Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Relaxačná hudba

Tu si môžete vybrať z celého sortimentu relaxačnej hudby

Trblietanie nehy

Prostredníctvom tejto výberovej relaxačnej zostavy Vám chceme ponúknuť nevšedný zážitok z krásy a jemnosti hudby, ktorá je skôr stavom srdca a duše ako rozumu a racionality. Je to hudba, ktorá vytvára pocity nežnosti, rozlet fantázie, môžete sa pri nej ponoriť do meditácie. Niektoré skladby prinášajú zážitok jemnej nostalgie, no aj povznášajúcej inšpirácie. Pri zostavovaní tohto CD sa urobil výber predovšetkým zo skladieb našich slovenských autorov, ktorí sa venujú tomuto žánru hudby. Muzikoterapeutický účinok viacerých skladieb je umocnený šumením morských vĺn a pôsobivými zvukmi delfínov.

1.Čarovná skrinka (Maok) 3:44
2.Plynutie (F. Biroš) 10:26
3.Stúpanie do nebies (e. Herb) 5:50
4.Zasnený klavír (P. Bazala) 3:38
5.Usínanie (F. Biroš) 6:48
6.Tanec vĺn (G. Casller) 6:09
7.Atmosféra rána (G. Casller) 5:35
8.Nostalgia (T. Hodr) 3:47
9.Srdce na dlani (Maok) 6:37
10.Súmrak nad hladinou (F. Biroš) 6:35
11.Cesta životom (G. Casller) 11:25
12.Svitanie (T. Hodr) 5:55

Celkový čas 76:35
11,60 €

Tóny srdca

Výber relax music, ktorý začína vzdialenými zvukmi zvonov. Príjemné, pokojné melódie majú podobný účinok ako CD Tóny snov. Nájdeme v ňom prírodné zvuky lesného potoka, ktoré v spojení s krásnou hudbou vytvárajú pocit úľavy a uvoľnenia napätia. Zostava je vhodná na hudobné podfarbenie rôznych relaxačných techník, k vizualizačným cvičeniam, k imagináciám ap.
Prostredníctvom tejto 64 minútovej zostavy vám chceme ponúknuť nevšedný zážitok z krásy a jemnosti hudby, ktorá je skôr stavom srdca a duše ako rozumu a racionality.

1.Peaceful Beginnings (Pokojné začiatky) 5:48
2.We Dream (Snívame) 6:31
3.The Riddle Song (Zázračná pieseň) 6:22
4.Energy of Light (Energia svetla) 9:20
5.The sleeping Village (Spiaca dedina) 3:49
6.Birds of Paradise (Vtáci raja) 8:40
7.The green World (Zelený svet) 5:56
8.Plynúca rieka 7:55
9.Starwell (Hviezdny prameň) 3:08
10.Golden Gate (Zlatá brána) 6:51

Celkový čas 64:24
11,60 €

Cesta k uvoľneniu

Hudobno - slovná relaxácia s upokojujúcim hlasom Ladislava Chudíka je určená pre chvíle preladenia po náročnej psychickej záťaži, no i pre doplňujúcu liečbu rôznych zdravotných problémov, ktoré sú dôsledkom dlhodobého psychického napätia (psychosomatické ochorenia, neurózy, depresie, poruchy koncentrácie, nespavosť a iné). Relaxácia je založená na jednotlivých stupňoch Schulzovho autogénneho tréningu, ktorý sa používa aj v psychoterapii. V druhej časti CD je len relaxačná hudba doplnená šumením morských vĺn a zvukmi delfínov.

časť: Hudobno-slovná relaxácia s s Ladislavom Chudíkom.
1.Ako relaxovať 2:34
2.Pocit tiaže a tepla 7:32
3.Pokojné dýchanie a uvoľnenie tváre 5:17
4.Teplo v oblasti brucha 4:19
5.Predstava letnej krajiny 6:24
6.Aktivizácia 4:51

časť: Relaxačná hudobná zostava
1.Spievanie vĺn 4:15
2.Angelic Love (Anjelská láska) 4:49
3.Vznášanie 8:16
4.Dawn – Variation I (Svitanie – Variácie I 5:42
5.The Dream (Sen) 6:21
6.Tanec lesných víl 7:19
11,60 €

Tíško počúvaj

Relaxačná hudba pre deti. Táto hudobná zostava je pripravená vo vzťahu k detskému veku, no môže byť "pohladením duše" pre každého, kto má rád nežné a príjemné melódie. Hudba môže znieť ako tichučké pozadie pri čítaní rozprávok pred spaním, možno ju použiť aj ako hudobnú kulisu k rôznym tvorivým činnostiam dieťaťa. Niektoré skladby sú vhodné k relaxačno-koncentračným cvičeniam, dychovým cvičeniam, pohybovým kreáciám, na uvoľnenie psychického napätia pri problémoch so zajakavosťou, hyperaktivitou ap. CD sa používa na stovkách materských a základných škôl na Slovensku, ale s obľubou ho používajú aj kozmetičky a maséri. Na CD sú obmedzené zvuky tečúcej vody.

1.The Riddle Song (Zázračná pieseň) 5:53

2.The Future is Baeutiful (Krásna budúcnosť) 4:36
3.Spiritual Guitar (Spirituálna gitara) 7:00
4.Lesná prechádzka 5:26
5.Celestial Light (Nebeské svetlo) 4:52
6.Angel of Hope (Anjel nádeje) 3:52
7.The Green World (Zelený svet) 5:52
8.Kráčame spolu 7:57
9.Kukučka 5:22
10.Putovanie 3:32
11.Transcendances I (Tanec bez hraníc) 4:52
12.Vianočná zvonkohra 4:30

Celkový čas 64:08
11,60 €

Tóny snov

Výber relax music. CD začína šumením morských vĺn, z ktorých sa postupne vynára jemná hudba. Všetky skladby vytvárajú ucelené hudobné pôsobenie, sú pomalé, no nie depresívne, každá skladba má pôsobivú, povznášajúcu melódiu. CD je vhodné k relaxačným cvičeniam, masážam, meditáciám, do kozmetických salónov, k predspánkovej relaxácii...
Citlivo usporiadaný výber jemných a pôsobivých skladieb zo série Relax Music. Takmer 66 minút príjemných melódií (v niektorých častiach podfarbených šumom morských vĺn) vám navodí stav telesného a duševného uvoľnenia. Umožnia vám nachádzať chvíle zastavenia sa v životnom zhone, prinesú vám chvíle životnej pohody a prispejú k harmonizácii vášho života.

1.Hush Little Baby (Tíško dieťatko) 5:03
2.Dying Embers (Posledné žeravé uhlíky) 6:24
3.Divine Protection (Nebeská ochrana) 7:38
4.Dawn (Svitanie) 5:50
5.Angel of Innocence (Anjel nevinnosti) 5:24
6.Lesný prameň 5:24
7.Dawn Variation I (Svitanie – Variácie I) 5:17
8.Fairy Dance (Rozprávkový tanec) 11:10
9.Kvapky oblohy 9:15
10.Zvončeky rána 3:21

Celkový čas 65:50
11,60 €

 

Tu si môžete vybrať z celého sortimentu CD