Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Kurzy prežitia v prírode

Kurzy prežitia v prírode

Schopnosť prežiť v prírode alebo v neznámom teréne predstavuje komplex vedomostí a zručností, ktoré spríjemnia dobrovoľný pobyt alebo ochránia zdravie a život prinedobrovoľnom pobyte.

foto pre zimu1

Kurzy prežitia v prírode-survival Vás naučia dobrovoľný pobyt v prírode oživiť, spríjemniť a vytvoria Vám podmienky pre nadobudnutie presvedčenia a viery vo vlastné schopnosti. Pod profesionálnym vedením si overíte, alebo lepšie povedané otestujete, svoju telesnú a duševnú zdatnosť a odolnosť. Nedobrovoľný pobyt v prírode alebo v inom neznámom teréne Vás kurzy prežitia naučia urobiť prijateľnejším, znesiteľnejším a naučia Vás prijímať také opatrenia, aby ste tento neznámy terén rýchlo opustili a aby ste sa dostali čo najskôr k ľudským obydliam.

Fotky a videá z 3-dňových kurzov

Fotky z predchádzajúcich kurzov

Pobyt v prírode s prvkami prežitia I.

Dátum zamestnania nájdete na stránke potulky.eu

V prípade skupinky min 3 ľudí je možné dohodnúť individuálny termín

Krátke inštruktážne videá s lektorom prežitia

Počet hodín: 9:00 – 15:00

Tematická náplň:
- zimné obdobie: prístrešky, ohne, strava (živočíšna strava - sušenie mäsa)
- letné obdobie: prístrešky, ohne, strava (rastlinná strava)

Materiálne zabezpečenie:
- odev podľa ročného obdobia
- batoh na materiál
- celta o rozmeroch minimálne 2x3 m, alebo vaic
- povraz o dĺžke minimálne 10 m
- kresadlo
- mäso podľa inštrukcií pedagógov
- osobne veci podľa vlastného uváženia
- pitie a strava na celý deň
- nôž
- odporúčame sekerku, alebo mačetu

Cena za zamestnanie: 20 €

Viac informácií TU

Pobyt v prírode s prvkami prežitia II.

Dátum zamestnania nájdete na stránke potulky.eu

Počet hodín: 9:00 – 15:00

Tematická náplň:
- zber liečivých byliniek a príprava čaju
- filtrovanie vody
- určovanie svetových strán, práca s mapou a buzolou
- určovanie azimutu a presun v teréne podľa neho
- určovanie polohy na mape
- orientácia v teréne bez mapy a buzoly
- určovanie vzdialenosti v teréne
- určovanie času v teréne
- orientačné body a spracovanie plánu presunu

Materiálne zabezpečenie:
- odev podľa ročného obdobia
- batoh na materiál
- povraz o dĺžke minimálne 10 m
- kresadlo
- osobne veci podľa vlastného uváženia
- pitie a strava na celý deň
- buzola
- poznámkový zošit
- písacie a kresliace potreby
- ešus
- 2 šatky (huste tkaná prírodná textília)
- nôž

Cena za zamestnanie: 20 €

Viac informácií TU

Obrázky z akcie

Organizačné pokyny k priebehu kurzu prežitia, budú klientom včas zaslané.  
Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu:

regeneracnecentrum@gmail.com

Pozrite si ukážku ako si založiť nenápadné malé ohnisko - tzv. dakotské.

Turistická mapa pre vás od www.symbianmania.sk

Kurzy vedie MVDr. Michal Ondovčík – autor mnohých kníh z problematiky prežitia v prírode. Pracoval počas svojej profesionálnej kariéry v ozbrojených silách ako inštruktor kurzov prežitia.

V prípade záujmu je možné objednať si aj nasledovné e-booky:

Elektronická kniha POHYB V TERÉNE naučí čitateľov prekonávať cudzí, neznámy terén a orientovať sa v ňom tak, aby presun terénom bol čo najrýchlejší a bez problémov. Presun terénom priamo úmerne ovplyvňuje aj počasie. Z tohto dôvodu je v publikácii aj kapitola venovaná práve určovaniu počasia v teréne. Elektronická kniha POHYB V TERÉNE je spracovaná vo formáte pdf a epub

Elektronická kniha LIEČENIE BYLINKAMI V TERÉNE naučí čitateľov používať liečivé rastliny pri liečení poranení a ochorení v prírode. Čitateľov oboznamuje s liečivými účinkami byliniek a odstraňuje zle predsudky o nich. Taktiež odstraňuje zábrany v praktickom používaní liečivých byliniek a utvrdzuje čitateľov v tom, že aj v dnešnej modernej dobe je liečenie ochorení liečivými bylinkami možné a v niektorých prípadoch je aj veľmi účinné. Elektronická kniha LIEČENIE BYLINKAMI V TERÉNE je spracovaná vo formáte pdf a epub

Elektronická kniha POBYT V TERÉNE naučí čitateľov zabezpečiť potraviny a vodu na pitie a stravovanie a ochrániť telo voči chladu. Je spracovaná tak, aby v jednoduchých krokoch naučila správne a vhodne postaviť primitívny prístrešok, založiť oheň, vyťažiť vodu z prírodných zdrojov na pitné účely a na stravovanie a zabezpečiť stravu, rastlinnú alebo živočíšnu. K tomuto účelu slúžia aj kresby a predovšetkým fotografie, ktoré sú v príručke publikované.

Odporúčame knihy z oblasti permakultúry

Kurz SHORT SURVIVAL

Trojdňový kurz prežitia v prírode SHORT SURVIVAL v lokalite okolie Košíc v poľných podmienkach a v režime utajovaného pohybu a pobytu v teréne.

Ak máte záujem zúčastniť sa akcie, prihláste sa, lebo dátum bude vypísaný iba v prípade dostatočného záujmu. Dátum Vám potom oznámime.

Cena:

- 100 € v prípade individuálneho prihlásenia sa do kurzu,
- 70 € pre každého záujemcu v prípade prihlásenia skupiny osôb do kurzu 
  (minimálne 5 osôb v skupine),
- 50 € v prípade, ak záujemca absolvoval Pobyt v prírode s prvkami prežitia I. a II.,
- 50 € v prípade e-learningovej - teoretickej formy
- 0 € pre držiteľa poukážky na bezplatný pobyt na kurze prežitia SHORT SURVIVAL v roku 2014, ktorý získal 20-tom ročníku  EZOFEST 2014.

Survival - teoretická príprava s prvkami prežitia

prednáška, výklad s ukážkou, premietanie videí s odbornou tematikou

Dátum: po nazbieraní skupinky aspoň 5 záujemcov 

Počet hodín: 9:00 – 18:00

Tematická náplň:
1.) Pobyt v teréne
Výstavba prístreškov - prístrešok pre jednu ležiacu osobu, prístrešok pre viac ležiacich osôb, prístrešok pre jednu a viac sediacich osôb, zahrab, iglu. Získavanie a úprava vody – filtrácia a destilácia. Zakladanie ohňa - dakotské ohnisko, materiál na založenie ohňa, typy ohňa. Príprava stravy - druhy výživy, spôsoby prípravy jedla, získavanie a príprava rastlinnej stravy, kalorické hodnoty potravín, huby vo výžive. Získavanie a príprava živočíšnej stravy, stopy zveri a vtákov, pasce na lov zveri, ošetrenie ulovenej zveri, sladkovodné ryby vo výžive, iné živočíchy vhodné na stravovanie

2.) Pohyb v teréne 
Rozhodovací proces, maskovanie, zásady pohybu v teréne, miesto na odpočinok, vplyv počasia na presun. Orientácia v teréne, určovanie svetových strán, topografická mapa, orientácie v teréne s mapou a buzolou, určovanie vzdialenosti na mape. Azimut, určenie polohy na mape, orientácia v teréne bez mapy a buzoly. Určovanie vzdialenosti v teréne, orientačné body a spracovanie plánu presunu. Určovanie času v teréne

3.) Liečenie bylinkami v teréne 
Zásady zberu liečivých byliniek, aplikačné formy liečivých byliniek, vybrané druhy liečivých byliniek a ich použitie, ochorenia orgánov a ich liečenie liečivými bylinkami, ďalšie liečivé bylinky

Cena za zamestnanie: 20 €