Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Voll diagnostika - energetický screening odhaľujúci príčiny ochorení, alebo ako prevencia

Lektor:

Zuzana Krajčíková Mikulová

Typ:

Kurz

Popis:

Na kurze sa naučíte ako merať s prístrojom Supertronic.

Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí majú základné znalosti v oblasti TČM s ohľadom na preparáty Energy. Pred kurzom taktiež odporúčame naštudovať príspevky MUDr. Alexandry Vosátkovej.

Viac info a záväzné prihlášky TU, alebo telefonom: 055/ 633 2000

Druhá časť kurzu bude 10.11.2023

Informácie

Začiatok: 13.10.2023 o 09:00
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit

Lektor

Zuzana Krajčíková Mikulová

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Absolventka fytoterapie a diferenciálnej diagnostiky na Univerzite čínskej medicíny v Prahe, ktorá úzko spolupracuje s uznávanou univerzitou TianJin (tchian tin). Na základe vlastných skúseností vytvorila systém výučby Praktickej čínskej medicíny, práce s Kyvadlom, Techniku Transformácie Presvedčení a množstvo efektívnych meditácií. Vedie dvojročnú Školu praktickej čínskej medicíny.

Iné udalosti