Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Čistenie aury človeka posvätným bubnovaním

Lektor:

Radoslav Zeleňák alias Ariel

Typ:

Terapia

Popis:

Ste často neprimerane unavení? Máte oslabenú psychiku až pocit bolesti duše? Chýba vám radosť? Trápi vás nesúlad v rodine, finančné straty, strachy, straty zamestnania, choroby a rôzne nehody?

Choroby tela, psychiky, závislosti, vzťahové ťažkosti, nesúlad v rodine, chudoba, kliatba, porobenie, urieknutie, nutkavé konanie a myšlienky, únava, nočná mora, nehody,obťažujúce myšlienky a pocity, ... Toto všetko ide preč

To čo sa nachádza v našej aure ovplivňuje to, čo sa nachádza v našom živote. Očistením aury sa mení život.

Čistenie aury sa koná v skupine do 20 osôb.
Účastníci sedia, sústreďujú sa na časti tela podľa pokynov a relaxujú.

Na čistenie je nutné prihlásiť sa vopred vypísaním prihlášky

 

Informácie

Začiatok: 23.9.2020 o 16:30
Miesto: Košice, Komenského 3, Regeneračné centrum EZOfit
Príspevok: 20 €

Lektor

Radoslav Zeleňák alias Ariel

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Ariel je autorom a praktikom metódy Spirituálna Muzikoterapia " Duchovného liečenia Hudbou " Na rozvoji metód Spirituálnej Muzikoterapie spolupracuje so špecializovanými vedeckými pracoviskami. Zaoberá sa Koncertnou, terapeutickou, publikačnou a prednáškovou činnosťou

Iné udalosti