Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Negatívne entity

Aby sme pochopili záležitosť negatívnych entít viac, pomôže nám, ak začneme so stručným prehľadom duality. Na počiatku, tu na Zemi, sme zjavne žili v idylickom stave Jednoty, opatrovaní a živení Zdrojom. Potom sme prešli svojim štádiom malého dieťaťa a jeho potrieb a prijali sme príležitosť začať sa vyvíjať vo vedomé božie Bytosti. Aby sme mohli zavŕšiť túto úlohu, potrebovali sme sa oddeliť od našich milovaných rodičov Božieho Zdroja a sami začať objavovať svoju silu a schopnosti ako expandujúce deti Božie. Aby sme vytvorili potrebnú separáciu, odjedli sme zo stromu Poznania Dobra a Zla a prehltli presvedčenie, že niektoré veci sú zlé, alebo že nie sú od Boha. Táto predstava vytvorila potrebný pocit separácie alebo nezávislosti od Boha a tak sa začal náš rast z dieťaťa Božieho do plne rozvinutej, vedomej Božej Bytosti.


Od čias tohto pôvodného oddelenia sa sme boli na ceste rozširovania sa do plného Poznania toho, kto skutočne sme! Počas svojho rozvíjania sa sme na tejto ceste nachádzali veci, ktoré sa nám nepáčili a rozhodli sme sa posudzovať ich ako veci, ktoré nepochádzajú od Boha. Nazvali sme ich zlom, negatívnym a tmou. Keďže sme sa cítili oddelení od Boha, no túžili sme po tom, byť Bohom obklopení, pokúšali sme sa eliminovať všetko to, čo sme odsúdili ako zlé. Dúfali sme, že ak by sa nám podarilo zbaviť svet zla, znova by sme boli šťastne obklopení Bohom a páčilo by sa nám všetko, čo sa udeje. Vtedy sme úplne prehliadli možnosť, že keby sme jednoducho odstránili predstavy či súdy, že niečo nie je Boh, alebo od Boha, dosiahli by sme to isté a boli by sme v pohode so všetkým, čo sa deje.

A tak, aby sme zbavili svet zla a utvorili večné šťastie, išli sme do vojny proti všetkému, čo sa nám nepáčilo. V mene Božom a v mene nastolenia Kráľovstva Božieho na Zemi sme obviňovali, súdili, prenasledovali a viedli krížové výpravy. Poľovali sme na bosorky, stínali sme hlavy, mučili a vyháňali diablov zo všetkého a všetkých, čo sa hodili do našej predstavy niečoho, čo nie je od Boha. Túto ideu duality sme vykonávali na sebe samých, na svojich rodinách a na všetkom vôkol seba.

Na základe svojho pocitu oddelenosti od Boha a našej túžby spojiť sa s Bohom, sme sa rozhodli, že preto, aby sme boli dobrými a Bohu podobnými, musíme robiť dobro a konať Bohu milé činy a trestať zlé alebo Bohu nemilé skutky. Tak sme pokračovali v súdení seba samých a každého ďalšieho, ako dobrého a Bohu milého, alebo ako zlého a Bohu nemilého. Verili sme, že konaním dobrých vecí sa steneme akosi lepšími a podobnejšími Bohu. Začali sme sa príliš sústrediť na vonkajšie Konanie či Dualitu, v nádeji, že by nám to nejako mohlo pomôcť dostať sa do vnútorného stavu Bytia alebo Jednoty s Bohom.

Súdili sme a zatracovali seba i druhých, ako nie dosť dobrých či nemilých Bohu, zatiaľ čo sme sa neustále snažili Konať viac dobra, aby sme sa viacej podobali Bohu. Stal sa z toho nepretržitý kruh súdenia, obviňovania, strachu a zlyhania, to všetko v mene chcenia priblížiť sa viacej k Bohu – a predsa, to všetko bolo priamou súčasťou cesty Spomínania si na to, kto skutočne sme!

Takže, v krátkosti, toto je dilema a nádhera duality. Pre toto je dualita takým perfektným dopravným prostriedkom i palivom k dopraveniu nás do stavu plne Prebudených božích bytostí. Dualita vytvára ideu separácie od Boha, zatiaľ čo zvyšuje túžbu po Bohu tým, že udržiava ilúziu, že sme od Boha oddelení. Taký dokonalý plán to je!

Aby sme sa spojili s Bohom a prešli do Jednoty, musíme sa vzdať svojich predstáv o dualite a separácii. Aby sme tak mohli urobiť, musíme uvoľniť svoj strach z toho, o čom si myslíme, že nie je Boh, alebo čo je zlé, tým, že si spomenieme, že všetko je Boh. Musíme opustiť svoju predstavu dobra a zla, či Boha a nie-Boha, bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa nachádzame. Musíme sa oslobodiť od pôvodnej predstavy Dobra a Zla a vojsť do Jednoty cez POZNANIE: VŠETKO JE BOH! Toto poznanie zahŕňa všetko, ani jedna jediná vec nie je z toho vylúčená. Všetko v tomto Vesmíre a všetkých Vesmíroch je stvorené celkom úplne z Boha-Zdroja a preto má v sebe ukrytý účel a zámer Boha-Zdroja, ktorým je spomenutie si, že toto je Boh-Zdroj. Alebo, jasnejšie povedané, zámerom je to, že všetko stvorené si uvedomí Seba ako Božiu Bytosť. To značí, keďže všetko pochádza od Boha s Božím Zámerom, niet nikde ničoho, čo by tu bolo preto, aby nám ubližovalo či akokoľvek nám bránilo v zavŕšení tohto objavu! A skutočne, všetko je tu, aby nám asistovalo pri tomto Spomínaní si.

S týmto porozumením môžeme teraz odložiť bokom potreby po dualite, založené na strachu, a pozrieť sa na „negatívne entity“, Temnotu, Lucifera a všetky dualistické koncepty zla z celkom novej perspektívy. Bola to iba naša predstava duality alebo zla, ktorá nás udržiavala v strachu z tohto aspektu Božieho stvorenia. Snáď môžeme teraz objaviť dokonca aj to, ako nám tieto aspekty asistujú a podporujú nás v našej túžbe cítiť sa v Jednote s Bohom.

K diskusii o negatívnych entitách a ich možnej podporujúcej úlohe je potrebné najprv mať základné porozumenie o frekvencii a osobnej vibrácii. Každý aspekt stvorenia má odlišnú frekvenciu alebo rýchlosť, akou vibruje. Každý stav nášho Bytia/našej Bytosti – emócia, súd, presvedčenie, postoj a svetonázor – má tiež odlišnú vibračnú úroveň. Vibrácia zlosti je nižšia frekvencia, než vibrácia radosti. Vibrácia strachu sa líši od vibrácie dôvery. Ako Bytosti vo fyzickom tele, máme mnohé odlišné vibračné úrovne, ktoré sú nám simultánne dostupné. Všetky spolu vytvárajú našu osobnú vibračnú rýchlosť frekvencie. K tomu, aby sme pozdvihli našu celkovú vibráciu, potrebujeme uvoľniť tie veci, ktoré vibrovali na nižšej hladine – alebo pridať viac tých, čo vibrujú na vyššej hladine, alebo oboje.

Tí z nás, ktorí žijeme na Zemi, máme fyzické telá. Avšak existujú mnohé iné bytosti, tu prítomné, ktoré fyzické telá nemajú. Všetky bytosti, či už fyzické alebo nefyzické, sú priťahované k iným, ktoré majú podobnú vibráciu či spôsob, akým reagujú na svet. Svojich priateľov si vyberáme, pretože sa nám páčia, no dôvod, prečo sa nám páčia je ten, že ich vibračná hladina sa zhoduje s našou.

Naša vibračná hladina sa posúva a mení s každou emóciou, pocitom, myšlienkou a presvedčením, ktoré v nás získajú dominanciu. Táto hladina sa môže meniť z hodiny na hodinu, ak prechádzame dramatickými vnútornými posunmi. Všimnime si, že keď sa cítime nespokojne a hašterivo, priťahujeme k sebe tých, čo sú hašteriví a hundrú a všetci ďalší sa od nás odťahujú. Keď sme šťastní, tí, čo sú nespokojní, nechcú byť pri nás, a tí, čo sú šťastní tiež, chcú. To isté platí aj pre bytosti z nefyzickej úrovne bytia. Ako sa naše vibračné hladiny menia, tešia sa z našej spoločnosti rôzne nefyzické bytosti. Naša energia zodpovedá dočasne ich energii a spolu sa delíme o energiu a spoločnosť.

Keď prejdeme do rozšírených stavov radosti a lásky, môžeme často pociťovať jemnosť a lásku bytostí vysokých frekvencií, ktoré sú navôkol. Niekedy ich dokonca môžeme aj vidieť a viesť s nimi konverzácie. Pretože sa nám páči pocit z týchto bytostí, zvyčajne si prajeme, aby zostali dlhšie. Nazývame tieto bytosti anjelmi, vzostúpenými majstrami a bytosťami svetla.

S poklesom našej frekvencie do hanby, viny, zúfalstva, chamtivosti, žiadostivosti a zlosti, prichádzajú k nám bytosti, ktorých vibrácia sa zhoduje s našou. Môžeme ich dokonca aj cítiť, vidieť ich a konverzovať s nimi. Pretože sa nám nepáči pocit z nich, nazývame ich zlými, temnými či negatívnymi entitami a sťažujeme sa na ne a želáme si, aby sa stratili. Akokoľvek, negatívne bytosti sú tu v milujúcej spojitosti, rovnako ako anjeli. Tieto negatívne entity sú súčasťou Plánu a majú v našom duchovnom raste dôležitú úlohu.

Táto úloha sa veľmi podobá úlohe bežných múch domových. Keď hľadá mucha svoju potravu, poletuje okolo mnohých miest, vyhľadávajúc smrad, ktorý rozpozná ako vhodný pre jej nezvyčajný apetít. Keď začuchá zápach mŕtvej a rozkladajúcej sa hmoty, vie, že čoskoro sa naplnia jej potreby! Táto mŕtva hmota sa stane pre muchu potravou a domovom pre jej vajíčka a novovyliahnuté mladé. Na oplátku za tento úžasný domov a potravu ponúka mucha služby tým, že zbavuje svet zapáchajúcej rozkladajúcej sa hmoty. A podobne, ako mucha, aj negatívne entity ponúkajú protislužbu za to, čo dostanú. Aj negatívne entity sa správajú ako mucha. Pohybujú sa okolo Zeme, hľadajúc zápach nízkych vibrácií. Môžu preletieť okolo mnohých bytostí vysokých frekvencií, než nájdu zápach, ktorý ich privedie k ich novej lokalite. Keď zaregistrujú svoj nový hustý, nízkofrekvenčný domov, zostanú v blízkosti, aby si vychutnali energiu, dokým je dostupná.

Protislužba, ktorú za to poskytujú, je asistovanie pri priťahovaní našej pozornosti k nízkofrekvenčným zápachom, ktoré máme v sebe, aby sme si ich tak uvedomili a upratali si svoj neporiadok. Len čo neporiadok poupratujeme, entita odíde, hľadajúc iné miesto, ktoré je treba očistiť a poupratovať.

Avšak negatívne entity ponúkajú aj inú, ešte väčšiu službu na našej ceste. Niektorí ľudia pozerajú na negatívne entity či na čokoľvek zlé zvrchu, zo svojho strachu spôsobeného dualitou a veria, že negatívna entita nie je súčasťou Boha, ale že je tu preto, aby nám ubližovala. Títo ľudia sa tiež domnievajú, že negatívne entity sú tu, aby nás zviedli z cesty a zabránili nám v dosiahnutí našich duchovných cieľov. Hovoria, že čím bližšie sme k momentu Prebudenia, tým silnejšie budú temné sily útočiť, aby nám zabránili v postupe. V skutočnosti sú negatívne entity súčasťou Božieho plánu nášho Prebudenia a vykonávajú si svoju úlohu s milujúcou oddanosťou.

V tejto roli konajú temné sily veľmi podobne, ako vysokoškolský profesor, a my sme študenti pred štátnicami. Na ozajstnej vysokej škole, na každej úrovni chápania, vyhodnocuje profesor silu a pochopenie, ktoré študent dosiahol a testuje študentovu schopnosť udržať si a aplikovať tieto vedomosti v obtiažnych situáciách. Ako študent v štúdiu postupuje ďalej, stávajú sa hodnotenia či skúšky čoraz ťažšími. Ak študent stačil na svoje štúdiá, hodnotením prejde ľahko a postúpi do ďalšej úrovne. Nakoniec sa študent dostane do posledného ročníka a musí sa pripravovať na záverečné skúšky, požadované k ukončeniu školy. Študent vie, že profesor urobí všetko nevyhnutné k tomu, aby zaistil, že každý absolvent je hodný svojho diplomu tejto Inštitúcie Vyššieho Vzdelávania.

Podobným spôsobom poskytujú negatívne entity príležitosti pre overenie si a vyhodnotenie sily nášho duchovného pochopenia a našej schopnosti aplikovať toto učenie na udalosti nášho každodenného života. Naša príprava prebieha v malých krokoch s každým vyhodnotením, presne zhodným s našou úrovňou zavŕšenia. Čím sme pokročilejší, tým komplikovanejšia je výzva.

Záverečná skúška predstavuje reálnu situáciu, starostlivo navrhnutú tak, aby ohodnotila našu schopnosť uchovať si svoje rozpoznanie Boha a Jednoty cez všetko, čo má život k ponúknutiu. Tou výzvou je spomenúť si a aplikovať naše duchovné presvedčenia, spomenúť si, že Všetko Je Boh a nepoddať sa pokušeniu skĺznuť späť do strachov duality a veriť, že čokoľvek sa deje, je zlé a je tu preto, aby nám uškodilo. V našom normálnom každodennom živote dostávame mnoho a mnoho príležitostí praktizovať každý deň pripomínanie si toho, že Všetko Je Boh a budovať si silu a schopnosť aplikovať vedomosti v situáciách, ktoré sú čoraz väčšou a väčšou výzvou. Zakaždým, keď sa dostaneme mimo súdenie, ktoré vytvára klebety, obviňovanie, nešťastie, strach a odpor, prechádzame za ďalšiu úroveň duality a separácie.

S dovršovaním každej úrovne Pripomínania si, že Všetko Je Boh, sa naša vibrácia zvyšuje a my sme bližšie k okamihu Záverečnej skúšky. V tej chvíli si Spomenieme na všetko, čím sme a Spoznáme len Boha, ako žiari každým momentom každej udalosti. Potom prejdeme do úplnej Jednoty a spojenia s Božským a budeme sa prizerať, ako sa celý Vesmír okamžite presúva do zdokonaleného mieru a harmónie. Boh a nie-Boh sa stratia, dobro a zlo viac neexistujú, dualita sa zmiešala do Jednoty a dieťa Božie prerástlo úrovňami duality do Jednoty. A Boh s potešením oslavuje skrze fyzickú formu ďalšej Prebudenej Bytosti!

Jo Dunning
 
Jo Dunning je nadaná liečiteľka, jasnovidka a duchovná učiteľka. Žije v Tucsone, štát Arizona a vedie mnohé workshopy, kurzy a intenzívne semináre, ako aj iniciácie a ďalšie programy duchovného rozvoja.