Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Kresba

Automatická kresba Ing. Marie Šalátovej harmonizuje prostredie, aj človeka

Energeticko vibračné testovacie karty na predaj v našom eshope :

Strom života - pohľadnica, A4, A3

Óm - pohľadnica

 

KRESLENIE HLASOM SRDCA

 

Dvadsať rokov sa venovala prútikárstvu. Virgula sa jej vždy vychýlila v oblasti geopatogénnych zón a keďže bola profesionálne spätá s pôdou, vždy vedela dobre poradiť ako zvýšiť úrodu v skleníkoch a záhradách; čo, kde a kedy vysadiť, aby z toho bol osoh i krása. Pre súkromnú firmu vyhľadávala vodné zdroje a pritom sa čiastočne venovala aj liečiteľstvu. S automatomatickou kresbou začala pred 15 rokmi. Začalo to zdanlivo obyčajne: odrazu videla kolegu akoby v opare. Pochopila, že vníma jeho auru. Ani nevie ako, ale ceruzka, ktorú zobrala do ruky, sa začala sama hýbať po papieri. Takto vznikla jej prvá automatická kresba. Žije v Českom Krumlove, ale často chodí na Slovensko.

 

Sedí vedľa mňa štíhla, jednoduchá žena, ale jej vnútro je bohaté ako hrubá ilustrovaná kniha. Ak chce niekto preniknúť do tohto sveta, najprv by sa mal pocitovo vnoriť do niektorého z obrázkov, ktoré vytvorila. Môj vnútorný zápas s myšlienkou, či skutočne o n a je autorkou, sa pokúšam riešiť až do konca. Ale na tomto princípe tvoria predsa mnohí ľudia, ktorí majú schopnosť pracovať so svojim podvedomím či nadvedomím a nikto nepochybuje o ich autorstve. Aj Marie Šalátová má svojich pomocníkov, radcov „zhora“. Ich mená nepozná, ale vie o nich a komunikuje s nimi cez obrázky.

Výtvarník obyčajne máva predstavu o tom, čo chce nakresliť a ako to má vyzerať. Človek, ktorý tvorí obrazy automatickou kresbou, sa musí vnoriť do pocitu, ktorý sa má premietnuť na papier. Netuší, aký bude výsledok. Iba konkrétny, veľmi jasný pocit spojený s očakávaním výpovede už dlhé obdobie predtým rezonuje v ňom a dozrieva. Môže to trvať dni, mesiace, ale aj roky. Vždy záleží na téme, ktorou je pohltený. Cez kanál, ktorý sa otvára na prijatie práve tej-ktorej informácie sa dostáva do človeka sila, ktorá automaticky pohybuje jeho rukou. Vznikne obraz plný harmónie farieb, tvarov a zakódovaných zvukov.

Marie Šalátová nepatrí medzi výtvarníkov, ani umelcov. Musí presne reagovať na čas, keď sa dostaví správna informácia, ktorú má do obrazu vložiť. Nemôže sa stať, aby vznikli dva obrazy s rovnakou podobou. Druhýkrát už nikdy nedostane šancu, ak okamih inšpirácie prepasie. Ruka jej behá po papieri celkom spontánne a neuveriteľne rýchlo. Všetko zaznamenáva jedným ťahom. Keď príde vnútorný pokyn na zmenu farby položí fixku a vezme ďalšiu s inou farbou.

Strom života

Sedíme na terase, slnko príjemne hreje. Na obraz sa treba naladiť, prijať jeho silu, vnútorne sa s ním stotožniť. Prijímam výzvu a koncentrujem sa na obsah, ktorý má vysielať kresba predo mnou. O chvíľu podvedome hľadám teplejšie oblečenie. Stále viac pociťujem chlad. Aj v tomto obraze, rovnako ako v ostatných, je vložená špeciálna informácia. Ten, ktorý vnímam, má zakódovaný mráz, mínus 30 stupňov Celzia.

- Nechápal som tie obrázky, nedávali mi zmysel ,- vyznáva sa masér Martin. Ale ak sa naladíš na frekvenciu, ktorú obraz vysiela, získaš presne ten pocit , ktorý je v ňom zakódovaný ,- potvrdzuje moju čerstvú skúsenosť. Tak sa dajú precítiť ročné obdobia, modlitba Otčenáš, dúha po daždi, ale aj súhvezdia, ktoré spracovala v r. 1995. Nazvala ich Znamenia zverokruhu. Obrazy nestrácajú svoju silu, ba stáva sa, že ich vyžarovanie je hlbšie, potencujú sa podľa sily Zeme.

Medzi najznámejšie patrí Strom života . V čase, keď ho kreslila, bol na návšteve jej kolega a chcel byť prítomný na celom tomto procese. Ale silný energetický nápor nevydržal a vybehol z miestnosti. Pani Marie sa počas práce dostáva do silného energetického poľa, ktorý by sme mohli prirovnať k pevnému nehmotnému stĺpu. Môže to trvať pár minút, ale aj niekoľko hodín. Otvorené kozmické kanály dovoľujú prenikať silám, ktoré prijíma a transformuje cez kresbu na papier. Od ostatného priestoru ju oddeľuje silný ochranný štít.

Strom života, rovnako ako ostatné obrazy, je biorezonátor, niečo ako transformátor energie. Vyžaruje do prostredia a upravuje ho. Často ľuďom pomáha pri vyčerpaní a bolestiach. Odstraňuje elektromagnetický smog a aj rastlinám sa v jeho blízkosti darí lepšie. S obrazom sa však treba dohovoriť a požiadať ho o láskavosť, ktorú od neho chceme. - Prosím ťa, zharmonizuj toto prostredie, požiadame ho. A on to urobí. Ak má niekto čujný spánok, zadá Stromu života program: - C hcem, aby sa mi dobre spalo . A spí sa naozaj lepšie. Požiadavky sa môžu spájať so zlepšením vitality, ochrany na cestách, pokoja v dome. Jeho sila vydrží dovtedy, kým sa obraz nezničí. Dokonca čím častejšie sa používa, tým vyššiu energiu získava.

Dá sa vložiť napr. do žiackej knižky. Okolo detí vytvorí ochranu, nie sú také vyčerpané a podávajú lepšie výkony v škole. Rovnako to platí aj pre učiteľa. V domácnostiach, keďže má tendenciu vyžarovať do prednej aj zadnej línie, môže zlepšiť susedské vzťahy. Aj partneri sa vedia lepšie dohovoriť a tiež rodičia s deťmi.

 

Cesta k hlbšiemu poznaniu

Otčenáš

 

Cez všetko sa musela prehrýzať sama, radcu nenašla. Postupne priberala farby a zložitým procesom prichádzala na to, čo ktorá farba znamená. Skúmala sa, vstupovala do svojho vnútra. Rok a pol trval proces analýzy a dozrievania spojený s automatickou kresbou.

Existujú typy kresieb, ktoré sa môžu nazvať meditatívne. Počas prenosu informácie daného okamihu pani Marie kreslí pocity. Medituje s farbami v ruke. - Cítiš niečo, ale nedokážeš to popísať ,- vyznáva sa. Tie obrazy spievajú. Každá farba vysiela na inej vlnovej dĺžke a vždy ide o preciťovanie, nie o uvažovanie. Ak si kartu, ktorá jedinca osloví, človek upevní na dvere, priestor v miestnosti uchráni pred vstupom negatívnej energie, alebo ju transformuje. Je to kvalitný filter, ktorý zachytí väčšinu zla vôkol nás.

Cyklus z roku 1996 – Otčenáš je energetická motlitba vložená do vizuálneho tvaru. Dokážeme ho čítať svojim podvedomím, ale hlavne srdcom. Kreslila ho jeden a pol dňa, ale 4 roky sa na neho pripravovala. Pracovala priamo na oltári v  horskom evanjelickom kostole. Skladá sa zo 14 obrazov. Keď mala pred niekoľkými rokmi výstavu v Košiciach, pozorovala reakcie návštevníkov, aj sa na ne pýtala. Na vystavenú sériu Otčenáš návštevníci reagovali rôzne. Niekoho zaujal iba jeden, jediný obraz. Prijal ho však a pochopil v celej hĺbke. Našli sa takí, ktorým z očí tiekli slzy. Aj veľká, nefalšovaná radosť sa premietla do návštevníkov. Nikto nezostal bez odozvy. Otčenáš v obrazoch poznamenal každého. Ak prešiel celý cyklus v rozjímaní, na konci bol z neho iný človek. Lebo Otčenáš je cesta.

Nie každý musí byť presvedčený o sile obrazov. Fungujú aj na podvedomej úrovni. Veď človek má okrem fyzického tela aj iné nehmotné obaly a každý z nich vníma iné frekvencie.

 

Čiarový kód pri diagnostike

 

Marie Šalátová svoje spojenie s vyššími sférami využíva aj na diagnostiku. Automatickou kresbou zhodnotí predovšetkým funkčnosť čakier - energetických centier daného človeka. Obyčajne vznikne jednoduchá čiara, ktorej hovorí čiarový kód. Ten dokáže poskytnúť maximum informácií, pričom rečou percent komunikuje s pacientom. V rýchlosti automatickej kresby dostane preklad energetickej vibrácie človeka a jeho momentálne potreby na vybrané druhy prípravku. Na získanie týchto informácií jej stačí papier a ceruzka. S pacientom sa nemusí stretnúť osobne, stačí jej meno a dátum narodenia. Treba tiež poznať miesto, na ktorom sa človek v danej chvíli nachádza. Platí však základné pravidlo: treba ju o pomoc požiadať. A aj tak si ešte vyhradí podmienku: áno, ale iba ak ma to do tých informačných polí pustí.

Nie všetky polia sú prístupné a ak jej osobná duchovná ochrana nedovolí, nič sa nedá nakresliť. Pomocou automatickej kresby sa dá pohybovať vo všetkých časových dimenziach. Čiastočne v minulosti, v prítomnosti, ale do istej hranice aj v budúcnosti. S tou sa však neradno zahrávať.

Dokáže otestovať vhodnosť potravín pre toho-ktorého človeka, aj vhodnosť potravinového doplnku alebo lieku. Čo by nám, všeobecne, nemalo z pochutín ublížiť? Napr. kvalitné červené víno, niektoré druhy piva, ale ani slivovica. Pravda, iba tá, ktorá je robená doma a s láskou. Rum by sme si mali odpustiť, ale aj whisky a vodka získali počet bodov 0. Je len prirodzené, že aj s tými najlepšími pochutinami treba zaobchádzať ako s liekom a konzumovať ich po troškách.

Krycí názov: tarot

Najnovšou prácou Marie sú tarotové karty. Je to však len pomenovanie, krycí názov, s tarotom ako takým nemajú veľa spoločného. Každá krivka má svoje vyžarovanie a každý tvar svoju výpovednú hodnotu. Obrazy majú zasväcovací charakter a fungujú ako časové mapy. Pri ich tvorbe sa presne na minúty dohovorila s astrológom. Každá karta obsahuje niekoľko úrovní. Napr. obraz zo systému tarotu č. 6 ukazuje všetky typy energií, ktoré v súčasnej dobe pôsobia na Zemi. Zlatý znak ukazuje človeka vo vesmíre, symbol Adama, ktorý vstúpil do hmoty. Je tu vývoj v cykloch, genom človeka a deformovaná DNA. Strieborný motív je líniou najvyššieho zasvätenia. Mala by nás harmonizovať, ak máme o to záujem ; táto energia rozpúšťa hrubé nánosy na našom mozgu a v našom srdci.

Marie Šalátovej bolo pridelené duchovné meno Kolob. Tak sa volá hviezda v v súhvezdí Veľkej Medvedice. – To je môj domov, tam sa vrátim, keď splním úlohu, ktorú som tu mala vykonať, - povie na záver. A ja si pomyslím len tak pre seba: je veľkým šťastím poznať svoju úlohu tu na Zemi a plniť ju tak, ako sa najlepšie dá.

 

Lea Gallová

 

Energeticko vibračné testovacie karty na predaj v našom eshope :

Strom života - pohľadnica, A4, A3

Óm - pohľadnica