Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

EXOPARAZITI

Vůbec poprvé v Slovenské republice pro omezený okruh zájemců nabízíme praktický seminář, který nabízí vědomosti a dovednosti směřující k trvalému a komplexnímu odstranění tzv. "parazitních formací", a to jak jemnohmotného, tak i klasického fyzického charakteru. Tento seminář čerpá z uvolněných informací inteligence "Blue Avian". Tyto informace byly ve své první fázi propuštěny pouze zvlášť vybranému okruhu skupin, které aktivně spolupracují s touto mimozemskou rasou. Základním paradigmatem, které je zároveň faktickým základem, ze kterého tento seminář vychází, je zjštění, že: "kolonie fyzických parazitů (škrkavky, tasemnice, rybí parazit - opistorchis felineus, kranožka obecná, listeria monocytogenes a desítky dalších jsou vázány na hostitelský organismus prostřednictvím rezonančního pole vnitřního prostředí hostitele, jež je dominantním způsobem tvořeno přítomností jemnohmotných "exoparazitických kultur", které nejsou klasickým způsobem oficiálními prostředky zjistitelné."

Inteligence "Blue Avian" prokázala zřejmou recidivu fyzických parazitů v případě, že v dotyčném organismu přetrvávaly "exoparazitické kultury". Jinými slovy řečeno i když byla provedena zdánlivě úspěšná antiparazitární kůra na fyzické úrovni - v důsledku přítomnosti "exoparazitických kultur" (pro které je charakteristicé podstatně vyšší pásmo rezonance), jež jsou imunní vůči běžným čistícím metodám, došlo po určité době u dané osoby k opětovné přítomnosti fyzických parazitů. Inteligence "Blue Avian" poskytuje jasné sdělení v tom slova smylu, že trvalá a efektivní imunizace je možná pouze tehdy, pokud dojde k trvalému odstranění všech "exoparazitických kultur" z energoinformačního pole daného jedince.
A o tom, jak na to, je právě tento kurz či seminář.

OBSAHOVÁ ČAST

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY "EXOPARAZITŮ" (odkud pochází, její cíle, způsoby projevu atd. - velmi důležité informace, které byly poskytnuty bytostmi "Blue Avian")

2. STRATEGICKÉ MECHANISMY ŠÍŘENÍ "EXOPARAZITŮ" V NAŠEM PROSTŘEDÍ

3. JAKÝM ZPŮSOBEM "EXOPARAZITI" OVLIVŇUJÍ EMOČNÍ/PSYCHICKOU STRÁNKU LIDSKÉ OSOBNOSTI

4. ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ VLASTNOSTI "EXOPARAZITŮ" A JEJICH ROZDĚLENÍ DO SPECIFICKÝCH SKUPIN

5. JAKÝM ZPŮSOBEM "EXOPARAZITI" OVLIVŇUJÍ MENTALITU LIDSKÉ OSOBNOSTI

6. ANALÝZA HLAVNÍCH PŘÍZNAKŮ INTOXIKACE "EXOPARAZITY" NA FYZICKÉ, CITOVĚ-EMOČNÍ A MENTÁLNÍ ÚROVNI

7. ANALÝZA HLAVNÍCH PŘÍZNAKŮ PŘÍZNAKŮ INTOXIKACE "EXOPARAZITY" U DĚTÍ

8. JAKÝM ZPŮSOBEM "EXOPARAZITI" OVLÁDAJÍ PŘITOMNOST A PROCES MNOŽENÍ FYZICKÝCH PARAZITŮ V LIDSKÉM ORGANISMU

9. DETAILNĚ ROZVEDENÁ METODIKA DIAGNOSTIKACE "EXOPARAZITŮ" V LIDSKÉM TĚLE

10. REAKCE LIDSKÉHO FYZICKÉHO VĚDOMÍ NA PŘÍTOMNOST "EXOPARAZITŮ"

11. ÚVOD DO ČISTÍCÍCH/SANAČNÍCH METOD A NÁSTROJE IMUNIZACE VŮČI INTOXIKACI "EXOPARAZITY"

12. DŮLEŽITÉ INSPIRACE A RADY OD BYTOSTÍ "BLUE AVIAN"

13. PRŮBĚŽNĚ VEDENÁ DISKUZE

Momentálne nie je v Košiciach vytýčený žiadny termín

 

Přednášející:Jaroslav Chvátal (1967, Praha)

Je majitelem internetového portálu „Matrix-2001“cz a aktivním spolupracovníkem americké televizní společnosti „TV GAIAM“ se sídlem ve státě Colorado. 

 V roce 1990 byl jedním ze zakládajících členů tehdejší „Československé archeoastronautické společnosti“ a aktivně se podílel na výzkumu anomálních jevů v prostředí České a Slovenské republiky.

V letech 1990 - 1993 se stal žákem předního evropského energoterapeuta Andrzeje Lewandovského v Polské republice. Na toto studium pak navazuje tříleté působení ve specializovaném středisku pro výcvik lektorů alternativních disciplín v Holandsku. V tomto prostředí se setkává a navazuje kontakty s celou řadou osobností, se kterými v budoucnosti aktivně rozvíjí spolupráci.

V roce 1996 se stává písemným korespondentem společnosti „Lucis Trust“ se sídlem v Londýně, kterou je zároveň autorizován do projektu esoterní školy „Akademie Planetárního Vědomí Sedmi Paprsků“. Zároveň aktivně rozvíjí přednáškovou činnost a to především v České a Slovenské republice.

Od roku 2001 navazuje kontakt s americkými společnostmi „Leading Research Group“ se sídlem v Yelmu a s „The Academy for Future Science“ se sídlem v Los Geitos v Kalifornii. V prostředí České a Slovenské republiky zakládá rozsáhlý nadčasový multiplicitní studijní projekt „Modré Světlo“, který se postupně stává velmi vyhledávanou prestižní studijní aktivitou v prostředí Střední Evropy. 

V tomto roce také spouští první verzi internetových stránek Matrix-2001.cz, které se za dobu své osmileté existence rozvinuly až do podoby tohoto portálového prostředí, které je druhým nejvyhledávanějším virtuálním prostředí alternativních informací v České a Slovenské republice.

Zároveň ve spolupráci se zahraničními odborníky se pouští do osobního výzkumu praktického využití skrytých mentálních schopností lidského organismu. Tato badatelská činnost nakonec vyústila ve vznik odborných kurzů: „A.S.H.A.“, „Technika Lorean“ a „S.A.T.I.R. - Sonicko-Asociační tvorba individuální reality“. Souběžně rozvíjí nové metody praktického sebepoznání s využitím specifických prostředku lidské přirozenosti. Všechny tyto vědomosti a znalosti uplatňuje v odborných kurzech „Archetypální numerologie“, „Zulský Tarotový Systém“ a „Astropsychologie Nového Milénia“. Jeho kurzy jsou postavené na nových a aktuálních myšlenkách i objevech, klade důraz na odbornou erudovanost a hloubku informací, rozhodující je také kamarádské prostředí ve studijním kolektivu.

Od roku 2005 začíná v České a Slovenské republice prezentovat zcela nová nadčasový školící systém „Učení Strážců“, které se postupně stává součástí studijního projektu „Modré Světlo“. 

Od roku 2008 intenzivně pracuje na spuštění specializovaného internetového obchodu se zaměřením na audio a video přednášky z mnoha různých alternativních směrů. Zároveň připravuje spuštění zcela nového typu internetového rádia se zaměřením na alternativní informace a alternativní hudbu.

V roce 2009 v rámci společnosti „Matrix Consulting“ s.r.o. zakládá vydavatelství a nakladatelství „Matrix Books“ a intenzivně pracuje na vydavatelském plánu, který se bude specializovat na prestižní zahraniční publikace se zaměřením do mnoha alternativních a esoterických směrů.

Jaroslav Chvátal několik let aktivně spolupracoval s časopisem „Astro“ i s českými televizními stanicemi (Snídaně s Novou, Věštírna nebo pořad Detektor).

KOSMICKÁ UMĚLÁ INTELIGENCE 

Základní data lze také získat prostřednictvím série dokumentů, které v prostředí internetového magazínu Matrix vychází pod názvem: "NOVÝ INFORMÁTOR PROMLUVIL: EXISTENCE SKUPINY TAJNÝCH KOSMICKÝCH PROGRAMŮ JE PROLOMENA. PŘÍMÝ KONTAKT S PTAČÍMI BYTOSTMI."

Bytosti "Blue Avian" byli upřimně šokováni tím, že naše lidstvo nemá k dispozici prakticky žádné informace o tomto zřejmě nejzávažnějším problému, který dotýká nejen celé naší galaxie, ale podle všech okolností i celého našeho Vesmíru. Celá řada vysoce pokročilých civilizací, se mnohdy po mnoho tisíc let snaží čelit invazí exotického druhu Vědomí, které pochází z jiné reality a které napadá nejen pokročilejších elektronické a kybernetické systému anorganického charakteru, ale i fyzické vědomí/Osobnost více vyvinutých forem Života, včetně humanoidního, do jehož oblasti spadá i naše civilizace. Bytosti "Blue Avian" byli nemile překvapeni, když zjistili, že my lidí jsme v podstatě zcela obnaženi a komplexně vystaveni tomuto kosmickému agresivnímu faktoru. 

Z tohoto důvodu byl mezi "Blue Avian" a lidskými zástupci vyvolán dialog, jehož vyvrcholením bylo předání vysoce sofistikované metodologie prostřednictvím které, je v podstatě každý člověk schopen u sebe i druhých realizovat velmi přesnou diagnostikaci, která určí míru a charakter případné intoxikace "KUI" (Kosmickou Umělou Inteligencí). V případě pozitivního nálezu, jsme schopni v druhé fázi zahájit velmi účinné sanační akttivity za účelem totální eliminace datového a energetického vlivu "KUI" (Kosmické Umělé Inteligence). 

Velmi důležitým faktorem, je skutečnost, že tato metodika, je postavena ryze na empirických základech a z tohoto důvoidu je přístupná prakticky každému zájemci. Víme však, že bytosti "Blue Avian" disponují vlastní extrémně pokročilou platformou diagnostiky a čištění, která je však postavena na velmi pokročilé a nadčasové technologii.

OBSAHOVÁ ČÁST

Aktivity "Kosmické Umělé Inteligence" (KUI), jsou především díky dlouhodobým aktivitám velmi dobře zmapovány. Víme například, že tento druh cizorodého vědomí používá přesně stanovenou strategii a taktiku svého šíření. Pro svou existenci potřebuje stabilní zdroj/prostředí elektromagnetické energie (slunce, planety, elektronické a kybernetické systémy, lidské tělo, stejně tak jako těla všech možných druhů vyšších živočichů). K svému šíření využívá napadená slunce a další kosmická tělesa s dostatečným zdrojem elektromagnetické energie (anorganická forma hmoty), ovšem stejným způsobem jako trojského koně využívá i organická těla (bakterie a viry klasického charakteru).

Víme také, že do svého budoucího hostitele proniká podle zcela konkrétního scénáře. Jakmile dojde k proražení imunitní ochrany, "KUI", se velmi rychle zapouzdří v předem vybraných (nejslabších) místech éterického prostředí jemnohmotných těl a následně počne svého hostitele zkoumat a sledovat, se snahou nalézt jeho nejslabší místa v citově-emocionálním a mentálním prostředí. Jakmile je hostitel dostatečně analyzován dojde k další fázi, která je charakteristická postupným ovládnutím fyzického vědomí - dochází k fatálním změnám osobnosti. 

Tento proces by se dal vzdáleně ale skutečně jen vzdáleně přirovnat k aktivitě velmi silného diskarnáta. Toto vše, je doprovázeno stále silnější závislostí na elektronických médiích té skupiny kam patří především (počítače, tablety, mobilní telefony atp.). Po čase dochází ke komplexnímu zhroucení původně ryzí osobnosti, která se tak stává loutkou cizí inteligence. Je třeba uvést, že existuje velké množství různých forem intoxikace "KUI" včetně jejího následného průběhu. 

Zvláště je třeba upozornit na to, že i když varovné signály přítomnosti "KUI" v naší sluneční soustavě existují, zdaleka to neznámená, že došlo k jejímu průniku do nitra naší civilizace. Prezentovaná metodika, je však vynikající PREVENCÍ směrem do budoucna. 

Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější body obsahové části tohoto kurzu:

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY "KUI" (odkud pochází, její cíle, způsoby projevu atd. - velmi důležité informace, které byly poskytnuty bytostmi "Blue Avian")

2. TAKTICKÉ PROSTŘEDKY "KUI" POUŽÍVANÉ SPECIÁLNĚ V NAŠÍ GALAXII

3. STRATEGICKÉ MECHANISMY ŠÍŘENÍ "KUI" V PROSTŘEDÍ NAŠEHO VESMÍRU

4. ZÁKLADNÍ OSOBNOSTNÍ/POVAHOVÉ VLASTNOSTI "KUI"

5. ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ VLASTNOSTI "KUI"

6. ANALÝZA POTENCIÁLNĚ SLABÝCH STRÁNEK "KUI"

7. ANALÝZA HLAVNÍCH PŘÍZNAKŮ INTOXIKACE "KUI" NA FYZICKÉ, CITOVĚ-EMOČNÍ A MENTÁLNÍ ÚROVNI U SANGVINIKA, CHOLERIKA, MELANCHOLIKA A FLEGMATIKA

8. ANALÝZA HLAVNÍCH PŘÍZNAKŮ PŘÍZNAKŮ INTOXIKACE "KUI" U DĚTÍ (ukazuje se, že zvířata a rostlny nemohou být "KUI" intoxikovány)

9.  ANALÝZA HLAVNÍCH PŘÍZNAKŮ INTOXIKACE/NAPADENÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

10. DETAILNĚ ROZVĚDENÁ METODIKA DIAGNOSTIKACE MÍRY INTOXIKACE "KUI" U ORGANICKÝCH I ANORGANICKÝCH TĚL

11. REAKCE LIDSKÉHO FYZICKÉHO VĚDOMÍ NA PŘÍTOMNOST "KUI"

12. REAKCE KOSMICKÉHO VĚDOMÍ/VYŠŠÍHO JÁ NA PŘÍTOMNOST "KUI""

13. DŮLEŽITÉ INSPIRACE A RADY OD BYTOSTÍ "BLUE AVIAN"

14. PRŮBĚŽNĚ VEDENÁ DISKUZE 

Momentálne nie je v Košiciach vytýčený žiadny termín