Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

ZÁŽITKOVÉ BUBNOVANIE je ako napiť sa živej vody, skúste to aj vy

Lektor:

Radoslav Zeleňák alias Ariel

Typ:

Spoločenstvo

Popis:

Aj vy môžete bubnovať a objaviť skvelý relax s názvom zážitkové bubnovanie. Je to spontánne bubnovanie viacerých osôb. Bubnovanie vedie skúsený hudobník. V príjemnej atmosfére prírodných zvukov sa do spoločného rytmu pripojíte vašim vlastným spôsobom bubnovania. V skupine bubnujúcich účastníkov dochádza k prirodzenému prepojeniu. K precíteniu. Môžete ho zažiť aj keď ste nikdy nebubnovali. To čo je pre vaše telo masáž, je pre vašu dušu zážitok pri bubnovaní. 

Bubnovanie trvá 1,5 až 2 hodiny jeden krát mesačne. Ak nemáte bubon, zabezpečíme vám zapožičanie. Prihlášky a záloha vopred: 0902 572 372

Ďakujeme vopred, že nám pomôžete v propagácii tejto akcie, aj keď nie ste z príslušného mesta. Jej zdieľaním na Vašom facebookovom profile sa tak o akcii môže dozvedieť niekto, koho to môže zaujímať. Prostredníctvom fb môžete konkrétne osoby priamo pozvať na toto podujatie.

Informácie

Začiatok: 5.3.2020 o 16:30
Miesto: Košice, Komenského 3, Regeneračné centrum EZOfit
Príspevok: 10 €

Lektor

Radoslav Zeleňák alias Ariel

Lektor
Aktuálne Prednáša: 2

Ariel je autorom a praktikom metódy Spirituálna Muzikoterapia " Duchovného liečenia Hudbou " Na rozvoji metód Spirituálnej Muzikoterapie spolupracuje so špecializovanými vedeckými pracoviskami. Zaoberá sa Koncertnou, terapeutickou, publikačnou a prednáškovou činnosťou

Iné udalosti