdržanlivou a opatrníckou, lebo túži po spoľahlivosti a vernosti. Tento modus správania jej vydrží do začiatku januára, kedy sa presunie do slobodomyseľného Vodnára. Takže aspoň sviatky slnovratu oslávi, a my spolu s ňou, dôstojne a s istou mierou askézy,

Ráno a predpoludním nás bude Chirón upozorňovať, že by sme sa voči zdraviu mali správať múdro a zodpovednejšie. Popoludňajší vplyv Urána pocítime v jeho provokačnosti a nápaditosti, isto ponúkne viacero spôsobov, ako netradične stráviť večer v kruhu zaujímavých priateľov.

 

11.12.ne

Uvidíme, ako sa odrazí Medzinárodný deň hôr v správaní environmentalistov či ministra životného prostredia, podľa ktorého sú naše hory teritóriom obývaným vegetariánskymi mäsožravcami a zdrojom parádnych ziskov z vyťažených prísne chránených lesných porastov. Ale čo už možno očakávať od jedincov negatívne postihnutých predošlým systémom a „slniečkom“ prevratového handrového puču!

Nedeľné ráno naplní Neptún duchovnosťou a zvýšenou empatiou. Popoludní sa bude s nami chcieť Pluto zahrať temné hry na manipuláciu a obsedantné, nutkavé správanie. Podľahnúť mu nemusíme, ak sa obklopíme aurou jupiterskej radosti a žoviálnosti.

Osem minút po deviatej večer Luna opúšťa domov, ide sa povyhrievať na ohnivé pláne znamenia Lev.

 

12.12.po

Mars už prestáva ovplyvňovať svojou bitkárskou energiou Slnko, takže harmonický sextil Slnka so Saturnom bude môcť v súboji energií prevážiť. Stred decembra bude teda aj pod dozorom harmonických síl. Samozrejme, nie je všetko zlato, čo sa slnečno blyští, lebo s nepriaznivými energiami ešte číhajú „za rohom“ Neptún s Jupiterom. Tak to ale býva veľmi často – keď sa už tešíme, že sa veci budú rozvíjať pozitívne, vystúpi zo zálohy narušiteľ, ktorý to všetko pokazí. Nepredbiehajme však udalosti.

Sextil Slnka so Saturnom (od 5. do 20. decembra) v nás prebudí túžbu budovať nové štruktúry, takže je jasné, že nepôjde o nejaké unáhlené aktivity, skôr si uvedomíme, že ak tvoríme čosi, čo má mať pevné základy, musíme sa držať starej múdrosti „speude bradeós, gr. - festina lente, lat.“ – ponáhľaj sa pomaly, pomaly ďalej zájdeš. Lebo poriadok a štruktúru dosiahneme nie rýchlosťou, lež trpezlivosťou a občas aj odriekaním.

Aj keď sú teda planéty v harmonickom vzťahu, sú spojené s (múdrym) obmedzovaním, ale aj so starostlivosťou o dôchodcov, starých ľudí. No neprajú rastu populácie. Ešte šťastie, že v horoskope narodenia SR nemá Saturn žiadne také nepriaznivé prepojenia. Takže i nádej len kdesi podriemkava, ale sa raz zase prebudí. Aj vianočné nákupy by sme mali podriadiť zmyslu aspektu – kupovať iba to, čo skutočne potrebujeme, alebo čo má trvalú hodnotu. Medzi také komodity patrí napríklad pôda, nehnuteľnosti. Nepredávajme ich kvôli rýchlemu zisku cudzozemcom. Tí by sa v žiadnom prípade nemali stať vlastníkmi našej dedovizne. Radšej ju kupujme pre svojich potomkov. Žiaľ, opak sa stáva pravdou! Aspekt praje aj nákupu surovín potrebných pre naše hospodárstvo!

Chirón pripomína, že by sme sa už konečne mali začať správať múdro, zodpovedne!