Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Naše telo obsahuje 65% vody a kvalita prijímanej vody v značnej miere ovplyvňuje naše zdravie. Napri

Naše telo obsahuje 65% vody a kvalita prijímanej vody v značnej miere ovplyvňuje naše zdravie. Napriek tomu si nie všetci uvedomujeme dôležitosť pitného režimu. Aby sme vyplavili odpad z tela a uľahčili prácu svojim obličkám, skôr než sa predčasne "upchajú" nasýteným močom a prestanú fungovať, mali by sme prijímať dostatočné množstvo tekutín.  Najlepšia je čistá voda "chudobná" na anorganické minerály (samozrejme bez kysličníka uhličitého). Anorganické minerály zo zeme nachádzajúce sa vo vode dokážu syntetizovať iba rastliny. Celkové množstvo nerozpustných látok vo vode, používanej na konzumáciu, má byť čo najmenšie. Ak si pozrieme väčšinu minerálnych vôd vidíme, že celková mineralizácia dosahuje až závratných niekoľko 1000 mg/l. Tieto môžu byť príčinou vzniku piesku či dokonca obličkových kameňov. Silno nasýtené roztoky ako káva, čierny čaj, mlieko, kakao, rôzne džúsy a sýtené nápoje, nemôžu prijímať žiadny odpad. Ostávajú nám 2 možnosti. Kupovať balenú vodu alebo si zakúpiť filter vody, čo je v prepočte omnoho lacnejšie riešenie. Na trhu sú rôzne filtre s rôznymi účinkami. Ako najúčinnejšia metóda filtrácie sa v súčasnosti javí reverzná osmóza. Voda prechádza cez polopriepustnú membránu tak ako to funguje u buniek v organizme. Cez diery mikroskopickej veľkosti sa "prepasírujú" len molekuly vody. Ostatné molekuly iných látok ktoré sa vo vode nachádzajú sú väčšie a tak cez filter neprejdú. Reverznú osmózu doporučujeme hlavne na studničnú vodu, kde je znečistenie veľmi vysoké. Na mestskú vodu je dostačujúca 4 stupňová filtrácia, kde voda postupne prechádza cez špeciálne filtračné vložky, ktoré zachytia chlór, trihalogénmethany, ťažké kovy. Mikrokeramický filter v poslednej fáze zachytí tiež baktérie a tak nám poskytuje veľmi dobrú kvalitu vody za štvrtinu ceny osmotického filtra. Takúto sústavu je možno doplniť o filter odstraňujúci dusičnany alebo vysokú tvrdosť vody. 

   Mnohí si myslia, že varením sa voda  prečistí, ale v skutočnosti je to len mýtus. Baktérie, ktoré vo vode vďaka chlórovaniu odumierajú a vytvárajú toxické trihalogénmetány sa neodstránia ani varom, tak ako aj ostatné chemické škodliviny.

   Pri filtrácii sa však zabúda na to, že voda je nositeľom informácie a má pamäť. Aj navzdory chemickému čisteniu udrží elektromagnetické vlny škodlivín. Na organizmus teda nepôsobí chemická substancia ale nepriaznivé frekvencie nitrátov, ortuti, olova, pesticídov atd. Nehovoriac o tom, že po 60 - 80 metroch, prechodom cez vodovodné potrubie sa voda úplne energeticky vybije. V prírode je to vyriešené tak, že voda naberá nové informácie a bioenergiu prechodom nerastami,  v horských potokoch sa triešti o skaly, v oblakoch sa nabíja kozmickou energiou... Vďaka celosvetovému úsiliu pomôcť vode v samoregenerácii, existuje niekoľko foriem ako vrátiť poškodenej vode silu.  Jedným z riešení je montáž zariadenia Bio energy power. Voda preteká vysoko energetickým poľom, poľom ktoré vyžaruje Bio – keramika a tým sa jej navracia prirodzená „živá energia“. Okrem toho sa triešti zo 6 clusterovej sústavy na 3 clusterovu, ktorá je jemnejšia. Preto pri rovnakom osmotickom tlaku lepšie preniká do buniek a medzibunkových štruktúr, odkiaľ ľahko vyplavuje usadeniny a má neuveriteľne jemnú "zamatovú" chuť. Je to obdoba známej PI-vody. Ďalšou možnosťou je Diamantová voda. Ešte vyššiu dokonalosť nám ponúka Voda svetla.

Problémom je aj usadzovanie vodného kameňa. Tvrdosť vody sa už dnes dá riešiť rôznymi spôsobmi. Najrozšírenejšie sú magnety. Novinkou je neodýmový supravodič, ktorý stačí umiestniť na prívod vody. Vďaka nemu sa prečistí nielen potrubie a nebudú sa usadzovať molekuly uhličitanu vápenatého a horečnatého v spotrebičoch, ale ani v cievach, obličkách, kĺboch a iných orgánoch.

   Pri výbere vhodného zariadenia na úpravu vody Vám doporučujeme nakupovať u odborníkov, ktorí ponúkajú širokú paletu filtračných zariadení a výrobkov na úpravu vody.

 

Ing. Peter Tóth