Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

17.10.so

K nezmyselným medzinárodným dňom sa priraďuje aj ten dnešný -  deň boja proti chudobe. Pri súčasnom prerozdelení majetku – stačí sa pozrieť do správ a štatistík – je to opäť len ďalší oslavový „paškvil“.

Päť minút po siedmej ráno prechádza Luna do vodného Škorpióna, odkiaľ vytvorí zneisťujúcu opozíciu s Uránom. Asi by sme sa mali vyhnúť vstupu do obchodov, nie azda pre nezmyselné opatrenia, ktoré obchodnú sféru postihujú, lež preto, že Urán v Býkovi neposkytne schopnosť dobre investovať imanie do mnohokrát nepotrebných tovarov.

Stretnutie Luny s Merkúrom tesne pred polnocou už neumožní predebatovať témy, ktoré posol bohov prináša z „krajín podsvetného“ nevedomia.

 

18.10.ne

Priehrštie nedeľných aspektov má dvojakú charakteristiku. Denné – lunárne sú viacmenej priaznivé, harmonizujúce. Luna sa s Venušou pokúša o ponuku lásky, ibaže s panensky kontrolovanou škorpiónskou vášňou. Pritom pod vplyvom Neptúna nabáda k mocnému vcíteniu sa do potrieb okolia. Aj jej harmonická väzba s Jupiterom, Plutom a Saturnom nadobúda vo svetle súčasnej situácie náboj dosť pochybnej pozitivity.

Druhou, temnejšou stránkou dňa sú energetické prepojenia Slnka so Saturnom a napäťová opozícia Venuše a Neptúna.

Saturnsko-slnečná kvadratúra zapadá do spomínaného kontextu aspektov, ktoré udržiavajú napätie v celej spoločnosti i v jednotlivcoch. Takisto ako i doteraz spomenuté spojenia Slnka pretrváva i táto kvadratúra od začiatku do konca októbra a je prepojená T-kvadratúrou s Marsom (o ňom čosi pohovoríme zajtra). Slnko má autoritársky charakter (pozitívny i negatívny), Saturn zastupuje princíp formotvornej zodpovednosti a s tým spojenými obmedzeniami. Aspekt ohýba chrbát, lebo autorita nezvládnutého slnečného ega neponúka nič lepšie, než súbor zákazov a príkazov. Imperatívmi Saturna sú „musíš!“ a „nesmieš!“. Pokiaľ by boli tieto nakázania ponúknuté s patričným zmysluplným vysvetlením, prijímali by sa aj na úrovni celospoločenskej s pochopením a bez reptania. Pokiaľ ich „sluhovská autorita“ vysloví bez ponuky hlbšieho zmyslu (to môže jestvovať len na základe hlbokého poznania všetkých súvislostí), pokorujúco a obmedzujúco, nemôžu byť slobodnou dušou prijaté, čo sa odrazí v zvýšení nepokoja, nepohody, ba odporu. Samozrejme, represívne opatrenia, podporené marsovskými uniformami, sú potom nevyhnutnou súčasťou takýchto zákazov, inak by sa nemohli uplatniť. Pocity strachu spojené s možnými zásahmi však dokážu pri dlhodobom pôsobení navodiť depresívne pocity, somatizujúce sa postupne v rôznych podobách.  U niekoho vyvolajú pocity viny zo zlyhania a osobnej nedostatočnosti, v niekom sa prejaví podriadená rigídnosť a pritakávajúce prisluhovanie „normotvorcom“ (v histórii dávnejšej i nedávnej máme príkladov toho nadostač), no nejeden z toho ochorie telesne alebo psychicky. Najčastejšie býva obmedzeniami postihnutý srdcovo-cievny systém, prejavujúc sa povedzme koronárnou sklerózou v podobe angíny pektoris, na čo máme vynikajúcu dvojicu prípravkov Korolen a Ruticelit spolu s Regalenom. Postihnutými orgánmi býva aj osrdcovník či srdcová prepážka.

Málokto v sebe nájde dostatok sily, aby obmedzujúce hranice, mantinely prekročil v otvorených aktoch oslobodenia. Slnečno-saturnský aspekt, v súčinnosti s ďalšími spomínanými, tak odvádzajú postihnutého jedinca zo spoločenského života, pôsobiac naň svojimi „sťahujúcimi“, retrakčnými účinkami. Ak si ale dáme spomenuté do súvislostí so situáciou, o ktorej sme povedali, že jej poslaním je nás čomusi priučiť, a že ako každá škola, aj táto trvá iba dočasne, pokiaľ nezvládneme osnovami prikázanú učebnú látku, zostaneme vnútorne slobodní a sami si určíme mieru dočasného vedomého sebaobmedzenia (málokto sa napríklad epické básne naučil memorovať po prvom prečítaní!). Napäťové aspekty Slnka potrvajú len do konca októbra, aj keď bitkársky zameraný Mars sa bude chcieť angažovať i naďalej. O tom čosi zajtra.

Venuša sa pod vplyvom Neptúna opája bezbrehými milostnými túžbami, pričom veľmi ľahko podlieha rôznym zcodom. Neuvedomuje si pritom, že každá ilúzia prináša následne v krátkom či dlhšom časovom intervale dezilúziu. Priveľa snenia prináša riziká nejasných vzťahov, čo môže spôsobiť insuficienciu obličiek. Na to je vhodný Renol.

Obraz partnerstva nedoostria ani alkohol, mariška či iné omamovadlá. Ba tie ho ešte viac rozmažú. Takže rastie riziko obojstranného klamstva. Ísť v týchto dňoch do obchodov je riskantné nielen pre rozhodnutia klamúcich komisií, ale i preto, že by sme domov mohli priniesť čosi, čo vôbec nepotrebujeme, alebo čo neskôr klasifikujeme ako nevkus a gýč.

 

19.10.po

Tri minúty pred trištvrte na sedem sa Luna vnára do ohnivého energetického poľa filozofujúceho Strelca.

Od desiateho septembra, kedy sa Mars začal pohybovať retrográdne, spätným pohybom, opakuje si lekcie, ktorým sa učí už od poslednej tretiny júla, a dokončí ich niekedy po polovici februára budúceho roku. Spresňuje kvadratúry so stéliom triády Jupiter-Pluto-Saturn na rozhraní Kozorožca a Vodnára. Dnes má „v merku“ Jupitera. Keď sa s ním stretol v presnej kvadratúre posledne, vrcholilo leto a málokto si v rozjarenosti letných zábav a leňošenia, či počas žatevných prác všimol, že sa už pripravujú represálie pre „druhú vlnu“ na jar vytvorenej krízy. Teraz pôsobenie aspektu pociťujeme naplno a považujem za potrebné pripomenúť, že sa opäť prejaví na plné obrátky, aj keď v iných súvislostiach, v poslednej tretine januára. To len aby sme naň, primitívneho bitkára a nekultúrneho zurvalca náhodou nepozabudli.

Aké sú dôsledky jeho „pôsobenia“? Tí, ktorí sa stanú „užívateľmi“ tenzného spojenia Marsa a Jupitera konajú smelo až agresívne, nepoznajúc mieru svojho konania. Sú netolerantní, dogmatici, fanaticky trvajúci na svojich často scestných presvedčeniach. S posvätným hnevom bojujú za údajnú správnosť a spravodlivosť svojho konania, pričom si neuvedomia, že ich misia sa podobá náboženským misiám v ľudskej histórii, ktoré boli uskutočňované v mene jediného správneho učenia hoci aj ohňom a mečom. Prekračovať pritom morálne či iné zákony bolo a je pre nich samozrejmosťou, nehľadia pritom vo svojom boji na spôsobované škody. V  ich správaní je čosi chvastúnskeho, lebo veria, že sú nadaní akýmsi vyšším poslaním, pričom „musia dávať lekcie“ tým, ktorých majú za obyčajných „sráčov“.

 

20.10.ut

„Ak nevieš nájsť riešenie nejakého problému, požiadaj o radu niekoho ďalšieho. Ak by sa aj tak vec nakoniec nevydarila, aspoň máš na koho hodiť vinu.“

Nuž s takýmto „oslobodzujúcim“ odporúčaním na nás ide Merkúr v opozícii s Uránom od konca septembra, a nepopustí do posledných októbrových dní. Ďalšie nápady, ktorými nás planéty v tomto provokujúcom aspekte „obdarúvajú“, sa zdajú síce mnoho razy priam geniálne, no v konečnom dôsledku bývajú nerealizovateľné pre svoju nepremyslenosť. Potom ani nečudo, keď tí, ktorí sa správajú v intenciách aspektu, sú netrpezliví, skáču do reči a neprijímajú cudzie názory. Niet horšieho, ako keď to postihne učiteľov, alebo v dnešných časoch skôr žiakov a študentov (keď si vajce myslí, že je múdrejšie než sliepka!). Nepríjemné je, ak sú pôsobením aspektu postihnutí šéfovia, politici a ich nohsledovia, či sluhovia (a sluhovia sluhov), ktorí si o sebe myslia, že sú prinajmenšom „riaditeľmi zemegule“.

Uránske skratové a skratkové konanie je často zdrojom zvýšenia nehodovosti, poruchy v elektronike (Urán) sa môžu stať zdrojom katastrof v sektoroch, kde sa táto používa v riadiacich systémoch. Okrem rizík poruchovosti sa aspekt podieľa na zvyšovaní hrozieb stávok, nepokojov a rozporov na mediálnej úrovni, prebúdzaní zločincov a výtržníkov. Ani zmluvy (obchodné, medzinárodné, manželské, zamestnanecké, ...) neposkytujú istoty, lebo môže dôjsť k ich náhlemu rušeniu. A tak prichádzajú mnohí o možný zdroj obživy seba i svojich rodín.

Najodpornejšie na pôsobení aspektu je odcudzenie (Urán) detí (Merkúr) od dospelých, rodičov od ich ratolestí so sprostým mediálnym tvrdením, že najväčšie nebezpečenstvo rozširovania „pandémie“ je v súčasnosti v rodine. Takýto nezmysel už dokáže vyriecť len totálne chorá myseľ. Len škoda, že tí, čo tieto veci ešte donedávna dokázali a chceli vidieť, sú dnes skoro slepí, tí, čo počuli, už sú teraz skoro hluchí.

Takisto Luna je dnes akási nepokojná. Neptún jej neumožňuje vciťovať sa do potrieb iných (asi by som dnes vynechal návštevu terapeuta). Zato Mars núti angažovať sa aj vo veciach, ktoré by sme inak obišli bez povšimnutia, pričom nesľubuje, že výsledky budú mať kladný charakter.

Večer by sa chceli Luna s Venušou podieľať na zlepšovaní nálady, uvidíme, ako im to v kontexte pôsobenia ostatných aspektov pôjde.

 

21.10.st

Asi dnes zájdem na trh i s rizikom, že mi nebudú predavači cez zle nasadené rúško rozumieť (všade sú špehúni, ktorí znemožňujú slobodným ľuďom prejavovať sa prirodzene a obťažujú ich nezmyselnými pripomienkami a strašením sankciami, apelujúc na nimi úplne chybne poňatú zodpovednosť!) a požiadam o nejaké jabĺčka z pôvodných starých odrôd. Renety, ontáriá, ... Aj tieto sorty dnes oslavujú svoj deň.

Luna pred vstupom do Kozorožca tesne pred trištvrte na deväť vytvorí harmonickú väzbu so Slnkom, čím nás obdarí na väčšinu dňa pozitívnou energiou. Večerné aspekty Luny majú pomerne problematický charakter, pri ktorom sa nás Chirón pokúsi zbaviť istôt v múdrosť nášho konania, hlavne čo sa týka zdravia, zato Merkúr by chcel dať dobrú radu, no Urán ho zbavuje dostatočnej súdnosti, takže aj jeho dobré úmysly môžu zlyhať.

Azda najpríjemnejšie bude účinkovať na javisku energií trigón Venuše s Plutom. Iste, mnohí môžu pochybovať (sám k nim patrím) tvrdiac, že pri súčasnej zlej povesti „vládcu podsvetia“ to azda ani nie je možné, ale čo keď to vyjde skutočne pozitívne!? Veď je streda, a azda ešte nestratila svoju povesť dňa, kedy treba využiť aktívne sily v prospech milostných vzťahov. Samozrejme, nie je to také jednoduché, keď Pluto vyhľadáva predovšetkým extrémy (plusové i mínusové). Ale čo keby práve dnes prepukli vášne lásky do liečivej, regeneračnej podoby? Do takej, ktorá dokáže človeka zmeniť od základu!? Čo keď výzvy planetárneho spojenia zachytia aj totálni ignoranti inej reality, než aká je im poskytovaná prostredníctvom ich „kritického myslenia“? Čo ak práve s pomocou síl „bohov“ prijmú aj iné, lepšie, než doteraz vyberané zdravotnícke opatrenia. Lebo skutočná hlboká láska je mocnejšia než ilúzia rozumu!!! Venuša s Plutom chcú ponúknuť aj lepšiu hospodársku pomoc, ako sú len nezmyselné reštrikcie. Len či ich vypočujú aj tí, čo sú „sarumansky“ šialene zaslepení mocou a peniazmi?!?

 

22.10.št

Slnko sa bude kloniť k západu, keď vyvrcholí dvojica antagonisticky pôsobiacich aspektov. Luna s Marsom zvyšujú agresivitu do krajných medzí, zato v harmonickom spojení s Neptúnom prehĺbia schopnosť empatie a pochopenia duchovných hĺbok bytia. Iste, je ťažké poradiť ísť v takejto energetickej konštelácii k terapeutovi, ktorého myseľ bude v intenciách protikladov pomerne nebezpečne rozhodovať o vhodných zásahoch do zdravia klienta. Zato umelci, ktorí tvoria svoje diela pálením, rezaním, sekaním, ... by azda mohli byť úspešní. Takým, čo nutkanie agresivity zvládnu kreatívne, bude aj Jupiter priaznivo naklonený s preňho typickým dobrosrdečným úsmevom.

 

23.10.pi

Pol hodiny po polnoci už Slnko ochutnáva energiu z temných vôd Škorpióna. Blíži sa koniec roka starých Slovanov i Keltov. Prichádza zima. S týmto časom sú spojené aj mená svätíc, Uršule a Korduly, ktoré sa objavili aj v pranostikách, napr. „Svätá Uršuľa zimu posiela“, „Keď na Uršuľu a Kordulu vetry dujú, po celú zimu nás navštevujú“. Vláda Venuše končí, na trón zasadne vládca „temnôt podsvetia“ Pluto – Hádes. Aké príznačné pre chuť po celoplošnom testovaní či následnej vakcinácii. Keď vstúpil Pluto do Kozorožca v roku 2008, aby sa tohto roku v januári spojil so Saturnom, ani mi na um neprišla myšlienka, ako by mohol „pán temnoty“ zmanipulovať široké masy obyvateľov planéty a zviazať ich do temnoty, do strachu z žitia. „Pán prsteňov“ túži ovládnuť svet. No tak, ako v geniálnej Tolkienovej trilógii, aj teraz sa spája „Spoločenstvo“, aby ho dokázalo premôcť.

Pripomína to aj Luna, ktorá sa spojí so Saturnom, aby v následnom kroku prekročila po štvrť na tri poobede hranice oslobodzujúcej revolucionárskej sily Vodnára. Popoludní nás ešte čaká tenzia prvej štvrte, takže piatkový pôst bude namieste. Večer by sme mali podľahnúť únave celotýždňovej hektiky, aby sme sa pod vplyvom hádavého Merkúra nedostali v debatách do krážov, ktorým sa inokedy radi vyhneme.

 

24.10.so

Pevne verím, že príde čas, kedy budeme opäť oslavovať Medzinárodný deň školských knižníc v miestnostiach plných čítajúcich školákov, že nepodľahnú všetci digitálnej demencii, ktorá sa pandemicky šíri svetom a je omnoho nebezpečnejšia, než iné takzvané „pandémie“. A oslavovať plutovskú OSN už niet vôbec prečo. V istom krátkom čase možno splnila dôležité úlohy, no súčasné obsedantno-manipulačné aktivity tejto plutovskej „masovej organizácie“ už stratili „glanc“ i význam.

Ak bude i dnes niekto od rána „žiariť“ nezmyselnými skratovými nápadmi, len bude potvrdzovať účinkovanie napäťovej kvadratúry Luny s Uránom.

Napäťové pôsobenie Marsa v kvadratúre s „trojicou“ (Dzurinda by iste hovoril o skupinke) v Kozorožcovi vyvažuje aspoň na nejaký ten týždeň (od 12.10. do konca októbra) harmonický trigón Venuše – dnes sa spája so Saturnom. Pokúša sa dvíhať a upokojovať morálku národa, odmietajúc vulgárnu rétoriku niektorých jedincov. Zároveň sa podieľa na navrhovaní úsporných opatrení, učí nás, že spokojnosť a láska sa zvyčajne nevytvára a nerastie v prepychu a nadbytku, ale oveľa lepšie sa rozvíja tam, kde nie je zahltená nadbytočným majetkom. Lebo je spojená so srdcom a dušou, nie s materiálnymi statkami. Mali by ju precítiť a prijať hlavne tí, čo si chcú brať pôžičky, len aby potešili tých, čo prahnú po veciach, nakoľko prichádzajúce sviatky slnovratu sú o láske a nie o veciach! Planéty vo vážnej dobe obmedzujú zábavu, zhoršujú menu, no predovšetkým ponúkajú nádej na zlepšenie.

Spojenie Luny s Marsom tesne pred polnocou pozýva k pohybovým aktivitám. K akým? To necháva na osobnom rozhodnutí každého z nás. Môžeme však rátať s hodinou noci navyše!

 

25.10.ne

„Šialenstvo“ letného času by vraj malo pominúť na budúci rok. Schizofréniu časov si vymysleli najskôr vojaci spolu s ekonómami v rokoch 1916 a potom od roku 1940. Nakoniec sa na tejto „zvrhlosti“ dohodli manipulátori, čo chceli porúčať vetru, dažďu, ba azda i celému Vesmíru (v bývalom Československu bol zavedený od roku 1979. V  súvislosti s tým som si spomenul na Puškinovu rozprávku O rybárovi a rybke. Stojí zato si ju opäť prečítať!) Najsmutnejšie na tom je, že si ľud nechal za tie roky nahovoriť, že letný sa mení na zimný, čím sa mu pridáva istá „pejoratívna hodnota“.  Lebo nejde o čas spätý s obdobím chladu a zimy, ale o stredoeurópsky čas -  SEČ, viazaný na pätnásty poludník, nad ktorým vrcholí Slnko v čase prirodzeného poludnia. Poludník ako miestny meridián prechádza na severe cez Nórsko a Švédsko, strednou Európou východne okolo hranice medzi Nemeckom a Poľskom, Českom v blízkosti Liberca, tesne míňa Mnichovo Hradište, Nymburk, prechádza Jindřichovým Hradcom, aby sa v smere na juh vnoril do Rakúska, Slovinska, Chorvátska a južného Talianska, východnej časti Sicílie a následne do Afriky. Takže pevne verím, že od budúceho roka zabudneme nafurt na nezmyselný pojem zimného času a vrátime sa k starým tradíciám. Aspoň v tomto.

Merkúr sa v spätnom pohybe dostáva do konjunkcie so Slnkom, no či budeme vedieť využiť jeho informácie, ktoré nám v podobe Herma Psychopompa prináša z „podsvetia“ Škorpióna, je veľmi otázne. Lebo plutovsko-saturnská temná energia nám opantala náš „modus vivendi“. Teda mnohým z obyvateľov sveta.

Osemnásť minút po desiatej večer sa vnorí Luna do empatických vôd znamenia Ryby.

 

26.10.po

Energetická situácia vo svete archetypov sa postupne na istý čas upokojuje. Impulzy, ktoré pohli obyvateľstvom sveta, však zostávajú ako jed či liek v každom z nás. Samozrejme v rôznych pomeroch, u niekoho viac jedno, u iných to druhé. No dotkli sa všetkých. A je len na nás, ako sa v čase, kedy na nás nebudú archetypy vyvíjať taký enormný tlak, s nimi vyrovnáme, ako si ich usporiadame, ako ich použijeme, či ako sa nimi necháme naďalej zneužívať.

Pondelkové prepojenia Luny sú harmonické. Trigón so Slnkom umožňuje prežiť začiatok pracovného týždňa vcelku harmonicky, optimisticky, tvorivo. Popoludňajší Urán ponúkne množstvo nových revolučných nápadov, ako sa zbaviť odpadu, ktorý sa v nás a okolo nás za ostatné týždne a mesiace nahromadil. A že je takýchto „environmentálnych“ úloh dosť, sa môžeme presvedčiť pri bežnom hodnotení situácie i pri sledovaní informačných tokov z okolitého priestoru. Ak však „špinu“ neodstránime, bude nás zahlcovať viac a viac, takže keď sa Mars pustí o pár týždňov do opätovných atakov (od druhej polovice novembra!), ktovie koľkí jeho ofenzívu zvládnu.