Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

1.6.št

Medzinárodný deň detí je v podstate mojím rovesníkom, je odo mňa starší len o rok, takže ho budem i tentoraz oslavovať s minimálne takou radosťou, ako som ho slávil každým rokom. Vlastne je okrem detí vekom aj dňom všetkých, ktorí „nezabili“ krásne a čisté dieťa v sebe. A na to, aby sme pochopili, že oslava je správnym rozhodnutím, nepotrebujeme ani mincu.

Luna hodinu a trištvrte po polnoci vstupuje do Škorpióna, prechádza prázdnou polovicou horoskopu, stala sa „pastierkou“ všetkých ostatných planét, má ich pekne v merku. Vodné znamenie, do ktorého vstupuje, zvyšuje na vysokú úroveň našu citlivosť voči nevedomým podnetom, ale i voči takým, cez ktoré si uvedomujeme nebezpečenstvá prostredníctvom najstaršieho zmyslu, čuchu. Voda reprezentovaná Škorpiónom je vodou močiarov - v nich prebiehajú rozkladné procesy vnímateľné v občasných bublinách plynov, čo praskajú na hladine. Cítime pritom „mŕtvolné“ pachy, merkaptánové odory spojené s rozkladnými procesmi prebiehajúcimi v plutovskom paláci plnom rôzneho toxického odpadu. Proti nim nepomáhajú ani tie najsilnejšie dezodoranty. Niekedy však pomôže takýto močiar vysušiť a naplniť ho čistou zdravou vodou.

Vo verejnom živote sa tieto podoby reality prejavujú aj na symbolickej úrovni disonanciou aspektov, ktoré vytvára Luna voči pred pár dňami spomínanými disharmonickými planetárnymi väzbami medzi Marsom, Jupiterom, Plutom. S nimi sa dnes Luna viaže do konfigurácie zvanej Grand Cross – Veľký kríž. V priebehu dňa pritom postupne zdôrazňuje presnými uhlovými vzdialenosťami jednotlivé archetypy a ich učebné úlohy. Najskôr s Plutom vo Vodnárovi jeho úlohu prebúdzať potreby vniesť do zatuchnutej spoločnosti nový závan čerstvého sviežeho vzduchu slobody. Pár hodín neskôr sa v spojení s Jupiterom na prvých stupňoch Býka usiluje poukázať na mocnejúcu potrebu zmeniť pohľady na to, čo je v našich životoch skutočnou hodnotou, o ktorú je hodné opierať sa. S Marsom v Levovi sa pokúša cez napätia posunúť do pozornosti potrebu zabojovať za seba. V egoistoch prebudí vášne a chuť ukazovať svaly, v silných jedincoch vyburcuje chuť prijatia seba v kontexte oslobodzujúcej sa spoločnosti.

Aspektom pomáhajúcim udržať pod kontrolou prebudené búrlivé škorpiónske emócie je harmonické spojenie „pastierky, dobrej matky“ Luny s „prísnym učiteľom“ Saturnom. Ten jej z Rýb dáva ponaučenia o potrebe vcítiť sa do potrieb všetkých bez rozdielu. Zároveň hľadať správne duchovné východiská zo situácie.

 

2.6.pi

Škorpiónska vášeň, ktorú sme včera spomínali, sa dnes od rána prenesie do debát o hodnotovom smerovaní spoločnosti. Aktivizujú sa najskôr Luna s Merkúrom, no veľmi skoro sa k nim pridáva aj Urán. Hľadajú možnosti, ako si poradiť so societou zdeformovanou matériou, pre ktorú sa stalo primárnym majetníctvo, zato hľadanie hlbších významov pobytu v tomto živote je pre nich veľkou neznámou. Urán pripomína, že lipnutie na majetku, hmotných istotách je nezmysel, Merkúr mu v tom statočne pritakáva. Všetci traja sa snažia vysvetliť, že v našom (kvantovom) svete sú materiálne istoty nezmyslom pre svoju pominuteľnosť. Dnes sú, zajtra po nich nemusí zostať ani zmienky. Možno len slzy nad ich stratou. „Zhŕňačom“ by azda pomohla jedna rada v podobe múdrej myšlienky, vyslovenej v istej vypätej chvíli jedným zo „siedmych mudrcov“ staroveku - Biasom z Priene. V latinskom preklade znie „Omnia mea mecum porto“. Mala by sa stať súčasťou múdrosti každého hľadajúceho. A možno i to budú Merkúr s Uránom spolu s Lunou preberať počas dnešných rozhovorov.

 

3.6.so

Luna dnes naplno aktivizuje krásny trigón medzi Venušou a Neptúnom. Prečo krásny? Nuž Neptún je vyššou oktávou Venuše, nachádza sa vo vlastnom domove, v Rybách, a Luna spolu s nimi vytvára konfiguráciu „šarkan, drak“, nakoľko sa k spomenutej trojici pripája aj Pluto vo vrchole bisextilu spolu s Lunou a Neptúnom. Žiaľ, táto kreatívna konfigurácia trvá iba niekoľko hodín, nanajvýš deň, aby sa jej dosah rozplynul v záľahe ďalších energetických vplyvov. A ako nám môže byť nápomocná? Spájajú sa v nej planéty vo vodných znameniach, takže dominantným sa cez ne stáva svet našich citov. Zároveň si uvedomujeme, že sa planéty nachádzajú na rozhraní znamení živlu vody a ohňa, čím získava náš emočný svet veľmi impulzívny charakter – to nás utvrdzuje o prechodovom charaktere doby, v ktorej žijeme. Vplyv konfigurácie posilňuje prechod tranzitovej Luny cez Pluta horoskopu narodenia SR z roku 1993 a tranzit Venuše cez Pluta horoskopu z roku 1939, pričom Luna naň vytvára harmonický trigón – uvedomujeme si potrebu nechať umrieť, „vyhniť“ všetko neprospešné, čo sa našej spoločnosti vtedy nepríjemne ako „trieska vrylo pod kožu“. Aspekt Venuše s Neptúnom povzbudzuje oduševnenosť národa, umožňuje prehlbovať myšlienky priateľstva medzi všetkými národmi, nielen s tými, ktoré nám určia médiá meinstrímu a obmedzení politici. Planéty podporujú zdravie, starostlivosť oň, sľubujú blahobyt. Voľbami by sa mohli  splniť priania väčšiny národa. (Len teraz neviem, či žiaľbohu, či chvalabohu!)

Tri minúty po siedmej prejde Luna do ohnivého Strelca, odkiaľ sa spája so Saturnom v neharmonickej kvadratúre. Aspekt zvyčajne nedovoľuje, aby sa citový svet rozvíjal slobodne, takže mnohých postihne smútok, apatia voči dianiu naokolo. Azda by pomohlo ísť si zašportovať – možno niekam do fitka, alebo si len tak zabehnúť do parku, do prírody.

 

4.6.ne

Pár minút pred trištvrte na šesť ráno nastáva spln, Mesiac je v presnej opozícii voči Slnku. Žiaľ, tento úkaz si neužijeme, lebo Mesiac bude v našich zemepisných šírkach už viac ako dve hodiny pod horizontom. Je to preto, že je na ekliptike v jej najnižších miestach, v súhvezdí Strelca. Zato Slnko vyhúkne spod obzoru ďaleko od bodu východu na severovýchodnej časti horizontu. Blíži sa k svojej najsevernejšej, najvyššej ekliptikálnej polohe, ktorú zaujme v čase slnovratu. Opozícia svetiel bude mať silu o to väčšiu, že sa Luna nachádza v čase splnu v tesnej konjunkcii so stálicou Antares a Slnko prešlo konjunkciou s Aldebaranom. Obe stálice patria do štvorice kráľovských hviezd. Obidve sú spojené s bojovnosťou, silou, neústupnosťou, sklonom k honbe za nebezpečenstvom. Aldebaran zvyšuje sebavedomie, túžbu vyhrávať a vládnuť archetypu Slnka. Luna je v súčasnej opozícii emočnejšia než inokedy, Antares = ant-Ares = protiMars jej prepožičiava charakter boha vojny, ktorý takisto nie je ochotný ustúpiť. Stálica však zvyšuje imagináciu a intuíciu Luny, mimozmyslové vnímanie, ktoré pomáha rozvíjať strategické a taktické schopnosti spolu s predvídavosťou. Posilňuje tých, čo túžia po vojenských či politických úspechoch a poctách. Vychádza v ústrety športovcom, manažérom, úspešným podnikateľom. Obe stálice však okrem úspechov sľubujú aj skorý pád, ak sa nimi nechajú ovplyvniť neschopáci, ktorých na vysoké miesto vytiahol či vytlačil schopný „strýčko“, stranícky „priateľ“ či ktosi, kto spolupracuje s „veľkým bratstvom“. Takže spomínaná opozícia „svetiel“ môže vytiahnuť úspešných na predscénu osvetlenú reflektormi triumfu, darebákov ale môže vtiahnuť do najtemnejších kútov hlboko za scénou divadla zvaného život.

Luna sa spolu s Chirónom chcú podeliť o skúsenosti, čo múdreho urobiť pre vlastné zdravie.

Konjunkcia Merkúra s Uránom dodáva dňu ešte špecifickejší charakter. V Býkovi budú zrejme polemizovať o význame hodnôt v živote človeka, o zmenách, ktorým jedinec podlieha vo vzťahu k majetku počas svojho života, o cestách k oslobodeniu sa od závislosti na imaní. Urán, ako sme skôr spomenuli, je vyššou oktávou Merkúra, takže i oblasti a procesy, ktoré im podliehajú, majú skôr intelektuálny charakter. Lebo oni nenarábajú s vecami, lež s pojmami a myšlienkami, ktoré sa vecí týkajú. Takže sú schopní podporiť veľmi originálne spôsoby myslenia, otvoriť naplno vráta vynálezcom, technikom, plánovačom, ktorí hľadajú iné cesty, ako svoje idey zrealizovať.

Aj keď vieme, že naša politická scéna je plná kadejakých úchyliek, Merkúr s Uránom sú ochotní vyjsť v ústrety novým aktivitám, dokonca i novým zákonom, aj keď zákonodarcovia už nejaký ten rok nedokážu efektívne pracovať. Len nadprodukcia zákonov im akosi nie je cudzia. A je jedno, či ide o zákony múdre – tých však býva ako šafranu, alebo hlúpostí, ktoré sa môžu zrodiť len v chorých neokrôchaných hlavách ich neschopných majiteľov. Verím, že sú medzi nami aj takí, ktorí si svoje dobré nápady vyprovokované planétami uschovajú na dobré časy, ktoré musia po tomto politickom a spoločenskom marazme prísť.  

Aspekt provokuje takisto novinárov. Všetkých, nielen meinstrímových presstitútov, ktorí možno pod ich vplyvom začnú písať napodiv pravdivo, alebo aspoň pravdepodobnejšie, no dá sa tiež predpokladať premnoženie satiry, nadmerného kritizovania (samozrejme bez adekvátnej sebakritiky). Nakoľko sa planéty nachádzajú v Býkovi „osamotené“, bez ďalších spojení, môžu sa správať dosť anarchisticky, lebo necítia žiadne zábrany, žiadnu kontrolu okolia. Takže dokážu vyprovokovať nepripravenú myseľ k nepredvídateľným excesom, prejavujúcim sa prostredníctvom úrazov, karambolov, nešťastí v doprave a letectve. Môžu tým byť postihnuté aj obchodné vzťahy, bankové transakcie. Politici už zo zásady klamú, ale môžu klamať ešte viac, aby sa zapáčili tým, čo im veria a obdivujú ich namiesto toho, aby ich kontrolovali. Nepolitickí politici, takzvaní odborníci sa môžu prejavovať bez akejkoľvek zodpovednosti, bez škrupúľ a zodpovednosti. Slobodomyseľné stretnutie vzdušných archetypov Merkúra a Urána však tak či tak na akúkoľvek vonkajšiu kontrolu zvysoka kašlú. Im často stačí len tak si o všetkom nezáväzne pokecať, „pointelektualizovať“ (poprípade opäť pobúchať v krčme do stola).

Nečudoval by som sa zvýšenému počtu kadejakých majetkových zločinov, krádeží, nehôd na cestných komunikáciách.

 

5.6.po

Zrejme by stačilo, keby sme dnešný Svetový deň životného prostredia povýšili na deň upratovania svojho okolia. Lebo na záchranu sveta sme zrejme ešte nedorástli a kadejaké gríndilinovské a elektromobilné, solárne a veterné produkcie môžu robiť aj ľudia bez akýchkoľvek environmentálnych znalostí, bez potuchy, čo to vlastne robia. Takže postačí, keď len zoberieme do ruky vedierko, vrecko na smeti a odpadky, hrabličky, motyčky a lopatičky a dáme do pucu okolie svojho domu, vchodu, zanešváreného psími (hov....) exkrementami, keď vysypeme papier do kontajnera určeného pre papier, fľaše do kontajnera na sklo a nepomiešame všetko tak, ako to zvyčajne v nevšímavosti voči životnému prostrediu robíme. To postačí, aby sme nepokazili viac, než toho napravíme. Takýmto upratovaním pomôžeme urobiť poriadok aj vo vlastnej duši. A urobíme predsa len čosi malé, zato podstatné, pre spásu sveta.

Ranná kvadratúra Luny s Neptúnom nás bude od akejkoľvek (teda aj pracovnej) aktivity odrádzať, ale uvedomme si, že ak dokážeme túto prekážku odstrániť, máme vyhrané. Že sme zvíťazili sami nad svojou pohodlnosťou (lenivosťou?).

Presne o pol desiatej predpoludním vidíme Lunu vstupovať do zemského Kozorožca, aby nám pripomenula, že bez prijatia zodpovednosti sa nikdy nestaneme slobodnými.

Pred štvrtou poobede opúšťa Venuša Raka a vydáva sa na päťmesačnú púť ohnivými priestormi Leva. Prečo jej cesta znamením bude trvať tak dlho, keď sa v iných vie zdržať len niečo okolo mesiaca? Nuž dôvod je jednoduchý. Dostane sa do najväčšej východnej elongácie – vzdialenosti od Slnka východným smerom, tam akoby zastane a bude sa vizuálne blížiť k slnečnému kotúču, a zároveň ako planéta slnečnej sústavy sa priblíži do najmenšej vzdialenosti voči Zemi. V konjunkcii so Slnkom sa stratí v jeho svite v auguste, aby sa potom začala vynárať z jeho žiarivého objatia a objavovala sa za istý čas ráno pred východom Slnka. Ale to už bude v iných mesiacoch, v iných súhvezdiach, v iných znameniach, o čom si povieme potom.

Najsilnejšie pôsobiacim aspektom týchto dní je okrem doteraz spomínaných marsovských dnes vrcholiaca opozícia Venuše s Plutom. Venuša zaujala miesto, ktoré bolo donedávna obsadené bitkárom, bojovníkom Marsom. Vytvorí síce okrem Pluta aspekt aj s Jupiterom, ale budú mať úplne inú kvalitu, než tie z predošlých dní. Opozícia spomenutých archetypov Venuše a Pluta - zhoršuje morálku, zvyšuje aktivitu prostituujúcich sa jedincov (aj presstitútov!), provokuje tých, ktorí podľahli sile l’art pour l’art-izmu a jej výzve k vysokým „(pseudo)umeleckým“ vzletom. Energia spojenia planét poškodzuje hospodárstvo, nepraje zmluvám, dohodám s partnermi, povzbudzuje opozičné sily k tajným akciám.
Pluto láka Venušu k psychologickým hrám, ktoré nemusia mať dobré vyvrcholenie, lebo majú mocenský charakter. A manipulácia akéhokoľvek druhu je vždy čímsi negatívnym, neprirodzeným. No tí, čo sú ňou posadnutí, neustále dychtia po tom, aby mohli niekoho ovládať, kontrolovať.
Systém má chorobné príznaky priam zhodné s témami disharmonického spojenia Venuše a Pluta. Najnepríjemnejšie sa v osobných vzťahoch prejavuje táto tendencia prostredníctvom chorobnej žiarlivosti. Ešte šťastie že v prípadne dnes vrcholiaceho aspektu to potrvá len do polovice júna.