Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

PŘIJETÍ – LÁSKA – ŽÍT V PROUDU

Nasledujúce udalosti