Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Ako počúvať hlas svojej duše

Lektor:

Viktória Sentpéteryová

Typ:

Prednáška

Popis:

Dokážeme byť šťastní? Nezabudli sme vo víre života na seba? Dokážeme sa zastaviť a započúvať sa do svojho vnútorného hlasu, do hlasu svojej duše?

Na besede budeme hovoriť o tejto veľmi dôležitej téme. S ňou úzko súvisí naše sebapoznanie a odvaha žiť život podľa seba. Neriadiť sa dogmami a predsudkami, ktoré nás od nášho vnútorného hlasu odsúvajú. Budeme hovoriť o emóciách a pocitoch, ktoré škodia nášmu fyzickému zdraviu (strach, žiarlivosť, krivda, závisť a pod.), našim vzťahom aj nášmu vzhľadu. Ukážeme si návod, ako s nimi pracovať. Takýmto spôsobom sa dostávame k sebaprijatiu a sebavedomiu.

Na záver si necháme to najlepšie. Pocity radosti, šťastia, spokojnosti a lásky. 

Po besede si budete môcť zakúpiť knihu Volanie duše s venovaním autorky Viktórie Sentpéteryovej.

Ak máte záujem zúčastniť sa besedy, prosím vyplňte prihlášku - klik na ikonu "Prihláška" nižšie

Informácie

Začiatok: 11.10.2022 o 16:30
Miesto: Košice, Komenského 3 - Regeneračné centrum EZOfit
Príspevok: 7 €

Lektor

Viktória Sentpéteryová

Lektor
Aktuálne Prednáša: 1

V súčasnosti sa venuje hlavne ženám a ich emóciám (sebapoznaniu a medziľudským vzťahom od roku 2006), pretože ženy prišli na tento svet rozdávať city, krásu a lásku. Ženy majú v sebe vnútorné zranenia, ktoré im nedovoľujú otvorene komunikovať, oberajú ich o sebavedomie a znižujú ich hodnotu.

Iné udalosti