Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Metóda zisťovania riadiacej myšlienky

s Ing. Blaženou Havrilovou

 

telefónny kontakt: 0914131405

 

Úvodná prednáška: 03.07.2009 o 16,30

Kurz: 04.07.2009 o 9,00 do 16,00

Miesto: Regeneračné centrum, Štefánikova 20, 040 01 Košice 

 

Metóda sa zaoberá zisťovaním riadiacich myšlienok, ktoré svojou existenciou v našom podvedomí výrazne ovplyvňujú náš život. Zároveň skúma proces od vzniku riadiacej myšlienky po jej prejav v našej realite, pričom tento proces podlieha univerzálnym zákonom

 

Cieľom tejto metódy je : Vysvetlenie fungovania univerzálnych zákonov, zákona tvorivej myšlienky, zákona rovnováhy, príťažlivosti rovnorodého, príčiny a následku a ich prejav v našom živote. Uvedenie niekoľkých príkladov riešenia situácií z rôznych oblastí ľudského života, ktoré vnímame ako utrpenie, nespravodlivosť, životné skúšky, nedostatok peňazí, zdravotné ťažkosti a iné a ich pochopenie pomocou týchto zákonov.

Zmyslom tejto metódy je: Uvedomiť si skutočnosť, že nie je možné vyhnúť sa fungovaniu univerzálnych zákonov, pretože sa nič nedeje náhodou, a preto je prospešné naučiť sa postupne ich chápať a tak uviesť náš život do rovnováhy, neriešiť dookola následky rozhodnutí, ktoré sme vykonali neuvedomujúc si existenciu riadiacich myšlienok, ktoré výrazne vplývajú na tvorbu našej reality, vysvetlenie tohto procesu je súčasťou metódy.

Predpokladom využívania tejto metódy je: uvedomiť si fakt, že každý človek je ten, ktorý v zmysle fungovania zákonov pripúšťa to, čo sa mu deje a čo prežíva a to formou pritiahnutia do svojho života okolnosti a ľudí, ktorý mu toto prežívanie „umožnia“. 

Cena prednášky : 2,-€

Cena kurzu : 20,-€ 

Metóda je vypracovaná prednášajúcou, ktorá je absolventkou fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity. Systém vznikol postupne analýzou konkrétnych prípadov trápení niekoľkých ľudí, hľadaním príčin, ktoré pre človeka nie sú viditeľné a zrejmé. Zistenie, že týmito príčinami sú existujúce a často krát neprospešné riadiace myšlienky, ktoré dlhodobo ovplyvňujú náš život. Tým, že pomocou tejto metódy sa človek naučí sám si zistiť tieto riadiace myšlienky, pochopí základné príčiny svojho trápenia a je v jeho moci ich postupne odstrániť alebo aspoň zmierniť ich prejav v jeho živote. Pochopí, že to, čo prežíva nie je náhodné.

 

Ďalšie články Ing. Blaženy Havrilovej:

Univerzálne zákony a my Strach rozkladá,
láska spája - vytvára