Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Kurz EFT

Minikurz EFT

Základné zoznámenie sa s metódou z oblasti energetickej psychológie pod vedením Mgr. Stanislavy Emmerlingovej, certifikovanej terapeutky AAMET

Cesta pre tých, ktorí chcú mať svoj život v pohode a chcú to riešiť sami...

Kvalitu nášho života ovplyvňuje presvedčenie. Problém je v tom, že nás oveľa viac ovplyvňujú podvedomé presvedčenia, o ktorých často vôbec nevieme, ale ktoré z väčšej časti riadia náš život. Preto sa často nedokážeme poučiť zo svojich problémov, stále opakujeme rovnaké chyby a prežívame podobné situácie.

Metóda EFT pomáha odhaliť a zmeniť podvedomé presvedčenia a uvedomiť si a odstrániť ich príčinu – emocionálny blok, ktorého následkom môže byť ochorenie, chronická bolesť, psychický problém, neúspech v škole, v práci, v športe, problémy vo vzťahoch a napríklad aj neposlušné deti.

Jej tvorcom je americký psychiater Dr. Callahan, ktorý prepojil poznatky z kineziológie, neurolingvistického programovania a učenia čínskych Tao majstrov o akupunktúrnom systéme tela. Preto sa niekedy nazýva aj akupunktúrou bez ihiel.  Účinnosť metódy sa úspešne overila na veteránoch z vietnamskej vojny, ktorí psychicky trpeli následkom vojenskej traumy. Metódu zjednodušil a do dnešnej podoby upravil anglický inžinier Gary Craig. Jej výhodou je, že ju môžeme aplikovať aj sami na sebe a zabrániť tak následkom stresových záťaží.

Minikurzy EFT sú jednodenné akcie určené pre záujemcov o zvládnutie základných techník EFT. Dozvedia sa všetko dôležité pre pochopenie základov energetickej psychológie, ďalej to, čo sú obmedzujúce presvedčenia a ako sa ich zbaviť. (Kurz otvoríme v prípade dostatočného počtu záujemcov)

Literatúra o EFT

Viac o metóde EFT

Lektorka Mgr. Stanislava Emerlingová

privátna špeciálna pedagogička, konzultantka pre budúcich rodičov a deti s poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia,..) a LMD – ADHD, zvyšovanie výkonnosti pri učení, prenatálny výukový program Baby Plus (pre tehotné mamičky, ktoré chcú mať spokojné dieťatko so silným imunitným systémom)

Poradňa pre prevenciu a nápravu porúch učenia, správania a zdravia v Turnove – Ohrazeniciach v ČR, vyhľadávanie a odstránenie príčin týchto porúch, lektorka ďalšieho vzdelávania pedagógov v ČR, autorka dyslektických čítaniek,  EFT praktík ADv., praktík Matrix Reimprinting. 
 

Absolvovaná certifikované školení EFT - AAMET:
2007 – Techniky emocionálního uvolnění ( EFT ) 1. a 2. stupně.
2008 – Techniky emocionálního uvolnění ( EFT ) 3. stupně.
2008 – Vážná a chronická onemocnění
2008 - Family Issues – rodinná terapie a řešení LMD
2009 – Matrix Reimprinting – trauma a jeho následky
2010 – Traumata v prenatálním a perinatálním období a jejich následky v psychickém vývoji a emocionálním prožívání jedince
2010 – Faktor hojnosti