Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

19.9.po

Ako sme to boli spomínali, dlhodobý aspekt – opozícia medzi Merkúrom a Jupiterom – sa dnes opäť spresní (už druhýkrát v časovom období od konca augusta do polovice októbra) a bude udržiavať rozpory spojené s témami prvého a siedmeho domu horoskopu republiky (Ja – ty, my a tí druhí), s témami Jupitera a Luny (právo, zdravotníctvo, školstvo, finančníctvo, ..., rodina, ľud, sociálne otázky, ...).

Harmonické spojenie Slnka s Plutom by mohlo mať výrazné účinky na masy. Len či tieto budú mať dostatočne silných vodcov, ktorí by im pomohli vzoprieť sa zvoli mocenských „špičiek“!?! Tranzitujúce Slnko v horoskope zrodu SR sa totiž nachádza poškodené kvadratúrou so Slnkom radixu, čo je pre vedenie štátu veľmi zlé a zaťažujúce, aj keď Pluto je i pre túto časť spoločenského spektra silným regenerátorom. Tranzitujúca Luna sa približuje k Marsovi radixu – v ľude narastá bojová sila postaviť sa proti „škodcom“ horoskopu SR – konjunkcii Urána a Neptúna vo štvrtom dome. Revolučný Urán spresňuje kvadratúru s „konzervujúcim“ Saturnom a možnú zodpovednosť za seba zvyšuje aj dozrievajúca druhá konjunkcia tranzitujúceho Saturna voči Saturnovi radixu, aspekt, ktorý sme v procese socializácie a „zdospelenia“ nevyužili začiatkom februára tohto roku. Asi sme potrebovali tvrdšiu saturnskú školu, aby sme sa začali uvedomovať a pochopili úlohu skutočnej spoločenskej zodpovednosti.

Denný aspekt Luny s Chirónom nám síce na múdrosti nedodá, ale večerné a nočné sextily s Venušou a Uránom nás presvedčia, že s dobrými úmyslami a optimizmom sa dajú aj ťažké a zodpovedné úlohy zvládnuť s iskrou v srdci.

 

20.9.ut

Už ani neviem, či mám vysvetľovať harmonické aspekty medzi planétami v súvislosti s charakteristikou spoločnosti, ktorá stratila akúkoľvek mieru predpokladateľnosti vývoja. Disharmonické aspekty majú relevantnú hodnotu, harmonické niet na mundánnej úrovni ako ani kým realizovať. Napríklad dnešné vyvrcholenie trigónu Venuše a Urána (trvá od štrnásteho do dvadsiateho piateho septembra) by malo priniesť kopec nových ideí a možností pre slobodné povolania. Realitou ale je, že mnohí živnostníci končia svoju prácu alebo sa dostávajú do „predsmrtného“ stavu. Aspekt by normálny parlament podnecoval k pozitívnym zmenám v spojenectvách, ale „mocní nemocní“ ponúkajú výcvik cudzích vojsk na našom území. Priaznivé hospodárske špekulácie by mohli priniesť veľké finančné zisky, no peniaze sa investujú do nemorálnych programov a aktivít. Chemickú výrobu namiesto nových objavov a vynálezov očakávajú škrty, pády, rušenie prevádzok. Obávam sa, že mnohé oblasti sa už nikdy nerozbehnú do optimálneho stavu. Urán sa necháva svojim synom Saturnom deptať, všetko inovačné získava skľučujúci charakter. Od energií by sa však dalo očakávať po doteraz prebiehajúcej depresii vyjasnenie pomerov. Brzdné mechanizmy korektností rôzneho druhu sa stali okovami, ktoré zastavujú akýkoľvek krok vpred.

Ohromuje ma, že nikto nepočuje to ohlušujúce ticho pred výbuchom energií! Konštelácia „hojdačka“, v ktorej teraz sú planéty, má v sebe niekedy harmonizujúci, vyrovnávací charakter, ale často sa počas nej dejú spoločenské „explózie“ s ničivými účinkami a dôsledkami!

Predpoludním bude zvyšovať našu empatiu Neptún, popoludní bude príjemná atmosféra narušená nutkavými manipulačnými tendenciami Pluta. Pokiaľ sa ním nenecháme zviesť k podsvetným temným činom, večer môžeme stráviť v celkom pozitívnej nálade. Vylepší ju sextil Luny so Slnkom.

Sedem minút po pol jedenástej opustí Luna svoj domov a tmou sa vyberie na slnkom vyhriate cestičky znamenia Leva.

 

21.9.st

Bude dnešok dňom prímeria, ako by to žiadala oslava Medzinárodného dňa mieru? Budeme mať komu vyjadriť svoju vďačnosť, alebo celospoločenský „alzheimer“ vygumoval našu pamäť natoľko, že aj na obyčajné slová úprimnej vďaky voči tým, čo si to zaslúžia, zabudneme?

Možno nám ranný Merkúr pripomenie tých, ktorí by si slová vďaky zaslúžili. Tak to využime a pri dnešných možnostiach komunikačných prostriedkov vyslovme poďakovanie všetkým, ktorých máme radi. Jupiter naplní naše slová úprimnosťou a nehraným optimizmom.

 

22.9.št

Možno sa v budúcnosti stane dnešný Európsky/svetový deň bez áut len akousi polozabudnutou spomienkou. Aspoň tak to vyzerá, keď si všímam aktivity gríndilinov. Zatiaľ je to tak na pomedzí – raz „víťazí“ ekológia, aby bola nahrádzaná cenovo nedostupnými projektmi, ktoré jej nedoprajú dýchať, raz sa smejú „klasici“. Ani s verejnou dopravou to nevyzerá ružovo – zdražovanie energií zodvihne ceny cestovných lístkov do takej miery, že tento druh dopravy sa stane pre mnohých „luxusom“, ale na benzín či naftu tiež nebude dosť financií, takže ani klasické osobné autá nebudú použiteľné. Možno sa stane normálom jazdiť opäť na bicykloch, kolobežkách, chodiť peši. Svet sa spomalí. Veľké mestské aglomerácie budú postupne chradnúť a zmierať. Alebo budú otvorené trezory s  ukrytými ukradnutými vynálezmi, ktoré boli pre „plutokratického kapitalistu“ hrozbou nemožnosti zhrabúvať peniaze? A ľudstvo sa oslobodí od systému, ktorý ho zdiera z kože. Prechádzame dejinným pomedzím, za ktorým už bude skutočne všetko inak!

Ranný Chirón sa postará o múdre zdravotné rozhodnutia, Mars im dá energiu prieraznosti. Postupne nás však optimizmus opustí, k slovu sa dostanú prostredníctvom Luny Saturn s Uránom v opozícii, pripomenú silu napätia kvadratúry – boja starého a nového sveta, ktorá pominie až koncom roku.

Ale pravdu má aj pán Tolkien v podaní režiséra Pána prsteňov Jacksona - „Svet sa zmenil. Cítim to vo vode. Cítim to v pôde. Cítim to vo vzduchu. Mnohé, čo kedysi bolo, je stratené.“

 

23.9.pi

Proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, čo sa dnes zásluhou istých živlov rozmáha po celom takzvanom kultúrnom svete, nič nezmôže ani dnešný medzinárodný deň. Mravne spustnutá spoločnosť nedokáže vytvoriť hrádze, ktoré by zahatali rastúcu mieru nemravností spoločenského úpadku. V histórii sa to opakuje, bolo to tu už neraz. A práve v tých materiálne najblahobytnejších časoch. Lebo tí, čo bažia po materiálnych statkoch, zabúdajú na dôležitosť harmónie vo svete energií. Vypúšťajú z povedomia dôležitosť duchovného rozmeru bytia. Pritom ale vieme (mnohí len tušia a väčšina ani to nie), že svet má dvojakú podstatu – časticovú, a jej nadradenú energeticko-informačnú.

Dnes svet podľahne zvratu. Na materiálnej úrovni sa toho veľa nezmení, no energie dostanú úplne iný charakter. Slnko vstupuje nadránom, tri minúty po tretej, do znamenia Váhy. Nastáva jesenná rovnodennosť. (Len pre zaujímavosť – niektoré národy uprednostňujú v názve tejto vesmírnej udalosti deň, mnohé však povýšili pri pomenovaní noc. Stačí pozrieť do slovníka, aby sme sa dozvedeli, ktoré dávajú vyššiu hodnotu svetlu, ktoré tme.) Odo dneška sa dĺžka slnečného svitu skracuje v prospech tmy, ktorá načas zvíťazí nad svetlom. Tak to bude na severnej pologuli až do marca budúceho roka.

Celé ráno a predpoludnie bude ovplyvňované presnou konjunkciou retrográdneho Merkúra a Slnka. O takom Merkúrovi sa hovorí, že je spálený. Je príliš blízko pri „spaľujúcej slnečnej vyhni“, takže stráca svoje charakteristické vlastnosti a preberá tie slnečné. Ľudia pod vplyvom konjunkcie hovoria a konajú egoistickejšie, arogantnejšie, ich slová bodajú ako nepríjemný hmyz, hlavne ak iným namyslene skáču do reči. No už o dva – tri dni bude „posol bohov“ opäť v poriadku. Vzdiali sa od Slnka a mohol by spoločensky zažiariť, len keby nebol v retrográdnom pohybe. To mu myslí trochu pomalšie. Zato si vie vybaviť vo svete spomienok to, na čo už dávno zabudol. Mali by to byť predovšetkým spomienky na veci praktické, lebo po druhej poobede vstupuje do zemského znamenia, ktorého je spoluvládcom s Chirónom, do Panny.

Luna sa medzitým  sedem minút pred desiatou dopoludnia presunula takisto do Panny.

 

24.9.so

K dnešnému Európskemu dňu agrobiodiverzity som našiel zaujímavú informáciu na internete. Zvedavý čitateľ si nájde článok na adrese: https://www.badatel.net/nielen-ludstvo-celi-depopulacii-globalna-kabala-mieri-aj-na-rastliny-a-zvierata/

Venuša sa počas púte Pannou stretla v disharmonickom aspekte - kvadratúre s Marsom. Aspekt pretrváva až do týchto dní. K nemu pripája aj ďalšiu disharmóniu, dnes vrcholiacu provokatívnu opozíciu s Neptúnom. Prepojenie planét sa deje na osi zdravia – medzi Pannou a Rybami. Takže táto téma bude popri ďalších oscilovať v spoločnosti od polovice septembra do jeho konca s dnešným vyvrcholením. Panna má na starosti mikrobióm, Ryby energetiku. Obidve znamenia teda hovoria o ohrozenej imunite aj pre zlé stravovacie návyky, aj pre negatívne energetické, jemnohmotné duchovné  vplyvy. Toto spojenie je „nezdravé“ nielen na úrovni zvýšenej chorobnosti, ale odráža sa i v chorých počinoch jedincov aj ich „vládcov“. Najbanálnejšími prejavmi bývajú vnútrostranícke podrazy, ktoré sa už fakt stávajú všednou banalitou. Teda aspoň v našom úzkom politickom svete. K nim sa pripájajú spory medzi stranami. Dochádza k poškodzovaniu peňazí (o tom sme písali aj v súvislosti s dlhodobým pobytom Urána v Býkovi), k škandalóznym podvodom, ktoré sa však nezverejňujú, ohrozovaniu celého hospodárstva podvratnými živlami na najvyšších postoch spoločnosti. Planéty neprajú sobášom, ale ani manželskému, ani celospoločenskému životu, zvyšujú mieru rozvodovosti. Nedodržiavanie zákonov „hore“ zhoršuje morálku „dolu“ v zmysle hermetického zákona – ako hore, tak i dolu, ako vnútri, tak i navonok. Presuny ľudí po kontinente zvyšujú riziká prostitúcie a šírenia drog.

Hádkam a osobným útokom, spôsobovaným večer napäťovým Marsom, sa radšej vyhnime, nechcime byť vždy víťazmi. To sa dá len víťazstvom nad sebou samým, nad svojím egom. Večerné pozvanie od dobrých priateľov, s ktorými sa nemáme prečo dostať do konfliktu, prijmime. O dobrý priebeh párty sa bude starať Urán. Len sa nedajme zlákať k neptúnskym omamným dobrotám. Všetko dobré by sme pokazili jedným dúškom navyše.

 

25.9.ne

Luna sa ráno priblíži „na dotyk“ k stéliu Venuša-Merkúr-Slnko. Jej stretnutie s bohyňou lásky podporí negatívnu energiu z včerajška. Tí, čo podľahli Neptúnovým výzvam, budú dnes chcieť vybíjať klinom klin. Tí ostatní využijú na regeneráciu silu Pluta. Merkúr je už dostatočne vzdialený od Slnka, aby naň mohla sila Luny zapôsobiť blahodarne – reč sa obohatí citom, empatiou, láskavosťou. Akurát čo Neptún číha zo zálohy, aby mohol všetko pokaziť. Ale len u slabých jedincov.

Tri minúty pred trištvrte na sedem vstúpi Luna do Váh, aby sa o pár hodín mohla tesne pred polnocou stretnúť v novovej konjunkcii so Slnkom. Na pôstne opatrenia je už dosť neskoro, preložme ich na zajtra. Telo sa nám isto odvďačí.

 

26.9.po

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Táto múdrosť mi osciluje v pamäti od útleho detstva. Na počudovanie som ju najčastejšie počúval od človeka mne najbližšieho, od mamy, ktorá okrem krásnej rýdzej slovenčiny (pochádzala z jej rodiska, z Turca), neovládala v podstate žiaden iný jazyk. Ona si s ľuďmi rozumela srdcom (taký Malý princ). Patrím azda k tým učenlivejším a pochopil som výhody znalosti viacerých rečí, aj keď nie dokonalé. Pre moje osobné potreby mi to však stačí. Dnes oslavujeme Európsky deň jazykov. A mali by sme pamätať, že popri poznaní a porozumení iných jazykov, by sme mali predovšetkým zveľaďovať našu materčinu a nehyzdiť ju kadejakým cudzím haraburdím.

Tri osobné planéty (Venuša, Merkúr, Slnko) blízko seba naznačujú, že ak jedna z nich vstúpi do akéhokoľvek aspektu s „hojdačkovou partiou planét“ odnaproti, do rovnakého aspektu sa dostávajú aj tie ostatné. Takže ak budeme tvrdiť, že dnes spresní Venuša trigón s Plutom, potvrdíme, že do rovnakého aspektu sa dostanú aj tie ostatné, len s trochu inou charakteristikou a dĺžkou trvania spojenia. Takže Venuša s Plutom prajú úspechom konferencií pracujúcich, odborov – len či sú na to pripravení aj odborárski funkcionári, lebo sa občas zdá, že sa odvrátili od pracujúcich, a nerobia veci na ich prospech. Planéty pozývajú do masových demonštrácií. Pritom si treba dávať pozor na spojenectvá, ktoré sú pri organizovaní takých masových akcií potrebné. Aby to neboli zväzky z trucu, prípadne vynútené kdejakými podvraťákmi, neziskovkami, zahraničím. Pluto je mocný manipulátor.

Merkúr v konjunkcii s Venušou prajú umeniu, literatúre, chémii, priaznivo ovplyvňujú cestovný ruch a školstvo (dúfajme, že dostane múdreho vzdelaného ministra, nie to čudo, ktoré je tam v čase písania textu). Prajú úspech rokovaniam a ich praktickým výsledkom - je vhodný čas na debaty, návštevy, zábavu. A nenechávajú na vedľajšej koľaji ani praktických umeleckých remeselníkov, ponúkajú možnosti rozvoja hotelom, reštauráciám, módnym agentúram. Možno sa i v tlači a spravodajstve začnú objavovať informácie, ktoré majú hlavu i pätu. No uvidíme. Len, žiaľ, trvanie aspektu je prikrátke (osem-desať dní) na to, aby sa mohlo spomenuté fixovať.

Najsilnejším spojením je opozícia planét ohňa - Slnka z Váh s Jupiterom v ohnivom Baranovi. Slnko sa povyšuje, Jupiter zvyšuje svoju aroganciu, takže sa nemožno čudovať, ak počas trvania aspektu – od konca druhej dekády septembra do polovice prvej dekády októbra – pribudnú medzi „vládcami, nemocnými mocnými“ ďalšie výstrednosti v podobe neprimeraných výdavkov (na čí luxus?), sporov, zle pripravených zákonov a reforiem. Planéty prajú pádu vlád, stávkam a povstaniam, zmenám vo vláde i vlády celej (aj úmrtiam významnejších či vysokopostavených osobností). Zlé riešenia ovplyvnia aj v oblasti práva či v náboženských otázkach. Počas trvania opozície sa môže prejaviť takisto príroda – hrozí náhlymi katastrofickými udalosťami, v ktorých zohráva dôležitú úlohu konflikt vzduchu a ohňa.

Pod vplyvom opozície Luny a Chiróna sa môže stať, že sa budeme cítiť akísi nesvoji a nebudeme vedieť nájsť východisko z tohto stavu. Pritom možno postačí len šálka horúceho čaju.