Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Valentínske kurzy s Jasnovidkou

VALENTÍNSKE RITUÁLY S LÍVIOU

Máte pocit, že vaše vzťahy stagnujú? Neviete riešiť krízu vo vzťahu? Máte problém s odstránením blokov vo vzťahu? Počas kurzu Valentínske rituály sa môžete naučiť, ako tieto problémy riešiť.

  • 11. februára (sobota) Mäsiarska 58, Košice
  • 18. februára (sobota) Hotel Tatra, Bratislava

PROGRAM:

10:00 – 13:00
Ako zistiť a odhaliť príčiny problémov vo vzťahoch
Činitele, ktoré negatívne ovplyvňujú vzťahy
Valentínske očistné rituály
Ochranné rituály pre partnerov

13:00 – 14:00
Obed (kompletné menu)

14:00 – 17:00
Rituály, ktorých sa treba vyvarovať
Rituály vhodné na upevnenie rodinných vzťahov

Lektorka kurzu: pani LÍVIA
Cena kurzu: 55 EUR (v cene je zahrnutý obed a certifikát o absolvovaní kurzu, taktiež budú k dispozícii niektoré pomôcky na aplikovanie Očistných rituálov).

Informácie a záväzné prihlášky na tel. čísle redakcie: 0905199589 (liviaroyalesk@szm.sk)

PARTNERSKÁ NUMEROLÓGIA S LÍVIOU

Každý dátum narodenia je nositeľom energií, ktoré vytvárajú harmonické vibrácie inšpirujúce pestovanie stálych vzťahov. Niektoré vibrácie sú však negatívne, čím sa zabráni vývoju a upevneniu partnerstva. Ak chcete získať informácie o partnerskej numerológii je na to obdobie Valentína ten najsprávnejší čas. Má svoje čaro a vhodné vibrácie na organizovanie kurzu, ktorého nosnou témou bude PARTNERSKÁ NUMEROLÓGIA.

  • 10. februára (piatok) Mäsiarska 58, Košice
  • 19. februára (nedeľa) Hotel Tatra, Bratislava

PROGRAM:

9:00 – 12:00
Rozbor významu jednotlivých čísiel numerologickej mriežky
Osvojenie postupu na výpočet číslic z dátumov narodenia
Párovanie čísiel v partnerských vzťahoch
Vyhotovenie numerologických mriežok pre partnerov

12.00 – 13.00
Obed (kompletné menu)

13.00 – 16.00
Špecifiká partnerskej numerológie
Ako si poradiť s partnerom ktorý má neucelenú mriežku
Ako si vylepšiť mriežku

Lektorka kurzu: pani LÍVIA
Cena kurzu: 55 EUR ( v cene je zahrnutý obed a certifikát o absolvovaní kurzu)

Informácie a záväzné prihlášky na tel. čísle redakcie: 0905199589 (liviaroyalesk@szm.sk)

KURZ PROFILOVANIA PARTNEROV S LÍVIOU

Pri výbere vhodných partnerov je každá rada dobrá. Na prvý pohľad je veľmi ťažké určiť, kto je ten pravý. Pre lepšiu orientáciu v tejto sfére je dôležité, aby bol človek dostatočne informovaný o tom, čo môže očakávať od partnera a akú perspektívu má ich vzťah. Z toho dôvodu organizujeme kurz Profilovania partnerov.

  • 3. marca 2012 (sobota) Hotel Tatra, Bratislava
  • 24. februára 2012 (piatok) Mäsiarska 58, Košice
  • 25. februára 2012(sobota) Levočská 9, Prešov

PROGRAM:

10:00 – 13:00
Podstata Profilovania osobnosti
Ako sa dopracovať k určeniu správneho profilu
Charakteristika jednotlivých profilov

13:00 – 14:00
Obed (kompletné menu)

14:00 – 17:00
Vhodné kombinácie partnerov podľa ich profilu
Vhodné ročné vibrácie na uzavretie stálych zväzkov alebo nových vzťahov
Ako vyriešiť alebo zmierniť problémy v partnerstve

Lektorka kurzu: pani LÍVIA
Cena kurzu: 55 EUR (v cene je zahrnutý obed a certifikát o absolvovaní kurzu)

Informácie a záväzné prihlášky na tel. čísle redakcie: 0905199589 (liviaroyalesk@szm.sk)

KURZ VEŠTENIE Z CIGÁNSKYCH KARIET S LÍVIOU

Veštenie je mimoriadne zaujímavá metóda ako sa dopracovať k informáciám ktoré sa nedajú z iných zdrojov získať. Najzrozumiteľnejšie tieto informácie podávajú práve CIGÁNSKE KARTY. Autorka týchto kariet pani LÍVIA vám odovzdá najdôležitejšie poznatky o nich a zasvätí Vás do tajomstiev podstaty Cigánskych kariet.

  • 4. marec 2012 (nedeľa) Hotel Tatra, Bratislava
  • 10.marec 2012 (piatok) Mäsiarska 58, Košice
  • 11. marec 2012 (sobota) Levočská 9, Prešov

PROGRAM:

9:00 – 12:00
Základné zásady práce s Cigánskymi kartami
Význam jednotlivých kariet
Rozbor jednotlivých kombinácií kariet

12:00 – 13:00
Obed (kompletné menu)

13:00 – 16:00
Základné postupy pri výklade kariet
Veľký výklad kariet
Samostatné výklady a čítanie z Knihy osudu

Lektorka kurzu: pani LÍVIA
Cena kurzu: 55 EUR (v cene je zahrnutý obed, certifikát o absolvovaní kurzu a balík Cigánskych kariet)

Informácie a záväzné prihlášky na tel. čísle redakcie: 0905199589 (liviaroyalesk@szm.sk)