Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Kurz regenerácie organizmu

Kurz regenerácie organizmu

Anatómia a fyziológia orgánov, ktoré sa zúčastňujú v termoregulácii organizmu.

Základný seminár:

Energetická rovnováha a termoregulácia.
Základné procesy, ktoré zabezpečujú energetickú rovnováhu v tele.
Energetická rovnováha ako nevyhnutná norma pri zabezpečení rezerv organizmu (zvýšenie odolnosti).

 • Okysličovanie organizmu. Anatómia a fyziológia orgánov, ktoré zabezpečujú organizmus kyslíkom (O2).
 • Výmena CO2, vplyv koncentrácie CO2 na funkciu tráviacich orgánov.
 • Normálna anatómia a fyziológia orgánov, ktoré zabezpečujú energetickú produkciu v organizme.
 • Patologická fyziológia štítnej žľazy pri poruchách okysličovania.
 • Patologická fyziológia systému tenké črevo – pečeň pri poruchách okysličovania

Metódy normalizácie energetickej a tepelnej produkcie v tele. Spôsoby vytvárania energetickej rezervy v organizme ako nevyhnutnej normy pre prevenciu tzv. „civilizačných“ ochorení, ale aj pre zvýšenie efektivity liečby chronických a invalidizujúcich ochorení.

Nadstavbový seminár:

Stručný prehľad príčin tzv. „civilizačných“ ochorení, ktoré vznikajú následkom nedostatku okysličovania organizmu:

 • O2 a prekrvovanie vnútorných orgánov
 • O2 a pohybový systém
 • O2 a imunitný systém

Príprava organizmu na letné a jesenné obdobie. Zvýšenie odolnosti organizmu v jesennom období:

 • cvičenie pre zlepšenie pľúcnej ventilácie (aktívne a pasívne)
 • metódy pre zlepšenie transportu O2
 • metódy pre zlepšenie tvorby rezervných lipoproteínov v tenkom čreve

Odôvodnenie použitia orientálnych pohybových cvičení v prevencii nervových, tráviacich a pohybových onemocnení (ranná rozcvička PA TUAN ŤIN)

Lektor: MUDr. Alexander Fesenko - Centrum prevencie a zdravia NOE