Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Liečba minulými životmi, hladom a smädom, odvádzaním privtelených dušičiek, rušením kliatieb a prekliatí

Lektor:

Štefan Kaffan

Typ:

Prednáška

Popis:

Nehypnotická návratová terapia dokáže nielen pomáhať pri liečbe všetkých chorôb, ale aj pri výbere partnera, učení, odhalí nám, prečo sme nezamestnaní a chudobní, pomôže odstrániť škodlivé kliatby.

Pred a po prednáške je možnosť prihlásiť sa na osobné konzultácie.

Ďakujeme vopred, že nám pomôžete v propagácii tejto prednášky, aj keď nie ste z príslušného mesta. Jej zdieľaním na Vašom facebookovom profile sa tak o prednáške môže dozvedieť niekto, koho to môže zaujímať. Prostredníctvom fb môžete konkrétne osoby priamo pozvať na toto podujatie.

Informácie

Začiatok: 29.6.2022 o 16:30
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit

Lektor

Štefan Kaffan

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

Návrátový terapeut odvádzajúci privtelené duše. Žiak Andreja Dragomireckého a Dr. Marty Foučkovej.

Iné udalosti