Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Tarasov

Človeka odnaučili používať prírodné metódy udržania, či obnovenia zdravia a urobili ho závislým na syntetických liekoch, ktoré sú prírode cudzie. Čo z toho vzišlo, vie asi každý - systém medicínskeho liečenia je pred bankrotom. Nakoniec to sú prinútení otvorene priznať aj niektorí predstavitelia oficiálnej medicíny. Medicínska terapia oficiálneho hypokratovského modelu už dávno zbankrotovala. Presvedčivým dôkazom toho je neschopnosť dodnes riešiť problém takých triviálnych ochorení, ako je chrípka, nehovoriac už o serióznych ochoreniach. Liekové ochorenia sa v posledných desaťročiach pevne držia na treťom mieste po srdcovo-cievnych a rakovinových ochoreniach.

Teória fyzického vákua, úspešne rozpracovaná súčasnými fyzikmi, definitívne stavia bodku za materialistickým pohľadom na vznik sveta. Súčasná teória materiálnosti myšlienky, potvrdená parapsychológmi v praxi spochybňuje teóriu elementárnych častíc a rýchlosti svetla.

Do popredia sa v XXI. storočí dostávajú prírodné energie, ktoré vie riadiť človek.  Bioenergia a psíenergia pretendujú na vládu ako v spoločnosti, tak aj vo vedeckých výskumných kruhoch. Najúspešnejšie sa rozvíja bioenergotechnológia.  Vo väčšine krajín je to utajené smerovanie pod egidou silových štruktúr.

Prečo nemôže súčasná veda dať presvedčivé objasnenia prejavovaným paranormálnym javom? Prístup k poznaniu prebiehajúceho sa v súčasnej vede uskutočňuje na báze materialistickýh pohľadov, kým paranormálne javy sa nachádzajú za hranicami piatich zmyslov človeka. Nedá sa objasniť doteraz neobjasnené starými spôsobmi poznania.

Bipolárny svet sa na základe týchto utajených výskumov dostal na pokraj psychotropnej vojny. Psychotropné vojny sú však drahou záležitosťou. Napríklad, ešte v roku 1978 v USA boli do tohto programu vtiahnuté 44 univerzity, 15 špeciálnych škôl, okolo 50 spoločností, 10 nemocníc a vojenská rozviedka. Podobne to bolo aj v ZSSR.

Prvýkrát sa spomína psychická energia 1500 rokov p.n.l.. V staroegyptskom papyruse Ebersa (uchránilo sa ich 10) sa odporúča liečiteľom brať do ohľadu liečebnú silu duše liečiteľa. Hovorí sa tam o možnosti pôsobenia na psychiku počas spánku, čo sa v našej novodobej histórii považovalo za unikátny objav vedy.

Pred 2 tisíc rokmi Kristus liečil chorých psychickou energiou. V Evangéliu možno napočítať okolo 80 faktov vyliečenia rôznych ochorení.

V epoche materializmu sa starali zabudnúť o psychickej energii. Hoci už v staroveku vedeli, že psychickou energiou (mysľou) možno liečiť a možno aj zabiť. Veľa ľudí ani netuší o svojich psychických schopnostiach a možnostiach. Ak ho to naučíme, môže urobiť veľmi veľa pre svoje zdravie.

Extrasens — to je nadpriemerne citlivý človek. Ale existujú ešte parapsychológovia – ľudia, ktorí sú schopní ovládať psychickú energiu. Za ich službami sa obracali v celej histórii. Už vojvodcovia staroveku nezačínali bez ich názoru ťaženia. Hitler svoju kariéru začínal otvorením Inštitútu parapsychológie využívajúc pritom v Európe známeho telepata J.A.Hanusena.

W.Churchil vstúpil do politiky po porade s jasnovidcom – grófom Hammonem. T. Roosvelt konzultoval svoje kroky so známou americkou jasnovidkou Jean Dickson. Španielsky kráľ Juan Carlos jako aj Francois Mitterand využívali služby parapsychologičky – francúzskej televiznej novinárky Elizabeth Tessier. V administrácii amerického prezidenta je skupina analytikov - bioenergológov. Na riešenie problémov sa využívajú psychotechnológie, založené na použití individuálnej a kolektívnej energie (mysle) z akejkoľvek vzdialenosti.

Takouto problematikou sa zaoberá aj Medzinárodná akadémia bioenergotechnológií v Kyjeve. Akademik Tarasov je jedným z tých, ktorí sa venujú ozdravovaniu ľudského organizmu prirodzeným obnovením jeho možností systémom očistenia a ochrany jeho funkcií. Pán Tarasov vysvetľuje, jako fungujú drenážne systémy človeka a čo kedy signalizujú, aby sme mohli pochopiť, čo treba robiť pre zvýšenie jeho odolnosti. Na jeho konte je už množstvo vyliečených zdravých šťastlivcov  – predtým „nevyliečiteľne chorých pacientov“. Aj keď sám tvrdí, že on nelieči, ale ozdravuje.

Nadmerné množstvo farbív, konzervantov, ale i jedov v potravinách, znečistené životné prostredie, životný štýl i vlastná nevedomosť vedú ku zhoršovaniu zdravotného stavu obyvateľstva. Čo robiť – to je obsahom jeho prednášok, doplnených novými dignostickými metódami na ilustráciu. (Ide, napríklad, o kvalitatívnu analýzu krvi, pulzovú diagnostiku, či vlnovú diagnostiku). S akademikom Tarasovom spolupracuje aj Regeneračné centrum v Košiciach