Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Júlia Sellers

Kurz : Alfa a Omega mimotelových zážitkov.
Ich využitie a prepojenie so zákonmi vesmíru.

Lektor: Júlia Sellers - autorka knihy o mimotelových zážitkoch "Videl som to zajtra"

Čas: 9:00 - 16:00
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit
Cena: 40,- €
Prihášky a záloha vopred v Regeneračnom centre EZOfit

Ak máte záujem o účasť na nižšie uvedené akcie, prihláste sa,
lebo dátum bude vypísaný iba v prípade dostatočného záujmu.
Dátum Vám potom oznámime.

Články a videá od lektorky

Náplň kurzu:

1. Úvod do mimotelových zážitkov (Out of body experiences), ich definícia.

2. Astrálne cestovanie nie je mimotelový zážitok.

3. Zážitky blízko smrti (Near death experiences).

4. Bilokácia.

5. Výskum mimotelových zážitkov a zážitkov blízko smrti v USA.

6. Čo všetko sa dá vidieť mimo tela.

7. Rôzne intenzity mimotelových zážitkov, ich technický popis.

8. Mimotelové zážitky, telepatia a jasnozrivosť.

9. Diaľkové nazeranie (Remote viewing) ako nová disciplína založená na mimozmyslovom vnímaní.

10. Jasnovideckí detektívi a ich využitie.

11. Prítomnosť, minulosť, budúcnosť tu a teraz.

12. Ovplyvňovanie vlastnej budúcnosti na kvantovej úrovni. Áno či nie?

13. Prepojenie vedy a náboženstva.

14. Mimotelové zážitky a levitácia u Svätcov.

15. Kvantová fyzika, studená fúzia, rezonačná kavitácia, expanzia, kontrakcia-základné atribúty fungovania hmoty.

16. Zvuk a svetlo ako vibrácia a oscilácia, ich vzťah a vzájomné pôsobenie.

17. City a pocity, nie emócie a myšlienky, sú stavebnou jednotkou materializácie a zhmotňovania.

18. Prečo liečenie svetlom niekedy nepomáha, ale liečenie zvukom ako základným atribútom citu a pocitu áno.

19. Všefrekvencia tkz. nezištnej lásky.

20. Dosiahnutie čo najvyššieho stupňa nezištnej lásky ako podstata života na našej planéte.

21. Otvorená diskusia, priestor na otázky.