Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Slovanská škola 1 – Detská Bukvica

Lektor:

Juraj Michalič (Nebeslav)

Typ:

Seminár

Popis:

Pozývame rodičov a starých rodičov spolu s deťmi na modelový seminár – úvod do slovanského systému vyučovania, ktorého základom bude staroslavjanská Bukvica.

Prednášajúci: RNDr. Juraj Michalič (Nebeslav) - autor knihy a vyučovacích pomôcok – pexes s detskou Bukvicou, ...

Program:
09:45 - registrácia účastníkov;
10:00 - 15:00 - prezentácia knihy a učebných pomôcok, predstavenie systému slovanského vyučovania, úvodná lekcia Bukvice – spoločné  odhaľovanie obrazov a tajomstiev nášho prajazyka, prvý riadok Bukvice, obrazy, riekanky, bukvicové hry rodičov s deťmi v interiéri a exteriéri.

Informácie k semináru: Na kurze bude predstavený model spoločného rodinného vyučovania, preto je vhodná účasť detí vo veku od 5 do 15 rokov. Učebnice a učebné pomôcky budú k dispozícii, stačí si priniesť písacie potreby, zápisník a otvorenú myseľ.

Príspevok: dospelí - 20,- €
- deti v sprievode dospelého - vstup voľný

Úvodná prednáška na VITALfeste zdravia a znania

Ak máte záujem o seminár, vypíšte záväznú prihlášku  ☟

Informácie

Začiatok: 8.6.2024 o 09:45
Koniec: o 15:00
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit
Príspevok: 20 €

Lektor

RNDr. Juraj Michalič (Nebeslav)

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Iné udalosti