Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Cenník Služieb

 AB
Poradenstvo a konzultácie – individuálne – 1 hod20 €24 €
Meranie elektrosmogu na byte 30,- €. Pri meraní geopatogénnych zón20 €24 €
Meranie prístrojov EAV (Supertronic, Magnetspace)15 €18 €
Diagnostika a energoinformačná terapia17 €20,4 €
Horoskop parciálny20 €24 €
Horoskop komplexný40 €48 €
Hula - havajské tance - 1 hod3 €3,6 €
Meranie geopatogénnych zón – byt aj dom20 €24 €
Prenájom miestností pre terapeuta s klientom - 1hod5 €6 €
Prenájom miestností pre skupinku (viac ako 3 ľudí) - 1hod7 €8,4 €
Prenájom miestností mimo otváracích hodín - 1hod12 €14,4 €

A - ak je platba realizovaná priamo externému terapeutovi, lektorovi (neplatcovi DPH)
B - cena s DPH pri platbe do pokladne Regeneračného centra

Možnosť použitia: flipchart, meotar, dataprojektor
Pri väčšom počte hodín možné zľavy

Cenník Konzultácie s Ing. Petrom Tóthom,
majiteľom Regeneračného centra EZOfit:

Pred osobnou konzultáciou si prosím naštudujte tieto odporúčania

Osobná konzultácia sa odporúča mesiac po aplikovaní uvedených odporúčaní a použití základných regeneračných preparátov a stojí 30,- €. V cene je zahrnutá aj 3. konzultácia.

Na konzultáciu je nutné priniesť:

  • užívané preparáty
  • tabuľku nameraných hodnôt glukózy (ketónov) glukometrom
  • detailný denný 24 hodinový harmonogram za posledných 7 dní pred tým, než ste začali aplikovať popisované odporúčania (čo všetko ste robili od zobudenia, ako ste sa pri tom cítili, aj čo ste zjedli a vypili) a to isté posledný týždeň pred návštevou 

Na základe toho:
- prekonzultujeme a upravíme stravovacie odporúčania
- zanalyzujeme duchovné príčiny Vašej choroby – nakoľko ste sa zbavili odporov
- skorigujeme Váš výber z bylinných preparátov na urýchlenie detoxikácie a regenerácie organizmu
- v prípade potreby aj analýza prístrojom Magnetspace

Pri každom nákupe podľa odporúčania - v našej predajni poradenstvo o spôsobe prípravy potravín a užívania doplnkov výživy - zdarma

Odporúčaná literatúra: (venujte každý deň aspoň 2x10 minút čítaniu pozitívnej literatúry)
Knihy o paleo stravovaní
Knihy o vitariánstve - RAW
Knihy o duchovných príčinách chorôb

Ďalšie odporúčané terapie pre postupnú celkovú harmonizáciu