Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Liečebné živlové meditácie, vo vlne Hudby Sily

Lektor:

Radoslav Zeleňák alias Ariel

Typ:

Terapia

Popis:

Liečebné živlové meditácie naštartujú, zefektívnia a urýchlia vašu liečbu:

  • Ozdravne pôsobia na telo, psychiku a myseľ. Ich vplyv je celkový, hlboký a trvácny.
  • Svojim pôsobením sa dotýkajú každého systému organizmu.
  • Je možné zacieliť sa na vybrané oblasti, orgány a systémy
  • Aktivujú a vzájomne harmonizujú, pôsobenie energie v organizme.
  • Dochádza k mocnému naštartovaniu ozdravných procesov v organizme.

Výsledkom je umožnenie, urýchlenie a podpora vyliečenia akýchkoľvek oblastí organizmu.

Priebeh: Účastníci meditácie sedia na stoličkách. Pomocou štyroch mentálnych krokov sú naladení, na vybrané, živlové liečebné energie. Pôsobenie prebieha v dvoch rovinách súčasne:

  1. Na mentálnej - účastníci dodržiavajú jeden mentálny krok pre maximalizáciu účinku.
  2. Na akustickej - prebieha pôsobenie Hudby Sily prostredníctvom zacielenej zvukovej vibrácie. Hudba je hraná naživo.

Trvanie: 60 až 90 min

Vhodnosť: Sú vhodné aj pre tých, pre ktorých je obtiažne sa sústrediť. Sú tiež vhodné aj keď ste ešte nemeditovali. Sú maximálne účinné a jednoduché.

Hudba Sily

Zvuk je mocná veličina. Hlboko pôsobiaci a presne zacielený má obrovský vpliv na liečebný proces. Hudba je NIEČO čo je do zvuku odeté. Zvuk je akoby jej telom. Hudba pôsobí aj, ale nie len cez zvuk. Napriek tomu že zvuk má svoju mocnú účinnosť, účinnosť Hudby je nadradená. Účinnosť zvuku je zužitkovaná pri cielenom pôsobení Hudby Sily. Hudba Sily je špecifická hudba prenášajúca vibračné vzorce napr. živlových energií. Vibračným pôsobením zvuku tieto energie pôsobia priamo v oblastiach fyzického tela, psychiky a mysle. Toto pôsobenie je hlboké a presné.

Pôsobenie liečebných meditácií na vlne Hudby Sily je liečebný postup, ktorý súčasne sprostredkúva hlboký mystický zážitok, kontaktu so širšou celistvosťou Skutočnosti.

Živlové sily: sú energie všeobecne pôsobiace v každom jave Prírody.

Boli popísané a prakticky aplikované naprieč časom od prastarých šamanských kultúr až po najmodernejšie objavy súčasnej vedy. Výhodou prastarého poznania o živlových silách však je, že jeho praktická aplikácia bola dlhou dobou hľadania a aplikovania dovedená až k dokonalej a maximálne účinnej jednoduchosti. Práve spomenutá jednoduchosť umožňuje nasadenie týchto energií s maximálnym efektom liečby a jej prístupnosti.

Pár príkladov: 

Živlové sily sú špecificky a konštantne pôsobiace sily. Tradične opisované ako Oheň, Vzduch, Voda, Zem. Za týmto jednoduchým pomenovaním nachádzame množstvo atribútov.

Napríklad o Ohni hovoríme vždy keď sa jedná o Svetlo, teplo, rozpínanie, spaľovanie. Sú to deje všeobecne sa vyskytujúce v Prírode teda aj v organizme kde ich môžeme rozpoznať napr ako telesné teplo, spaľovanie potravy, rozklad toxínov, imunita, cholerickosť povahy, výbušnosť jednania a v prenikavej vôli.

O Zemi hovoríme vždy keď máme na mysli kosti, zuby, držanie pospolu teda zrastanie, stabilitu rovnováhu.

Takisto všeobecne v Prírode, sa živlové sily vo svojom pôsobení uplatňujú. Ak hovoríme o Zemi hovoríme tiež o gravitácii, hustote, hmotnosti atd. Je možné uviesť bezpočet príkladov.

Z toho jasne vyplýva, že dávna múdrosť s maximálnou presnosťou popísala sily, ktoré sú už nám v mnohom známe z bežného štúdia fyziky. Ono prastaré poznanie má však tú výhodu že k dokonalosti doviedlo aj ich aplikáciu.

Veríme že týchto pár príkladov, postačí pre utvorenie si predstáv na tému živlových energií a ich význame pre dosiahnutie zdravia.

Ak ste sa rozhodli zažiť pôsobenie živlových liečebných meditácií, vo vlne Hudby Sily ste srdečne vítaní.

Na akciu je potrebné prihlásiť sa vopred vypísaním prihlášky

Informácie

Začiatok: 12.3.2020 o 16:30
Miesto: Košice, Komenského 3, Regeneračné centrum EZOfit
Príspevok: 10 €

Lektor

Radoslav Zeleňák alias Ariel

Lektor
Aktuálne Prednáša: 2

Ariel je autorom a praktikom metódy Spirituálna Muzikoterapia " Duchovného liečenia Hudbou " Na rozvoji metód Spirituálnej Muzikoterapie spolupracuje so špecializovanými vedeckými pracoviskami. Zaoberá sa Koncertnou, terapeutickou, publikačnou a prednáškovou činnosťou

Iné udalosti