Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Centrum zdravé srdce

Centrum zdravé srdce

MUDr. Július Šípoš - promoval v roku 1982 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním dosiahol postupne špecializačné atestácie I. a II. stupňa v odbore interná medicína a v odbore kardiológia. Pôsobil takmer 10 rokov v okresnej nemocnici v Starej Ľubovni ako odborný lekár kardiologickej ambulancie. Niekoľko rokov viedol popri kardiologickej aj diabetologickú ordináciu. Potom viac ako 5 rokov pôsobil vo funkcii primára a lekárskeho riaditeľa v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a,s., kde zaviedol a rozpracoval komplexný kardiovaskulárny program - teda kúpeľnú rehabilitačnú liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. MUDr. Šípoš sa popri klasickej medicíne venuje už viac ako 15 rokov tiež medicíne prírodnej (naturálnej) a celostnej.
Od roku 2001 vedie v Starej Ľubovni svoju súkromnú ordináciu s príznačným názvom Centrum ZDRAVÉ SRDCE, kde sa venuje hlavne preventívnej kardiológii – odbornému poradenstvu, prevencii, diagnostike a liečbe srdcovocievnych a tzv. civilizačných chorôb.
Povolaním a zároveň koníčkom Dr. Šípoša je tak hlavne kardiológia, prevencia, zdravá výživa, životospráva a naturálna medicína.
MUDr. Šípoš je členom viacerých národných i medzinárodných lekárskych odborných spoločností a ich pracovných skupín. Zúčastňuje sa pravidelne odborných podujatí, kongresov, seminárov,...
Členom ENERGY je od roku 2000, kedy sa o prírodných produktoch spoločnosti Energy dozvedel, vyskúšal ich blahodárne účinky na podporu zdravia i prevenciu chorôb a odvtedy ich úspešne používa a odporúča ďalej.
S firmou ENERGY užšie spolupracuje ako firemný lektor od roku 2003, hlavne odbornou poradenskou a prednáškovou činnosťou zameranou predovšetkým na prevenciu, životosprávu a liečbu srdcovocievnych a civilizačných chorôb. Vo svojej praxi úspešne uplatňuje okrem prostriedkov klasickej medicíny, aj prírodné produkty Energy, najmä v prevencii, ale aj v doplnkovej liečbe. Medzi jeho obľúbené a často odporúčané prípravky patria: Korolen, Renol, Gynex, Vironal, Drags Imun, Stimaral, Fytominerál, Flavocel, Ruticelit, Artrin, Cytosan, tzv. zelené potraviny a ďalšie.

Kompletný cenník služieb MUDr. Šípoša si môžete pozrieť tu