Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Denné horoskopy pre všetkých

Pripravuje astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik - spolupracovník Regeneračného centra EZOfit. V prípade záujmu sa môžete objednať na osobné konzultácie.

 

26.2.po

Začínať týždeň so zmätočným prepojením Luny s Neptúnom nie je ideálne. Človek pod ich vplyvom nevie, čomu a komu má veriť, o aký názor sa opierať. Do najväčšieho chaosu sa dostávajú tí beznázoroví, ale aj takí, čo lavírujú. Chvalabohu, vplyv energií sa do večera rozplynie a nebude obťažovať jedných ani druhých.

Minútu pred pol štvrtou popoludní nachádzame Lunu pri vstupe do Váh, možno aj vplyv znamenia rozkolísané duše vyváži do harmonického stavu.

Večerný Pluto už vracia vnútornú istotu, regenerujúc sily neptunicky zmagorených más.

 

27.2.ut

Od polovice mesiaca sa Mars blížil do pozície, ktorú dnes upresňuje – do kvadratúry s Jupiterom. Obidvaja ohniví aktéri aspektu sa budú odo dneška vzďaľovať z exaktného spojenia, ale dokážu vo všetkých fázach spojenia napáchať veľa šarapaty. Lebo aj boj za tie najvyššie ideály a najušľachtilejšie ciele prináša straty. Na životoch, materiáli, ideách aj ideáloch. Mars vo Vodnárovi (spolu s Venušou a Plutom), ako som už dávnejšie spomínal, dáva bojového ducha tým národom, krajinám, ktorých je vládnucim znamením – Poľsku, Rusku, Švédsku, ... Uvidíme, ako si s ním poradia!

Je to aspekt rytierskeho súboja, v ktorom veľkú úlohu zohráva schopnosť chytiť Šťastenu za pačesy. Málokto ale chce rozumieť aktom bezhlavo odvážnym, v ktorých sa dokáže tajiť neskrývaná veľkorysosť. Posvätný hnev v boji za spravodlivú vec sa môže obrátiť proti jeho aktérom často práve preto, že je prijímaný ako údajný. Takže je chápaný ako neospravedlniteľný. Už niet spravodlivých vojen, ako sme sa kedysi učili od základky až po vysokú. Dnes je všetko účelovo spochybniteľné v záujme hlásateľov „jediných právd“ nanucovaných ostatným.

Aspekt má kritické dosahy nielen na politiku, ale aj na ekonomiku všetkých, ktorí sa pod jeho kuratelou angažujú. Je prínosným pre tých, ktorí sa držia marsovskej primitívnej vojenskej angažovanosti, lebo Jupiter im dá možnosť dobre zarobiť. Problematickým je pre tých, ktorí sa dožadujú jupiterskej spravodlivosti, ale majú z konfliktov len straty. Pod kontrolou planét v napäťovom aspekte sa zvyšuje riziko prehnaných (Jupiter) vojenských úmyslov a akcií a ich ničivých (Mars) dôsledkov. Musíme robiť všetko preto, aby eskalácia napätia neprerástla cez „únosné“ hranice. Lebo vo vojnách niet žiadnej únosnosti!

Prebúdzajú sa „teroristi“, vyhrocuje sa triedny boj proti nezmyselným zákonom, nariadeniam, príkazom, merajú si sily tí, ktorí túžia po slobodnom konaní (Mars vo Vodnárovi) vo vzťahu k matérii, pôde (Jupiter v Býkovi). Buriči sa stretnú s donucovacími taktikami „mocných nemocných“, lebo tí nechcú prísť o svoje výhody. Vrcholia spory o právo, rozpory postihujú aj lekársku obec.

Popoludňajšie a večerné aspekty Luny napriek uvedenému nabádajú v každodennom žití k láske, prirodzeným aktivitám. Luna v kontrolnom postavení držadla lunárneho koša sa spája v harmonickom trigóne s rozchádzajúcou sa konjunkciou Marsa a  Venuše.

 

28.2.st

Najangažovanejším planetárnym činovníkom sa dnes stáva Merkúr. Samozrejme, v rýchlom behu pomedzi ostatné planéty v Rybách nebohatne jeho myšlienkový svet ani slovník, ale slúži ako dynamický sprostredkovateľ energií vytvorených spojením Slnka so Saturnom. Ak sa Mars s Jupiterom angažujú v bojových zápletkách, Merkúr Slnko a Saturn v Rybách majú úplne iné úmysly a úlohy. V ich záujmovom zornom poli sa objavujú témy duchovna, vciťovania, hľadanie normatívov sveta prostredníctvom intuície. Lebo svet, aspoň ten takzvaný „západný“, je už presýtený racionalizmom a takzvaným kritickým myslením. Už potrebuje aj iný, vyšší rozmer bytia, nechce sa už len plaziť prachom prízemnej „rozumnosti“. Už vycítil (alebo aspoň jeho časť) nutnosť opäť obohatiť poznané rozmery prvkami obraznosti, fantázie, citov a pocitov, spirituality, transcendencie. Viac než individuálne egoistické ciele ho znova zaujíma schopnosť účasti na veľkých kolektívnych premenách. Tých sa chce dlhšie zúčastňovať aj Neptún na posledných stupňoch znamenia Rýb, spojený sextilom s transformačným Plutom, dávajúc na vedomie všetkým, že svet si zaslúži ochranu a záchranu. Všetci štyria – Slnko, Merkúr, Saturn a Neptún chcú svet vyslobodiť prostredníctvom skutočnej lásky, vcítenia sa, dôvery a odpustenia. Saturn pritom opakuje starú otrepanú, ale funkčnú frázu „festina lente!“. Lebo len s rozmyslom, len s pocitom úplnej zodpovednosti zaň je možné budovať nový svet. Aj keď to neposkytne pocit bezhraničnej liberálnej slobody. Lebo bez prijatej schopnosti prijať dôsledky svojich činov ani niet takej zvrchovanosti!

 

29.2.št

Osem minút po štvrtej nadránom, keď už v prírode naokolo švitoria vo veľkom vtáky, u nás na sídlisku vyspevujú svoje jedinečné melódie drozdy, opúšťa Luna Váhy a vydáva sa na vyše dvojdňovú púť bahnistými priestormi Škorpióna. Ešte vždy je planétou kontroly, dáva ako dobrý pastier či starostlivá mať z opozície pozor na „stádočko“ planét v úzkom rozmedzí štyroch znamení medzi Vodnárom až Býkom.

Ranné stretnutie s manipulačnou energiou Pluta nemusí byť pre nejedného najpríjemnejším, lebo je štartovnou silou celého dňa. Rozplýva sa až niekedy po poludní, keď sa naplno ozve Merkúr. Ten je síce ešte vždy obmedzovaný slnečnou páľou i saturnskými ohraničeniami, ale už cíti posilňujúci vplyv Jupitera. Aspekt praje cestovateľov, aj tým z radov ministrov a vládnych úradníkov, otvára pole diskusiám o právnom systéme.

Takí, čo nevedia, kam s peniazmi, majú v týchto dňoch možnosť zainvestovať. Jupiter im ponúkne rozmach, Slnko kreatívne myslenie a Saturn dostatočnú kontrolu, aby nespáchali nerozumné transakcie. Luna len z pozadia pritakáva.

 

1.3.pi

Nuž, piatok nebude taký ani onaký, alebo bude taký aj onaký zároveň. Denné aspekty Luny majú hojdačkový charakter. Raz si hore, raz dolu. Po polnoci bude zosilnievať jej harmonický aspekt so Slnkom, ktorý vystrieda opozícia s Jupiterom, aby pár hodín nato opäť chcelo zavládnuť vnútorné „prímerie“, keď sa spojí v harmonickom trigóne s Merkúrom. A aby toho nebolo dosť, spojí sa kvadratúrou s Marsom a Venušou a k večeru provokatívnou opozíciou s Uránom.

Medzitým vytvorí Slnko príjemný sextil s Jupiterom a Venuša sextil s Chirónom. Nuž, dokonalý mišmaš energií. Takže ani tak ani tak, aj tak, aj tak.

Azda najmocnejšie budeme vnímať spomínaný sextil Slnka s Jupiterom. Alebo ak nie vnímať, aspoň budeme môcť využiť jeho ponuku. Lebo, ako som to už bol viackrát zdôraznil, dotýkajú sa nás skôr disharmonicky účinkujúce energie; na tie príjemné sa ani nedívame, berieme ich ako samozrejmosť.

Takže akú ponuku pred nás predostierajú Slnko s Jupiterom? Predovšetkým núkajú pocit optimistickej dôležitosti a akejsi predurčenosti, šťastia (kontrolovaného ohraničujúcou silou Saturna), sebadôvery. Naša kreativita nadobúda duchovný rozmer, alebo je aspoň prestúpená nachádzaním vyššieho zmyslu.

Venuša spolu s Chirónom opäť po čase deklamujú, že jediným ochranným faktorom proti „bojovému úpalu“ hlupákov je láska. Múdra, liečivá!

 

2.3.so

Sobotné ráno zafarbuje naružovo empatický Neptún, a po prestúpení Luny do Strelca štyri minúty pred treťou poobede nás do večera bude regeneračnou energiou oblažovať Pluto.

 

3.3.ne

Po vcelku pokojnej poetickej sobote nás v nedeľu prekvapí zopár nepríjemných disharmónií. Predovšetkým predpoludňajšia kvadratúra Luny so Saturnom dokáže spôsobiť súbor nepríjemných pocitov depresie, na nejedného padne smútok, budú i takí, ktorých už od rána začnú ťažiť úlohy budúceho pracovného týždňa. Pridá sa k tomu aj popoludňajšia kvadratúra  tretej lunárnej štvrte, lebo napätia neuberá, skôr ich stupňuje.

Večerné hodiny vylepšujú dva aspekty Luny, ktoré situáciu korigujú. Sextil s Marsom vyženie mnohých na večernú prechádzku, poprípade beh prírodou (ak zapraje počasie), alebo k iným príjemným pohybovým aktivitám, Chirón sa k Marsovi pridá zvýšeným prísunom pocitu zdravia.

Najsilnejšie však zrejme budeme vnímať nepríjemnú kvadratúru Venuše s Uránom. Svojou kvalitou sa pripája k silám, ktoré v nás/spoločnosti prebudila utorková marticko-jupiterská kvadratúra. V dušiach jedincov takisto ako v kolektívnom vedomí (aj nevedomí) vyvoláva aspekt  nepokoj už minimálne od posledných februárových dní a jeho sila doznie v čase, kedy budeme medzinárodne oslavovať naše ženy. Počas jeho trvania sa nedá spoľahnúť na žiaden novovytvorený, ale často ani na dlhotrvajúci vzťah. Sila aspektu nadmieru rozkolíše naše nálady, rozruší zaujaté stanoviská – hlavne tie týkajúce sa vzťahov. Urán vie byť veľmi bezohľadný. Veď je charakterizovaný ako „najľadovejší“ zo všetkých archetypov. Ešte šťastie, že záchvaty pohŕdania normami trvajú relatívne krátko. Nepríjemnou je skutočnosť, že práve v čase pred MDŽ.

Planetárne spojenie dokáže prebudiť k agresívnej aktivite tých, čo potrebujú silou-mocou poukázať na svoju inakosť, a o čo je to horšie, vnucovať ju ako normu všetkým naokolo. Nuž, ak majú chuť pobehovať s „holými pozadiami“ po verejnosti, nech je im to dožičené. Len nech to nevnucujú ako normu najmladšej generácii (my starší by sme sa, ak by to nebolo na plač, nad tým len z chuti rehotali!). Lebo láska nie je len o sexe „oslobodenom“ od konvencií. Skutočná láska nesídli v dolných čakrách. Odkedy je človek človekom, je usídlená v energetických centrách od srdca nahor.

Aspekt prináša riziko porušenia zmlúv a zvraty v jednaniach na najvyššej úrovni. Do kultúry sa vnáša zmätok, boj sa sústreďuje voči tým, čo hľadajú oporu v skutočnej kultúre, opierajúcej sa o hlboké národné základy. Lebo tie liberálne progresívne majú len podenkový charakter. Dnes sú tu, zajtra po nich ani pes neštekne.

Politický život spoločnosti prechádza prevratnými zmenami a zvratmi, kritickým vývojom, ktorý sa nedotýka len oblastí krásy, umenia, kultúry, lež celkového hospodárskeho života, jestvovania v rôznych spoločenských triedach, rodinách. Isté ozdravné tendencie situácie naznačuje Chirón. Ale pohyb osobných planét takisto ako spoločenských tendencií je taký prudký, že sa všetko mení zo dňa na deň.

 

4.3.po

Venuša sľubuje pondelkovému dopoludniu príjemný charakter, no ten pokazí disharmonické spojenie Luny s Neptúnom v čase neskorého popoludnia. Ráno budeme chcieť naplniť okolie láskou, popoludní sa budeme snažiť všetky dobré predpoludňajšie snahy poprieť, rozptýliť, rozpustiť v prázdnom bláhaní.

Týždenné harmonické spojenie Merkúra s Uránom sa správa ako protipól voči napäťovému aspektu Venuše zo včera. Spolu ponúkajú Merkúr a jeho vyššie oktáva Urán netradičné, a často geniálne myšlienky ako riešiť situáciu v osobnom i mundánnom priestore. To čo vláda na jednej strane prostredníctvom neharmonickej Venuše dokáže zopsuť, to Merkúr demonštratívne napráva. Možno sa bude prebúdzať ďalšia časť médií, ktorá doteraz váhala, a ponúkne nové doteraz nezverejňované skutočnosti. Merkúr nevie byť nadlho vazalom, jeho aktivity sú plné zmien, hľadania nových uhlov pohľadu na skutočnosť. Až sa čudujem, že istá časť mediálnej sféry je ešte vždy opitá rožkom, alebo možno dobrou plácou od sponzorov, lebo sa mi nechce veriť, že by tu bolo až toľko verných zväzákov s páskami nevedomosti na očiach, ktorí psychopaticky tliapu dookola tie isté, už nezaujímavé frázy. Alebo majú po kaviarňach ešte vždy dosť verného poslucháčstva, ktorému sa nechce vyjsť na čerstvý vzduch do slnečných lúčov poznania?

Luna vstupuje v noci minútu pred štvrť na jedenásť do Kozorožca.