Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit.

21.1.ut

Kvadratúra Luny s Neptúnom dokáže mnohým pokaziť prvú polovicu dňa, popoludní sa bude pomaly rozplývať. Ťažko sa pod jej vplyvom rozumie okoliu, ľuďom, to radšej ujsť do sveta snov, lebo pocity neurčitosti a nenaplnených očakávaní (hlavne v oblasti uspokojovania partnerských vzťahov či umenia) skytajú množstvo sklamaní, melanchólie až depresívnych pocitov. Pokiaľ je jedinec zamestnaný, musí na sústredenie vynaložiť veľa námahy, aby nerobil chyby z nepozornosti. Nemali by sme vykonávať aktivity, kde hrozí riziko, že by sme mohli podľahnúť klamstvu alebo zlodejčine.

22.1.st

Tesne pred šiestou ráno sa Luna vnára do zemského energetického poľa Kozorožca. Otupuje sa jej schopnosť prežívať spontánne citové zážitky, zodpovednosť znamenia jej to nechce dovoliť. A nadto ju depresivizujú aj pocity, že sa nevie dostatočne múdro rozhodnúť. Nuž, vplyv energií vstúpi do mnohých jedincov ako pocit oslabenia, zdravotných porúch. Asi by bolo treba mať naporúdzi aspoň Spiron.

Ak však odoláme, uránska energia nás naplní množstvom dobrých nápadov, nezvyčajných myšlienok. A na dôvažok je tu aj harmonické spojenie Slnka s Chirónom, ktoré nedovolí, aby sme podľahli emotívnym odklonom od bežného prežívania dní.

23.1.št

Byť patriotom sa akosi nosí-nenosí. Médiá ponúkajú programy dvíhajúce národné povedomie, ale aj také, čo ho absolútne devastujú. Napríklad nadmiera cudzej hudby vo verejnoprávnom rozhlase, hitové angloamerické a západniarske hudobné vsuvky ako subliminálny, podprahový podmaz v prestávkach šouprogramu Zem spieva akoby naznačovali, že národné sa síce nosí, ale iba ako vedľajší produkt globálneho. Väčšina osobností, reprezentujúcich našu vlasť, vystupuje v prospech globálnych odklonov od národných potrieb a láska k národu sa bežne vysvetľuje ako nacionalizmus a dostáva kadejaké ďalšie dehonestujúce prívlastky. Možno nám chce dnešný Deň patriotizmu pripomenúť, že by sme mali byť národovcami v kontexte súčasného globalizujúceho sveta, Slovákmi v Európe, nie Európanmi kdesi v na „malom“ Slovensku.

Luna prechádza v blízkosti Jupitera v hodinách pred prebudením a počas rána a celého predpoludnia. Optimizujúcu energiu spojenia budeme potrebovať, aby sme zvládli vrcholenie disharmonického výbušného spojenia Slnka s Uránom. Oslobodzujúci, ba až anarchistický pocit sebestačnosti dovedie mnohých do konfliktov s okolím, ktoré by chcelo človeku vnútiť svoje predstavy o plnení povinností a dodržania dohôd, zmlúv, záväzkov. Aspekt sa postará o skratové konanie, zvraty a odvraty od skúseností, ktoré sú spoločnosťou brané ako tradičné. U slabších jedincov sa aspekt prejaví nevyspytateľnosťou, prehnaným egocentrizmom, chladným neosobným prístupom. Pri problematickom správaní pomôže „napadnutým“ jedincom Korolen, harmonizujúci nielen nervový, ale aj srdcovocievny systém.

Horšie dôsledky môže priniesť aspekt do mundánnych súvislostí. Výstredné prejavy vlád a vládcov, ktorí v sebe nemajú dostatok politickej skúsenosti, môžu spôsobiť nepokoje, zlé reformy a zmeny v štáte, zvyšuje sa nebezpečenstvo stávok, povstania. Takisto sa aspekt vie prejaviť aj zhoršením ekonomík, poškodením ich materiálnych základov. Spojenie Slnka s Uránom hrozí rizikom katastrof, úrazov, poškodenia elektrických sietí a elektroniky. Našťastie, spomenutá kvadratúra nemá dlhého trvania, pocítime ju od polovice januára do začiatku februára.

V rovnakom čase však bude vyrovnávajúcou silou pôsobiť harmonické prepojenie Venuše s Jupiterom. „Malé a Veľké šťastie“, ako nazývali spomínaných aktérov sextilu starí astrológovia , má sympatické vyžarovanie s dobrou schopnosťou nadväzovať kontakty na osobnej i mundánnej – svetovej úrovni. Aspekt napĺňa svet radosťou, šarmom, vzájomnou dôverou. To platí pre milostné záležitosti i dohody medzi štátmi a vládami, ktoré vedú jupiterské charizmatické osobnosti. Je čas nákupov umeleckých predmetov, módnych doplnkov a predmetov, ktoré nemusia byť nanajvýš užitočné, ale spôsobia radosť.

Ak predošle spomínanie spojenie Urána so Slnkom ekonomike škodí, Jupiter s Venušou prajú rastu a radosti z poskytnutých istôt. Predvolebný čas sa však, žiaľ, akoby prikláňal k prvej alternatíve.

24.1.pi

Nezabudnime dnes vystrúhať aspoň desať komplimentov a vniesť pochváleným na tvár milý úsmev. Dnešný sviatok prirodzeného prejavu zdvorilosti je na takéto správanie priam určený.

Prebúdzame sa pod vplyvom konjunkcie Luny s Plutom a Saturnom, a tá v duši jedinca, trápiaceho sa bežnými každodennými starosťami, spôsobuje smútok a pocit prílišnej zodpovednosti, než aby vylúdila úsmev z radosti nad osobnými či spoločenskými premenami.

Dvadsať minút po štvrtej poobede vidíme Lunu vstupovať do oslobodzujúcej vzdušnej energie Vodnára. Aspekt s Chirónom pripomenie zábudlivcom, že by mali zájsť a kúpiť si nejaké prípravky pre udržanie zdravia, kluby a centrá Energy bývajú otvorené do večerných hodín.

Zmätok v duši a odviazanosť myslenia i správania spôsobí disharmonické spojenie Luny s Uránom, a ani novová konjunkcia „svetiel“ nemá veľmi upokojujúce účinky. Len čo zvyšuje príliv v moriach a prílev citového zmätku do duší.

25.1.so

Necelé dva týždne bude vytvárať Merkúr z Vodnára harmonický sextil s Marsom v Strelcovi. Reč naplní dôvtipnosťou, oslobodenou od konvencií, s pomocou planét sa dokážeme postaviť voči „protivníkovi“ v akomkoľvek spore. Náš jazyk nadobúda britkosť, no neubližuje. Podobá sa to skôr na mávanie šable nad hlavou, než na bojový útok. Spojenie praje diskusiám o filozofii a zmysle života, o svetonáhľade, ktorý dokážeme zaujať.

Pokiaľ sa tieto tendencie vnesú do štátnej a medzištátnej diskusie, môžu priniesť skvelé výsledky (pamätajme, že Merkúr je jednou z planét, ktoré sú v horoskope vzniku SR bez napäťových aspektov!). Planéty prajú dynamickým debatám, ovplyvňujúcim verejnú mienku (len dávajme pozor na sladké reči „obrátených Šavlov vydávajúcich sa za Pavlov“!), vydávaniu technickej literatúry, inováciám v školstve, pokroku v oblasti obchodu.

Počas dňa sa s Marsom a Merkúrom spája aj Luna, potvrdzujúc všetko pozitívne, čo tamtí dosiahnu.

26.1.ne

Pocity eufórie z dosiahnutých pozitívnych výsledkov komunikácie pretrvávajú aj počas nedele. Lunu v čase prechodu Vodnárom nič neruší, nemusí s nikým nič riešiť, nezamestnáva nás balastom informácií a dezinformácií. A ak aj prichádzajú, nemáme prečo sa im venovať, veď je nedeľa!

27.1.po

Pred trištvrte na jednu po polnoci vstúpi Luna do Rýb, zvýšiac našu vnímavosť.

Angažovanie sa Marsa má rôznorodý charakter. S Merkúrom, ako sme spomínali, ostrí jazyk. No Venuša, ktorá s ním dnes vytvára disharmonickú kvadratúru, a zajtrajšie spresnenie spojenia bojovníka s vládcom vodnej (i podvodnej) ríše mu poskytuje aj iné formy sebarealizácie.

Do všetkého pozitívneho, čo sme v predošlých dňoch spomínali, vstupuje chmára disharmónie. Zväzky, ktoré vznikli, sa majú tendenciu rozpadať, dosiahnuté klady v ekonomike strácajú svoj rozvojový charakter, agresivita klamnej komunikácie s nesplniteľnými sľubmi (nikto ti nedá viac, než ja ti môžem nasľubovať!), odhaľované mravné a ekonomické škandály poškodzujú vedomie obyčajného človeka, čo v čase príprav na zmeny v štáte (nielen u nás), nijako neprospieva konjunktúre, ba zhoršuje všeobecnú morálku a spôsobuje sklamania. Aspekt Venuše s Marsom tlačí napäťovým pôsobením minimálne do začiatku druhej polovice februára.

Takisto aj dnešná konjunkcia Venuše s Neptúnom iba prilieva ohňa do komunikačných situácií, postarajúc sa o škandály, podvody, finančné machinácie. Aspekt spolu s ostatnými neprospieva ani sobášom, manželstvu, zvyšuje rozvodovosť, spôsobuje finančné straty. Ako odraz nemravnosti sa prejavuje aj dopyt po erotických zvrhlostiach, pornografii, objavuje sa poškodená schopnosť stotožňovania sa so sexuálnym sebaurčením.

28.1.ut

Všetky doteraz spomínané tendencie sa završujú dnes. Luna sa predpoludním spojí v disharmonickom aspekte s výbušnou silou Marsa, potom prejde cez konjunkciu Venuše s Neptúnom, potvrdiac mnohé z toho, čo sme včera pripomenuli. Najsilnejšie však bude pôsobiť vyvrcholenie kvadratúry Marsa s Neptúnom. Energie, s ktorými nakladáme, nemajú správne zacielenie, takže strácame schopnosť s nimi dostatočne racionálne zaobchádzať. Riskujeme, že sa staneme obeťou drog klamstiev a zavádzania, do zorného poľa sa nám dostávajú podvodníci, kriminálnici, čo môže zviesť k pocitom beznádeje a vyvrcholiť v opaku - aktoch nekontrolovanej agresie. Zmätok v sexuálnej oblasti prejavený už spomínanou stratou sexuálnej identity láka k výstrednostiam, ale môže viesť aj k nevere, prípadne fyzickej či duševnej impotencii. Azda najlepším liekom na spomínané neduhy je popri prípravkoch Energy (Korolen, Renol, Regalen, Gynex, Vironal – každý so špecifickou účinnosťou) schopnosť racionálneho pohľadu na zverejňované ataky v médiách i na verejnosti.

Mundánne sa podieľa spojenie Marsa s Neptúnom na sociálnych nepokojoch až s charakterom štvanice, honov na čarodejnice, spôsobených politickými krízami, zradou, demagógiou, intrigami, krivoprísažnými procesmi. Zvýšený tlak na ideologický rozmer života aktivizuje nielen politických, ale aj náboženských fanatikov.

Pod vplyvom kvadratúry Marsa s Neptúnom sa stupňuje tiež riziko nákaz, epidémií, otráv, takisto ako dopravných nešťastí z dôvodu poveternostných porúch. Sila pôsobnosti aspektu sa upokojí v druhej dekáde februára.

Harmonický komunikátor Merkúr bude mať kopec roboty, aby bol schopný aspoň čiastočne to všetko vysvetliť, dostať na pravú mieru.