Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Ako si zlepšiť vzťahy

Ako si zlepšiť vzťahy 

Ako to bude prebiehať? Spontánne, jednoducho, prirodzene, hravo, veselo - verbálnes praktickými ukážkami. Téma sa bude tvoriť priamo na mieste - svojuotázku napíšete na lístok a vylosovaním vyberieme danú tému, ktorú spoločne rozoberieme. Tí, ktorí uprednostňujú diskrétnu formu mi môžu napísať otázku vopred na mail vierarajja@gmail.com (prípadne donesiem aj materiál pre lepšie pochopenie danej témy).

Medzi najžiadanejšie témy patria: komunikácia a medziľudské vzťahy, zdravé sebavedomie, sebeláska, sebapoznanie, sexuálny a intímny osobnostný rozvoj, tantrické a taoistické masáže, láska, detská sexualita a jej vývoj, šťastné rozchody, rôzne formy liečenia duše, psychohygiena vo vzťahoch doma aj na pracovisku, nevera vo vzťahoch.

Aj keď to nie je nutné, odporúčam si so sebou zobrať písacie potreby, vodu a seba J prípadne priateľa, či priateľku na vytvorenie príjemnej atmosféry a vzájomnej podpory ak sa cítite zranení, neistí, máte obavy alebo strach. 

V prípade, že sa nebudete chcieť zapájať do otázok, bude poradňa spojená s prednáškou na tému Tri úrovne života - vzťahy, láska a sexualita.

 

Rezervácie na poradňu spojenú s prednáškou

Odporúčam si vopred zarezervovať miesto prostredníctvom mailu vierarajja@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0905 427 768. Rezerváciou vopred nám uľahčite prípravu a Vy sa budete cítiť komfortnejšie (kapacita miest je obmedzená). Nakoľko väčšinu času žijem a tvorím v prírode, prosím nepoužívajte silne parfumované prostriedky a výrazné neónové oblečenie.

Poradňa je pre všetkých, ktorí chcú kreatívne žiť, nie je však vhodná pre tých, ktorí rezignovali, nemajú úctu k sebe ani ku svojim blízkym, sex a intimita je pre nich hriech a nemajú záujem sa v tejto oblasti vzdelávať.

Nakoľko si uvedomujem svoju spontánnosť, otvorenosť a úprimnosť, ktorá nemusí byť každému milá, ja nemôžem inak, lebo viem, že najväčší jed pre človeka je jeho nevedomosť a neschopnosť vziať život do vlastných rúk.  

V rámci poradne sa dozviete aj aktuálne témy z oblasti Školy života:

- vzdelávania osobnostného rastu dospelých
- čomu dnes čelia učitelia ,deti, rodičia ....
- techniky seba pomoci
- nove formy vzdelávania a komunikácie
- psychohygiena  vzťahov a sexuálneho rozvoja nie len pre mladistvých

Prebdené a preplakané noci už nie sú potrebné, prevencia je viac ako kilogram liekov.

Odporúčame: seminár Šťastia a radosti

Nesmierne sa na Vás teší Viera Kolpaská

Viac info o lektorke

Prednáška na CD a recenzia lektorky TU