Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Moravské kvety

sú typom pomoci pre tretie tisícročie. Sú vyrobené z kvetov rastlín ktoré rastú na území Moravy a Slovenska, ktoré obsahujú celé energetické spektrum. Vibračne sú najúčinnejšie pre Stredoeurópanov tak ako Bachové esencie pre Ostrovanov. Vznikli v spolupráci so silami prírody. Sú prostriedkom pre získanie opätovnej duševnej rovnováhy. Dokážu eliminovať tento nerovnovážny stav a poskytnúť človeku čas k vlastnému pochopeniu príčin prečo taký stav nastal. Spôsob života nám prináša mnoho situácií, pri ktorých nie sme schopní reagovať podľa svojho svedomia a tak sa dostávame do konfliktu so sebou samým alebo s okolím, čo môže vyvolať „duševný otras“. Každá bylina obsiahnutá v Moravských kvetoch je na iný duševný stav: (úzkosť, strach, panika, neschopnosť rozhodovať sa, vyčerpanosť, nezáujem, apatia, nízke sebavedomie, depresie, osamelosť, strach zo zmeny, nesprávny prejav ženstva, pesimizmus, netrpezlivosť, sebapodceňovanie...). Stav duše rozhoduje o stave fyzického tela. Moravské kvety harmonizujú človeka a tým eliminujú prejavy duševnej nerovnováhy vo fyzickom tele.

Presné zloženie a dávkovanie určí terapeut pre každého jednotlivca osobitne.

Č.

BYLINKA:

MOMENTÁLNY STAV:

RIEŠENIE:

1.

Nechtík

pesimizmus, utrpenie, depresie

prehreje dušu

2.

Čakanka

netrpezlivosť, snaha byť stredobodom pozornosti

trpezlivosť, nezištná láska

3.

Medovka

rozrušenie, nič nestihá. materialistické záujmy

ukľudnenie, sladkosť do života

4.

Šalvia

faloš, nepriznanie vlastných chýb, ospravedlňovanie svojich nedostatkov, výbuchy sebaľútosti

túžba po pravde a čistote

5.

Lomikameň

tvrdosť voči sebe a okoliu, konzervatívnosť

zmena postoja, pokora

6.

Rozmarín

bezradnosť, strach zo zmeny

uvoľňuje napätie

7.

Praslička

pochybnosti o sebe,

chápať a oceniť sám seba

8.

M. dúška

konzervatívnosť

prejasňuje vedomie

9.

Repík

žitie bez perspektívy, bez túžby duchovne rásť

pochopenie zmyslu života

10.

Ľubovník

šablonovitý život v rozpore so svojím svedomím

stimuluje k zmene

11.

Imelo

neoblomné presadzovanie i nesprávnych názorov

eliminuje tvrdosť

12.

Rebríček

nesprávny prejav ženstva a materstva, emancipácia

harmonické vyrovnanie ženstva

13.

Vrbovka

povýšenecké, hrubé chovanie k ženám

galatnosť

14.

Prvosienka

neschopnosť zladiť životný ideál so skutočnosťou

harmonia

15.

Lipkavec

zúfalosť, trápenie

uvolňuje tlak a napätie

16.

Stavikrv

neschopnosť rozhodovať sa a niesť zodpovednosť

viera vo vlastné sily

17.

Palina

zatrpknutosť, odmietanie pomoci

uvoľnuje

18.

Slez

nezáujem, melanchólia, vyčerpanosť

dodáva silu

19.

Baza

sebapodceňovanie, sociálne fóbie, pochybnosti

dáva pocit jedinečnosti

20.

Čier. Ribezle

túžba po uznaní a ocenení aj za bežnú činnosť

zmysel práce aj bez uznania

21.

Sedmokráska

opustenosť, potreba lásky, domova

dáva lásku

22.

Nezábudka

osamelosť, nemá sa s kým podeliť

dáva nežnosť a lásku

23.

Očianka

potreba svetla, čistoty, pravdy a lásky

svetlo na ceste

24.

Šípky

vyčerpanosť, nedostatok energie

doplňuje energiu

25.

Past. Kapsič.

materializmus, pôžitkárstvo

šanca k náprave

26.

Puškvorec

prežívanie zo dňa na deň, strata vyšších ideálov

dodanie vyšších ideálov

27.

Gaštan

strata rovnováhy v citovom prežívaní, vnútorný rozkol

harmonické vyrovnanie

28.

Veronika

stálé opakovanie chýb

obrat k duchovnej podstate

29.

Jedľa

stále pochybovanie, nepevnosť názorov

pevnosť vo viere a v živote

30.

Púpava

sebeckosť, poživačnosť

prebudiť radosť z obdarovania

31.

Srdečník

alibizmus, odsudzovanie iných

zo srdca rozdávať radosť

32.

Jalovec

panika

ruší stavy a prejavy paniky

33.

Arnika

precitlivelosť

hojí rany srdiečka

34.

Pyštek

vytrvalosť na ceste k svetlu

harmonizácia Mor. Kvetov

35.

Kapucínka

apatia, bez túžby po zdokonalení sa

duchovné prebudenie

36.

Vres

utáranosť s pocitom vlastnej dôležitosti

správne použitie daru slova

37.

Prvá pomoc

duševný otras, ohrozenie života, strach, obavy

ukľudňuje myseľ