Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Orientálny brušný tanec

Mnohí z Vás už o ňom počuli, čítali, videli a možno aj sami skúsili. Je to krásny druh pohybu, lahodný oku, posilňujúci telo, ale hlavne vyzdvihujúci ženskú podstatu. Väčšinou sa o ňom hovorí ako o „háremovom tanci“. Súhlasím, že ženy tancovali pre mužov, ale treba si uvedomiť, že boli zatvorené celé dni, ba roky a svoje emócie potrebovali nejako spracovať a to im umožňoval tanec. Učím tento tanec už niekoľko rokov a mám možnosť jeho účinky sledovať nielen na sebe, ale aj na iných ženách. Nie je to len práca s telom ale aj s energiou. Kladiem veľký dôraz na správne dýchanie, držanie tela a prácu s centrom. Súčasné ženy sú veľmi uponáhľané, dýchajú plytko a „nestíhajú“ dýchať do bruška. Dokonca ani móda im to neumožňuje, lebo vraj moderné ženy sú s plochým bruchom. Pri orientálnom tanci sa vyplavujú hormóny šťastia a je úžasné sledovať ich účinky už počas tréningu. Niekedy prichádzajú ženičky na hodinu unavené, ale po prvých pár zatreseniach sa začínajú usmievať, uvoľňovať. U začiatočníčok sú dosť viditeľné bloky fyzické i energetické. Napr. nevedia hýbať šijou, alebo hrudníkom. Postupom času pri pravidelnosti a trpezlivosti sa tieto bloky rozpúšťajú. Učia sa pracovať so svojou vnútornou ženskou energiou, ktorá sa sústreďuje krúživými pohybmi do okolia pupku a panvy. Preciťujú svoje éterické telo a tak sa stávajú vnímavejšie. Na základe skenovania prístrojom Aurafoto, bolo vidieť rozdiely v kvalite čakier pred tancovaním a po tancovaní. Po tancovaní boli v krásnej harmónii. Bohužiaľ tento stav si nevieme zatiaľ udržať natrvalo. Už pri prvom probléme sa rozladíme a preto sa snažím, aby ženy brali pohyb ako súčasť zdravého bytia. S určitou zmenou myslenia a stravy si dokážu vyformovať postavu, čo je veľmi dôležité pre ich sebavedomie. Tancovať chodia v drvivej väčšine ženy mužskej polarity, to znamená tvrdé, rázne, bez lásky k sebe a svojmu telu, ale intuitívne cítiace zmeniť to. Byť milé, tolerantné, usmievavé a to im umožňuje orientálny brušný tanec. V krajine na východ od našich hraníc tomu hovoria „tanec života“. Pre mňa to má obrovskú symboliku. Tancujem naboso – mám kontakt s matkou zemou. Pracujem s lonom – čo je tiež symbol materstva. A to je najdôležitejšia úloha žien.

Iveta Tóthová

Stránka s presnejšími informáciami o kurzoch Ivety Tóthovej

Orientálne brušné tance

Orientálny brušný tanec prebúdza skutočnú ženskosť

História brušných tancov