Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Horoskop na mieru

Astrológia, horoskopy

Spoznajte svoj osud za pomoci uznávaného astrológa

Od nepamäti ľudí trápia hádanky zmyslu existencie na tomto svete. Kto som, kam idem, aké je moje poslanie? – to sú otázky, ktoré si v dnešnej rušnej dobe dávajú mnohí. Astrológia je jednou z hermetických vied, ktorá umožňuje nájsť možnú správnu cestu životom a ponúka pýtajúcemu uspokojivú nápovedu, poskytujúcu urobiť na nej správny krok. Pomáha riešiť problémy partnerské, rodičovské, vývinové, ponúka rôzne východiská pri hľadaní profesného zamerania detí i dospelých, zaradenia sa jedinca do kontextu doby, v ktorej žijeme.

Skúsený astrológ vám poskytne na základe rozboru osobného horoskopu možné východiská, aby ste vedeli problémy riešiť efektívnejšie, pružnejšie. Pre vytvorenie validného osobného horoskopu je však potrebné poznať čo najpresnejší čas narodenia.

Na vypracovanie horoskopu je nutné objednať sa telefonicky 055/ 633 2000 alebo
e-mailom: info@ezofit.sk

Astrológ - Mgr. Miroslav Kostelnik

Autor denných horoskopov, Mgr. Miroslav Kostelnik, pracuje ako astrológ, terapeut, masér, zároveň publikoval v niektorých periodikách – Energy, Vitalita, je autorom, o.i. astrologicko-lunárnych kalendárov Genius Tempori, stolového astrokalendára a nástenných kalendárov pre firmu Energy, plagátu Reflexné zóny tela, spoluautorom (s Mgr. Zubčekovou) plagátov Body zdravia 1-3. Je predovšetkým astrológom – horoskopikom, pričom sa,  vzhľadom na záber záujmov, zaoberá predovšetkým astrozdravotnou tematikou, ale nielen ňou. Snaží sa pomôcť v prípadoch problémov s otehotnením vypočítaním najvhodnejšieho termínu počatia. V prípade neistoty o vhodnosti mena novonarodeného potomka pomôže vybrať s pomocou fonetickej numerológie to najvhodnejšie. Na základe indícií, vyplývajúcich z horoskopu radí vhodné terapeutické postupy a nakoľko je i firemným lektorom firmy Energy, tiež výber prípravkov firmy pri jednotlivých zdravotných problémoch. Okrem toho vyhodnocuje osobné horoskopy, porovnávacie partnerské horoskopy, prognózy do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Robí to formou osobných pohovorov, pretože považuje tento spôsob – priamy kontakt s klientom – za najvhodnejší, ak nie jediný vhodný spôsob pomoci v reálnom čase.

Cyklus prednášok a seminárov Mgr. Miroslava Kostelnika

POZNAJ SÁM SEBA
PROSTREDNÍCTVOM
ENERGIÍ UNIVERZA

(astrológia, archetypológia, základy východnej medicíny, čakry, meridiány, ...)


Ak máte záujem o účasť na tomto kurze, prihláste sa, lebo dátum bude vypísaný iba v prípade dostatočného záujmu. Dátum Vám potom oznámime.

 

Základné tematické oblasti kurzu:

Kurz sebapoznania je realizovaný formou víkendových stretnutí (sobota celý deň, nedeľa do popoludnia)

Stretnutia prebiehajú formou prednášok, výkladu tém, interaktívnej komunikácie prednášajúceho a frekventantov a workshopov. Frekventanti kurzu spracovávajú zadané domáce úlohy predovšetkým pre workshopy, počas kurzu dostanú pracovné materiály v podobe skrípt. Navrhnutý program je informatívny, dynamický a môže sa meniť podľa potrieb a požiadaviek frekventantov kurzu. Po absolvovaní kurzu dostanú študujúci osvedčenie.

 1. človek - Univerzálna bytosť, sedemstupňová hierarchia Univerza, čakry a marmy (India), meridány (Čína), energetický hologram človeka – horoskop, najnovšie poznatky fyziky (Akimov, Šipov, ...), kvantová fyzika, ...
 2. ľudský život ako cyklický proces, význam a potreba astrológie na ceste sebapoznania k zodpovednosti, zmena uhla pohľadu na svet, život a jeho dominanty (1 víkend)
 3. archetyp, analógia a symbol, akauzálna synchronicita (Jung), morfické rezonancie (Sheldrake), perinatálne matrice (Grof),
 4. mytológia, rozprávka ako manifestácia archetypov, tarotové a iné symboly (1víkend)
 5. holistický princíp astrológie, horoskopia ako časť astrológie
 6. astrológia a astronómia, hlavné body a roviny horoskopu
 7. živly v horoskope, modalita, polarita (1 víkend)
 8. planéty ako archetypy (mytologické a rozprávkové postavy), ich úloha vo vývine osobnosti, sily planét (min. 2 víkendy)
 9. znamenia ako archetypálne energie, spirituálny odkaz kresťanstva (evanjeliá), astrologické domy ako archetypálne polia reality (2 víkendy)
 10. aspekty (vzťahy) medzi bodmi horoskopu, spôsob ich prežívania, konfigurácie planetárnych aspektov (1 víkend)
 11. výpočet horoskopu, počítačové programy, horoskopy progresívne, dynamické, porovnávacie (1 víkend)
 12. zdravie v horoskope – výklad, choroba ako symbol (1 víkend)
 13. astrológia a čakrová a marmová medicína, meridiány, akupresúra, litoterapia, kolorterapia, fytoterapia - zhrnutie (1 víkend)
 14. pokus o výklad horoskopu, možné postupy výkladu, mundánny horoskop, detský horoskop (1 – 2 víkendy)

- ďalšie témy podľa požiadaviek frekventantov kurzu

 objednávky: regeneracnecentrum@gmail.com