Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Inštitút vzdelávania: Srdce a cievy II.

Lektor:

Július Šípoš

Typ:

Prednáška

Popis:

Autor je kardiológ s viac ako 30 ročnou praxou v oblasti prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení, v tomto tematickom bloku sa zaoberá artériovou hypertenziou, t.j. vysokým krvným tlakom. Ďalej sa venuje poruchám srdcového rytmu, čiže arytmiám a tiež pľúcnej embólii. Zameriava sa na prevenciu uvedených chorobných stavov, ich včasné rozpoznanie, správnu liečbu a životosprávu včítane využitia prírodných produktov Energy.

Informácie

Začiatok: 14.1.2020 o 17:00
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit

Lektor

MUDr. Július Šípoš

Lektor
Aktuálne Prednášam: 0

kardiológ

Iné udalosti