Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Materské znamienka dokážu o človeku veľa prezradiť

Žanetu Hrindákovú ľudia vyhľadávajú s najrôznejšími problémami a aj keď ich väčšinou nepozná, už pri pohľade na tvár, na ruky, či na krk dokáže človeka jemne ohodnotiť. A keď vystriete prsty na rukách a ukážete dlaň, pani Žaneta z nej dokáže vyčítať takmer všetko. Jemná identifikácia však vychádza z pozornejšieho pohľadu na materské znamienka, ak ich človek má na viditeľnom mieste. Aj podľa nich sa dá analyzovať charakter, dá sa predvídať, aký život ho čaká; je to podobné ako čítanie z dlane alebo horoskopu. Za starých čias panovala viera, že znamienka, ktoré sú roztrúsené po pokožke celého tela, zodpovedajú astrologickým vplyvom v čase narodenia a veľa vedia prezradiť. Žaneta Hrindáková žije a pracuje v Humennom a raz za čas prichádza do Košíc, Prešova a Bratislavy, aby sa stretla s ľuďmi, ktorí ju potrebujú.

Štúdium materských znamienok má svoje pomenovanie, hovorí sa mu znamienkomantia. Podľa toho, kde sú umiestnené, aký je ich tvar či farba, či sú hladké alebo drsné, vypuklé alebo ploché, s chĺpkami alebo bez, sa dá robiť priliehavá diagnóza. Čím je farba bledšia, tým ružovejšia je budúcnosť nositeľa, aj jeho povaha. Ružové znamienko je prísľubom intelektuálnych schopností, úspechu v podnikaní i harmonického rodinného života. Tieto typy sú však veľmi vzácne. Znamienko môže byť ružové, ale ak je veľké, jeho pozitívny vplyv sa zmenšuje. Hnedá farba signalizuje úspech a prosperitu. Títo ľudia majú radi dobré jedlo, zábavu a cestovanie po svete. Sú to podnikavé typy, ale vždy sa správajú čestne. Majú v sebe čosi ako univerzálnu múdrosť, takže sa dokážu vysporiadať s náročnými problémami. Svoje názory vyjadrujú vždy jasne a rozhodne. Načervenalé znamienka charakterizujú intelektuálov. Ich cieľom je výskum a sústavné štúdium. Spoločnosti sa vyhýbajú a nemajú snahu zblížiť sa so svojím okolím. Najčastejšie sa kamarátia s kolegami. Sú kritickí, nároční a pedantní. Sú uzavretí
a väčšinou o všetkom rozhodujú sami. Ak si nejaký názor osvoja, neustúpia od neho, presvedčiť ich môžu iba logické argumenty a objektívna argumentácia. Čierne znamienka naznačujú, že daný človek nemá ľahký život, či už sa to týka jeho detstva, zdravia alebo financií. Veľmi ťažko nadväzujú vzťahy a bývajú odstrkovaní pre svoju zložitú povahu. Chýba im súdnosť a za svoje neúspechy obviňujú iných.
Chĺpky na znamienku majú tiež vysokú výpovednú hodnotu. Ak sú dlhé, svedčia o tom, že tento človek nemá šťastie vo finančných záležitostiach. Zle investuje, vstupuje do riskantných podnikov alebo nakupuje bezcenné nehnuteľnosti na nevhodných miestach. Takíto ľudia chcú rýchlo zbohatnúť a nie dosť dôsledne si premyslia svoje investície, čo sa im väčšinou vypomstí.
Naopak, krátke chĺpky na materskom znamienku svedčia o úspešných investíciách, čo ich „majiteľov“ finančne vždy pozdvihne. Uvážlivosť ich vedie k veľkej obozretnosti, vždy si preveria všetky detaily a do obchodných vzťahov vstupujú iba vtedy, ak sú si istí, že budú mať vysoký zisk. Ich cieľom býva nezávislosť v podnikaní a ak aj začínajú v malých firmách či podnikoch, dokážu ich rozvinúť a rozšíriť. Ich postavenie im zaručuje pohodlný spôsob života a vysokú životnú úroveň, napriek tomu zbytočne neutrácajú.
Znamienka sa menia, miznú a objavujú sa nové, podľa toho, ako prebieha náš život. „Väčšina z tých, s ktorými sa narodíme, má súvis s minulými inkarnáciami človeka,“ rozvíja túto prastarú teóriu Žaneta. „Je to hlavne preto, aby poukázali na niečo negatívne, čo sa v minulom živote odohralo. Ani v tomto živote to nevieme riešiť, znovu robíme tú istú chybu a k nášmu starému balíku pridávame nový. Čím je znamienko viac do červena, tým je negatívny faktor silnejší a jeho dôsledky sa prenášajú z minulosti do súčasného života.“

Duchovné oko
Spomínam si na svoju starkú. Ako dieťa som jej neustále pritláčala okrúhle, jemne vypuklé materské znamienko tmavohnedej farby asi s centimetrovým priemerom. Mala ho na pravej strane tváre neďaleko nosa a bolo také výrazné, že ma neustále iritovalo. Znamienkomantia by povedala, že takýto človek neovplýva veselosťou, že má sklon skôr k pesimizmu a chýba mu sebadôvera. Ťažko sa odhodláva k akejkoľvek zmene, preto je ťažké pre neho zmeniť prácu aj vtedy, ak ho neuspokojuje. Ani v manželstve tieto ženy nenájdu veľa šťastia, nechávajú sa odstrkovať a potom trpia. Mnohé z tejto krátkej charakteristiky by sa dalo prijať, aj keď – ako vždy – všetko čo je všeobecné, môže pokrivkávať. Veď každý z nás je jedinečný, rovnako ako odtlačok prsta.
„Zo všetkého najdôležitejšie je to, kde je znamienko umiestnené. Niekedy však stačí malý detail, z ktorého sa dá vychádzať, napríklad pri prvom kontakte, keď si človek hľadá zamestnanie. Dôležitá je aj gestikulácia, ale tá sa dá na chvíľu skryť, zatiaľ čo znamienko tam bude stále. Človek, u ktorého robíte pohovor, má napríklad znamienko nad pravým obočím. Svedčí to o jeho sile dosiahnuť to, čo chce, je to schopný človek, ktorý môže mať úspech v podnikaní, aj v intelektuálnych povolaniach. Je príjemný a spoločenský, dá sa s ním dobre vychádzať. Ak na pohovoroch na neho zapôsobíte a vyberie si práve vás, máte šťastie, dostali ste dobrého šéfa.“ Takto to podľa znamienka zhodnotí pani Žaneta.
Znamienka môžu byť nielen okrúhle, ale aj elipsovité, rôzne ohraničené, môžu mať dokonca tvar mapy či kríža. Ak je kríž či trojuholník v strede čela, môže sa to charakterizovať ako duchovné oko, ktoré sa týmto spôsobom premietlo na povrch. Taký človek mohol byť v minulom živote farárom, mníchom či inou duchovnou osobou a do jeho súčasného života sa mohol premietnuť aj sľub celibátu. V tom prípade má problémy nadviazať bližšie vzťahy s opačným pohlavím a ťažko sa vie oženiť a mať deti. Môže však žiť pokojne a vyrovnane. Na druhej strane, ak sa s tým nevie zmieriť, môže sa z neho stať alkoholik či iný vyvrheľ spoločnosti.

Parádnice - záletnice
Ak má človek znamienko na pravej strane brady, môže si byť istý, že v živote bude mať šťastie, že jeho nápady zožnú úspechy, a že začatú prácu vždy dokončí. Ale pozor, ak je znamienko čierne, vypuklé a s chĺpkami, už to neplatí. V tom prípade treba počítať s tým, že okolie, v ktorom sa človek pohybuje, mu môže hádzať polená pod nohy, neocenia ho dostatočne, intrigy a zákernosti prídu z miest, odkiaľ by to vôbec nečakal.
Tisícročné tradície rozprávok sa akosi intuitívne premietli aj do ilustrácií, kde sa bosorky či čarodejnice znázorňujú s veľkou bradavicou či materským znamienkom na ľavej strane tváre pri nose. Ak stretneme takého človeka, neznamená to, že je bosorák, ale veľmi pravdepodobne si zo svojej minulosti nesie hlboko zakorenenú negatívnu črtu prípadnej zlosti či jedovatosti. Môže byť navonok príjemný a pozorný, ale jeho vnútro bude ostré.
Znamienka na krku svedčia hlavne o tom, že človek môže počítať s rôznymi prekvapujúcimi udalosťami vo svojom živote. Niekedy to môže byť vítané a priaznivé, ale treba počítať aj s tým, že človek prepasie nečakanú šťastnú príležitosť, ktorá sa mu ponúkla.
Znamienka na krku, hlavne u žien, bývajú symetrické a často mávajú tvar srdiečka. „Sú to väčšinou pekné a inteligentné ženy, usmiate, radostné, veľké parádnice, ale aj poriadne záletnice. Nemusí to platiť univerzálne, ale muži pozor, radšej si dožičte čas na dlhšie pozorovanie a nenechajte sa omámiť prvým závanom,“ varuje Žaneta.

Chúlostivé miesta
Ak sú znamienka v podpazuší alebo kúsok pod ním, svedčí to o nedostatku sebadôvery a mentálnej nestálosti. Pravá strana naznačuje slabý charakter. Títo ľudia ľahko podľahnú zlým vplyvom, dokonca až tak, že sa dopustia kriminálnych činov. Ak je to muž, môže mať sklon k násiliu; žena sa často dostáva do vzťahov, ktoré ničí jej vlastné ja. Ľudia tohto typu bývajú uzavretí a nemajú veľký okruh priateľov.
Znamienka v ľavom podpazuší alebo pod ním svedčia o ľuďoch, ktorí mali ťažké detstvo, čo sa podpisuje aj na ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú. Často sa snažia vymaniť z dusivého prostredia a zmeniť svoj spôsob života, čo sa podarí iba vtedy, ak vynaložia veľkú silu vo všetkých oblastiach – v štúdiu aj v práci. Väčšinou sú však odsúdení k tomu, aby zostali uväznení v bludnom kruhu, do ktorého sa narodili. Ak sú však znamienka malé a bledé, ich vplyv je mizivý a títo ľudia majú ľahší a úspešnejší život.
Znamienko v strede medzi prsami svedčí o tom, že títo ľudia nikdy nedosiahnu hmotné bohatstvo, aj keď sa oň usilujú. Dychtia po ľahkom a pohodlnom živote v prepychu a investujú celú svoju energiu, aby to dosiahli. Majú pocit, že urobili veľa, ale chýba im vytrvalosť a usilovnosť, stále čakajú na nejaké šťastie, ktoré zmení ich život a prinesie im výhody. Prežijú život s pocitom, že o niečo prišli, čo im môže privodiť depresívne stavy.
No a ako je to, ak sú znamienka na miestach od pása dole, napríklad na sedacích svaloch, vnútornej strane stehien či na genitáliách? Dalo by sa to zovšeobecniť do jedného slova – pozor! Môže to byť záletník, neveru chápe ako prirodzenú súčasť života, ľahko zradí partnera a iba zriedka si uvedomí, že blízkemu človeku tým spôsobuje psychické zranenia.
Znamienka na pupku a v jeho okolí sľubujú hojnosť a plodnosť. Muži sú rodinne založení, dobre sa starajú o deti a majú pevné zdravie. Ženy tohto typu túžia mať veľa detí, dobre sa starajú o manžela aj o domácnosť a majú výraznú sexualitu. Ak je znamienko v tvare šípky, muž sa bez výčitiek bude oddávať aj mimomanželským vzťahom. Žena má tiež sklon k neverám, ale urobí všetko preto, aby to zostalo v tajnosti a neuškodila tým svojej rodine.
Materské znamienka, ktorým sa často hovorí aj znamienka krásy, mnohým prekážajú a stávajú sa neželaným kozmetickým nedostatkom, ba neraz privodzujú aj zdravotné ťažkosti. Dnes nie je problémom chirurgicky ich odstrániť, tým sa však nemení ich psychologická podstata. A možno aj áno, veď ktožeho vie? Nikto to neskúmal, dá sa spoľahnúť iba na intuíciu. Tá u pani Žanety napovedá, že raz je to tak a inokedy inak. Vždy závisí od postoja, od práce na sebe, záleží na chcených zmenách, ktoré môžu človeka pozdvihnúť.

autor: Lea Gallová