Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Šokujúce závery 14-ročného onkologického výskumu

Onkologickí lekári svojích pacientov vábia na chemoterapiu presviedčaním, že tá má veľký úspech a že nádej na vyliečenie je vysoká. Veda však hovorí niečo úplne iné. Výsledky 14-ročného výskumu odhalili šokujúce závery, ktoré uvádzajú, že: “Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA.” Ako to teda je?... pokračovanie článku