Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Rozhovor s vedúcim regeneračného centra

ROZHOVOR REDAKTORKY Katky Bednářovej  S VEDÚCIM REGENERAČNÉHO CENTRA Ing. Petrom Tóthom UVEREJNENÝ V DENNÍKU KOŠICKÝ VEČER:

Regeneračné centrum pod Vašim vedením je dobre známe Košičanom mnohými aktivitami či už z oblasti duchovna, netradičných spôsobov liečenia, diagnostiky, výživy a prezentáciou rôznych ezoterických disciplín. Všetky vlastne majú nasmerovať návštevníkov centra k spokojnému a zdravému spôsobu života.

Ak človek žije podľa zákonov univerza, nemá prečo byť chorý, lebo choroba je len darom stvoriteľa, ktorým nám ukazuje kde robíme chybu. Choroba a zdravie patria k sebe ako nenávisť a láska. Je korekciou našej cesty, vyjadrením času, kedy sme nemilovali druhých alebo seba a zasievali bôľ. My sa práve snažíme naviesť ľudí k tomu, aby pochopili čo robia v živote zle a čo by mali zmeniť. Na tejto ceste sa im zo začiatku snažíme poskytnúť rôzne barličky vo forme prírodných liečiv a rôznych terapií.

Prichádza sa k vám poradiť mnoho klientov. Dá sa povedať, ktoré sú tie najväčšie prehrešky, ktoré páchame na svojom zdraví?
Môžeme ich rozdeliť do troch kategórií. Naša duša v tomto časopriestore si na svoj rozvoj vybrala telesnú schránku o ktorú sa musíme starať aby bola pružná, lebo potom ostane pružná aj nša myseľ. Najideálnejší je každodenný aktívny pohyb na čerstvom vzduchu pri ktorom sa treba zadýchať.

Druhým prehreškom je absolútne nevhodná strava. Žiaľ musíme konštatovať, že väčšina vôbec nevie čo je to zdravá strava a aj tí čo si to myslia, že sa zdravo stravujú majú k tomu niekedy ďaleko. Nevedia ako im napríklad škodia zemiaky a múka, paradajky, mlieko atď. Ľudia sú ovplyvňovaní rôznymi módnymi trendmi v stravovaní a taktiež reklamami firiem ktoré chrlia na trh nespočetné množstvo priemyselne spracovaných potravín, ktoré človeka postupne oslabujú a spôsobujú rôzne civilizačné ochorenia. Používame polotovary, čím nepriamo spôsobujeme to, že z pultov mizne čerstvá a živá strava, ktorá ako jediná pri správnej úprave, samozrejme nie v mikrovlnke, nám dodá dostatok energie na samouzdravovanie. Preto tejto problematike venujeme veľa času či už vo forme poradenstva, alebo prednášok a kurzov. Človek si musí uvedomiť, že ho nikto nedokáže vyliečiť, kým si nezoberie zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk a neprestane si telesnú schránku zamieňať s kontajnerom na odpadky.

Tretí prehrešok je, že nežijeme v prítomnom okamžiku ale s obavami z budúcnosti, analyzujeme minulosť a netešíme sa zo života. Našou úlohou je naučiť sa nekritizovať, neposudzovať a prijímať ľudí takých akí sú.

Nájdu u vás klienti niečo veľmi špecifické?
Špecifikom nášho Centra je práve to, že pod jednou strechou sa nachádza nielen poradenstvo a terapie, ale klienti si rovno môžu zakúpiť doporučené preparáty, knihy a literatúruliečivé kamene a všetko čo súvisí s ezoterikou, ale hlavne zdravé potraviny (RAWpaleomakrobiogluten free, ...)