Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

REDIRE MODO" (CESTA NÁVRATU)

REDIRE MODO" (CESTA NÁVRATU)
Iniciační praxe patnácti technik

Kurz vedie: Jaroslav Chvátal (CZ)

Vážení přátelé, dostává se vám do rukou zcela ojedinělá nabídka ke studiu patnácti unikátních technik rozvíjejících doposud netušené mentální a psychické schopnosti lidské bytosti. Slovenko je druhým místem v Evropě, kde bude možno stabilně a systematickým způsobem tyto inciciační metody studovat a aplikovat. Autorem těchto technik jsou tzv. "duchovně probuzené" skupiny Anunnaki bytostí, které se ve starobylých pramenech nazývají také ELOHIM. Jejich potenciál je velmi dobře znám účastníkům pravidelných konferencí, jež předkládají aktuální informace o aktivitách těchto bytostí spojených s plánovanou návštěvou naší planety v blízké budoucnosti.

Momentálne nie je v Košiciach vytýčený žiadny termín

Anunnaki Elohim jsou bytosti humanoidního charakteru a stejně jako lidská bytost patří mezi tzv. "andělské formy inteligence", které před mnoha miliardami let přišly do této galaxie ze sousední galaxie v Andromedě. Legenda o "padlích andělích" je legenda o andělských bytostech z Andromedy, které se do této galaxie vydaly za svým posláním (posel - angelos - anděl), přičemž zde zabloudily v nízkých vibracích a ztratily tak cestu k návratu domů.

Bytosti Elohim však nalezly způsob jak aktivovat unikátní formu duchovního vědomí a spící andělské síly v lidském těle. Své pozoruhodné poznatky a zkušenosti včlenily do starobylého posvátného učení, které se nazývá "ULEMA". Soubor praktických dovedností, který je prostřednictvím tohoto semináře zájemcům předkládán, byl strážci tohoto učení (národ Ulema žijící na Arabském poloostrově) před určitou dobou uvolněn. Jde o skupinu 15 jedinečných technik, které byly aktuálně předány lidstvu jako nezištný dar v přípravě na příchod Anunnaki Elohim. Lektor kurzu byl do těchto technik před několika lety zaškolen v Německu, a to "kříženci Anunnaki Elohim" (současní přímí potomci první pravěké linie genetického spojení člověka a Anunnaki Elohim). V České republice vzniklo jedno z prvních center na světě, kde lze tyto techniky studovat praktických způsobem.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE TENTO SEMINÁŘ PROBĚHNE V TZV. ZRYCHLENÉM MODELU BĚHEM TŘÍ DNŮ (V KLASICKÉ PODOBĚ TRVÁ TENTO SEMINÁŘ ŠEST DNŮ), JE PRO ZÁJEMCE NABÍZEN SE SLEVOU

OBSAH SEMINÁŘE I.

1) Úvodní seznámení se s podstatou a hodnotou iniciačního kurzu "REDIRE MODO".

2) Vysvětlení a prezentace kompletního příběhu o andělských bytostech Andromedy,jejich misi a poselství uvnitř této galaxie.

3) RM technika č. 1: "GUBADA - ARI" - zasvěcení do vibračních polí "trojúhelníků života" a praktická práce s tímto energetickým nástrojem.

4) RM technika č. 2.: "DAEMAT - AFNAH" - zasvěcení do 37 iniciačních bodů, které stimulují kvalitnější regenerační buňkové procesy a zvyšují kreativní výraz osobnosti v životě.

5) RM technika č. 3.: "DUDURISAR" - zasvěcení do techniky umožňující praktickým způsobem pracovat s "karmickou pavučinou" života.

6) RM technika č. 4: "BAANIRADU" - zasvěcení do techniky "léčivého dotyku", unikátní práce s energetickými centry rukou.

7) RM technika č. 5: "BISHO-BARKADARI" - zasvěcení do techniky umožňující okamžitou blokaci jakéhokoliv negativního entropického pole v realitě 3D.

8) RM technika č. 6: "GODABAARI - GUDI - HA - ABRI" - zasvěcení do techniky umožňující aktivaci "kosmického vědomí" v návaznosti na datové pole galaxie Andromedy.

9) RM technika č. 7: " SAHIRIN CHATEYN TARIKA" - zasvěcení do techniky umožňující pracovat s energiemi vyšších dimenzí prostřednictvím specializovaných "spících" center lidského těla, práce s datovými poli astrální sféry.

10) RM technika č. 8: "CADARI - ROU´YAA" - zasvěcení do techniky umožňující pochopení účelu a fungování lidské aury včetně řízeného vědomého ovládání tohoto energetického pole.

11) RM technika č. 9: "CHABARIDURI" - zasvěcení do techniky, která aktivuje schopnost vidět v čase.

12) RM technika č. 10: "DA - IRAT" - zasvěcení do techniky umožňující aktivně používat speciální postupy a procesy energetizace lidského organismu, psychiky a mysli v návaznosti na planetární, ale i kosmické energetické změny v současnosti a budoucnosti.

13) RM technika č. 11: "ARWADI" - zasvěcení do techniky mezidimenzionální energetické a datové transpozice s využitím principu kvantové fyziky zvaného "nelokalita".

14) RM technika č. 12: "BARI - DU" - zasvěcení do techniky umožňující specializované vstupy do astrálního těla.

15) RM technika č. 13: "GOMARI - GOMARIDU" - zasvěcení do techniky, která aktivuje synergický proces energetické konvergence u všech předchozích postupů s cílem vytvoření individuální "Cesty Návratu".

16) RM techniky č. 14 a č. 15 jsou nástavbového charakteru.

17) Další doplňkový přidružený program.

OBSAH SEMINÁŘE II.

1) Úvodní seznámení se s podstatou a hodnotou iniciačního kurzu "REDIRE MODO II.".

2) Vysvětlení a prezentace kompletního příběhu o andělských bytostech Andromedy a jejich misi a poselství uvnitř této galaxie.

3) RM technika č.1: "ARZAW - BARGI - HA" - zasvěcení do metodiky čerpání energie a vědomostí ze skupiny svých nejsilnějších a nejrozvinutějších inkarnací.

4) RM technika č.2.: "KIRA´ - KANDARA" - zasvěcení do techniky práce s osmi stimulačními body fyzického organismu, které umožňují výrazně posílit imunitu vůči fyzickým parazitům v těle.

5) RM technika č.3.: "KHATEIN - TARIKA" - zasvěcení do techniky práce s šesti stimulačními body fyzického těla, které umožňují výrazně posílit imunitu vůči energetickým parazitům na citově - emoční úrovni.

6) RM technika č.4: "BAANIRADU - BISMA NOUR RABBANI" - zasvěcení do techniky "léčivého dotyku", unikátní práce s energetickými centry rukou, se schopností přenášet takto generovanou energii v nulovém času na jakoukoliv vzdálenost.

7) RM technika č.5: "BISHO - ATMASHABAH" - zasvěcení do techniky umožňující okamžitou blokaci již vyzářené negativní myšlenky + schopnost neutralizovat psycho-mentální energii prokletí v nulovém čase.

8) RM technika č.6: "KUWAT AL MALAKHOUT" - zasvěcení do techniky umožňující aktivaci ochranných polí páté a sedmé dimenze vůči jakékoliv formě astrálního ataku.

9) RM technika č.7: "INZAL - YA - FASIDIIN" - zasvěcení do techniky umožňující blokaci neurodegenrativních forem onemocnění (v případě, že tato forma onemocnění není ještě aktivní).

10) RM technika č.8: "MINZAR BAHRIKA" - zasvěcení do techniky umožňující okamžité pročištění lidské aury, zvířecí aury a aury rostlin.

11) RM technika č.9: "ALLAMAH - AL - SHARAF" - zasvěcení do techniky, která aktivuje schopnost materializovat životní příležitost.

12) RM technika č.10: "KITAB - AL - ANSARI" - zasvěcení do techniky umožňující aktivně ovlivňovat síly zákona příčiny a následku.

13) Další doplňkový přidružený program.

Poznámka: Jak můžete vidět, skutečně se jedná o unikátní soubor praktických nástrojů, se kterými se student může naučit pracovat. Účast na tomto kurzu vyžaduje bezproblémový psychický a mentální stav studenta.

Prečítajte si články od Jaroslava Chvátala