Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Zdenka Smetanková - duchovné poradenstvo

Zdenka Smetanková sa duchovnému poradenstvu venuje viac než 25 rokov, spočiatku to bola len záľuba vo voľnom čase a popri štúdiu na vysokej škole, od roku 2010 sa tejto činnosti venuje profesionálne. Od detstva má rozvinutú citlivosť na energie a intuíciu, ktorá jej umožňuje vnímať isté veci, ktoré možno iným unikajú. Máva sny, ktoré sa neskôr plnia a cez ktoré dostáva rôzne informácie. Vníma energie, farby, symbolické obrazy u ludí, cez ktoré sú im predávané nejaké informácie k ich životu a stavu. Vidí minulé životy a venujem sa rozboru karmy a duchovných úloh človeka, robí rozbory povahy človeka, jeho osudu a úloh. Od 19 rokov sa venuje astrológii, neskôr začala pracovať s kartami Symbolon a tiež práci s energiami, čisteniu, liečeniu energiou a podobne. Tri roky pracovala aj pre televíziu Doma, písala články pre Jasnovidku a organizuje kurzy s duchovnou tématikou v rámci celého Slovenska a Čiech.

Služby:

Výklad z kariet (Symbolon a Tarot) a náhľady do energií človeka - ide o rozbor konkrétneho problému alebo životnej situácie, vyhliadky do budúcnosti, analýza príčin udalostí a odporúčania ako postupovať pri riešení daných problémov.

Analýza karmy a minulých životov - pomocou náhľadov a analýzy istých bodov v horoskope človeka je možné určiť v akej oblasti si človek nesie karmickú záťaž a kde bude podrobovaný karmickým skúškam, čo musí pochopiť a v čom sa zmeniť. Vidím tie minulé životy, ktoré súvisia s daným problémom alebo sú dôležité pre človeka vzhľadom k tomuto životu. Nie je možné opísať všetky minulé životy, lebo je to obrovské množstvo informácií, ktoré nie je možné človeku len tak ľahko absorbovať, preto sú informácie z tejto oblasti posielané tak, aby dávali odpoveď na daný problém, čiže sú útržkovité a odpovedajúce na momentálny stav človeka. Náhľady ale nie je možné vynútiť, prichádzajú len ak je to vhodné, povolené a potrebné. Preto sa niekedy stáva, že nie je na danú otázku daná odpoveď.

Duchovné karmické úlohy pre tento život - prostredníctvom analýzy istých bodov v horoskope človeka vypracovávam rozbor duchovných úloh pre tento život. Ide o asi trojstranovú písomnú analýzu,kde sú uvedené hlavné oblasti života a psychiky človeka, na ktorých by mal popracovať a kde si nesie dôsledky svojich minulých skutkov. V rozbore sú uvedené situácie, ktoré človeka môžu stretávať v rámci jeho karmy a ktoré musí prijať a pochopiť, aby zmenil svoje myslenie a správanie. Rozbor obsahuje aj upozornenia na veci, ktoré by človek nemal robiť a naopak dáva rady, ako by sa človek mal stavať k istým veciam, aby sa jeho vývoj posunul dopredu. K tomuto rozboru je potrebný dátum, miesto a čas narodenia, ak človek nevie čas, dá sa urobiť aj neúplný rozbor. 

Bod šťastia - z horoskopu človeka sa dá vyčítať tiež tzv. bod šťastia, ktorý naznačuje človeku, v akej oblasti nájde sám seba a svoje šťastie, kde bude mať pocit plnohodnotne odžitého života. Rozbor je písomný, k vyhotoveniu je potrebný dátum narodenia, miesto a približný čas narodenia. Ide zhruba o dve strany textu.

Veľký natívny osobnostný horoskop - veľký osobnostný rozbor povahy a osudu človeka v základných bodoch, ide asi o 15 strán textu, kde je zahrnutý aj rozbor karmy, duchovných úloh človeka, bod šťastia, základné povahové črty, pozitíva a negatíva povahy človeka, osudové ladenie života zrodenca v oblasti financií, práce, zdravia, lásky, súkromného aj karierneho života, duchovné dispozície a živlové ladenie osobnosti. K vypracovaniu je opäť potrebný dátum narodenia, miesto a čas narodenia. Bez času narodenia je možné vypracovať čiastkový horoskop.

Prognózy na rok - písomné prognózy na nasledujúci rok v oblasti práca, zdravie, súkromie, financie a duchovné úlohy konkrétneho roka. K vypracovaniu postačuje dátum narodenia.

Energetické čistenia, podporné energetické liečenia - v prípade potreby, ak sa človek cíti vyčerpaný,unavený alebo energeticky znečistený, prípadne má pocit, že je nejak energeticky zablokovaný, robím energetické čistenia aj na diaľku, aj keď lepšie výsledky sú pri čistení osobnom.

Ku Zdenke Smetáakovej sa prihlasujte telefonicky na čísle: 055/ 633 2000

Prednášky na CD od Zdenky Smetankovej

U Zdenky Smetankovej sa môžete učiť:

1. Základom bielej mágie - očistným rituálom

Máte problém s citlivosťou na energie okolia a iných ľudí?
Často sa Vám stáva tzv. z očí?
Máte rôzne výkyvy nálad bez zjavných príčin?
Prídte k nám na kurz bielej mágie a očistných techník, kde Vás naučíme základy očisťovania svojej energie, jednoduché bielomagické rituály na ochranu seba a svojich blízkych, spôsoby očisty bytov a domov a iné zaujímave veci - základné pojmy mágie, podstata a spôsoby realizácie magických rituálov, zásady práce s energiami, pravidlá a etika bielej mágie, ...

2. Výkladu z cigánskych kariet

Cigánske karty patria k najstarším technikách výkladu osudu. Sú vhodné pre ľudí, ktorí sa začínajú venovať práci s kartami, lebo sú jednoduchšie ako tarot. Na našom kurze bude otestovaná Vaša intuícia, naučíte sa základná pravidlá a techniky práce s kartami. Vysvetlíme si významy jednotlivých kariet a spôsoby výkladu.

3. Škole tarotu

Klasický tarot je jedným z najstarších spôsobov nahliadania do duchovného sveta. Je zložitejší ako cigánske karty, ale dá sa ním vykladať aj náročnejšia a zložitejšia situácia ako pri cigánskych kartách. V našej škole tarotu sa naučíte základné techniky a spôsoby práce s tarotom. Významy jednotlivých kariet a ich interpretáciu

4. Zhotovovaniu a čítaniu osobného horoskopu

Kurz je zameraný na poskytnutie základných informácii o zhotovovaní a čítaní osobného, tzv. radixového horoskopu. Každý účastník bude oboznámený so základnými prvkami jeho osobného horoskopu, význame jednotlivých planét, bodov a znamení v osobnom horoskope, o vplyve planetárnych aspektov na jeho život a osud.

Je potrebné si doniesť pero, poznámkový blok a vlastnú sadu kariet, poprípade si môžete karty zakúpiť aj priamo v predajni BIOpotraviny RAJ

Ku Zdenke Smetáakovej sa prihlasujte telefonicky na čísle: 055/ 633 2000

Hodina konzultácie – 25 eur
Karmické duchovné úlohy - 25 eur
Bod šťastia - 20 eur
Natívny osobnostný horoskop - menšia forma - 40 eur, cca 7 strán
rozsiahlejšia forma - 65 eur, cca 14 strán

Kurzy - 50 eur pre všetky
Čistenia, energetická práca - väčšia očista - 30 eur
menšia medzi 10 až 2O eur, podľa konkrétnej situácie