Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Spoločnosť Energy

Bola založená na začiatku deväťdesiatych rokov v Prahe, dnes predstavuje nadnárodné zoskupenie združujúce pobočky a zastúpenia v rôznych častiach sveta.

Významné postavenie v odbore potravinových doplnkov a kozmetiky sme dosiahli predovšetkým produkciou čisto prírodných preparátov novej generácie založených na moderných bioinformačných technológiách, ktoré pochádzajú výhradne z vlastných výskumných a vývojových zdrojov.Všetky produkty zo sortimentu Energy predstavujú novú filozofiu v prístupe k ľudskému zdraviu. Viac informácií na túto tému: Maximálny dôraz, ktorý kladieme na oblasť výskumu, mnohonásobne zhodnocujú výsledky v podobe vývoja nových produktov. Pružnosť tohto procesu umožňuje našej spoločnosti ponúkať zákazníkom v pravý okamih také výrobky, ktoré si žiadajú. Všetky naše produkty sú čisto prírodné, všetky suroviny a bioinformácie použité pri výrobe získavame z najčistejšej prírody na celom svete. Navyše, každý prípravok prechádza dôkladným systémom kontrol akosti tak, aby sa dostal k zákazníkovi v kvalite vysokého štandardu, ktorú naša spoločnosť garantuje.

Sortiment spoločnosti Energy je postavený na myšlienke piatich elementov čínskej medicíny, tzv. Pentagramu©. Prostredníctvom tohto systému si konzument dokáže ľahko zvoliť vhodnú kombináciu prípravkov a ich postupnosť pri užívaní. Vďaka tejto myšlienke môže každý človek veľmi ľahko získať dokonalý prehľad o celej šírke našej ponuky.

Od roku 2010 sa sortiment rozšíril aj o produkty pre veterinárne použitie. Viac info

Úvod do filozofie

Nová progresívna metóda reverznej regenerácie je založená na princípoch bioinformačnej terapie a holistickom prístupe k človeku. Využíva najnovšie poznatky psychotroniky, fytoterapie, homeopatie, kryštalterapie biorezonancie. Nosičom bioinformácií je bylinný, polykompozitný extrakt, ktorý je zladený podľa určitého poriadku tak, aby napomáhal uviesť všetky životné pochody v tele do rovnovážneho stavu.

Bioinformačné prípravky vyvinuté na základe tejto novej metódy pôsobia na ľudský organizmus súčasne na niekoľkých úrovniach. Účinné látky rastlín ovplyvňujú telesné orgány priamo cez meridiánové prepojenia a pomocou biorezonancie informačné zložky rušia príčinu ochorenia už v informačnom poli človeka. Prostredníctvom synergického efektu sa prejaví ich maximálna účinnosť. Bioinformačné prípravky celkovo harmonizujú osobnosť človeka.K nastoleniu rovnováhy dochádza pomocou reverzných príznakov minulých ochorení.Každá rastlina, nerast a ostatné látky, ktoré možno na regeneráciu využiť, majú najväčšiu účinnosť pri určitom stupni riedenia.Vo vývoji našich prípravkov bol tento princíp využitý v maximálnej miere.

Celý systém reverznej regenerácie tvorí základné širokospektrálne regeneračné prípravky a prípravky nadstavbové, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a sú určené na regeneráciu všetkých dôležitých oblastí ľudského organizmu. Slovo “širokospektrálny” pritom vyjadruje, že každý prípravok regeneruje hneď niekoľko oblastí súčasne. Veľká výhoda je v kreatívnosti použitia jednotlivých prípravkov a v jednoduchosti systému.Tak sa môže každý sám, na základe harmonizácie, starať preventívne o svoje zdravie.

Absolútne zdravie neexistuje. Po udržaní optimálnej kondície je treba posilňovať tie systémy, ktoré za ostatnými zaostávajú.Akonáhle prekročíte hranice harmónie, ochoriete. Pôsobením negatívnych vplyvov sa z tela harmónia vytráca. Pokiaľ negatívny stav trvá dlhšie, dostanete sa do chronického štádia trvalej disharmónie. Hlbokým energetickým nedostatkom a disharmóniou sa napríklad vyznačuje únavový syndróm a celý rad ďalších vážnych ochorení.

Počiatky disharmónie a choroby začínajú vždy pri energetike tela. Bez dostatočného množstva energie nič nefunguje, nič nejazdí, nič sa nepohybuje. Ide o pochopenie základného princípu existencie človeka a života vo vesmíre vôbec. Ani ten sa nezaobíde bez energie! Dávne civilizácie vychádzali z týchto poznatkov už pred tisíckami rokov.Ich učenie o prírode a spôsob regenerácie človeka boli na najvyššej úrovni, a to nielen v Oriente. Vzájomné prepojenie hmotného sveta s biologickým je prirodzené a rovnako tak prirodzené je aj prepojenie klasickej liečby s prírodnými regeneračnými postupmi.

Každý prípravok zvyšuje imunitu na základe harmonizácie príslušných energetických dráh našich orgánov.V ľudskom tele musí panovať medzi jednotlivými orgánmi rovnováha, rovnako ako v prírode. Každé vybočenie z normálu možno považovať za prejav disharmónie či chorobného stavu. Vyrovnaná energetická nedostatočnosť má za následok lepšiu funkciu orgánu. Vylúčením toxínov z tela pomocou fytolátok a prostredníctvom bioinformácií sa tento proces niekoľkonásobne urýchľuje. Preto sa tento spôsob regenerácie radí medzi svetové novinky, ktoré si zaslúžia rozšírenie do všetkých častí našej krásnej planéty.

Zamyslite sa nad tým, čo všetko robíte v živote zle, ako sa stravujete, koľko máte pohybu, ako sa správate a potom sa mnohokrát rozhodnete, že začnete svoj životný štýl pomaly meniť.Možno budete príjemne prekvapení a veríme, že sklamaní nebudete.

Členstvo v Klube Energy získate u nás po vyplnení a potvrdení zmluvy o obchodnej spolupráci a zaplatení príspevku 9,90 €. Okrem členskej karty spoločnosti Energy Group dostanete ako každý nový poradca „štartovací balíček“, predplatné magazínu Vitae a ďalšie tlačové materiály.

Od zaplatenia vstupného poplatku má každý po dobu trvania registrácie nárok na výhody klubového členstva. K nim patrí okrem nákupu tovaru s 30% rabatom aj možnosť navštevovať bezplatné internetové lekárske alebo liečiteľské poradne. K dispozícii sú aj odborné prednášky so zdravotnou tematikou a ďalšie klubové aktivity. Ide okrem iného napr. o besedy so zaujímavými osobnosťami, poradne pre začínajúcich obchodníkov, rôzne výstavyspoločenské akcie, nákup literatúry, ale aj využívanie ozdravovacích služieb spojených s činnosťou jednotlivých klubov.

Registrácia v Klube Energy je platná 12 mesiacov od doby podania prihlášky. Platnosť registrácie je vyznačená v mesačnom dílerskom vyrovnaní (MDV – dostávajú ho poradcovia, ktorí sa rozhodli pre aktívnu obchodnú spoluprácu), o možnosti zárobku Vás na požiadanie radi budeme informovať. Nasledujúce tri mesiace po uplynutí bežnej registrácie je ešte stále možné využívať výhody členstva a nakupovať akýkoľvek tovar so zľavou vo všetkých výdajných miestach. V tomto období je možné predĺžiť si registráciu, vždy však maximálne na 12 mesiacov od doby ukončenia predchádzajúcej registrácie. Ak si poradca zabudne registráciu predĺžiť v tomto termíne, poskytuje spoločnosť Energy 6 mesiacov možnosť obnoviť si ju bez straty siete. Do doby obnovenia nemá však poradca nárok na čerpanie výhod klubového členstva. V tomto čase nie je bez obnovy registrácie predĺžená platnosť zmluvy, takže si poradca nemôže robiť nárok ani na výplatu provízií. Ušlá provízia sa pri obnove spätne nevypláca.

Ďalšie informácie Vám poskytnú pracovníci Regeneračného centra

Ak ste zo zahraničia, viete sa zaregistrovať aj online TU.
Do kolónky YOUR SPONSOR'S NUMBER vpíšte číslo 118494, alebo číslo, ktoré Vám poskytne človek, ktorého poznáte a je členom Energy. Po registrácii, nám o tom prosím dajte vedieť na mail: regeneracnecentrum@gmail.com aby sme to v systéme následne skontrolovali.