Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Pravidlá pre ľudský život

Dostal si telo. Môžeš ho mať rád alebo ho nenávidieť, ale je tvojou jedinou istotou, že ho budeš mať až do konca života.

Si zapísaný na plný úväzok do neformálnej školy, ktorá sa nazýva „život na planéte Zem“. Každá osoba a udalosť je tvoj vesmírny učiteľ.

Neexistujú chyby, iba lekcie. Rast je proces experimentovania. Prehra je súčasťou tohto procesu, rovnako ako úspech.

Každá lekcia sa v rôznych formách opakuje, dokiaľ ju nepochopíš. Až tak potom môžeš postúpiť ďalej.

Pokiaľ svoju lekciu odmietneš, vráti sa ti späť - avšak v drsnejšej podobe.

Že si učebnú látku pochopil poznáš podľa toho, že sa zmenilo tvoje chovanie. Múdrosť je cvik. Troška niečoho je lepšia ako kopa ničoho.

Ostatní ľudia sú len tvojimi zrkadlami. Nemôžeš milovať alebo nenávidieť niečo na niekom bez toho, aby to neodrážalo to, čo miluješ alebo nenávidíš na sebe.

Aký je tvoj život, závisí len na tebe. Život dodá plátno, maliar si TY.

Vždy dostaneš, čo chceš. Tvoje podvedomie vždy správne určí akú energiu, udalosti a ľudí budeš priťahovať.

Nie je dobre alebo zle, ale existujú následky. Moralizovanie nepomáha. Súdenie len posilňuje zabehnuté vzorce. Preto rob iba to najlepšie, čo naozaj môžeš.

Odpovede na otázky máš v sebe. Iba deti potrebujú vedenie, keď dospejeme, vedie nás naše srdce. Vieš viac, ako si kedy vedel, počul alebo prečítal. Teraz len pozeraj, počúvaj, dôveruj.