Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Poruchy štítnej žľazy

Väčšina z nás je každodenne unavená, stále väčšia časť žien po 30tke má „ženské problémy“ (cysty, nádory na krčku maternice, prsníkoch a vaječníkoch), veľa žien má osteoporózu, psychické problémy a mladé dievčatá už sú obézne, u mužov sa znižuje vek pri ktorom trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami, pankreatitídou, hepatitídou, rakovinou hrubého čreva a cukrovkou.
Kľúčom k týmto metabolickým ochoreniam je zlyhanie štítnej žľazy.
Prečo to tak je, vysvetľuje 35 ročný výskum špičkových biochemikov z bývalého sovietskeho zväzu, ktorí dokázali, že v oblasti strednej Európy je enormný deficit jódu, čo nie je ale všetko, v strave, ktorú denne konzumujeme aj to málo jódu, ktoré v nej je, sa zničí varením, pečením, grilovaním a teda nesprávnou kulinárskou úpravou.
Zaužívaný argument, že však v soli je dosť jódu, lebo je jodidovaná neobstojí, nakoľko v soli je jód v anorganickej forme a preto pre organizmus nie je ideálny.
Znížená alebo zvýšená funkcia štítnej žľazy spôsobuje problémy s metabolizmom. Prejavy zníženej funkcie sú napríklad obezita alebo únava. Pri nadmernej funkcii človek chudne, je rozrušený a pod.
Tieto vedomosti sú len povrchné, bližšie, odbornejšie a podrobnejšie informácie, ktoré sú publikované prof. Ing. Ivanom Turianicom, DrSc. za ktoré bol ocenený Cambridgeskou univerzitou sa dočítate na tejto internetovej stránke, ktoré budú zverejnené už v dohľadnej dobe.

V skutočnosti štítna žľaza je ako generálny riaditeľ celej fabriky, ona riadi celý metabolizmus a reguluje všetky biochemické procesy v tele.
V súčasnej dobe sa klasickou medicínou „dá riešiť takmer všetko“. Pozrime sa hlbšie ako to je. V prevažnej väčšine sa odstraňujú len dôsledky ochorení, jeden z najlepších príkladov tohto je to, že stále viac ľudí trpí ochoreniami štítnej žľazy a preto sú nútení užívať umelý hormón štítnej žľazy. Riešením nie je odstraňovať dôsledky ale príčinu!!!! Ľudia by nemuseli užívať umelý hormón, keby mali dostatok jódu v strave. Vedci, ktorí sa podieľali na tomto výskume v spolupráci s farmaceutickou firmou Noventis vyvinuli prípravky Vita.Jod.Adult a Fortuna Vita, v ktorých je unikátna forma organicky viazaného jódu , ktorá odstráni nedostatok jódu v našej strave.

Jeden z najväčších svetových objavov v biochémii ocenený a uznaný špičkovými odborníkmi z Cambridgeskej univerzity.
Patent udelený Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Viac info na: www.vitajod.sk 

Jód v prírode.
Všetky prvky sú dôležité ale medzi nimi je stále jeden riaditeľ. Predstavte si fabriku, v ktorej je veľa zamestnancov a niekto ich riadi alebo orchester, ktorý by bez dirigenta hral falošne. Túto úlohu preberá v organizme jód a jód obsahujúce zlúčeniny najmä hormóny štítnej žľazy.
Jód poznáme v dvoch hlavných chemických formách, v anorganickej aj organickej. V organickej forme je jód spojený s organickými zlúčeninami. Aj jedna aj druhá forma sú súčasťou metabolických procesov zviazaných s metabolizmom človeka a aj živočíchov. Anorganickú formu jódu musí štítna žľaza aktivizovať prerobením na organickú formu (zložité bielkoviny – hormóny štítnej žľazy). Našťastie sa podarilo vytvoriť výživové doplnky na prírodnej báze obsahujúce organicky viazanú formu jódu. Je dôležité oboznámiť Vás s tým, že anorganické formy jódu (minerálne zlúčeniny) sú zároveň aj konečným produktom metabolizmu jódu, ktorých nadbytok sa organizmus snaží zbaviť vylúčením. Preto je dôležité vedieť, že nadbytočný príjem anorganických jodidov je nebezpečný aj škodlivý. Nadbytočný príjem anorganických foriem jódu jednak môže utlmiť funkciu štítnej žľazy – najhlavnejšieho funkčného riaditeľa stavebných, energetických, imunologických, reparačných a upratujúcich procesov v organizme človeka a jednak môže spôsobiť obrovskú stimuláciu hormonálnej výroby čo vedie k nebezpečnej hyperfunkcii štítnej žľazy (vyvalené oči, energetická strata až do vyčerpania a zániku organizmu).

V regiónoch sveta s ekologicky podmieneným jódovým deficitom sa znižuje funkcia štítnej žľazy, zhoršuje sa rozvoj organizmu, kvalita reprodukčných procesov, výkonnosť organizmu, intelektuálne schopnosti, schopnosti kontrolovať svoje reakcie napríklad pri riadení auta, dokonca sa znižuje odolnosť organizmu voči meniacim sa podmienkam okolitého prostredia a chorobám.
Preto vidíte, že pri nedostatku jódu sa znižuje kvalita aj dĺžka života. Keďže anorganická forma jódu (minerálna, napr. KI) v nedostatočnom množstve negarantuje dobrý stav zdravia a v nadbytku ohrozuje jeho status, východiskom z toho je používanie organickej formy jódu, ktorú sa nám podarilo vyrobiť vo forme prípravkov: FortunaVita, VitaIodeAdult.
V prospech týchto prírodných produktov hovoria výsledky vedeckých výskumov, že organicky viazaná forma jódu nezávisle od hormónov štítnej žľazy stimuluje zapojenie voľných aminokyselín výživy do biosyntézy bielkovín.
Ponúknuté prípravky s organicky viazaným jódom sú schopné regulovať zníženú aj zvýšenú funkciu štítnej žľazy. Pretože odbúravanie a uvoľňovanie jódu sa odohráva v súvislosti s aktivitou organizmu.

Prečo máme nedostatok jódu?

Preto, lebo ho máme málo v prostredí, následne v strave a preto, že ho ľudia nezávisle od týchto podmienok spotrebúvajú vo zvýšenej miere predovšetkým pri strese. Čím vyššia je aktivita človeka, vrátane tehotenstva, rastu detí, chorôb, príjmu alkoholu, psychickej záťaže, pozitívny aj negatívny stres dochádza k zvýšenej spotrebe jódu a možnému vyčerpaniu rezerv jódu a vyčerpania organizmu ako celku. S nedostatkom jódu sa začínajú fyziologické komplikácie a nastupujú civilizačné ochorenia ako ateroskleróza, infarkt, diabetes melitus.