Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Rak

Prevaha energie Raka sa odráža v posilnení emotívneho prežívania sveta. Ľudia, ktorí majú posilnenú túto energiu, neradi na seba upozorňujú. Dávajú prednosť intimite domáceho a citového života. Zakladajú si na rodine, na genealógii rodu. Zvyčajne majú veľa kreatívnej fantázie a sú schopní dobre pracovať so svojou pamäťou. Ich vnútorná aktivita je bohatá, navonok sa však prejavujú skôr pasívne svojou príchylnosťou, priateľskosťou, vnímavosťou a prispôsobivosťou. Ak tieto vlastnosti nezvládnu a nápor necitlivého sveta je na nich prisilný, prispôsobivosť sa mení na ovplyvniteľnosť, citlivosť na bojácnosť, náladovosť a chúlostivosť. V prípade, že majú potrebu iných svojimi citomi ovplyvniť, nalepia sa na nich ako mokrá košeľa. Lásku a sex považujú za prostriedok rozširovania rodostromu. Nakoľko majú v sebe silný prosociálny princíp, potrebu sa o iných starať, dobrými povolaniami sú pre nich práca s deťmi, v pohostinstvách a iných ústavoch sociálnej starostlivosti, bývajú vynikajúcimi kuchármi, starožitníkmi a historikmi.
U mnohých dobrá práca s fantáziou a pamäťou dáva dobré predpoklady pre spisovateľskú dráhu. Sú v pohode, ak môžu žiť podľa svojich vnútorných rytmov. Najchúlostivejšími orgánmi sú u nich žalúdok a pečeň, v prípade, že nevedia „stráviť“ vonkajšie podnety, tieto sa rýchlo poškodzujú. U žien sú ohrozené aj orgány „rodu a sociálnej starostlivosti“ - prsia a lono, všeobecne tiež hrudník. Svoju vysokú citlivosť sa môžu učiť mierniť s človekom prevažujúcej energie city kontrolujúceho Kozorožca. GynexVironal a Regalen sú najvhodnejšími „liekmi“ na ich boľačky, v čase citovej nepohody dobre využijú Stimaral

Mgr. Miroslav Kostelnik

 

Znamenie Raka 22. 6. – 22. 7., vládnuca planéta Mesiac
Je znamenie, ktoré miluje komfort. Riadi štvrtý dom horoskopu, preto domov a rôzne predmety dennej potreby sú pre neho dôležité. Psychológia Raka je taká, že najskôr získava materiálnu základňu, odkiaľ potom môže bezpečne podnikať… Jeho cesta k úspechu je nepriama. Postupuje pomaly k tomu, čo chce vlastniť, potom v najneočakávanejší chvíľu uchváti svoju obeť, ako zviera – rak ju pevne zovrie a za nič nepustí. Rak potrebuje sympatie ľudí, s ktorými sa stýka, neznáša prudké rozhovory ani tvrdú kritiku, čí je to už zaslúžené alebo nie. Rak nie je nikdy spokojný so svojím súkromným životom. Spôsobuje to jeho vnútorný konflikt a neodôvodnené podozrenia.
Ak si odmyslím jeho pancier, zostanú nám odkryté vnútornosti žily a nervy, ako v elektrickej rozvodnej skrini… Tak si ľahšie dokážeme predstaviť fyzické ťažkosti Raka, vyvolané napätím – jeho nervózne trávenie, vredy, gastritídu, žalúdoční ťažkosti a slabé vylučovanie. Všetky tieto poruchy zdravia môže odstrániť opačnými emóciami, než cez aké vznikli. Napríklad: namiesto podozrievania by mal Rak rozvíjať v sebe dôveru, namiesto starostí – optimizmus, namiesto závisti a pomsty – odpúšťanie… Prenikavou črtou charakteru Raka je láska k domovu a rodine. Nič nemôže byť pre Raka rušivejšie, ako disharmonické podmienky v jeho domácností, a následok toho sú poruchy trávenia. Všeobecne Rak vie vynikajúco variť a býva hrdý na dobre naložený epikurejský stôl.
A rovnaká je aj jeho chuť do jedla. Preto by sa mal kontrolovať a neprejedať sa, lebo žalúdok a tráviaci trakt sú najslabšou oblasťou jeho organizmu. Mal by sa vyhýbať konzumácii nadmerného množstva cukru, škrobu a tuku v strave. Jeho základná strava by mala obsahovať hlavne proteíny, morské ryby (kvôli dostatku jódu), rôzne ovocie a zeleninu. Bunkovou soľou Raka je fluorid vápenný. Nedostatok tohto nerastu zapríčiňuje kŕčové žily, ochabnutie svalov, zubné kazy a oslabenie zraku. Zdrojom tejto dôležitej soli je: mlieko, syry, jogurt, kel, potočnica, červená kapusta tekvica, cibuľa, pomaranče, citróny, žĺtka z vajec, hrozienka, ražný chlieb. Prospešné je stravu doplniť vitamínom E a B-komplexom. Odporúčam Rakom vyskúšať si tento diétny recept: Pomiešať jemne postrúhanú cibuľu s tvarohom, posypať ho zelerovým semenom a natrieť na ražný chlieb alebo Kneckebrot – dobrú chuť!

František Šteffek