Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

AKTUÁLNY CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Centrum ZDRAVÉ SRDCE – MUDr. Július Šípoš

1. Výpočet Body Mass Indexu (BMI) zdarma
(obsahuje kalkulačné stanovenie indexu telesnej hmotnosti – t.j. stavu
výživy – norma, nadváha, obezita,... a interpretáciu nameranej hodnoty)
2. Meranie krvného tlaku (TK) – samotné: 1,-€
(obsahuje zmeranie TK ortuťovým, príp. digit. tonometrom a interpret. výsledku)
3. Meranie telesného tuku – prístrojové: 3,-€
(obsahuje zmeranie telesného tuku elektronickým prístrojom a interpret. výsledku)
4. Stanovenie hladiny cukru (glykémie): 6,-€
(obsahuje elektronické stanovenie hladiny glykémie z kvapky krvi glukometrom
a interpretáciu výsledku – slúži na potvrdenie alebo vylúčenie Cukrovky)
5. Stanovenie hladiny cholesterolu: 8,-€
(obsahuje elektronické stanovenie hodnoty cholesterolu z kvapky krvi prístrojom
a interpretáciu výsledku – slúži na potvrdenie, resp. vylúčenie Hypercholesterolémie)
6. Stanovenie hladiny triglyceridov (krvných tukov): 8,-€
(obsahuje elektronické stanovenie hodnoty triglyceridov z kvapky krvi prístrojom
a interpretáciu výsledku – slúži na potvrdenie, resp. vylúčenie Dyslipidémie)
7. Stanovenie hladiny kyseliny močovej (urikémie): 7,-€
(obsahuje elektronické stanovenie hodnoty kyseliny močovej z kvapky krvi prístrojom
a interpretáciu výsledku – slúži na potvrdenie alebo vylúčenie Hyperurikémie – Dny)
8. Výpočet kardiovaskulárneho rizika: 3,-€
(obsahuje kalkulačné stanovenie rizika závažnej cievnej príhody podľa veku, pohlavia
a ďalších osobných faktorov – stanoví rizikový profil klienta a prognózu na 10 rokov)
9. Určenie krvnej skupiny – A, B, AB, 0: 8,-€
(obsahuje stanovenie krvnej skupiny A, B, AB, 0 z kvapky krvi, napr. pre záujemcov
o diétne stravovanie sa podľa krvnej skupiny doktora D´Adamo – pri Obezite, pri
potravinových alergiách, ekzémoch a pod.)
10. Konzultácia - odborné poradenstvo kardiológa - v trvaní do 15 minút: 12,-€
(obsahuje odborné poradenstvo lekára – kardiológa, najmä pri kardiovaskulárnych
t.j. srdcovocievnych problémoch, ťažkostiach, symptómoch, resp. diagnózach
klienta, prípadne jeho blízkeho; navrhuje možnosti prevencie, optimálnej liečby,
prírodných doplnkov, životosprávy, diétnych opatrení, prípadne rehabilitácie,...)

Cenník platný od 3.1.2012 – zmluvné ceny

Centrum ZDRAVÉ SRDCE
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
telefón: 0904 530 989