Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

20.3.po

Pod vplyvom Bhutánu, merajúceho mieru svojej prosperity nie peniazmi, ale ako ukazovateľ považujúceho „hrubé národné šťastie“, vyhlásila OSN dnešok za Medzinárodný deň šťastia.

Luna v sextile s Uránom v Baranovi sa na význame sviatku priamo podieľajú. Slnko v sextile s Plutom zvyšuje sebavedomie mocných, ktorí by takisto chceli, aby doviedli spoločnosť do stavu, kedy zbavia ľudí majetku a peňazí, a zbavených tohto „nadbytku“ z nich spravili najšťastnejšie bytosti na svete. Neočakávajú, samozrejme, že by s tým niekto nemusel súhlasiť. Veď je to predsa „prospešné“ pre všetkých. Či nie?!?

Dnes ráno sa dotkne Slnko horným okrajom svetového rovníka, aby potom večer šesť minút pred pol jedenástej stredoeurópskeho času prešlo nad svetový rovník aj svojím stredom – nastáva jarná rovnodennosť. Slnko vstupuje do Barana, načínajúc „krajec“ jari. Rovnodennostné rituály sa budú odohrávať na veľkej časti severnej pologule. Nečudo, veď pre mnohé kultúry sa začína Nový rok.

Pre astronómov a astrológov to platí rovnako.

Tranzitový horoskop SR poukazuje pritom na množstvo úloh, ktoré ešte musíme splniť. Aj keď nám ešte vždy akoby chýbal „štartovný výstrel“.

 

21.3.ut

Slnko vstúpilo do Barana včera neskoro večer, takže de facto je skutočným prvým dňom jari dnešok. A nakoľko je to veľký sviatok, je naň naložené aj množstvo medzinárodných a svetových dní. Azda najdôležitejšie sú pre nás – z môjho osobného hľadiska – deň lesov, bábkarstva, dobrého zdravého spánku a poézie. Nechcem tým poprieť význam ostatných oslavových príležitostí, ale na zapamätanie pre mňa stoja zato práve spomenuté. Lebo lesy považujem za fenomén, ktorý svojím významom stojí nad väčšinou ostatných, či si to chceme, či nechceme uvedomiť. Zdravý spánok je dôležitý pre prežitie v psychickom zdraví či pre prežitie vôbec, aj ak chceme dostatočne vnímať poéziu, ktorá nám povie o svete viac, než všetky vedecké poučky, definície, zákony. No a bábkarstvo sa nám vrýva neodbytne do vedomia prostredníctvom médií. Nie, žeby sme sa v nich stretávali s bábkovým divadlom v pravej podobe, ale prostredníctvom bábok a ich bábkovodičov poznávame politickú, hospodársku i sociálnu sféru každodenného života, sveta. Tak, či tak si myslím, že bábkoherci by sa nemali miešať do roboty politikov, a politici by nemali vystupovať v úlohách bábok, vedených zlými vodičmi.

Luna končí svoju púť Rybami, v ktorých sa ráno stretáva s Neptúnom, zvyšujúcim našu vnímavosť voči okoliu a jeho potrebám. Prostredníctvom kvadratúry s Marsom stupňuje po obede agresivitu, takže by sme sa mali vyhnúť takým situáciám, kde táto, ak je nezvládnutá, môže vyústiť do vzájomných útokov. Sextil s Plutom zlepšuje vnímavosť voči tajomnu a provokuje túžby po manipulácii.

Minútu po piatej podvečer Luna vstúpi do Barana, kde sa po čosi vyše hodine stretáva v novovej konjunkcii so Slnkom. Či niekoho vyprovokujú svetlá v tesnom spojení k pôstu, závisí nie od nich. Ale obmedzenie ťažkej stravy urobí dobre každému, nielen jogínom.

Kvadratúra Luny s Marsom a jej vstup do Barana ma núti k „návratu“ do stredu minulého týždňa, kedy sa naakumulovalo množstvo napäťových aspektov do relatívne malého časového rozmedzia. To, čo sa počas týchto dní udialo na malej scéne slovenského politického a medzinárodného divadla, priamo zapadlo do charakteru aspektov, aj keď moje slová, týkajúce sa problému, mali pomerne deminutívny, zjemňujúci charakter. V metaforickom pohľade však priamo súviseli sa vzniknutou situáciou.

Zodpovedalo a zodpovedá to i dlhodobej prognóze pri pohľade na horoskop akciovky SR. Už začiatkom marca vytvoril Jupiter spolu s Chirónom presnú opozíciu voči Jupiterovi radixu SR. Nakoľko vieme, že charakterová podoba Jupitera je v tomto horoskope znevýhodňujúca, by priam poškodzujúca svojou nesprávnosťou a bezprávnosťou účinkovania, opozícia len provokuje tých, ktorí posudzujú dianie u nás z pohľadu práva a legislatívy, a majú zároveň „rozhodujúce“ slovo, k bezprávnym ba protiprávnym aktom, týkajúcich sa širokých vrstiev obyvateľstva (široká konjunkcia tranzitujúceho Jupitera s radixovou Lunou). Zároveň v najbližších hodinách spresní Jupiter kvadratúru s Uránom a Neptúnom radixu, najväčším „škodcom“ horoskopu narodenia SR (o ich bezbrehom liberalizme sme už tiež popísali veľa myšlienok). A tranzitujúci Mars sa postavil do presnej opozície voči Merkúrovi radixu takisto pred pár dňami. Agresivita „krčmového bitkára“ sa dostala do komunikačných situácií, ale i na politickú pôdu, militantní sluhovia pod vplyvom príkazov „temných pánov“ agresivizujú svoju rétoriku, presadzujú „jedinú pravdu“ v zmysle „mier v podobe nekončiacej vojny ubránime, aj keby nemal zostať kameň na kameni!“ („vojnu ubránime aj za cenu mieru!“). A „chudák“ Merkúr nedokáže, súc ovplyvnený takýmito "magorstvami" Neptúna, povedať v oficiálnych médiách žiadne rozumné slovo. Je príliš „bezbranný“ voči mocenskej presile ilúzie, ktorá kriví jeho inokedy objektívne videnie.

Takáto situácia sa udrží aj v nasledujúcich dňoch, týždňoch. Ale o tom azda potom.

 

22.3.st

Po lesoch, ktoré oslavovali včera, sa do balíčka superdôležitých osláv pripája dnes voda. Hovoriť či písať o jej význame sme nechali niektorých maturantov, nebudeme teda nosiť vodu do lesa. (Či drevo do mora. Či ako to je!?)

Luna sa počas dnešného tranzitu ohnivým poľom Barana stretne konjunkciou s Merkúrom, ale toto popolnočné spojenie už pocíti pri prebúdzaní málokto. Leda ak si ho spojí aj s prepojením s Chirónom, ktorému pomôže úderným slovom zabojovať v spore s hlupákmi, čo ešte vždy neprekročili prah poznania a tvrdia kadejaké zdravotné bludy, týkajúce sa hlúpych zdravotných opatrení proti „chiméram“, čo nás prenasledujú v ostatných rokoch a budia v nás „Strach a Hrôzu“, verných spolupútnikov Marsa, vládcu znamenia Baran. Večerné stretnutie Luny s Jupiterom nás len utvrdí v tom, že „nekompetentní kompetentní“ konajú protiprávne a že potrebujeme získavať nové uhly pohľadu na zdravotnú problematiku hoci aj prostredníctvom hlbšieho štúdia.

 

23.3.št

Pravdepodobnosť správnosti predpovedí meteorológov je síce pomerne malá, ale ešte vždy sa dá na ich správy spoľahnúť viac, než na tie, ktoré médiá prostredníctvom hovoriacich hláv a ich vyškolených hlasov sprostredkúvajú, a bľabocú, čo sa v najbližších hodinách udeje na politickej alebo hospodárskej sfére. Dnes si budú pripíjať na ďalšie úspechy pravdivosti predpovedí práve naši „rosničkári“.

(Aj keď som už uvažoval, či si nekúpiť skutočnú zelenú rosničku, aby som sa dozvedel, ako bude aspoň v najbližších hodinách.)

Jednou (po vstupe Saturna do Rýb druhou) z najdôležitejších tohoročných udalostí na astrologickom nebi bude dnešný vstup Pluta do Vodnára. Ak sa v cyklicite tranzitov planét dá saturnský vplyv na dianie v spoločnosti pomerne dobre odčítať (posledne bol v Rybách v rokoch 1993-1994, teda v historickej pamäti nemusíme tápať, stačí nazrieť do relevantných zdrojov, aby sme sa dozvedeli, čo sa vtedy u nás udialo, ba je nás ešte dosť takých, čo si to pamätáme; predposledne sa udial jeho vstup do vodného znamenia v roku 1976, a predtým ešte v povojnových rokoch 1946-1947).

S tranzitom Pluta je to o čosi problematickejšie, pôsobenie jeho predošlých tranzitov znamením „slobody vyplývajúcej z prijatia zodpovednosti“ sa interpretujú ťažšie, nakoľko sa pritom musíme spoliehať na zápisy historikov, a tie, ako vieme, nie sú vôbec dôveryhodné, ba bývajú priam zavádzajúce, nakoľko históriu píšu víťazi. A tí si ju prispôsobujú svojim potrebám. Ide o vstupy Pluta do vzdušného znamenia Vodnára v rokoch 1797-1798 a predtým roku 1532. Cyklus jeho revolúcie je okolo 250 rokov.

Už sme boli spomínali, že počas predošlého tranzitu Vodnárom v osemnástom storočí „pospúšťal“ množstvo revolučných udalostí a kríz po celom svete, ktoré sa odzrkadlili nielen v politickom živote, ale aj na úrovni priemyslu, financií, geografických objavov a zmien, kultúry, umenia. Prechod Pluta znamením slobodného vzduchu bol v šestnástom storočí spojený s rozmachom protestantizmu, renesančného umenia, kopernikovského ponímania sveta, prírodnej medicíny Paracelsa, s otrokárstvom a „špinavým“ rastom koloniálneho panstva vtedajších námorných mocností, ktoré si delili vládu nad svetom, a ničením starobylých kultúr, ...

Tento stručný výpočet „tendencií“ naznačuje, čo môžeme od súčasného vstupu a následného tranzitu Pluta znamením obrazne očakávať. Mám pocit, že sa to už rozbehlo. (Len si pritom musíme uvedomiť, že Pluto je odnepamäti zástupcom oligarchie plutokratov, ktorá sa, samozrejme, na väčšine týchto zmien nezastupiteľne podieľa!)

Od konca prvej dekády júna si Pluto ešte dáva „pauzu“, vráti sa do Kozorožca, ale od januára budúceho roku už bude nadobro brázdiť vzdušné more Vodnára až do roku 2044.

Štvrtkové večerné hodiny budú pomerne rozporné. Najprv nás Luna s Marsom obdaria dostatočnou pohybovou energiou, potom po vstupe Luny do Býka pár minút pred trištvrte na osem sa bude Pluto snažiť voviesť nás do temných „podzemných“ priestorov, ktoré nás strašia manipuláciami, aby to nakoniec vystriedal Saturn a upokojil mnohé rozhárané duše. Ako som povedal – rozporuplné chvíle.

 

24.3.pi

Na rozdiel od dynamického včerajška bude piatková nálada poznamenaná len harmonizujúcim spojením Luny s Venušou a nastupujúcou konjunkciou s Uránom. Istým spôsobom sa „opakuje“ situácia z konca februára, kedy Luna prechádzala priestorom medzi Venušou a Jupiterom vo fotogenickej konfigurácii. Teraz planéty vidíme v opačnom garde. Nad západným obzorom zaniká v žiare večernej zory Jupiter, pod mladým Mesiacom vidíme svietiť jasnú jagajúcu sa Venušu. Včera večer sa nachádzal Mesiac v strede medzi planétami, akurát Jupiter sa musel na svitom prežiarenej večernej oblohe viac namáhať, aby zaujal našu pozornosť.

Konjunkcia Luny s Venušou nastáva predpoludním, ale do podvečerných hodín nás vydrží udržiavať v príjemnej pohode. Večerné hodiny už bude ovplyvňovať svojím extravagantným pôsobením Urán, núkajúc množstvo zaujímavých nápadov na strávenie víkendu.

 

25.3.so

Mars je treťou planétou v poradí, ktorá od začiatku roka mení energetické pole svojho pôsobenia. (Lunu neberiem do úvahy, lebo tá je energeticky premenlivá často, jej pobyt v znameniach netrvá dlhšie ako cca dva a pol dňa.) O trištvrte na jednu popoludní vstupuje bojovník do vodného znamenia Rak. V znamení nedokáže presadiť svoju ohnivú dominanciu, k problémom pristupuje skôr nepriamo, pričom sa jeho postoje môžu pod vplyvom zmeny emočných situácií takisto výrazne meniť. Zmeny závisia aj od toho, s ktorým archetypom a v akom aspekte sa stretáva. Napätia môže spôsobovať v znamení predovšetkým po polovici mája, kedy bude Jupiterom a Plutom provokovaný k nerozumným pudovým akciám, pričom nebude vedieť so svojou silou narábať dostatočne efektívne a dokáže spôsobiť mnohé neplechy. Možno bude dovtedy ochotný zabojovať za záujmy vlasti, rodiny!

Luna s Neptúnom zvyšujú empatiu a podporujú vnímanie umenia. Sextil medzi planétami by sa dal využiť aj na podvečernú návštevu terapeuta, ktorý dokáže pracovať s bioenergiou, a aj počas víkendu.

 

26.3.ne

Dnes v noci, teda nadránom budeme opäť „plieskať dve na tri“. Stredoeurópsky čas sa bude meniť na letný (o druhej na tretiu!). Nie zimný, ale stredoeurópsky na letný! To iba tí, ktorí nepoznajú históriu zimného času po druhej svetovej vojne tvrdia, že aj teraz meníme zimný na letný. Nie, je to len otázkou zlého pomenovania, lebo takzvaný zimný čas nie je situovaný len do zimných mesiacov. Na základe skúseností, malo by byť toto posúvanie času, spôsobujúceho zbytočné zmätky predovšetkým v energetickom svete ľudského organizmu, odstránené. A navždy zabudnuté. Lebo jeho neustále zavádzanie je len manipulačnou výsadou tých, čo si myslia, že „porúčajú vetru, dažďu“ a tak „disponujú s dušami“ miliónov, miliárd ľudských bytostí!

Štyri minúty pred trištvrte na dve po polnoci sa Luna umiestňuje v Blížencoch. Počas ranných rituálov vytvára deprimujúcu kvadratúru so Saturnom, takže by sme mali tieto každodenné aktivity posunúť o nejakú tú hodinku neskôr, aby sme si nekazili náladu od skorých nedeľných chvíľ.

Poludnie už bude pod kontrolou sextilu svetiel, ktorý sa postará o chvíle pohody, súladu.

Merkúr sa pokúsi v spolupráci s Chirónom dopraviť čo najviac objektívnych informácií o pravdách a klamstvách spojených so zdravím medzi širokú populáciu. Možno tým pomôžu odstrániť bariéry strachu, ktoré ešte mnohým bránia v schopnosti pracovať so svojím zdravím vedome, teda zodpovedne. Nespoliehať sa pritom len na „pomoc“ zvonku. Možno sa i do médií dostanú informácie o postupujúcich súdnych procesoch s tými, čo napätý stav v spoločnosti spôsobili.

 

27.3.po

Prednedávnom som navštívil divadelné predstavenie – moderné spracovanie Sofoklovho Kráľa Oidipa. A bol som milo prekvapený novosťou podania mýtickej témy, s ktorou je spojený oidipovský komplex, zaťažujúci dodnes spoločnosť (a možno pod vplyvom lockdownov, kedy boli v malom priestore domácností uzavreté celé rodiny, opäť mocnejšie aktualizovaný!) Dnes oslavuje divadlo svoj svetový deň.

Od skorého rána uzatvára Luna niekoľko aspektov, všetky sú harmonizujúce. Ranný Chirón podporuje včera spomínanú tému zdravia a zdravého rozumu, k nemu sa múdrym slovom pripája Merkúr. Jupiter tému podporuje a doširoka rozvádza, dopĺňajúc ju hlbším filozofickým významom.