Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

10.9.št

K retrográdne „kráčajúcim“ planétam sa dnes po polnoci priradil aj Mars skôr, než by bol opustil svoje domovské ohnivé znamenie. V Baranovi je jeho sila najväčšia, a nepovolí ani vtedy, keď sa pohybuje spätným pohybom po zodiaku. Skôr sa zmení jej smerovanie. Ak sa v ostatných mesiacoch Mars prejavoval priamo, dalo by sa povedať, že až úprimne otvorene a jeho útoky boli pomerne ľahko čitateľné, bude v nasledujúcom období vyše dvoch mesiacov obracať energiu dovnútra, poprípade nedá na vedomie svoje agresívne kroky. Pritom neopustí napäťové správanie, ktoré v ňom podporuje trojica planét v Kozorožcovi – Jupiter, Pluto, Saturn, takže budeme jeho účinkovanie naďalej pociťovať v rámci nepokoja v jedincoch i v spoločnosti. (Možno i preto dnešný Svetový deň prevencie samovrážd sa môže vyhnúť svojej  základnej myšlienke.) „Zápal“, ktorý sa obracal navonok však hrozí somatizáciou v podobe telesných i psychických ochorení. Utajovanie konfliktného správania postihne i verejný a spoločenský život. A málokto sa dokáže proti tomu vzoprieť. Akoby už bola societa postihnutá únavou a letargiou, ba až beznádejou z diania naokolo. Je to ale voda na mlyn tým, ktorí vnútia ďalšie obmedzenia, použijúc pritom akúkoľvek, hoci aj vírusovú zámienku. Kvadratúry Marsa so spomínanou trojicou budú naďalej zostrovať svoje ataky, pričom dôjde v tomto roku ešte k dvom ich „vrcholom“ – od poslednej tretiny septembra do tretej dekády októbra, a potom následne od začiatku decembra do polovice februára budúceho roka. Neznamená to, že by sa mal zablokovať celý spoločenský život, len budeme musieť rátať s nevyspytateľným správaním tých „jednoduchých bitkárov“, bojovníkov za „jedinú správnu pravdu“, ktorí nedokážu svoje správanie podriadiť vyšším etickým normám. Lebo väčšina z nich nedokáže odlíšiť to, čo je dobré od toho, čo je iba správne. A to dobré nie je!

Tretia lunárna štvrť zvýši napätie dňa a povolá tých, čo robia niečo pre svoje zdravie, k pôstnemu stolu. Popoludňajšie spojenie Luny s Neptúnom nás zbaví aj posledných obranných mechanizmov voči útokom zvonku. Len chcem upozorniť, že drogy ani iné medikamenty nás z kaluže, do ktorej sme dobrovoľne vkročili, nevytiahnu!

11.9.pi

Opozícia Merkúra s Chirónom nás zbavuje schopnosti robiť múdre rozhodnutia a kroky k zlepšeniu či aspoň udržaniu dobrého zdravotného statusu. A nepomôže ani kreatívna energia Slnka, lebo sa takisto spája v kvadrátnom spojení s Neptúnom a navádza k podľahnutiu zvodom sveta, ktorý neponúka prostredníctvom médií nič, len ilúziu. A vydať sa zlými cestičkami nie je až taký problém, dokonca je to jednoduchšie, než rozumne rozhodovať o napredovaní. Spiritus mundi, duch sveta v podobe špiritusu  je dostupnejší, než Spiritus sanctus, Duch svätý, takže si ho mnohí  ako náhradku budú chcieť zrejme zadovážiť a užiť. Závisláci radi podľahnú nutkaniam ujsť z ťažko znesiteľnej tvrdej reality každodennosti. Ich „ja“ sa síce na istý čas rozpustí, ale návraty do skutočnosti bývajú o čosi ťažšie. Jednoduchšie býva zostať „na druhej strane“. Takže krčmári to majú na pár dní vyhrané. Aspekt sa prejaví aj na citlivejších jedincoch, ktorí ani nemusia byť v područí „majstra alkoholu“. Podivný pocit neistoty a oslabenia na všetkých úrovniach postihne aj ich. Tak sa nečudujme, ak bude pocit z konca týždňa taký akýsi neurčitý, chameleónsky. Na úrovni energií môže dôjsť k narušeniu celého energetického systému, k disharmonizácii aury a čakier. Škála prípravkov, ktoré môžeme na to využiť, je široká, a len my sami vieme, ktorý z nich zaberie najlepšie. A ak náhodou nie, isto sa nájde dostatok múdrych poradcov, ktorí vyjdú v ústrety.

Na mundánnej úrovni sa neharmonický slnečno-neptúnsky aspekt môže prejaviť u „mocných“ v podobe ilúzie, že sú ešte mocnejší, takže si môžu dovoliť vytvoriť ďalšie spoločenské zmätky, zvýšiť škandálny neporiadok a chaos vo vládnutí. Kde nie je stabilná vláda a mocný „šéf“, tam to bude o čosi horšie. Aspekt hrozí aj bankovému sektoru a zneisťuje stav meny, pričom si ruky mädlia podvodníci, „peňazokazci“, Hrozba prírodných katastrof sa rovnako zvyšuje a je často viazaná na nepozornosť alebo nedbanlivosť, zlú prevenciu. To isté sa prejavuje i v zdravotnom stave society.

Luna s Marsom nám ponúknu na celú pracovnú dobu dostatok energie, len v trochu obmedzenej miere pre už spomínanú retrograditu Marsa.

Necelých desať minút pred pol jedenástou nachádzame Lunu na začiatku domovského Raka, takže už poobede dokážeme využiť jej príjemnú vciťujúcu materskú energiu.

12.9.so

Svetový deň prvej pomoci sa zrejme tohto roku zaobíde aj bez verejných ukážok. Možno zase až o rok.

Urán síce hneď zrána ponúka za hrsť výborných nápadov, akurát že ich Merkúr nedokáže dostatočne pretlmočiť do zrozumiteľnej podoby, Tak si s nápadmi budeme musieť poradiť sami, bez cudzej pomoci.

Podvečerný pocit, že na nás nikto nemá, že nám tí ostatní akosi nestačia, že sme omnoho lepší, než naše okolie, ovplyvňuje disharmonické spojenie Luny s Jupiterom. Len by sme nemali byť pre okolie nepríjemní tým, že im to musíme dať najavo. Aby sme už zajtra neľutovali. Duchovná energia Neptúna z neskorších, už nočných hodín, bude naporúdzi len tým, ktorí majú aj vyššie duchovné potreby. Tých ostatných bude možno len utvrdzovať, že program v telke je skutočne na .....

13.9.ne

Bodaj by sme pozitívne nemysleli, keď si dáme hoci len malú tabličku čokolády s vedomím, že robíme čosi pre svoju psychiku, srdce, imunitu, oči, mozog, ... Kúskom dobrej čokolády oslávime jej dnešný medzinárodný deň i Deň pozitívneho myslenia.

Jupiter sa teší na opätovné stretnutie so svojím podsvetným bratom i „zavrhnutým“ otcom, púšťa sa do direktného pohybu, aby sa k nim mohol priblížiť čo najskôr. Na večernej a nočnej oblohe to uvidíme v spektakulárnej podobe v decembri, pri stretnutí Jupitera so Saturnom, lebo novembrovú konjunkciu s Plutom dokážeme len vytušiť, nakoľko vládca temnej ríše má oblečený svoj plášť neviditeľnosti a odhaľuje sa len vtedy, keď použijeme techniku jeho odtajnenia pomocou najmocnejších teleskopov. Direktný pohyb umožňuje „Olympanovi“ využiť svoje sily v exteriorizačnom pôsobení, aj keď obmedzujúca sila Kozorožca, domínia Krona - Saturna, preňho nie je optimálna.

Luna v opozíciách voči Plutovi a Saturnovi a v kvadratúre voči Marsovi vytvára T-kvadratúru, s ktorou si poradí každá silná osobnosť, no jej nepriaznivý vplyv bude mať tendenciu vyvolať v slabých osobnostiach pocity potreby brániť sa útokom, občas až bezhlavým. Mali by sme sa vyhýbať miestam, kde by sme sa s podobnými typmi mohli stretnúť.

Volanie Venuše a Chiróna po liečivej láske bude v týchto i nasledujúcich dňoch viac než potrebné.

Luna po pol šiestej večer prekračuje hranicu Leva.

14.9.po

Nuž, neviem, či je premena európskych kostolov na diskotéky, hotely, skejtové haly, knižnice či mešity (aj keď to z historického hľadiska nie je novinka!) tým najvodnejším spôsobom, ako uchovať kultúrne dedičstvo Európy?

Chirón sa od samého rána stará, aby sme boli na začiatku týždňa zdraví a naplnili deň múdrymi rozhodnutiami. Luna sa stretáva s Venušou. Stretnutie by to bolo príjemné, hravé, veď sa koná v kreatívnom energetickom „poli“ Leva, no je tu jeden menší problém. Obidve predstaviteľky ženského sveta horoskopu sú zároveň napojené na nevyspytateľnú energiu Urána, takže ktovie, aké nezvyčajné nápady im „Nebešťan“ ponúkne. Lebo jeho emotívne väzby nezaujímajú. Je skôr avanturista a jeho ponuka sa síce možno zdá byť veľmi zaujímavou, ale je často ťažko použiteľná. Hlavne v takých prípadoch, ako je tento, keď ide o takú dôležitú vec, akou je láska. Popoludní, keď sa situácia trochu uvoľní, môže všetko prípadne pokazené dať na pravú mieru Merkúr svojou výrečnosťou.

15.9.ut

Demokracie sme si „užili, nabažili sa jej“ v predošlých rokoch, takže dnešný sviatok už niet prečo veľmi oslavovať. A dnešné aspekty akoby mi pomáhali pochopiť, že je to asi tak. Slnko sa v harmonickom aspekte spája s vládcom podsvetia, čo pridáva „mocným“ na moci a sebavedomí, a to má s demokraciou (demos, gr. - ľud, dedina, vlasť, kraj, svojeť, ľudové zhromaždenie, snem; kratéo, gr. – byť silný, zúriť v boji, byť vládcom, vládnuť, panovať, mať zvrchovanú moc, mocne vládnuť, byť veľmi mocný, mať v moci, ... krotiť, mať prevahu, ...), nech sa dívam, ako sa dívam, málo spoločného. Možno mi vo výhľade zavadzia rúško. Ale aj keď si ho snímem, neviem demokraciu, ako ju vysvetľujú etymológie, objaviť. Ešte že mi dnešný Mars dodáva dosť bojového zápalu, aby som to v tejto podobe napísal.

Venuša v presnej kvadratúre s Uránom dostáva, ako som to včera naznačil, do pomerne veľkého nesúladu súzvuk vzťahu s avantúrami slobody. Vnucuje nám zmeny nálad a ponúka množstvo protichodných stanovísk a pohľadov na partnerstvo. Novoty sú pod vplyvom aspektu dôležitejšie, než harmónia. Takže tí, ktorí si chcú udržať pevné partnerské väzby, by si mali dať pozor na výkyvy emócií, aby ich nevykývali z žiadaného postavenia. Sila aspektu sa sústreďuje do času medzi 10. až 22. septembrom. Dá sa mu odolať. Len slabší nedokážu tému v plnej miere prehltnúť, takže sa u nich môže objaviť dysfágia.

Do vnútroštátnych vládnych a parlamentných rokovaní, ale i do medzinárodných dohôd zvyknú vstúpiť rôzne nepredvídateľné zvraty.

Sedem minút po pol deviatej večer vstupuje Luna do zemského znamenia Panny.

16.9.st

Význam ochrany ozónovej vrstva ustúpil v ostatných mesiacoch iným dôležitým ochranárskym témam, takže už nezaujíma skoro nikoho a „ozón“ nahradili iné zástupné nápady, ktorými systém zakrýva svoje ozajstné úmysly. Medzinárodný deň tak postupne stráca svoj pôvodný zmysel.

Luna s Uránom pomáhajú flexibilite myslenia i konania, takže pod ich kuratelou dokážeme zvládnuť akékoľvek nastolené problémy, pričom si pomáhame intuíciou, až jasnovideckými víziami výsledku.

17.9.št

Neptún nás počas prebúdzania nahovára, aby sme sa vykašlali na povinnosti a radšej si povoľkali pod teplou perinou. Zato Pluto vnúti myšlienku, že „bez práce nie sú koláče", takže povinnosti si voči systému treba plniť.

Aj kvadratúra Merkúra s Jupiterom sa stavia na stranu ranného Neptúna a vyzdvihuje ľahkovážny postoj nad povinnosti, zdôvodňujúc množstvom prázdnych fráz opodstatnenie svojich návrhov. Otupené zmyslové orgány bývajú dôsledkom aspektu a nemusia znamenať nič zdravotne vážneho.

Napätie podporí aj konjunkcia novu o jednej poobede, ktorá načína ďalší solilunárny cyklus. Možno by sme mohli ovládnuť tenzie pôstom, aj keď mnohí tvrdia, že napätia ich zbaví len poriadny kus „žvanca“. „De gustibus non est disputandum“ – chute sa rôznia.

Protichodne voči spomenutým aspektom sa stavajú Slnko s Lunou v trigóne so Saturnom. Obmedzujú síce rozšafnosť, zato rozhodnutiam dodávajú punc serióznosti, zodpovednosti. Ak by sa náhodou niekomu stalo, že má nejaké peniažky nazvyš, je vhodný čas na ich uloženie alebo investovanie do niečoho, čo sa ani nehne, napríklad do nehnuteľnosti, či iných trvácnych komodít.

Päť minút pred deviatou večer prechádza Luna hranicou Váh.