Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

17.6.po

Rozširovať púšte a suché zemské plochy budeme dovtedy, kým neprestaneme nekontrolovane ťažiť lesy len z dôvodov ekonomických. Keď v sebe nájdeme poriadnejší kus ekologickej duše, klepneme nenásytným „vykrádačom“ lesov po prstoch, a je jedno, čo to bude na ostrovoch v Oceánii, či v pralesoch Južnej Ameriky, či u nás na Slovensku.

Popri Merkúrovi, starajúcemu sa o komunikáciu, obchod, školstvo, médiá, ktorý má v súčasnosti pomerne rýchly chod, a teda vytvára v úzkom výseku štyroch znamení zodiaku s ostatnými planétami veľa rôznorodých aspektov (samozrejme okrem opozície), sa občas, ale na dlhšie obdobie, ozvú aj ďalšie archetypy. Dnes napríklad vrcholí skoro trojtýždňová kvadratúra Venuše s Neptúnom. Jej vplyv budeme zrejme pociťovať minimálne do konca júna. Akými úlohami nás toto spojenie planetárnych síl „obdarúva“? O čom nás chce poučiť?

Upozorňuje nás, že teraz ľahko dokážeme podľahnúť kadejakým zvodom. Pod jej vplyvom nie sme celkom schopní odolať milostnému opojeniu, čo ale prináša trpké sklamania z následných strát. Ľahko podliehame mamu a klamu a vysnívaným obrazom, ktoré produkuje naša predstavivosť. O všetkom možnom. Lebo predstavivosť je bezbrehá, ako neptúnske oceány. Nepoznáme ich dná ani nástrahy, ktoré nás v citových hĺbkach očakávajú. Pokiaľ chceme túto nejasnosť zahnať, a použijeme pri tom nevhodné prostriedky, akými sú alkohol, drogy, afrodiziaká, môžeme úplne stratiť vlastné hranice a mohli by sme sa „utopiť“ v nadmernom pretlaku emócií. V láske/vzťahoch nás prenasledujú klamstvá, takže sa snažíme uniknúť z nich rôznymi cestami. Niekto uľpie v pseudoduchovnom svete, niekto hľadá platonickú formu partnerských väzieb. A veľa bude takých, ktorí pomocou pretvárky budú predstierať, že sú niekým iným a budú nachádzať zdanlivé kotvy istôt v prístavoch gýča. Takých je dnes veľmi veľa!

Spojenie planét sa „vyhráža“ zhoršením hygieny – telesnej aj duševnej, takže sa nemožno čudovať škandalóznemu podvodnému správaniu. Peniaze takisto strácajú hodnotu, podvratné sily ohrozujú hospodárstvo a prosperitu spoločnosti. Nie je to čas úspešných sobášov, nepriazeň nemorálnosti prenasleduje partnerský, manželský život. Prostitúcia či pornografia sú konkrétnymi prejavmi gýčovitosti. Aspekt je vodou na mlyn tým, ktorí chcú ostentatívne ukazovať svoju až chorobnú pohlavnú nediferencovanosť (do súbehu aspektu sa pridáva tiež Chirón, Mars a už spomínaný Merkúr). Na politickej scéne sa predlžujú a prehlbujú vnútrostranícke spiknutia a konšpirácie a intrigy, ..., dochádza k aktivizácii „podrazáckeho“ - úskočného hnutia, ktoré by akýmkoľvek (aj progresívne nepoctivým, spojac sa hoci aj s „diablom“) spôsobom chcelo uchopiť moc.

Pred pol deviatou opúšťa Venuša Blížencov, zbavujúc sa krasoducha rétoriky a zábaviek pri nadväzovaní kontaktov, aby sa vnorila do emotívnych vôd znamenia Raka, kde už nebude nútená o láske premýšľať, ale chce ju prejaviť v snení a hlbokej potrebe harmonického splynutia duše a tela. Na začiatku pobytu v znamení ju do extrémnych polôh prežívania lásky a krásy núti Neptún, ku koncu pobytu v znamení v prvej dekáde júla jej naruší snivé prežívanie najskôr Chirón a v ďalších dňoch opozitný Pluto. Ale o tom až potom.

Sedem minút po pol deviatej predpoludním nachádzame aj ďalšiu ženskú planétu – Lunu -  na rozhraní znamení Váhy a Škorpión.

Ráno Luna aktivizovala už spomenutého Merkúra, ktorý sa tesne pred odchodom z Blížencov do Raka takisto spája kvadratúrou s Neptúnom. Ak vniesla bohyňa vzťahov zmätky do spoločenských aj osobných väzieb, Merkúr nás uvádza zároveň do myšlienkového chaosu, ba až do polohy nemyslenia. Na spoločenskej a politickej scéne sa objaví neschopnosť odlíšiť pravdu od lži, takže zainteresovaní činovníci sa zrejme takmer do konca júna budú potácať medzi realitou a hmlou preludov. Mediálni iluzionisti a eskamotéri slova budú mať otvorené pole pôsobnosti na vymýšľanie nezmyslov, ktoré budú mnohí čitatelia a diváci/poslucháči vnímať ako súbor „jediných právd“. Kvadratúra tranzitujúceho Neptúna na Merkúra radixu SR, ktorú som už spomínal viackrát, sa bude môcť mediálne škandalózne „vyjanč...iť“ do dôsledkov v podobe „masovo uveriteľných“ mystifikácií. Aspekt narúša obchodné vzťahy, poškodzuje burzu, ...

Merkúr sa hodinu pred poludním ponáhľa za Venušou do Raka, aby s ňou po dlhom čase opäť splynul v láskyplnom objatí. Žeby opäť túžili v tesnom spojení splodiť citlivého krásneho syna, akým bol Hermafroditos? Možno budú obaja spočiatku  tak zasnení a zaslepení neptunickými vidinami, že si ani nevšimnú svoju tesnú blízkosť. Až v nasledujúcich dňoch si možno uvedomia, že ich úlohami sú okrem lásky tiež starostlivosť o krásu, vytváranie dobrých vzťahov aj na medzinárodnej úrovni, starostlivosť o školstvo, obchod, ... Musia sa rýchlo činiť, lebo o necelých desať dní už budú ďaleko od seba. Tušia však, že si budú môcť spomenuté úlohy splniť v prvej polovici augusta, kedy budú kráčať ruka v ruke znamením Panny. To už bude ich snaženie oveľa praktickejšie.

Medzitým chce Luna pokaziť čo sa dá, spojac sa v disharmonickom aspekte s Plutom. Jej večerná opozícia s Marsom bude mať provokatívny charakter – niekoho vyzve k zápalistým rodinným hádkam, iných po zvadách vydráždi k vášnivým zmierovacím aktivitám v spálňach.

 

18.6.ut

Termín Medzinárodného dňa piknikov je pre dnešok málo vhodný, pracovné povinnosti predsa len nepovolia a stresy s tým spojené by neboli príjemným doplnkom slastného pobytu na deke. Užijú si ho azda len tí, čo majú vlastnú záhradu či trávnik, kde sa môžu aspoň na hodinku-dve uvelebiť niekam na slnko a pojedať povedzme narýchlo nakúpené „dobroty z mekáča“.

Denné aspekty sú na odpočívanie po dobre vykonanej práci správne nastavené, dominuje harmonické spojenie Luny so Saturnom. Narúšajúco bude pôsobiť azda len dlhodobo účinkujúca kvadratúra, ktorou sa spája skupina planét na rozhraní Blížencov a Raka – Merkúr, Venuša a Slnko – s Neptúnom na konci znamenia Ryby.

 

19.6.st

Luna kráča kontrolným prázdnym priestorom, aby mala dobrý prehľad o dianí v zaplnenej polovici zodiaku. Už môžeme pokojne povedať, že polovici, lebo planéty pomaly zapĺňajú aj znamenie Rak, konštelácie batoh a kôš končia svoju nadvládu a nastupuje miska, kedy planéty zaberajú polovicu horoskopu – šesť znamení. Vysoká koncentrácia energií v malom priestore prestáva tak intenzívne účinkovať na svetové dianie, čo ale neznamená, že ľuďmi vytvorené problémy zo dňa na deň zaniknú. Lebo ani pocit „polovičatosti“ nie je mimoriadne príjemný a vyvoláva napätie hľadania chýbajúcej energetickej polovičky.

Ranné spojenie Luny s Uránom má výstredný charakter, mnohých ovplyvní k neuváženým činom, neadekvátnym reakciám aj na nepatrné podnety. Parlamenty sa nevedia zbaviť zbytočných excesov jednotlivých ich členov.

Oveľa lepšiu komunikáciu s nevedomím poskytnú večerné prepojenia Luny s Neptúnom a Plutom, ktoré nastávajú v čase, kedy sa Luna premiestňuje pol hodiny po šiestej do znamenia Strelca.

 

20.6.št

Ak je hlavným zmyslom Svetového dňa utečencov poukázať na životné podmienky a problémy utečencov a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch, mali by sme čo najskôr začať uvažovať aj o tom, aké problémy a životné podmienky sa postupne nastavujú v štátoch, kde sa títo zhromažďujú, pôvodnému obyvateľstvu. Lebo zo štatistík vieme, že hlavne nelegálni utečenci v niektorých mestách „kultúrneho Západu“ začínajú prečísľovať pôvodnú populáciu, pričom neobohacujú zajatý priestor ničím okrem nehodného správania sa a zneužívania „hostiteľa“. Pripomína mi to, a viem, že sa to nebude „kriticky“ a progresívne orwelovsky  mysliacim jedincom páčiť, aleje jabloní okolo niektorých miestnych komunikácií, ktoré sa postupne pod inváziou poloparazitických cudzopasníkov zmenili na stromoradie „imelovníkov“, a teraz ich kýpte so zasušenými chumáčmi imela stoja ako nemé výkričníky oslabovanej prírody a ľudskej „korektnosťou“ oplývajúcej neochoty sa s tým vysporiadať.

K uvedenému ma celkom iste priviedli aj dnešné energetické prepojenia svetiel – Luny a Slnka.

Skoro ráno sa Luna spája provokatívnou opozíciou s Jupiterom, čo podnecuje k velikášstvu, ľahkomyseľnosti, ideovému žonglérstvu – Luna sa nachádza vo filozofujúcom Strelcovi, Jupiter v „ukecaných“ Blížencoch.

Nepríjemnejšie pôsobí dnes spresnená kvadratúra Slnka s Neptúnom. Jej lavírujúca hodnota spočíva aj v tom, že Slnko sa nachádza na rozhraní vzdušných Blížencov a vodného Raka a Neptún dlhodobo pôsobí z rozhrania vodných Rýb a ohnivého Barana. Vplyv aspektu pociťujeme od začiatku druhej dekády júna a „zbavíme“ sa ho až na konci mesiaca. Slnko je typický predstaviteľ ohnivej podoby archetypov, Neptúnovi nemožno zaprieť jeho vodnú podstatu. Voda hasí oheň, vzduchom vybudený prudký oheň odparí vodu. Vlády sú sužované emóciami rozháranými pomermi, trpia zmätkami a dlhodobo pripravovanými komplotmi, extrémna ľavica spôsobuje chaos, takže by neboli počudovaniahodné ani núdzové opatrenia, inak hrozí nekontrolovaný zmätok a možné následné narušenie vládnych štruktúr. Demagógovia chcú opäť získať dominantné postavenie. Nakoľko sa Slnko stará nielen o vládcu, prezidenta, kráľa, ale aj o svet štátnych financií a finančných inštitúcií, aj ich stav je ohrozený vzmáhajúcim sa zmätkom. Dá sa očakávať takisto vyčíňanie živlov.

Nuž, tohoročný letný slnovrat sľubuje energeticky dosť nevyrovnané pomery. Dnes na poludnie zaujme Slnko najvyššiu polohu nad našimi hlavami. Ešte pár dní mu to vydrží, aby sa potom nezadržateľne začalo opäť skláňať k najnižšej polohe svojej dráhy na našej oblohe, ktorú dosiahne v tretej tretine decembra. Dovtedy však budeme mať ešte dosť času na zdolávanie letných páľav, jesenných vyrovnaných teplých dní i novembrových pľuští. Letný čas je spojený so vstupom Slnka do Raka, ktorý s ním na chrbte začína nebadateľne cúvať od večerných hodín SELČ, od 20.50, kedy sa slnečný kotúč ponorí pod západný horizont. Slnovratové slávnosti sa budú konať po všetkých oblastiach Európy aj kultúr ostatného sveta na sever od rovníka, lebo je to sviatok, kedy obnovujúc staré múdre tradície predkov môžeme poďakovať Matke Zemi i Otcovi Nebies za náš život a jeho zdroje. Je to čas, kedy sa naplno prebúdza naše vnútorné Dieťa reprezentované bohom letného slnka Kupalom, aby sa mohlo vytešiť zo všetkých darov, ktoré mu dáva Vesmír.

Oslavy začiatku leta budú pokračovať zrejme až do času jánskych ohňov, kedy sa k iskierkam z vatier pripoja aj tajomné zelenkasté svetielka svätojánskych mušiek. Len treba trpezlivo čakať kdesi na pomedzí svetla a tmy, aby sme týchto tajuplných poslov teplých večerov zazreli.

 

21.6.pi

Luna v rannej kvadratúre so Saturnom síce nenasvedčuje tomu, že by bol nejaký dôvod na oslavy, ale to, že je dnes Deň kvetov a Svetový deň hudby predsa za oslavu stojí. Kytica kvetov, a je jedno, či sú z lúky za plotmi našich súkromných pozemkov, či ich nazbierame v záhrade pri dome, v spojení s dobrou hudbou (keď píšem dobrou, myslím skutočne dobrú, napĺňajúcu dušu pozitívnymi zážitkami!) nás naladí na príjemnejšie strávený nielen víkend, lež aj na druhú polovicu roka.

Poludňajší trigón Luny s Chirónom má na dušu liečivé účinky, ktoré zmažú z mnohých čiel saturnské vrásky.

Merkúr v Rakovi je opäť v akcii, spája sa sextilom s Marsom v Býkovi. Obaja v ženských znameniach naznačujú potrebu konať lásku, a nakoľko ešte vždy pretrváva vplyv konjunkcie Merkúra s Venušou, sú tieto výzvy o to silnejšie. Aspekt prebúdza poetickú dušu, reč oplýva výraznými tónmi i témami, Mars im dodáva silu dôrazu. Planetárne spojenie praje obchodníkom, umelcom, športovcom, aktívnym mládežníkom, školákom, pomáha zvyšovať aktivitu ministrov a ministerstiev spojených predovšetkým so spomínanými oblasťami, ktorí dokážu obhájiť svoje úmysly aj napriek neprajníkom túžiacim po moci a ovládaní spoločnosti.

 

22.6.so

Sobota bude naplnená množstvom učebných úloh, ktoré pred nás predkladajú planéty v provokačných aspektoch.

Luna sa osem minút po jednej po polnoci nasúva do Kozorožca, aj keď jej to nie je nijako po vôli, lebo znamenie od nej očakáva verejnú angažovanosť, pričom ona najradšej svoj čas trávi v intimite domova. Dve hodiny nato sa dostáva do presnej splnovej opozície voči Slnku, nabádajúc nás k dodržiavaniu ak už nie pôstnych, tak aspoň kontrolovaných prístupov k stravovaniu. Pred východom Slnka budeme môcť vidieť v prípade dobrého počasia neveľký mesačný kotúč nad juhozápadným obzorom.

Poludňajšia opozícia Luny voči Venuši môže mať viaceré účinky. Niekoho podnieti k stráveniu chvíľ voľna na rôznych zábavných podujatiach, niekto sa vyberie oslavovať s priateľmi slávnosti slnovratu, ktoré večer zavŕšia jánske ohne (aj keď do Jána ešte chýbajú tri dni). K iskierkam vatier, túžiacim spojiť sa s hviezdnym nebom, sa isto, tak ako každý rok, pridajú aj chladné zelenkavé svetielka svätojánskych mušiek. Ohnivými ideami naplní druhú polovicu dňa aj trigón Luny s Marsom. Opozícia Luny zo zemského Kozorožca na Merkúra vo vodnom znamení Raka pozve k očiste vodou, ktorá nasleduje po ohnivom „kúpeli“ preskakovaného plameňa. Mnohým postačí pobehať si nočnou či rannou zarosenou lúkou.

 

23.6.ne

Nedeľné predpoludnie naplní pokojnou energiou harmonizujúci sextil Luny so Saturnom. Možno mnohých vyvedie z domových dverí porobiť nejaké zabudnuté práce okolo domu.

Popoludňajšia kvadratúra Luny s Chirónom pripomenie, že by sme aj počas dní leta mali dodržiavať isté pravidlá správania a stravovania, inak hrozia kadejaké zdravotné neduhy.

Večerný Urán pozýva na príjemné stretnutia s priateľmi, s ktorými si máme čo povedať.

 

24.6.po

Neptunická energia nás napĺňa ideou, že týždeň dopadne nad očakávanie tiež v pracovnej sfére, aj keď nás horúce slnko z výšin neba vyzýva k letným radovánkam. Ešte si musíme pár dní počkať!

Znamenie Vodnára, do ktorého vstupuje Luna tesne pred štvrť na šesť ráno, ponúka na vykročenie do nového pracovného týždňa dúšok čerstvého oslobodzujúceho vzduchu. Tak si ním pripime na úspechy a vykročme do dňa správnou nohou. Konjunkcia Luny s Plutom pridá dostatok regeneratívnej energie potrebnej pre celodenné kontaktovanie sa s okolím.

Popoludňajší Jupiter vyslovuje spokojnosť s tým, čo sa deje, sme schopní dostatočne s-právne reagovať na rôzne vonkajšie podnety, oplývame pocitmi, že nás obmýva energia zdravia a šťastia. Je čas úspešných nákupov, plánovania ciest, debát, návštev, ...