Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

Horoskopy a predpovede na rok 2021

 

1.4.št

Dnes by sme nemali zabudnúť zabehnúť na najbližšie trhovisko, prípadne do lesa, kde rastie medvedí cesnak, aby sme lístkami tohto životabudiča a „čističa“ organizmu doplnili jedálny lístok Zeleného štvrtka. Tí, ktorým sa takéto možnosti neskýtajú, by mohli siahnuť po špenáte, alebo akejkoľvek jedlej zeleni. Príhodnou formou doplnenia stravy sú naklíčené semienka, ale na ne by sme mali myslieť už pár dní vopred, aby stačili dorásť do požívateľnej podoby. Tým ostatným zostáva len nakúpiť si zelené potraviny v komprimovanej či sušenej podobe.

Vtáci už štebocú a vyspevujú zopár týždňov no všíma si to len ten, kto si na počúvanie ich koncertovania nájde dostatok času a dokáže im venovať pozornosť. Lebo mnohí sa to už dávno odnaučili, ba poznám i takých, čo si do uší vkladajú „zátky“, aby neboli pri neplodnom premýšľaní o veciach, ktorými sa zaoberajú a zabávajú, rušení „hlukom“ švitorenia operencov. (Dnes totiž okrem zelene oslavujeme vtákov, zábavu v práci, boj proti hluku.)

Úzke spojenie s prírodou nám pripomína aj Luna, vstupujúca tesne pred ôsmou ráno do Strelca. Jej večerné spojenie s Chirónom potvrdzuje múdrosť, ktorou nás obdaroval aj Pavel Vilikovský: „Bez slovenskej prírody by nebolo Slovákov a bez slovenských spisovateľov by nebolo slovenskej prírody.“

 

2.4.pi

Ako ľahko je dať sa zapredať niekoľkým nezvoleným unijným „vyvolencom“ a nechať si nanútiť nezákonné zákony hovoria i nemúdre rozhodnutia niektorých „mestských šéfov“ z predošlých dní. Verme, že sa im ich škodlivé zámery ohľadom migrantov nevydaria, inak zostáva všetko v našich rukách. Odhodlanie brániť sa nátlaku ešte vždy nedorástlo do patričných medzí; a zlá výchova zlými knihami len dopĺňa deformáciu mysle tých najmenších. Dnes si pripomíname deň akcií za práva migrantov a medzinárodný deň detskej knihy.

Dopoludňajšie lunárne aspekty majú harmonizujúce účinky, Slnko so Saturnom napomáhajú k štruktúrovanému mysleniu a prijímaniu zodpovedných rozhodnutí. Venuša pridáva do pripravovaného duševného pokrmu korenie lásky a krásy, no a Pluto dostatok regeneratívnej energie. Poobede tieto pozitívne tendencie budú chcieť pokaziť Mars a Neptún nezvládnutými a zle smerovanými silovými atakmi. Ich pseudoduchovné podpichovanie bude také intenzívne, že ho nedokáže zmierniť ani Jupiter, lebo jeho „vstup na scénu“ bude príliš oneskorený, predpolnočný.

 

3.4.so

Ranný Merkúr sa bude snažiť všetkých rozhádať. Záleží len na nás, či si necháme pokaziť sviatočné chvíle. Ani Luna nebude naklonená radovánkam, dvanásť minút po desiatej vstupuje do zemského „kozorožčieho vyhnanstva“.

Tohtoročné oslavy Veľkej noci budú čímsi „ozvláštnené“. K tomu sa vrátim trochu neskôr.

Pred 439 rokmi sa pápež Gregor XIII. postaral o kalendár, ktorý používame dodnes a podľa neho je i pomenovaný – gregoriánsky. Úpravy bolo potrebné urobiť kvôli „zjednoteniu“ slnečného a kalendárneho roka, a vyplývali z istých „nedokonalostí“ juliánskeho kalendára, zavedeného v prvom storočí p.n.l. Gaiom Iuliom Caesarom. Rozdiel dĺžok rokov dosiahol v období pápežstva Gregora XIII. celých desať dní (napríklad najkratší „najtemnejší“ deň roka pripadal na Luciu, takže ona vôbec nemôže za to, že z nej urobili bosorku). Nové parametre (aj s prestupnými rokmi) dal kalendáru neapolský fyzik, astronóm Aloysius Lillius, pričom bolo zároveň pre potreby cirkvi určené datovanie Veľkej noci. (Základnou úpravou, s ktorou by mohli mať problémy napríklad numerológovia, bolo vypustenie desiatich dní z kalendára, takže po 4. októbri 1582 nasledoval nie piaty, ale 15. október.) Takže sviatky sa mohli oslavovať po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Tá sa v predkresťanských kultúrach nielen Európy oslavovala pomerne bujaro, naši predkovia si uctievali príchod nového života v rôznych radostných ritualizovaných podobách. K nim neodmysliteľne patrili prejavy telesnej lásky, ale i oblievačka, šibačka, obdarúvanie sa vajíčkami, ...

A teraz sa vráťme k prvotnému zámeru – aj keď sa cirkev snažila tlmiť formy slávenia jari, nikdy ich nezakázala, nedokázala úplne obmedziť. Ba ani časy predošlého systému nepoznali reštrikcie radikálnych obmedzení. To, čo nevyšlo rôznym obludám histórie, sa úspešne podarilo zrealizovať až rozhodnutiami niekoľkých súčasných takzvaných odborníkov samozvanej komisie normalizátorov a nedovzdelaných vládnych úradníkov, ktorí, súc obmedzení povýšeneckým mestským chápaním života populácie (prevzatého od kultúrne prevažne zdegenerovaného západu), nemajú žiaden vzťah k prírode a prirodzenosti. Aj naturálne rustikálne fenomény v podobe rituálových osláv radosti z nového života by, popri iných tradíciách a folklórnej pamäti národa všeobecne,  chceli svojimi opatreniami vygumovať z bežného života, nasadiť im rúško, poprípade dve. Je len na nás, ako sa s tým vyrovnáme. A, pravdupovediac, mám veľké obavy.

 

4.4.ne

Veľkonočná nedeľa je sviatok nielen kresťanov, ale i tých, ktorí nie sú s týmto náboženstvom stotožnení. Je oslavou, vítaním prebúdzajúcej sa prírody, ktorá po období „temna“ zimných mesiacov, nadobúda opäť silu, dochádza k jej anastáze (αναστασις, gr. (anastasis) – vzkriesenie, zmŕtvychvstanie, vypudenie, vyhnanie, stavba, stavanie, vyhubenie, záhuba, skaza, vyľudnenie, odchod, povstanie, vstanie, prebudenie sa). Je to teda proces, kedy dochádza nielen k prebúdzaniu, ale i k vyháňaniu, vypudeniu temných síl z prírody, duší i spoločnosti, naznačujúc nám ale čosi viac: ak nepovstaneme a nezačneme budovať novú spoločenskú stavbu, hrozí nám skaza spojená s vyľudnením, záhubou a postupným potupným odchodom. Odkiaľ? Kam? To nech si doplní každý sám. Takže spoločenské i individuálne vzkriesenie, zmŕtvychvstanie, povstanie je jedinou nádejou úspešného pokračovania života vo všetkých jeho úrovniach – telesnej, mentálnej i duchovnej. Inak sa naše duše odtrhnú od ostatných energetických štruktúr, ktoré sme prijali ako úrovne žita, a my stratíme človečenskú podstatu.

Dnes slávime okrem Veľkonočnej nedele tiež Medzinárodný deň bez násilia, takisto aj deň proti nášľapným mínam (!).

Merkúr prepožičia po rannom vstupe do Barana všetkým, čo túžia po naplnení žitia, schopnosť razantne s dôrazom nielen myslieť o podstate svojej existencie, ale tiež nahlas a neústupne (pod vplyvom slabnúceho sextilu s Plutom) vypovedať to, čím dokážu zabojovať (nenásilne?) za svoje potreby. Sila planéty možno pomôže vyvolať potrebu úprimných a otvorených diskusií medzi „kovidovými“ komisármi a skutočnými odborníkmi zo všetkých oblastí spoločenského života. Lebo Pluto v týchto dňoch vedie Merkúra k prenikaniu do hĺbok poznania, k odhaľovaniu skrytých tajomstiev „podsvetia“ kolektívneho vedomia i nevedomia. Do konca druhej dekády apríla nestratí svoju bojaschopnosť a chuť hovoriť aj o veciach zdravia, múdrych i právnych riešeniach spoločenskej situácie, ktoré však nemusia byť pohodlné všetkým účastníkom diskusií.

Napätie energií zosilní kvadratúra tretej lunárnej štvrte, ale asi nikoho dnes nebude vyzývať k pôstnym opatreniam. Možno niektorých áno, len ktovie, s akým úspechom. Ani Venuša nebude naklonená bežným radostiam. Až neskôr večer naplní svet duchovnou atmosférou harmonické spojenie Luny s Neptúnom.

 

5.4.po

Predpoludňajšia konjunkcia Luny s Plutom upozorňuje tých, čo by chceli obísť zlé a hlúpe opatrenia bezvládnych vládnych štruktúr, že temné sily „podsvetia“ budú striehnuť a rozdávať pokuty. Lebo sú okolo nás zapredaní (či zaprdení?) kolaboranti, ktorí sú za misu šošovice ochotní zradiť nielen tradície otcov, materí, lež aj ich nositeľov. Alebo tiež, ako povedala pred pár dňami moderátorka istého média – veľkonočné pišťanie oblievačky si budeme musieť odložiť na inokedy. Nechcem jej, hlúpučkej, pripomínať, že skutočný život poskytuje aj iné radosti, než tie virtuálne, poskytované médiami a elektronickými mozgomiškármi. Prajem jej, aby si to raz uvedomila.

Tri minúty po tretej poobede nastúpi Luna po pobyte vo „vyhnanstve“ v zemskom Kozorožcovi na cestu slobodným vodnárskym vzduchom. Azda to oslobodí aj duše uniformovaných strážcov nových poriadkov, a oni si spomenú na časy radostného výskania dievčat, utekajúcich pred oživujúcim špliechaním vody a podnecujúcimi švihnutiami vŕbovými korbáčmi.

(Svojho času ma rozosmial odpor „pošuknutých“ feministiek zo západu, ktoré chceli z pochopiteľne nepochopiteľných dôvodov obžalovať náš folklór z násilia páchaného počas veľkonočných sviatkov na ženách. Lebo tam už folklórne tradície dávno zhynuli.)

Večerné prepojenie Luny s Merkúrom rozprúdi ohnivé debaty o každodenných problémoch i o pracovných úlohách, ktoré nás čakajú v nasledovnom týždni.

 

6.4.ut

Merkúr s Neptúnom žartovali prvého apríla tak, ako to len oni dvaja vedia. A väčšina ľudí si to v predsviatočnom zhone za dobrotami, špáraním v nose a za vakcínami, ktoré im niekde boli systémom „odopreté“, ani veľmi nevšimla. Škatule sa popremiestňovali, došlo k opätovnej rekorytarizácii a k schváleniu jestvujúcich korýt pre nových kŕmnikov. Ak sa tak udialo, asi to má nejaký hlbší zmysel. Len sa budeme musieť naučiť pochopiť a prijať ho.

Ranný Urán ponúka množstvo pochybných nápadov, ale i v smetiach sa občas dá nájsť „geniálny poklad“. Chirón sa postará o to, aby sme dokázali úlohy nového týždňa zvládnuť múdro v zdraví a pohode, Saturn sa postará o schopnosť plniť úlohy dostatočne zodpovedne, aj keď sa môžu zdať byť zložitejšími a náročnejšími než inokedy.

Harmonická väzba stálych milencov - Afrodity a Area, ktorých poznáme skôr pod latinskými menami Venuša a Mars, ponúka príjemné zážitky. Sú naplnené ohnivou zvedavosťou, nakoľko milenka sa nachádza v marsovskom Baranovi a Mars v komunikatívnych, zvedavých Blížencoch. Na to, aby sme si užili ich láskavých šteklivostí, nemusíme čakať ani na stredu, aj keď ich vplyv bude stredu ďaleko presahovať. Môžeme sa nimi potešiť do konca apríla, pričom sa k odvážnym lásky hrám postupne pridajú aj Merkúr a Urán. Takže nemusíme čakať na podnety mesiaca lásky! Sila planetárneho spojenia by sa potom mohla naživo prejaviť koncom roka prostredníctvom preplnených pôrodníc a novorodeneckých oddelení. A nepotrebujeme k tomu ani žiadnych zahraničných prišelcov, vystačíme si na to sami.

Aspekt sa prejavuje aj v oblasti obchodu, peňažníctva zvýšenou pozitívnou aktivitou. Prospieva takým odvetviam, ako je móda, ide na osoh tiež manželstvu, pretože dochádza k uvoľňovaniu a oslobodeniu od predošlých psychických a sociálnych tlakov. Rozhodovanie bezprávnych normalizátorov stráca na sile, lebo ich nezmyselné opatrenia vychádzajú najavo. Príroda je mocná čarodejka!

 

7.4.st

Nuž, nepochybujem o význame historickej úlohy svetovej organizácie zdravia v dobe kedy vznikala, no jej dnešná úloha sa zdá byť už veľmi pochybnou a pochabou. V čase, kedy sa zdravie i choroby kupujú, už takáto plutovská organizácia plní iné, kontraproduktívne úlohy. Dnes je svetový deň zdravia. Zdravia!

Ranné aspekty Luny s Marsom a Venušou môžu využiť „škovránky“ na rôzne príjemné pohybové aktivity.

Poludnie vylepší konjunkcia Luny s Jupiterom, dodá mu optimizmus, naplní radosťou bežné aktivity.

Večer o pol jedenástej sa Luna ponorí do uspávajúcich vôd znamenia Rýb.

 

8.4.št

Intuitívne nápady ponúka Luna s Uránom. Niekomu dá do rúk čarovný prútik, inému ponúka sedemmíľové čižmy.

 

9.4.pi

Od rána nás Merkúr s Chirónom ohnivo presviedčajú, že so zdravím si poradíme aj bez asistencie „odborných komisií“, bez zbytočných „kráľovských radcov“, čo myslia len na svoje záujmy, prekrývajúc ich „dobrými úmyslami“, ktorými stelú cestu „do pekla“ závislosti na sebe samých. Popoludní sa Luna spojí v disharmonickom útočnom aspekte s Marsom a ohlupujúcej konjunkcii s Neptúnom. Zvládnuť ich nebude ľahké, lebo sú masy natoľko zmanipulované do stavu neznalosti, že si ani neuvedomia mozgomiškárske ataky médií.

Kvadratúra Marsa s Neptúnom môže byť veľmi degradujúca, lebo oberá o zdravý úsudok, schopnosť efektívne využívať energiu mysle i činu. Sila sa tak premrhá, rozptýli. A bude aktivizovať podvodníkov, kriminálnikov, klamárov, politikov, zradcov a demagógov, fanatikov. Pozor na provokovaný súcit a prenášanie zodpovednosti. Každý by mal byť za seba, nie za druhých! Aspekt býva spojený s impotenciou – fyzickou, duševnou i duchovnou. A všetkých spomínaných foriem teraz nájdeme okolo seba dosť! Za vinu sa mu kladú i sociálne boje, štvanice, dopravné a poveternostné katastrofy, “hnilobné procesy“, zneužiteľné „epidémie“, útoky zo zálohy!

Strachom oslabení jedinci by z toho dokázali aj napriek merkuricho-chirónskej pomoci ochorieť.

 

10.4.so

Luna vstúpi do Barana jedenásť minút po ôsmej ráno.

Dlhodobé disharmónie vyrovnávajú aspekty s priaznivými účinkami. Venuša láskavo upozorňuje Marsa, že by sa mal venovať jej a nie Neptúnovi, Merkúr so Saturnom upriamujú pozornosť na zodpovednosť za vlastné činy, Jupiter pomáha Venuši krotiť martickú energiu a spolu preň nachádzajú múdre východiská. Pokiaľ budú zrušené nepotrebné opatrenia (text píšem v čase sviatkov), sextil Venuše s Jupiterom poskytuje radosť a veselosť, pozýva na nákupy a k radovánkam, ktoré nám boli celoročne odopierané. Pokiaľ opatrenia nebudú zrušené, asi sa na ne mnohí ľudia vykašlú a pošlú aj ich protagonistov do „teplých krajín“. Teda tí smelší. Nesmelí zostávajú v úlohe podrazákov, špicľov, normalizátorov.

Aspekt sa stará o správne právne riešenie situácie, ba občas môže z práva preblesknúť aj spravodlivosť, nakoľko zákon poskytne uľahčenie života, zodvihnutie životnej úrovne. Planéty otvárajú obchody, hotely, reštaurácie a pohostinstvá, zveľaďujú priemysel. Pozývajú do sobášnej siene. Len si treba dávať pozor na nastupujúci vplyv manipulátora Pluta!

A čo my? Budeme zápecnícky čakať, alebo vyjdeme archetypom v ústrety a nedáme sa zmiasť kadejakými hlupáčikmi? Alebo sa oddáme marticko-neptúnskym útokom epidémie a epidemiológov zo zálohy?

 

11.4.ne

Nedeľné aspekty prajú upokojeniu a racionalizácii mysle.

 

12.4.po

Pondelok vyznieva dosť problematicky. Nadránom sa spája Slnko s Lunou v konjunkcii, čo na jednej strane vyzýva k pôstu, na druhej zvyšuje citové napätia párového života. A aby toho nebolo málo, k partnerskému stresu sa pridáva aj Venuša, ktorej pozitívny eroticko-sexuálny vplyv cez sextil s Marsom sme mohli pokojne využívať. Dnes k spomenutému pridáva aj napäťová kvadratúra s Plutom, a tá nemusí mať len zmyselný podtext! Pluto poskytuje Venuši priestor na manipuláciu, nevedomý boj o moc s pokusmi o ponižovanie partnera. Nečudo, keď sa u slabších jedincov objaví zlomyseľnosť, žiarlivosť, nenásytnosť, ba i sexuálne úchyláctvo, perverzita.

Planéty vplývajú negatívne na istú časť populácie. Zvyšuje sa aktivita prostituujúcich jedincov, pričom sa stupňuje riziko pohlavných chorôb. Ponúkajú sa na predaj diela, v ktorých prevláda bezmyšlienkovitosť či manipulujúca ideológia, umenie bez umenia.

Ani rokovania so zahraničím nemajú dobrú základňu, aj na domácej scéne sa niečo chystá.

Dopoludňajšie lunárne aspekty sa snažia tenzie obrusovať, no poobedie energeticky podľahne vplyvu spomínanej kvadratúry – do diania sa na emotívnej úrovni zapája Luna neharmonickými spojeniami.

Dve minúty pred trištvrte na osem večer vstúpi Luny do Býka.