Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Spoločnosť Energy (EnergyVet)

Prírodná medicína má vo veterinárnej praxi rovnako dlhú tradíciu ako samotný chov zvierat. Prírodné prípravky sú u zvierat veľmi efektívne a môžeme povedať, že fungujú lepšie než u ľudí. Ako prípravky prvej voľby môžu veľmi účinne zvládať začiatky ochorení. Pri chronických ochoreniach sú to jediné prípravky, ktoré môžu zlepšiť stav bez vedľajších účinkov a doživotného podávania.

 

Nespornou výhodou je možnosť kombinovať regenerácie s liečbou, ktorú naordinoval veterinár. Mechanizmus účinku je totiž úplne odlišný a regenerácia väčšinou zosilňuje správne naordinovanú liečbu.

 

 

Veterinár

 • Schválené ÚSKVBL, vyvinuté, vyrobené a kontrolované podľa noriem ISO 9001:2008.
 • Bohatá dokumentácia pre vlastné vzdelávanie a kurzy.
 • Ľahko využiteľná forma a dobrá znášanlivosť pre zvieratá.
 • Vysoká účinnosť a šetrnosť potvrdená dlhoročnou praxou.
 • Neovplyvňuje negatívne kvalitu živočíšnych produktov.
 • Dobrá možnosť kombinovania s klasickými liečivami, zosilňujú ich účinok.
 • Vhodné pre akútne stavy ako prvá pomoc, ale aj pre chronické stavy ako jediný účinný prostriedok bez nežiadúcich vedľajších účinkov.

Farmár

 • Vysoká účinnosť, šetrnosť a preverená kvalita.
 • Schválené ÚSKVBL, vyvinuté, vyrobené a kontrolované podľa noriem ISO 9001:2008.
 • Neovplyvňuje negatívne kvalitu živočíšnych produktov.
 • Dobrá znášanlivosť pre chované zvieratá.
 • Dobrá možnosť kombinovania s klasickými liečivami.
 • Jednoduchá orientácia pri výbere správneho prípravku s využitím poradenského SW.
 • V prípade komplikovanejších prípadov možnosť konzultácie s odborníkmi.
 • Šetrí finančné prostriedky skrátením doby ošetrovania a nižšou spotrebou liečiv.
 • Vhodné pre akútne stavy ako prvá pomoc, ale aj pre chronické stavy ako jediný účinný prostriedok bez nežiadúcich vedľajších účinkov.

Chovateľ

 • Vysoká účinnosť, šetrnosť a preverená kvalita.
 • Dobrá možnosť kombinovania s klasickými liečivami, zosilňujú ich účinok.
 • Jednoduchá orientácia pri výbere správneho prípravku s využitím poradenského SW.
 • V prípade komplikovanejších prípadov možnosť konzultácie s odborníkmi.
 • Šetrí finančné prostriedky skrátením doby ošetrovania a nižšou spotrebou klasických liečiv.
 • Vhodné pre akútne stavy ako prvá pomoc, ale aj pre chronické stavy ako jediný účinný prostriedok bez nežiadúcich vedľajších účinkov.
 • Jednoduché dávkovanie.
 • Rôzne a jednoduché spôsoby aplikácie.
 • Vhodné pre odborníkov aj pre laikov.

V prípade záujmu Vám prípravky objednáme k nám na predajňu.

Viac o spoločnosti Energy sa dočítate tu.

Spolupráca medzi Energy a ZOO Košice pri liečbe chorých zvierat.
Foto