Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Poruchy štítnej žľazy

Jeden z najväčších svetových objavov v biochémii
ocenený a uznaný špičkovými odborníkmi z Cambridgeskej univerzity.

Väčšina z nás je každodenne unavená, stále väčšia časť žien po 30tke má „ženské problémy“ (cysty, nádory na krčku maternice, prsníkoch a vaječníkoch), osteoporózu, psychické problémy, už mladé dievčatá sú obézne a u mužov sa znižuje vek pri ktorom trpia  kardiovaskulárnymi ochoreniami, pankreatitídou, hepatitídou, rakovinou hrubého čreva a cukrovkou.

Opýtali sme sa Dr. Jozefa Vodného – biochemika pátrajúceho po podstate príčiny ochorení, ako to vidí on.

Je pravda že kľúčom k týmto metabolickým ochoreniam je zlyhanie štítnej žľazy?

Áno. Prečo to tak je, vysvetľuje 35 ročný výskum špičkových biochemikov z bývalého sovietskeho zväzu, ktorí dokázali, že v oblasti strednej Európy je enormný deficit jódu.

Prečo máme nedostatok jódu?

Preto, lebo ho máme málo v prostredí, následne v strave a preto, že ho ľudia nezávisle od týchto podmienok spotrebúvajú vo zvýšenej miere predovšetkým pri strese. Čím vyššia je aktivita človeka, vrátane tehotenstva, rastu detí, chorôb, príjmu alkoholu, psychickej záťaže, pozitívny aj negatívny stres dochádza k zvýšenej spotrebe jódu, možnému vyčerpaniu rezerv jódu a vyčerpania organizmu ako celku. To nie je ale všetko, lebo v strave, ktorú denne konzumujeme, aj to málo jódu, ktoré v nej je, sa zničí varením, pečením, grilovaním a teda nesprávnou kulinárskou úpravou. S nedostatkom jódu sa začínajú fyziologické komplikácie a nastupujú civilizačné ochorenia ako ateroskleróza, infarkt, diabetes melitus.

Akú úlohu má jód v prírode a konkrétne v organizme?

Všetky prvky sú dôležité ale medzi nimi je stále jeden riaditeľ. Predstavte si fabriku, v ktorej je veľa zamestnancov a niekto ich riadi. Aj orchester bez dirigenta by hral falošne. Túto úlohu preberá v organizme jód a jód obsahujúce zlúčeniny najmä hormóny štítnej žľazy.

V akej forme sa jód najčastejšie nachádza?

Jód poznáme v dvoch hlavných chemických formách, v anorganickej aj organickej. V organickej forme je jód spojený s organickými zlúčeninami. Aj jedna aj druhá forma sú súčasťou metabolických procesov zviazaných s metabolizmom človeka a aj živočíchov. Anorganickú formu jódu musí štítna žľaza aktivizovať prerobením na organickú formu.

Soľ sa začala pred mnohými rokmi jodidovať práve preto, aby sa doplnil deficit jódu u ľudí. Jodid draselný využívaný na tento účel je však v anorganickej forme.

Je dôležité oboznámiť sa s tým, že anorganické formy jódu (minerálne zlúčeniny) sú zároveň aj konečným produktom metabolizmu jódu, ktorých nadbytok sa organizmus snaží zbaviť vylúčením. Preto je dôležité vedieť, že nadbytočný príjem anorganických jodidov je nebezpečný aj škodlivý. Nadbytočný príjem anorganických foriem jódu jednak môže utlmiť funkciu štítnej žľazy – najhlavnejšieho funkčného riaditeľa stavebných, energetických, imunologických, reparačných a upratujúcich procesov v organizme človeka a jednak môže spôsobiť obrovskú stimuláciu hormonálnej výroby čo vedie k nebezpečnej hyperfunkcii štítnej žľazy (vyvalené oči, energetická strata až do vyčerpania a zániku organizmu).

Zaužívaný argument, že však v soli je dosť jódu, lebo je jodidovaná neobstojí, nakoľko v soli je jód v anorganickej forme a preto pre organizmus nie je ideálny.

Znížená alebo zvýšená funkcia štítnej žľazy spôsobuje problémy s metabolizmom. Prejavy zníženej funkcie sú napríklad obezita alebo únava. Pri nadmernej funkcii človek chudne, je rozrušený a pod.

Ako sa prejavuje deficit jódu v organizme?

V regiónoch sveta s ekologicky podmieneným jódovým deficitom sa znižuje funkcia štítnej žľazy, zhoršuje sa rozvoj organizmu, kvalita reprodukčných procesov, výkonnosť organizmu, intelektuálne schopnosti, schopnosti kontrolovať svoje reakcie napríklad pri riadení auta, dokonca sa znižuje odolnosť organizmu voči meniacim sa podmienkam okolitého prostredia a chorobám.
Preto vidíme, že pri nedostatku jódu sa znižuje kvalita aj dĺžka života. Keďže anorganická forma jódu (už spomínaný KI – jodid draselný) v nedostatočnom množstve negarantuje dobrý stav zdravia a v nadbytku ohrozuje jeho status. Východiskom z toho je používanie organickej formy jódu. V prospech toho hovoria výsledky vedeckých výskumov, že organicky viazaná forma jódu nezávisle od hormónov štítnej žľazy stimuluje zapojenie voľných aminokyselín výživy do biosyntézy bielkovín, ale čo je najdôležitejšie, že je schopná regulovať zníženú aj zvýšenú funkciu štítnej žľazy. Pretože odbúravanie a uvoľňovanie jódu sa odohráva v súvislosti s aktivitou organizmu.

Prof. Ing. Ivanovi Turianicovi sa podarilo vytvoriť organicky viazanú formu jódu. Jeho výskumy sú prevratné a hlavne odlišné od postupov klasickej medicíny. Napriek tomu, že za svoje objavy dostal dva krát ocenenie od cambridskej univerzity sa tieto postupy v endokrinológii neaplikujú, ale ide sa v starých šľapajách.

V súčasnej dobe sa klasickou medicínou „dá riešiť takmer všetko“. Pozrime sa hlbšie ako to je. V prevažnej väčšine sa odstraňujú len dôsledky ochorení, jeden z najlepších príkladov tohto je to, že stále viac ľudí trpí ochoreniami štítnej žľazy a preto sú nútení užívať umelý hormón štítnej žľazy. Riešením nie je odstraňovať dôsledky ale príčinu!!!! Ľudia by nemuseli užívať umelý hormón, keby mali dostatok organického jódu v strave. Vedci, ktorí sa podieľali na tomto výskume pod vedením profesora Turianicu, vyvinuli unikátnu formu organicky viazaného jódu, ktorá odstráni nedostatok jódu v našej strave, čím normalizuje funkciu štítnej žľazy, brzdí vznik a rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, preventívne predchádza vzniku osteoporózy, spevňuje kostné tkanivo, zlepšuje zapojenie vápnika a fluóru do zubnej skloviny. Reguluje metabolizmus bielkovín, tukov, cukrov a minerálnych látok, procesy detoxikácie produktov metabolizmu, obnovenie buniek, reparáciu tkanív a fyziologickú výkonnosť organizmu. Ba čo viac, máme množstvo pacientov, ktorým sa odstránila osteoporóza a spomínané ochorenia a mohli postupne prestať užívať tablety s umelým hormónom štítnej žľazy.

Zhováral sa Ing. Peter Tóth

Patent udelený Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

V oblasti strednej Európy je enormný deficit jódu dokázal 35 ročný výskum špičkových biochemikov z bývalého sovietskeho zväzu pod vedením prof. Ing. Ivana Turianicu, DrSc. za ktorý bol 2 x ocenený Cambridgeskou univerzitou. On ako jediný na svete vyrobil unikátnu formu organicky viazaného jódu.

Firma Brassic s.r.o. sa zaoberá výrobou a Regeneračné centrum pod vedením dietoterapeuta Ing. Petra Tótha distribúciou a predajom na Slovensku patentovaných prírodných výživových doplnkov:

FORTUNA VITAE - 50 €

Pozrieť tento produkt v našom eshope

• normalizuje funkciu štítnej žľazy
• výrazne napomáha pri odstraňovaní únavy a ženských problémov (cysty v prsníkoch, na vaječníkoch, poruchy menštruačného cyklu, ...), ako aj pri neinfekčných zápaloch prostaty
• brzdí vznik a rozvoj kardiovaskulárnych ochorení
• preventívne predchádza vzniku osteoporózy, spevňuje kostné tkanivo, zlepšuje zapojenie vápnika a fluóru do zubnej skloviny
• zvyšuje efektivitu metabolizmu a obrannú schopnosť imunitného systému
• reguluje metabolizmus bielkovín, tukov, cukrov a minerálnych látok a procesy detoxikácie produktov metabolizmu, obnovenie buniek, reparáciu tkanív a fyziologickú výkonnosť organizmu

Výrazne spomaľuje starnutie! Prečo a ako to pôsobí? Bližšie informácie sú uvedené vo vedeckých prácach prof. Ing. Ivana Turianicu na web stránke: www.vitajod.sk.

Tieto produkty si môžte zakúpiť u nás v predajni