Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Emil Páleš - Stredoveká náuka o anjeloch vo svetle vedy

Lektor:

Emil Páleš, CSc.

Typ:

Seminár

Popis:

Mytológia bola predvedeckou, obraznou formou poznania. Obrazy archanjelov a božstiev obsahujú zhustenú skúsenosť našich predkov o povahe a zákonitostiach života. Táto stará múdrosť sa stretáva s najnovším vedeckým výskumom a ožíva v novom zmysle. Nájdeme v nej odpovede na výzvy súčasnosti?

Úvodná prednáška v sobotu na EZOfeste zdravia

Ďakujeme vopred, že nám pomôžete v propagácii tohto seminára, aj keď nie ste z príslušného mesta. Jeho zdieľaním na Vašom facebookovom profile sa tak o seminári môže dozvedieť niekto, koho to môže zaujímať. Prostredníctvom fb môžete konkrétne osoby priamo pozvať na toto podujatie.

Na seminár je potrebné prihlásiť sa vopred.

Informácie

Začiatok: 13.12.2020 o 13:00
Koniec: o 17:00
Miesto: Košice, Jedlíkova 7 - Kultúrno-spoločenské centrum
Príspevok: 12,- €
so sobotňajšou vstupenkou z EZOfestu 7,- €

Lektor

RNDr. Emil Páleš, CSc.

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Emil Páleš charakterizuje svoju prácu ako sofiológiu, čo je úsilie o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Premosťuje vedu, umenie a náboženské tradície, hľadá zlaté zrná pravdy v starej múdrosti. Viac o jeho práci nájdete na jeho stránke.

Iné udalosti