Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

 

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

16.2.ne 

Šesť minút po piatej ráno nachádzame Lunu na prvom stupni Strelca. 

Ani Mars nezaháľa, pol hodiny po nedeľnom poludní prestupuje hranicu Kozorožca, aby sa pripojil k trojici archetypov, ktoré sa v znamení prísnej zeme zabývali pred istým časom (Pluto od roku 2008, Saturn v decembri 2017 a Jupiter koncom minulého roka). Jeho tranzit bude rýchly a pomerne krátky, no v spojení s Plutom a Saturnom dokáže spáchať kadejaké ťažko predvídateľné udalosti. Veď uvidíme už o pár týždňov. V znamení kontrolných mechanizmov štruktúrovanej zeme sa boh vojny správa predsa len trochu rezervovanejšie, dokáže svoju energiu koncentrovať správnym spôsobom a smerom, takže napomáha tým, ktorí s ním chcú spolupracovať, byť spoľahlivými, dôslednými, vytrvalými. To sa však môže ľahko zmeniť na urputnosť a bezohľadnosť, a pokiaľ prídu v súvislosti s obmedzujúcim zemským živlom zábrany, prejaví sa nadmernou tvrdohlavosťou. Nuž, uvidíme, čo z toho prevládne v najbližších šiestich týždňoch. 

17.2.po 

Pred druhou nočnou hodinou sa Merkúr zastavuje, takže jeho rozumné správy prichádzajú buď oneskorene, alebo môžu byť skreslené nepružnosťou retrogradity. Bude nás vťahovať do minulých myšlienkových vzorcov. Pre študentov nastáva dobrý čas pre opakovanie vedomostí, v iných prípadoch bude mať jeho pôsobenie skôr charakter spiatočníctva. Retrogradita bude na prospech inventárnym komisiám, ale i tým, ktorí musia prejsť akoukoľvek intelektuálnou retrospekciou. 

Poludňajšie stretnutie Luny s Neptúnom vovedie mnohých do sveta snenia, nesplnených i nesplniteľných očakávaní, citových depresií a melanchólie. Nie je to príjemný stav hlavne pre tých, ktorí sa musia sústrediť na úlohy a povinnosti začiatku týždňa, lebo ich úlety do „paralelných realít“ zbavujú schopnosti byť tu a teraz v pracovnom nasadení. Zvody vysnených svetov bývajú veľmi mocné a sprevádza ich často pohľad do prázdna (pohled do blba). Ten však často svedčí o veľkej kapacite pracovnej pamäte, nie o neschopnosti sústrediť sa. A pokiaľ sa pritom zvýši frekvencia žmurkania, je to jasné – myseľ sa zaoberá dôležitejšími vecami „za hranicami reality“ Bezhraničný vládca vôd Neptún tak pomáha riešiť problémy akosi okľukou. Len v takomto stave netreba zostať pridlho, aby sme sa vo svojich snoch a ilúziách neutopili.

18.2.ut

Predpoludním sa postarajú Slnko s Lunou o dobrú náladu, pričom Luna prejde zo Strelca do Kozorožca šesť minút po pol dvanástej, kde sa chvíľu nato stretne s Marsom. Postará sa o primeranú „bojovú náladu“, aby sme zvládli pracovné úlohy, zároveň však nemuseli atakovať priveľkou energiou svoje okolie. Podvečerný vplyv Urána poskytne množstvo inovatívnych myšlienok, aby sme zvládli jediný disharmonický aspekt Luny, jej „chorobnú“ kvadratúru s Chirónom. Ak nám však nenapadne žiadna myšlienky, ako si poradiť s pošramoteným zdravím, aspoň nás „liečiteľ“ vyprovokuje k návšteve centier Energy, kde si máme možnosť kúpiť prípravky, ktoré zharmonizujú energie tela.

19.2.st

Štyri minúty pred šiestou ráno sa mení z astrologického hľadiska energetický potenciál Slnka. Teda podľa historických skúseností. Februárové holomrazy by mali nahradiť dni postupného ohrievania zeme i ovzdušia. Takto to bývalo, kým svet nezačal postupne „blaznieť“. Klimatické zmeny naznačujú, že srbský vedec Milankovič mal v mnohom pravdu, keď hovoril o veľkých cykloch, meniacich klimatický stav na Zemi (napr. posun pólov bol v ostatných rokoch zaznamenaný v súvislosti so zemetraseniami a s nimi spojenými pohybmi pevninských platní). Samozrejme, politici a ekonómovia to zobrali z druhého konca. Vytvorili idoly, ktoré im svojím idealistickým nadšením naženú voličské hlasy a dostatok peňazí na veľké „spasiteľské“ projekty. Slnko v Rybách sa do tohto vykupiteľského projektu zapojí, lebo mu to misionárska energia znamenia tak velí. A stretnutie s retrográdnym Merkúrom, či v nasledujúcich dňoch s Neptúnom bude tieto tendencie zosilňovať. Počas tranzitu Slnka znamením Ryby máme náchylnosť podľahnúť podmanivým sľubom o vyčistení sveta od zla. V horoskope SR je Neptún ako vládca Rýb spojený v nepriaznivom postavení s Uránom, Slnkom, Jupiterom, Marsom a Lunou, takže jeho poškodzujúci charakter má sklon sa v dňoch tranzitu Slnka vodným znamením nadmieru zvyšovať. Veď uvidíme!

Predpoludňajšie spojenie Luny z Kozorožca s retrográdnym Merkúrom v Rybách je síce harmonické, no samotný Merkúr nedokáže vo vodnom znamení a spätnom chode dostatočne objektívne posudzovať realitu, takže nám môže posúvať myšlienkové pochody do prakticky nepoužiteľných dimenzií.

Poobede poznačí náš vzťahový svet kvadratúra Luny s Venušou. Našťastie len na pár hodín, takže do zajtrajšieho rána sa z neharmonického aspektu vyspíme. Večer pomôže Jupiter zvládnuť všetky napätia spôsobené touto disharmóniou.

Večer pozýva Neptún na pohár (nie viac! zajtra je pracovný deň) dobrého vína alebo iného omamujúceho moku, umožní tak dotvoriť slávnostnú náladu stredy.

20.2.št

Stačí si v kontexte poznatkov o súčasnom svete skonfrontovať ideu dnešného sviatku s realitou, aby sme spoznali formalizmus manipulátorskych organizácií, akou je napríklad aj OSN. Čo o Svetovom dni sociálnej spravodlivosti píše internet?

„Svetový deň sociálnej spravodlivosti vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín. Tento deň je venovaný sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, podpore plnej zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a spravodlivým podmienkam zamestnancov a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd.“

Nuž, čo dodať?

Luna sa počas dňa spája konjunkciou s manipulátorským Plutom i depresivizujúcim Saturnom. Je potrebné veľa duševnej sily i schopnosti odolať meinstrímu, aby sa človek nepoddal „sile tlaku“ citovaných (ale aj ďalších mediálnych) fráz.

Jupiter sa počas celého roka venuje intenzívnemu „rozhovoru“ s Neptúnom. Ich stretnutie je harmonické, takže jeho výsledkom je skôr schopnosť prijať mystériá zážitku duchovnej energie, neponúka však možnosť pochopiť a spracovať realitu, v ktorej sa stavy dobroty a milosrdenstva prejavujú. Energia spojenia planét prekrýva skutočnosť ideálmi, vierou a vnuknutiami. Každá ilúzia nekonfrontovaná s realitou však býva poväčšine dovŕšená dezilúziou. O čo je silnejšia vidina, o to deprimujúcejší výsledok prináša jej nepriaznivé uzavretie. Ako hovoria východné filozofie – nadmerný jin plodí jang. A naopak. Tak, či tak sa aspekt prejavuje nádejami na mierové rokovania, úspechmi pri zdolávaní epidémií.

Pár minút pred trištvrte na deväť večer prechádza Luna do vzdušného znamenia slobody, do Vodnára.

21.2.pi

Som tak trochu v dileme. Moja mamička pochádzala s Turca, kolísky spisovnej slovenčiny. Narodil som sa v Prešove, odkiaľ pochádzal môj ocko. Vyrastal som v jazykovom povedomí, kde sa používala ako bežný hovorový jazyk šariština, mama ma však nútila rozprávať po slovensky. Myslím si, že jednu i druhú reč ovládam pomerne plynulo, jedna i druhá je mojou materčinou. I keď je pravdou, že prešovskému-šarišskému nárečiu som nepodľahol tak intenzívne, ako slovenčine spisovnej podoby. No čoraz viac sa podvoľujem jazykovým zákutiam východu. Akoby sa duša vracala ku koreňom, prostredníctvom ktorých vypučala, vypustila prvé výhonky do tohto sveta.

„Ta co, jak śe vam take cośka budze pačic?“  „Aľe, mysľím, že to buďe peknô, dobrô.“

No, niekomu môžu pripadať predošlé vety ako čistá schíza, ale dnes slávime Medzinárodný deň materského jazyka. Vyskúšajme tento deň osláviť materčinou vo svojom okolí. Možno tým niekoho aj zaujmeme.

Už minimálne desať dní na nás pôsobí smelý, dynamický a spontánny trigón Marsa s Uránom. Umožňuje do konania vniesť intuitívnu rozhodnosť individuality (samozrejme, len ak ju máme!). Takéto počínanie potrebujeme, ak chceme vykonať činy, ktoré výraznú jedinečnosť vyžadujú. Vyčnievať zo šedej masy priemeru však nebýva pohodlné, a v boji za osobnú a spoločenskú zvrchovanosť by sme mali absorbovať predovšetkým to, že slobodne dokážeme žiť až vtedy, keď prijmeme zodpovednosť. Inak sa každý bojový čin môže veľmi rýchlo zmeniť na anarchiu či páčivý afekt, ktorým chceme vyniknúť. Sila aspektu sa vytráca s prvými marcovými dňami.

Súbežne so spomínaným spojením planét sa prejavuje aj disharmonické prepojenie Marsa s Chirónom. Úporná agresívna aktivita Marsa sa v napäťovom aspekte stretáva s múdrosťou učiteľa, liečiteľa. Tenzie vyvolané planétami môžu vyústiť do prílišného zápalu, ktorý môže poškodzovať jedinca i spoločenské skupiny. V prvom prípade hrozí zápalovými ochoreniami, v druhom nekontrolovanými výbuchmi hnevu (Mars sa nachádza v spoločensky obmedzujúcom poli Kozorožca, Chirón v explozívnom ohnivom priestore energie Barana).

Ani jeden zo spomínaných aspektov nepridáva týmto dňom rozvážnosť, schopnosť bez problémov nachádzať pokojné riešenie vzniknuvších problémov

22.2.so

Ďalším z dní, vyvolávajúcich vo mne pocit nerealizovateľnosti (v prijateľnej miere) v tomto neistom neoliberánom svete je Európsky deň obetí zločinu. Hlavne ak je jeho náplňou to, čo tvrdí internet: „Európsky deň obetí zločinu bol vyhlásený v roku 1990 v Štokholme. Účelom je podpora obetí trestných činov v celej Európe, zaplatenie spravodlivého odškodnenia obetiam bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a podpora práv obetí trestných činov v trestnom procese.“

Vo svete, ktorý v zmysle politickej korektnosti zatajuje nekorektné či zločinné správanie veľkých skupín populácie, oslava takého sviatku podľa mňa pomaly neprichádza do úvahy.

Sobota oplýva len harmonicky nastavenými aspektmi. Hneď zrána pocítime príjemne pôsobiaci sextil Luny s Venušou. Zjednotí myseľ s erotickým prežívaním, takže neradno ponáhľať sa z rozohriatej postele, hlavne ak ju zdieľame s niekým, kto nám je nadmerne blízky a s kým si vieme poskytnúť mnoho oddanej nežnosti.

Oveľa mocnejšie bude na pripravených vplývať sextil Slnka s Uránom. Silných naplní potrebou byť nezávislými (podobne ako už spomínaný aspekt Marsa s Uránom) experimentátormi, plnými nápadov aj s víziou ich uplatnenia v budúcnosti - napríklad v oblasti finančného života. Vízia slobody ich neoberie o triezvu konfrontáciu s realitou, Urán sa nachádza v zemskom Býkovi. Sila aspektu sa vytratí do konca februára.

23.2.ne

Sedem minút po pol ôsmej ráno nachádzame Lunu v znamení, ktoré je jej spriaznené prostredníctvom vodného živlu. Vstupuje do spoločnosti Slnka, Neptúna a Merkúra v Rybách.

Je síce nedeľa, kedy by sme mali zažívať predovšetkým duchovne naplnené chvíle, ale Urán nám náladu ruší príliš svetskými nápadmi, ako ešte prežiť chvíle víkendového voľna prípadne prázdnin.

Novová konjunkcia Slnka s Lunou má tendenciu vniesť do prežívania nepokoj vzdúvajúcich sa vĺn nadmerne emotívneho prílivu. Dokážeme mu odolať, keď prepojíme vedome prežívanú racionalitu s emočným snívaním. A to, ako je aj pravda, nevie každý.

Mars nás vyzýva, aby sme sa popoludní rozhýbali, len chvalabohu neprikazuje, aký druh pohybu si máme vybrať. Takže všetko závisí len od našej voľby.

Nepríjemne na nás dolieha kvadratúra Venuše v Baranovi s Jupiterom v Kozorožcovi. Prebúdza v nás ľahkomyseľnosť, dožadovanie sa šťastia bez toho, aby sme sa na ňom podieľali. V slabochoch vybudzuje privysoké ciele, prehnanú túžbu po uznaní, nespokojnosť s dosiahnutými výsledkami. Nepríjemnými dôsledkami aspektu predovšetkým pre okolie  je namyslenosť a sebeckosť.

Na mundánnej úrovni sa do života spoločnosti vkráda nehospodárnosť, zadlžovanie sa kvôli úspechu, výsledkom čoho môže byť následné zvyšovanie daní a štátnych výdavkov (na reprezentáciu, luxus, zbrojenie?). Aspekt provokuje nedorozumenia medzi spojencami, no i škandály a podvody. Pod vplyvom aspektu budú nasledujúce týždne, jeho trvanie sledujeme od polky februára až do polovice marca.

24.2.po

Konjunkcia Luny s Merkúrom je najsilnejšia hodinu a pol po polnoci, takže sa do rána jej vplyv vytratí. Tak, či tak by sme si s ňou nedokázali veľmi pozitívne poradiť, nakoľko je Merkúr retrográdny, nuž neposkytuje veľa perspektívnych východísk.

Večerné spojenie Luny s Neptúnom zvyšuje našu vnímavosť voči okoliu na najvyššiu možnú mieru. Racionalita sa vytráca, schopnosť vcítiť sa je vysoká. Je čas pre chvíle strávené s krásnou hudbou, umeleckými dielami, baletom. Tí, ktorí nie sú nastavení na vnímanie hodnôt umenia, si vystačia aj s televíznym programom. Dobrou náladou nás chce počas večera obdariť Jupiter.