Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

HAVAJSKÝ HULA TANEC

Lektor:

Iveta Tóthová

Typ:

Kurz

Popis:

Žena a pohyb... Žena a tanec... 

Príďte si zatancovať tradičný Hula tanec, plný radosti, krásy a energie. Hula ponúka harmóniu a duchovný pokoj. Každý pohyb, výraz či gesto má svoj význam - svoj príbeh, ktorý si vyrozprávame a zoznámime sa s havajskou kultúrou.

Viac info: klik na "Prihlásť sa"

Informácie

Začiatok: 11.10.2023 o 16:00
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit
Príspevok: 54 €

Lektor

Iveta Tóthová

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Iné udalosti