Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Bukvica - obrazové písmo Slovienov II.

Lektor:

Vladimír Laubert

Typ:

Kurz

Popis:

Druhá polovica 4-dňového seminára s praktickou časťou. V staroslovienskej bukvici mal každý symbol svoj určený »OBRAZ», ako súhrn rozličných poznatkov, ktorý spájal do konkrétneho opisu ľubovoľný predmet alebo jav. Tieto obrazy sa medzi sebou spájali, a tak vytvárali jediný obraz slova. Toto poznanie pomôže odkryť pôvodnú podstatu slov a zorientovať sa vo vlastnom pôvode.
Príspevok pre OZ Tartaria - 80,- €
Kurz je pre absolventov úvodného semináru, alebo tých, čo už knihu Bukvica čítali

Informácie

Začiatok: 29.2.2020 o 09:00
Koniec: 1.3.2020
Miesto: Košice, Jedlíkova 7 - Kultúrno-spoločenské centrum
Príspevok: 80 €

Lektor

Ing. Vladimír Laubert

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Iné udalosti