Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

25.9.po

Minútu pred pol druhou po polnoci nájdeme Lunu na prvom stupni Vodnára.

Nadránom sa spája v harmonickom sextile so Slnkom, čo napĺňa ranné prebúdzanie optimistickým svetlom. A to je ako štartér nového pracovného týždňa veľmi dobré. Pocit, že všetko začína správnym spôsobom, v nás pretrváva pod kuratelou trigónu medzi Merkúrom a Jupiterom. Sú ním poznačení všetci tí, čo pracujú s intelektom či slovom v každej podobe – teda žiaci aj učitelia, ba dokonca tiež mnohí novinári, a je dobré, že dosah aspektu budeme pociťovať v podstate až do konca septembra. Veď dávať do súladu zmysel a účel nášho správania je tentoraz veľmi dôležité. Formuluje a formuje to aj životnú filozofiu času, ktorý príde po septembri. 

 

26.9.ut

Ak je ideou dnešného Európskeho dňa jazykov naučiť sa kvôli efektívnej komunikácii rôzne jazyky, nemôžem oponovať. Ale musím zdôrazniť, že najsamprv by sme mali dobre (nemusí to byť dokonale) poznať svoj rodný jazyk a spisovný jazyk národa krajiny, v ktorej žijeme. V mnohonárodnom prostredí niektorých štátov sa nie je o čom baviť, tam je potrebné vybrať si ten, ktorý sa stane hegemónom. Ale ak je u nás jazykovým úzom používanie slovenčiny, mala by sa používať v kodifikovanej podobe. Nechcem tým upierať modernizáciu jazyka, jeho obohacovanie potrebnými neologizmami, ale paradoxom sa mi javí, že sa stáva, že niektoré vrstvy obyvateľstva nerozumejú predovšetkým iným populačným skupinám, pretože tie používajú slovník, ktorý už nemá so spisovnou podobou slovenčiny pomaly žiadne styčné plochy. Stáva sa mi, že občas nerozumiem prehovorom niektorých mladých v médiách či na verejnosti, lebo je ich reč prešpikovaná toľkými neologizmami, že prestáva byť pre mňa komunikabilnou. Ani nie preto, že hovoria jazykom špecifickej odborovej a odbornej oblasti, ako je napríklad jazyk ajtíčkarov preplnený výrazmi, ktoré sú jedinečné a špecifické. Ale napríklad preto, že ich rôzni „odborníci“ zavádzajú do bežnej reči, čím sú schopní osloviť len relatívne malý okruh poslucháčov, ktorí sú s nimi ako používatelia povedzme výpočtovej techniky a elektronických miláčikov v zhode. Ako spomína Ján Horecký z Jazykovedného ústavu: „...V smere od počítača k jeho používateľovi skutočne fungujú zväčša anglické výrazy (príkazy, povely, informácie), pričom používateľ ani nemusí poznať ich jazykový význam, stačí, keď ich pochopí a správne na ne reaguje.“ A čo tí ostatní, ktorí sa zaoberajú inými odbornosťami? Majú azda aj oni vnášať jazykové „špeciality“ svojho odboru do bežnej spoločenskej komunikácie? Pri súčasnej osobitosti a jedinečnosti oblastí, v ktorých pracujeme, a slovníka, s ktorým sú tieto spojené, by došlo veľmi skoro ku komunikačnému kolapsu. Oveľa horšiemu, než aké popisujú Led Zeppelin vo svojej skladbe Communication Breakdown. Lebo v nej ide „len“ o zlom v porozumení si dvoch zamilovaných ľudí.

Ranný Chirón chce pomôcť prekonávať rôzne zdravotné problémy, ale aj ťažkosti vyplývajúce z „premúdrenosti“ niektorých jedincov. A Mars mu dáva dostatok energie, aby spory s prípadnými „protivníkmi“ dokázal bravúrne zvládnuť.

Venuša s k spomenutému stavia odťažito, jej sa to akoby netýkalo, ba v sporoch sa prihovára skôr k nedohode, než k tomu, aby sporné strany našli spoločné východisko. Urán jej pomáha zvyšovaním nervozity a nepredvídateľných reakcií.

 

27.9.st

Stoosemdesiattri rokov uplynulo od otvorenia prvého úseku konskej železnice medzi Bratislavou a Svätým Jurom, prvou verejnou železnicou na území Slovenska, ktoré bolo vtedy súčasťou Uhorska. Azda aj preto by dnes mali oslavovať železničiari svoj deň, i keď sú v súčasnosti roztrieštení na mnoho segmentov štátnej i súkromnej železnice a už dávno zobliekli uniformu, na ktorú boli svojho času veľmi hrdí.

Sedemnásť minút po druhej v noci sa Luna „potajme“ premiestňuje z Vodnára do tajomných Rýb, kde sa o piatej ráno stretne so Saturnom. Pre tých, čo by sa chceli sporiť, že predsa Saturn sa nachádza v súhvezdí Vodnára, len toľko. V tomto texte hovoríme o znameniach, nie o súhvezdiach. Konjunkcia planét nemá žiadne ďalšie aspektové prepojenia, takže ju môžeme vnímať prinajmenšom dvomi spôsobmi. Niekto pocíti jej obmedzujúci vplyv s nedostatkom emočných zážitkov, iný zakúsi silný vplyv energetického pozadia spojenia planét, čo zvýši ich zodpovednosť voči tým, čo potrebujú pomôcť.

 

28.9.št

Premýšľal som, ako by bolo možné významovo spáriť dnešné oslavy Svetového dňa besnoty a Svetového dňa za právo vedieť. Myslím, že to nechám na cteného čitateľa, lebo mne prichádzajú na um samé neprijateľné prepojenia.

Možno kvadratúra Luny s Merkúrom nedovolí, aby to dnes urobili aj čitatelia, no hádam sa im to uleží a adekvátne súvislosti čoskoro nájdu.

Urán, Neptún a Pluto, s ktorými vytvára Luna v priebehu dňa vcelku harmonické aspekty, sú archetypmi,  vyťahujúcimi nejaké informácie z nášho nevedomia. Hovoria o slobode, empatii, regenerácii. Nuž, blížia sa voľby, možno práve takéto popudy budeme pri nich potrebovať.

Jedna pranostika pre dnešok: „Na svätého Václava babie leto nastáva.“

 

29.9.pi

Dnes je Michala. Pri spomenutí mena mi prichádza na um len zopár mužov z moje osobnej histórie, no ani jeden sa do pamäte nezaryl tak hlboko, aby som ho mal prečo vyzdvihnúť. No v súvislosti s meno (i tým včerajším – Václav) mi schádzajú na um výlety, ktoré som absolvoval ako dieťa spolu s rodičmi do lesov pohoria Čergov, odkiaľ sme prinášali plné ruksaky krásnych pružných hnedastých húb – podpiniek. Až neskôr som sa dozvedel, že sa im správne hovorí podpňovky, ale mnohí ich pomenúvajú aj prostredníctvom spomenutých mien – václavky, michalky. Doma s nimi bolo síce spojené množstvo roboty pri zaváraní, ale potom sme mali kedykoľvek naporúdzi kyslú slizkú pochúťku. Možno ma vyprovokujú tieto spomienky k prechádzke do neďalekého lesa, aby som sa pokúsil zopár exemplárov nájsť. Aj keď ktovie, kedy pri počasí, ktoré tu v ostatných týždňoch vládlo, vyhúknu plodnice zo zeme. Zatiaľ som ich neevidoval v lese, aj keď na trhovisku sa už objavili.

Zároveň si dávajme pozor, aby sme sa zakonzervovanej dobroty neprejedli, aby sme sv. Michalovi nenarobili ako patrónovi chorých veľa roboty. Takže, hor sa do lesa na huby! Praje tomu aj čas splnu, ktorý nastáva tesne predpoludním. Luna totiž v skorú noc po štvrť na tri vstúpila do Barana a postavila sa do opozície voči Slnku vo Váhach.

Nepríjemným aspektom je dlhodobá kvadratúra medzi Venušou a Uránom. Vyvoláva totiž výrazné premeny nálad a zmeny stanovísk. Dokáže rozhádať partnerov, vniesť do spolužitia zmätok, v extrémnejších prípadoch môže spôsobiť aj rozchod. A to možno z dôvodu, že jeden z páru je uránsky liberál, a ten druhý sa pod vplyvom Venuše môže správať o čosi konzervatívnejšie. To však nie je pred zajtrajším rozhodovaním vôbec potrebné! Aby sme sa pod vplyvom energií nezačali správať mimo normy!

Aj na mundánnej úrovni vnášajú planéty do vzťahov a konania zvraty, ale môžu spôsobiť aj cenzorské zákazy a iné spoločenské perverznosti. Jednoducho, sú strojcami kritického politického vývoja, pričom najviac poškodenou oblasťou sú následne okrem financií a sociálnych istôt hlavne rodiny.

Aj s Michalom sa spája množstvo pranostík, napríklad v súvislosti s babím letom tiež táto: „Ak okolo Michala hrmí alebo sa babie leto ešte preťahuje, je výhľad na dlhú jeseň.“ Veď uvidíme.

 

30.9.so

Luna v čase otvorenia volebných miestností bude v konjunkcii s múdrym Chirónom, a ten azda pomôže všetkým, ktorí sú ešte na vážkach, rozhodnúť sa. Mars vo Váhach síce dokáže vhrnúť krv do hláv nerozvážnych bojovníkov za spravodlivosť a vyváženosť, ale Luna s Venušou upozorňujú, že na veci sa treba pozerať kreatívne, s nadhľadom. Tomu je náchylný aj Urán, presviedčajúci Merkúra, aby sa pokúšal vidieť situáciu nezávisle a radšej sa venoval východiskám, než aby sa nechal ovplyvňovať záležitosťami, ktoré sú už dávno pasé  a ako k bezpredmetným treba k nim zaujať nezávislý postoj. Dôležitejšie je teraz to, čo v revolučnom počine planéty vytvoria nového, a nie lipnutie na väzbách na dávno minulé taktiky správania sa. Aby nás posúvali dopredu múdre novoty, moderné myslenie a nie módne trendy, reformy a nie myšlienky na dávne „hriechy“. Aj tlač by sa mala oslobodiť od hlúpo zabehnutých klišé, ktoré už nemajú žiadnu skutočnú výpovednú hodnotu.

 

1.10.ne

Nie som vegetariánom z dôvodu presviedčania, že je to in a kúl, ale z presvedčenia o správnosti takého modu vivendi. Podporuje ma v tom aj viac ako tridsaťročná prax. Takže budem oslavovať sviatok takých, ako som ja, takých, čo vedia už dávno, prečo idú touto cestou, Svetový deň vegetariánov.

Luna vstúpila ráno dve minúty po štvrť na štyri do Býka, ktorý sa stará okrem iného aj o príjem potravy. Jej harmonické spojenie so Saturnom provokuje odriekanie a zodpovednosť aj za to, čo kladieme do úst. I odriecť si sa musíme raz naučiť, neprichádza to samo od seba, hlavne dnes, kedy sa správame veľmi nestriedmo!

 

2.10.po

Úplným opakom toho, čo som tvrdil včera, je dnešná výzva Jupitera: „Dopraj si, buď voči sebe labužnícky veľkorysý!“ Neznamená to však „prežieraj sa hoci aj nezdravými šmakocinkami“, ako hovoríme my na východe.

Merkúr sa stavia už niekoľko dní do opozície s Neptúnom. Po Uránovi, ktorý mu oslobodzoval myšlienkové pochody a nahováral ho na novoty, sa teraz pod vplyvom Neptúna nevie rozhodnúť. Čihi, hota, alebo oboje, alebo ani jedno, ani druhé? Ak chceme vidieť, ako to funguje v praxi, zoberme si do ruky noviny rôznej proveniencie. Lebo novinári sú ovplyvnení merkurickou silou a tá v područí Neptúna nevie nachádzať pravdu, ale tápe kdesi medzi klamstvom, ilúziou, fantastickým pohľadom na svet. Neptún nás obdarúva iracionalitou a mámivými obrazmi. Niekoho aj mámivými dúškami. Takže pozor na „spiritus (sancti)“ v mundánnej podobe, aby sme neboli za jeho nadmerné požívanie sankcionovaní

Luna v stretnutí s Uránom zase tvrdí, že by sme sa od takých pohľadov mali oslobodiť. No zdá sa, že tentoraz ešte merkuricko-neptunický obraz reality preváži.

Luna aktivizuje vo večerných hodinách harmonický Veľký zemský trigón a  konfiguráciu „šarkan“, ktorých sa zúčastňujú okrem nej a Urána aj Venuša, Merkúr, Pluto a Neptún, teda nadpolovičná väčšina osadenstva horoskopu. Môžeme pritom konštatovať, že pôsobenie síl je pozitívne povzbudzujúce, pričom sa dotýka predovšetkým tém spätých s materiálnym svetom, s financiami, stálymi hodnotami života.